Verenigingen

Op deze pagina ziet u een aantal verenigingen, stichtingen, commissies e.d. uit Diepenveen. Als u uw instelling hier ook gratis wilt laten opnemen, stuur dan een mail naar: [email protected] met de volgende gegevens: de naam van de vereniging of stichting, een contactadres, eventueel het logo in JPG- of GIF-formaat, zonodig korte info en eventueel het adres van de website.
Wijzigingen of correcties kunt u ook met dit emailadres doorgeven.
Boven aan de pagina hieronder vindt u een overzicht. Door op een naam te klikken in het overzicht krijgt u meer informatie.


Overzicht

ANBO afdeling Diepenveen
Bewonerscommissie ‘t Weterman
Buurtvereniging De Vossebelt
Christelijk Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria
Deventer Bomenstichting 
Diepenveense Begrafenis Vereniging
Diepenveense Hengelaars Vereniging (DHV)
Diepenveense IJsvereniging De Molenkolk
Diepenveense Sport Club (DSC)
Diepenveense Vogelvrienden Vereniging (DVV)
EHBO afdeling Diepenveen
Hervormde Vrouwengroep Diepenveen
Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
Imkersvereniging Deventer
Kinderdagkamp
Landelijke Rijvereniging & Ponyclub De Hunneruiters / Averlo
Landelijke Rijvereniging & Ponyclub Diepenveen
Musical- en Operettevereniging Deventer 
Muziekvereniging Sempre Crescendo
Nationale Vereniging De Zonnebloem
Ondernemers Vereniging Diepenveen (OVD)
Plattelands Jongeren Overijssel afdeling Diepenveen (PJO)
Rommelmarkt en veiling Diepenveen
Sallandsche Golfclub 'De Hoek'
Schietvereniging De Vijf Rozen
Scoutinggroep President Steyn
Senioren Sociëteit Diepenveen
Shanty Koor Heeren van de Heijs
Sociëteit Diepenveen Dorp

Stichting Hart voor Diepenveen

Stichting Landgoedeigenaren
Stichting Monumenten Buitengebied
Stichting Oranjecomité Diepenveen
Stichting Recreatie Deventer Buiten
Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen (SJD)
Tennisclub De Schapekolk
Toneelvereniging Tot Nut en Genoegen
Tuinbouwvereniging Diepenveen
Vereniging Landelijk Diepenveen (VLD)
Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen (VHD)
Vrouwen van Nu afd. Diepenveen

Verenigingen, stichtingen, werkgroepen, commissies e.d.

Stichting Oranjecomité Diepenveen

Contactadres:
De heer P.C.M. van Leent
Burgemeester Crommelinlaan 57
7431 HD Diepenveen
Website: www.oranjecomitediepenveen.nl

16 en 17 april 2013 feestweekend met kinderdisco, spinning en Oranjebal

30 april koninginnedag Oranjebraderie

Volg ons op twitter: @OranjeDveen

Naar begin

Ondernemers Vereniging Diepenveen (OVD)

Contactadres:
Peter van Woerden
Molenweg 40
7431 BK Diepenveen
Tel. 0570 59 31 41
Website: www.ovdiepenveen.nl
E-mailadres: [email protected]

Voor elke ondernemer uit Diepenveen

Inschrijving Oranjebraderie Koninginnedag: www.braderiediepenveen.nl

Naar begin

Diepenveense Sport Club (DSC)

Contactadres:
Jans Hidding
Website: www.dscdiepenveen.nl

Zie de website voor contactadressen van:
Voetbal www.vvdiepenveen.nl
Handbal
Gymnastiek
Volleybal
Badminton
Tafeltennis
Biljart
Jeu de Boules
Club van 100
Nordic Sports www.skikeclubsalland.nl

Naar begin

Vereniging Landelijk Diepenveen (VLD)

Contactadres:
Postbus 112
7400 AC Deventer

Website: www.landelijkdiepenveen.nl

MISSIE
1. Behartigen van de collectieve belangen van de Diepenveense dorpsgemeenschap binnen de gemeente Deventer.
2. Bevorderen dat verhoging van het voorzieningenpeil prioriteit krijgt bij gemeente en provincie.
3. Steunen van verenigingen en personen die het sociale en culturele leven versterken.
4. Beschermen van het dorpsaanzicht en het kleinschalig coulissenlandschap tegen stadsuitbreiding.
5. Discussie met gemeente en provincie over ruimtelijke ordening en sociale vraagstukken.

Naar begin

Landelijke Rijvereniging & Ponyclub Diepenveen

Contactadres:
Website: www.paardensportdiepenveen.nl

Jaarlijks concours: Moederdagweekend

www.chdiepenveen.nl

Naar begin

Muziekvereniging Sempre Crescendo

Contactadres:
Jeannet van Essen
Nijhoffgaarde 165
7414 WN Deventer
E-mailadres: [email protected]
Website: www.semprecrescendo-diepenveen.nl

Sempre Crescendo is een muziekvereniging met een flink aantal enthousiaste en actieve leden. De vereniging kent een harmonieorkest (repetitie op maandagavond in de Hof van Salland) en een drumband (repetitie op vrijdagavond, ook in de Hof van Salland). Ook hebben we een aanzienlijke groep leerlingen, zowel op blokfluit als op de verschillende harmonie- en slagwerkinstrumenten. We laten ons gezicht onder meer zien bij de jaarlijkse Palmpasenoptocht, op Koninginnedag, bij het inhalen van Sint Nicolaas en natuurlijk op ons eigen jaarconcert, in november in de Hof van Salland. In de zomer geven we meestal een of twee koffieconcerten in de openlucht. Verder hebben we twee keer per jaar, in de voorjaarsvakantie en in de herfstvakantie, onze oliebollenactie.

Naar begin

Tennisclub De Schapekolk

Contactadres:
Burg. Crommelinlaan 2
7431 HA Diepenveen
Website: www.schapekolk.nl

 

Naar begin

Diepenveense Hengelaars Vereniging (DHV)

Contactadres:
Jack Linde
Jan Hooglandstraat 69
8121 BW Olst
Tel. 0570 56 35 53
Mob. 06 20 99 24 58
E-mail [email protected]
Website: www.dhvdiepenveen.nl

Het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie, het beschermen en verbeteren van de visstand, en het behartigen van de belangen van leden.

Naar begin

Deventer Bomenstichting 

Contactadres:
Graaf van Burenstraat 46
7411 RX Deventer
De heer Bob Maks
Tel. 0570 61 02 66
De heer Harry Beijer
Tel. 0570 62 41 08
Website: www.deventerbomenstichting.nl
E-mailadres: [email protected]


Doelstelling:
Het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van Deventer en omgeving.

Naar begin

Sallandsche Golfclub 'De Hoek'

Contactadres:
Golfweg 2
7431 PR Diepenveen
Tel. 0570 - 59 12 14
Secretariaat: tel. 0570 - 59 32 69
Website: www.sallandsche.nl

 

Naar begin

Historische Vereniging
Dorp Diepenveen en Omgeving

Contactadres:
Tom Masselink
Oranjelaan 92a
7431 AE Diepenveen
Tel. 0570 - 59 11 59
E-mailadres: [email protected]
Website: www.historischeverenigingdiepenveen.nl
De heer Jan van Ginkel (historisch materiaal inleveren)
Dorpsstraat 2
7431 CK Diepenveen
Tel. 0570 59 15 55

Doelstelling (november 1998):
1. De geschiedenis van dit gebied onderzoeken
2. Materiaal dat betrekking heeft op die geschiedenis verzamelen, ordenen en toegankelijk maken
3. Zaken die cultureel-historische waarde hebben, helpen in stand te houden.

Naar begin

ANBO afdeling Diepenveen

Contactadres:
De heer F. Loggen
Burg. Crommelinlaan 5
7431 HC Diepenveen
Tel. 0570 59 22 83
Website: www.anbo.nl

 

Naar begin

Bewonerscommissie ‘t Weterman

Contactadres:
Bewonerscommissie ‘t Weterman

 

 

Naar begin

Buurtvereniging De Vossebelt

Contactadres:
De heer F.J. Schutte
Vossebeltweg 29
7431 AS Diepenveen
Tel. 0570 59 20 31
Website: www.buurtverenigingvossebelt.nl

 

Naar begin

Diepenveense IJsvereniging De Molenkolk

Contactadres:
De heer W.H. Witholt
Burgemeester Arriënsweg 10
7431 BM Diepenveen
Tel. 0570 59 23 54
Website: www.diepenveense-ijsvereniging.nl
E-mailadres: [email protected]

IJsbaan aan de Schapenzandweg
Jaarlijks een compostactie
Klik hier voor een foto van de ijsbaan

Naar begin

Vogelvreugd Olst - Diepenveen

Contactadres:
Dhr T. van Beek
Boelenspad 2
7431 AN Diepenveen
Tel.
0570 59 02 80
Mobiel 06 22 80 02 42

Ontstaan na fusie in april 2006 uit de Diepenveense Vogelvrienden Vereniging en Olster Vogelvreugd

Naar begin

EHBO afdeling Diepenveen

Contactadres:
Mevrouw J. von Weyhrother-Krommendijk
Looërmark 64
7437 SK Bathmen
Tel. 0570 54 27 46

 

 

Naar begin

Hervormde Vrouwengroep Diepenveen

Contactadres:
Mevrouw G. v.d. Kolf
Gewestlaan 37
7431 AJ Diepenveen
Tel. 0570 59 19 64

 

 

Naar begin

Imkersvereniging Deventer

Contactadres:
De heer Hilbrand Meijer
Groenling 1
7423 DG Deventer
Tel. 0570 658390
Website: www.imkersdeventer.nl

 

Naar begin

Musical- en Operettevereniging Deventer 

Contactadres:
Godelieve van Deudekom
Kiekebeld 12
7421 EZ Deventer
Tel. 0570 51 18 50
Website: www.musicalenoperette.nl

 

Naar begin

Vrouwen van Nu afd. Diepenveen

Contactadres:
Annette Velders
Lichtenbergerlaan 51
7431 AL Diepenveen
tel. 0613738096
E-mailadres [email protected]
Website landelijk bestuur: Vrouwen van Nu

Dé plek voor vrouwen van alle leeftijden en die vooral in een gezellige sfeer met elkaar plezier willen hebben!

Voor meer informatie klik hier

Naar begin

Stichting Recreatie Deventer Buiten

Contactadres:
Secretariaat Diny Meijerink
Oerdijk 174
7434 RC Lettele
Tel. 0570 55 12 44
E-mailadres: [email protected]
Website: www.recreatiedeventerbuiten.nl

De stichting heeft ten doel:
Het ontwikkelen, bevorderen, ondersteunen en coördineren van activiteiten op recreatief en toeristisch gebied in het buitengebied van de gemeente Deventer.
Wij werken samen met Sallands Bureau voor Toerisme, Stichting IJssellandschap en Promotie Bathmen.
Het bestuur en de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers.

Naar begin

Rommelmarkt en veiling Diepenveen

Contactadres:
De heer A.J.W. Harmelink
Molenveldsweg 2
7431 BK Diepenveen
Tel. 0570 59 30 01
E-mailadres: [email protected]
Website: www.rommelmarktdiepenveen.nl

Rommelmarkt tweede zaterdag in september
Inzameling eerste zaterdag in september

Naar begin

Schietvereniging De Vijf Rozen

Contactadres:
M. Joosten
Draaiomsweg 9
7431 CW Diepenveen
Tel. 0570 59 23 28

Voor meer info klik hier

Naar begin

Scoutinggroep President Steyn

Contactadres:
Het secretariaat
p/a Mevrouw M.L. Weltevreden
Achter de Muren Vispoort 18
7411 SL Deventer
Tel. 0570 60 12 92
Website: www.scoutingsteyn.nl

E-mailadres: [email protected]

 

Naar begin

Senioren Sociëteit Diepenveen

Contactadres:
Mevrouw M. Heijnen-Koning
Kerkpad 5
7431 EG Diepenveen

 

 

Naar begin

Shanty Koor
Heeren van de Heijs

Contactadres:
De heer Henk Esschendal
Hemeltjenskampweg 19
7431 CB Diepenveen
Tel. 0570 61 14 70
Website: www.heerenvandeheijs.nl
Emailadres: [email protected]

 

 

Naar begin

Sociëteit Diepenveen Dorp

Contactadres:
Secretaris J.D. Leuvenink
Voorhorsterbrink 23
7431 ZC Diepenveen
Tel. 0570 59 18 68
E-mailadres: [email protected]

Sociëteit Diepenveen Dorp
Opgericht oktober 1971


VERZORGT LEZINGEN OP GEBIED VAN CULTUUR, WETENSCHAP, KUNST, GESCHIEDENIS, LITERATUUR, MUZIEK, GEZONDHEID EN NATUUR

Naar begin

Christelijk Gemengde Zangvereniging
Soli Deo Gloria

Contactadres:
Mevrouw Gerda Elsman
Wezenland 322
7415 JH Deventer
Tel. 0570 62 63 08

 

Repetities maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur o.l.v. dirigente Joan Jonkman in de N.H. kerk Diepenveen

Naar begin

Stichting Landgoedeigenaren

Contactadres:
De heer K.W. Sluyterman
Driehoeksweg 26
7431 EL Diepenveen
Tel. 0570 64 25 95

 

 

Naar begin

 Toneelvereniging Tot Nut en Genoegen

Contactadres:
H.H. Egberts
Margijnenenk 255
7415 JW Deventer

Website: www.tot-nut-en-genoegen.nl

Een gezellige club amateurs, die een avondvullend spel neerzetten om het publiek een gezellige avond te bezorgen.

Naar begin

 Tuinbouwvereniging Diepenveen

Contactadres:
De heer J. Berends
Schapenzandweg 17
7431 PZ Diepenveen
Tel. 0570 59 12 61

 

Naar begin

 Stichting Monumenten Buitengebied

Contactadres:
Mevr. J. de Jong-Westenberg
Rembrandtkade 191
7412 HL Deventer
Tel. 0570 67 22 44
E-mailadres:
[email protected]

 

Naar begin

Nationale Vereniging De Zonnebloem
afdeling Diepenveen

Contactadres:
Mevr. J. Dijkstra-Snelleman
Schimmelpennincksingel 96
7431 ZN Diepenveen
Tel.: 0570 59 26 27
E-mail: [email protected]
Website: www.zonnebloem.nl

Wilt u iets voor de Zonnebloem in Diepenveen doen,
meld u dan aan bij bovenstaand adres

Naar begin

Plattelands Jongeren Overijssel
afdeling Diepenveen (PJO)

Contactadres:
PJO afd. Diepenveen (Erwin van Noorel)
Johan van Twickelstraat 20
7431 GG Diepenveen
Tel. 06 51 16 16 48 (Pascal Berends)
E-mailadres: [email protected]

Website: www.pjodiepenveen.nl

Activiteiten: het organiseren van trekkerslep en ploegwedstrijden.

Naar begin

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub
De Hunneruiters / Averlo

Contactadres:
Esther Alberts-Span
Hemeltjenskampweg 7
7431 CB Diepenveen
Tel. 0570 67 21 13
Website: www.hunneruiters.nl

 

Naar begin

Diepenveense Begrafenis Vereniging

Contactadres:
De heer Z. Boer (secretaris - penningmeester)
Stijne van Sallandtstraat 34
7431 GR Diepenveen
Tel. 0570 59 21 49

E-mailadres: [email protected]
Website: www.uitvaartverzorgingdiepenveen.nl


Regelt voor u begrafenissen en crematies, met respect voor ieders geloofsovertuiging

Verzorgt alle formaliteiten

Uitvaartverzorger Henry Hutten Dag en nacht bereikbaar
Tel. 0570 56 48 00 / 06 23 74 90 07

Naar begin

Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen
(SJD)

Contactadres:
R. Wesselink
Langs de Wetering 5
7431 EA Diepenveen
Tel. 0570 59 29 08
E-mailadres: [email protected]
Website: www.sjdiepenveen.nl

De stichting stelt zich ten doel om activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van sociale en culturele vaardigheden bij de Diepenveense jeugd te activeren, stimuleren en ondersteunen. Zelfwerkzaamheid van de jeugd wordt daarbij vooropgesteld, maar ook andere activiteiten ten behoeve van de jeugd kunnen op steun rekenen.

Naar begin

Kinderdagkamp 

Contactadres:
Tom Dekker
Tel:
06 54 62 33 88
Website: www.kinderdagkamp.nl

Kinderdagkamp voorlaatste week zomervakantie in Kolkbos

Naar begin

Stichting Hart voor Diepenveen

Contactadres:
Boxbergerweg 46
7431 PN Diepenveen
Tel. 06 42 50 35 58
E-mailadres: [email protected]

Nieuwsbrief november 2012
Nieuwsbrief mei 2012
Nieuwsbrief mei 2011
Nieuwsbrief december 2010

Naar de site van Hartslagnu.nl

Naar begin

Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen

Contactadres:
Marijke Noteboom
Dorpsstraat 46
7431 CL Diepenveen
Tel. 0570 59 23 01

VHD

Voor extra informatie: bewaarfolder

Voor bestuursleden: overzicht

Naar begin

Uw vereniging 

Contactadres:
Website:

Logo

Aanvullende informatie

Naar begin