Maatschappelijke instellingen

Onderstaand ziet u een aantal maatschappelijke instellingen, die van belang zijn voor het Dorp Diepenveen. Door in het overzicht op een instelling te klikken, krijgt u meer informatie.


Overzicht

Politie IJsselland district Zuid
Brandweer Diepenveen
Regionale Ambulance Voorziening IJssel-Vecht
Huisartsen Diepenveen
Centrale Huisartsenpost Salland
Paramedisch Centrum De Spil
Psychologenpraktijk Van Rijt en Kooij
Psychosociaal therapie Praktijk de Vogels
Carinova (voorheen o.a.: Thuiszorg Zuidwest Overijssel)
Woonzorgcentrum Sparrenheuvel
Gemeente Deventer
Provincie Overijssel
Bibliotheek Diepenveen
Protestantse Gemeente Diepenveen
Abdij Sion
Interconfessionele basisschool De Zonnewijzer
Openbare basisschool Slingerbos
Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-dorp't Spölhuusken
Kinderdagverblijf Kiekeboe Diepenveen
Raster Welzijnsgroep
Waterschap Groot Salland
Vitens Overijssel
Woonstichting De Marken
Vrijwilligers Centrale Deventer
Wijkwinkel

Maatschappelijke instellingen

Politie IJsselland district Zuid

Alarmnummer 112
Tel. bgg of niet urgent 0900 8844
Team Deventer Noord/Diepenveen
Erasmusstraat 2
7412 DP Deventer
Website:
www.politie.nl/IJsselland/UwWijk/Deventer

Wijkagent Diepenveen-dorp: Jolanda de Caluwe

Naar begin

 Brandweer Diepenveen

Oranjelaan 63/a
7431 AB Diepenveen
Postcommandant: J. Altorf
Alarmnummer 112
Niet urgent 055 54 35 570

Brandweer Diepenveen is onderdeel van de sector Brandweer en Hulpverlening van de gemeente Deventer
Schonevaardersstraat 5
7418 CC Deventer
Tel. 0570 69 38 91
Website: www.deventer.nl/brandweer
Info: werving vrijwilligers Diepenveen

Naar begin

Meldkamer Oost Nederland

Website: www.meldkamer-oostnederland.nl

Alarmnummer 112
Meldkamer (geen spoed) tel. 055 54 35 570

Naar begin

 Huisartsen Diepenveen

M. Trompetter, M.L. Trompetter-van Woerden, A.O. Quartero
Dorpsstraat 16
7431 CK Diepenveen

Tel. 0570 59 12 44
Fax 0570 59 36 80
Website: www.huisartsendiepenveen.praktijkinfo.nl

Bij spoedgevallen
tijdens kantooruren 0570 59 31 11
bgg artsentelefoon 0570 62 27 00
avond, nacht en weekeinde 0570 50 17 77
(avond-, nacht- en weekeinddienst: 17.00 - 8.00 uur)
Voor spreekuren en afspraken maken zie de website

Naar begin

Centrale Huisartsenpost Salland
Bezoekadres:
Spoedpost Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer
Postadres:
Postbus 559
7400 AN Deventer

Website: www.huisartsenpostsalland.nl

De Centrale Huisartsenpost Salland verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en tijdens feestdagen in de regio: Bathmen, Colmschate, Deventer, Diepenveen, Epse, Gorssel, Holten, Markelo, Olst, Schalkhaar, Terwolde, Twello, Wesepe en Wilp.
Woont uw huisarts in een van de genoemde plaatsen, dan kunt u terecht bij de Huisartsenpost Salland op werkdagen tussen 17.00 uur en 08.00 uur de volgende dag en tijdens weekenden en op feestdagen gedurende 24 uur.

U belt altijd eerst met het centrale nummer: 0570 50 17 77

Naar begin

Paramedisch Centrum De Spil  Draaiomsweg 46/A
7431 CX Diepenveen
Tel. 0570 59 11 44
Fax 0570 59 08 00
Website: www.despil.com 

Disciplines

Fysiotherapie met specialisaties:
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Handletsel - revalidatie
Psychosomatische fysiotherapie
Medische Trainingstherapie
Preventieve Trainingstherapie
Psychologie
Logopedie
Remedial Teaching
Mediation & Coaching
Yoga

Voor meer informatie zie onze site www.despil.com

Naar begin

Psychologenpraktijk Van Rijt en Kooij
Praktijkcentrum Pastoorsdijk
Pastoorsdijk 10a
7433 DK Schalkhaar
Tel. 0570 62 97 22
Paramedisch Centrum De Spil
Draaiomsweg 46a
7431 CX Diepenveen

Website: www.psychologendeventer.nl

Onze werkwijze
De praktijk is een zogenaamde 'eerstelijns psychologenpraktijk'. Kenmerkend voor onze manier van werken is de 'probleemgerichte aanpak': dat wil zeggen dat we uitgaan van uw vraag en uw klacht. Er wordt niet dieper gegraven dan noodzakelijk is.

Onze psychologische begeleiding is kortdurend van aard. Daarbij moet u denken aan een totale begeleidingsperiode van 10 tot 15 zittingen.

Naar begin

Psychosociaal therapeut

Praktijk de Vogels
voor psychosociaal therapie
Bouwien van Halsema – de Vries
Sallandsweg 19
7431 PX Diepenveen
Tel: 06 22 53 21 04
E-mail: [email protected]

Praktijk de Vogels biedt begeleiding en verleent hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die psychische moeilijkheden ervaren in hun persoonlijk functioneren.
Mijn wens is om samen met de cliënt een weg te zoeken om, rekening houdend met ieders mogelijkheden, zo vrij als een vogel te worden.

Op mijn website www.praktijkdevogels.nl vindt u meer informatie.

Naar begin

Carinova
(voorheen o.a.: Thuiszorg Zuidwest Overijssel)

Molenweg 7
7431 BG Diepenveen
Tel. 0900 8662 (€ 0,10 per min.)
Website: www.carinova.nl

Carinova is de nieuwe naam voor Thuiszorg Salland en Thuiszorg Zuidwest Overijssel

Naar begin

Woonzorgcentrum Sparrenheuvel

Koepelorganisatie: Zorggroep De Leiboom
Cluster: Woon- en zorgcentra
Adres: Burg. Doffegnieslaan 2a
7431 BA DIEPENVEEN
Tel.0570 59 88 20
Fax 0570 59 88 28
Website: www.de-leiboom.nl

 

Naar begin

 Gemeente Deventer

 Voor alle informatie: www.deventer.nl

Voor informatie over Deventer Buiten (voormalige gemeente Diepenveen) klik hier

Naar begin

Provincie Overijssel
Bezoekadres
Luttenbergstraat 2
Zwolle
Postadres
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Tel. 038 425 25 25
Fax 038 425 26 50
E-mail: [email protected]
Website: provincie.overijssel.nl of www.overijssel.nl
 

Naar begin

Bibliotheek Diepenveen 

Burg. Crommelinlaan1
7431 HC Diepenveen
Tel. 0570 59 21 29
Verlenglijn 0570 67 5 777
Fax 0570 59 35 84
Website: www.obdeventer.nl

Openingstijden  
Maandag 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur
18.00 - 20.00 uur
Woensdag 10.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 14.00 - 17.00 uur

Naar begin

Protestantse Gemeente Diepenveen

Ds. H.C.S. Spit
Kerkplein 5
7431 EE Diepenveen
Tel. 0570 59 12 71
Koster K. Pols
Tel. 0570 59
34 48
Website: www.dorpskerkdiepenveen.nl

Kerkdienst zondags 10.00 uur

Meeluisteren met de dienst: www.kerkomroep.nl

Kies Overijssel en vervolgens Diepenveen, PG

De kerk is gedurende de zomermaanden te bezichtigen op vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Toegang is gratis en er is historische informatie beschikbaar.
Voor groepen graag vooraf een afspraak met de koster Dhr. Klaas Pols Tel. 0570 59 34 48.

Naar begin

Abdij Sion

Vulikerweg 6
7431 PJ
Diepenveen
Tel. 0570 53 13 92
Fax 0570 53 11 01
E-mail: [email protected]
Website: www.abdijsion.nl

U bent van harte welkom in onze Abdij.
Wilt U ons bezoeken houdt U dan rekening met de tijden dat de Abdijpoort open is:

Weekdagen Zon en Feestdagen
08.20 - 09.30 08.00 - 09.30
10.00 - 12.00 10.45 - 12.00
13.00 - 14.15 13.05 - 14.15
14.35 - 17.25 14.35 - 17.25
18.35 - 19.25 18.35 - 19.25

Naar begin

Interconfessionele basisschool
De Zonnewijzer  

Molenweg 53
7431 BH Diepenveen
Tel. 0570 59 15 88
Fax 0570 59 31 21
Website: www.zonne-wijzer.nl

Directeur: Mevr. Nanneke Pol

Naar begin

Openbare basisschool Slingerbos

Slingerbos 2
7431 BV Diepenveen
Tel. 0570 59 14 00
Fax 0570 59 29 12
Website:
www.obs-slingerbos.nl

 

Naar begin

Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-dorp
't Spölhuusken

Slingerbos 4
7431 BV Diepenveen
Tel. 0570 59 22 45

 

Naar begin

Kinderdagverblijf Kiekeboe 
Diepenveen

Burgemeester Arriënsweg 11a
7431 BL Diepenveen
Tel. 0570 59 08 87
Website: www.landstede.nl

 

Naar begin

Raster Welzijnsgroep Kantoor
Ganzeboomsweg 5
7433 ES Schalkhaar
Tel. 0570 62 58 76
Website: www.rasterdigitaal.nl
Volwassenenwerk: Trees Kiekebosch
Opbouwwerk: Valentijn Hijink
Jongerenwerk: Carla Hobert
Kinderwerk: Theo Hase
Locatie Diepenveen
Hof van Salland zaal bovenverdieping
Tel. 0570 59 15 58

Naar begin

Waterschap Groot Salland

Hoofdkantoor:
Dr. van Thienenweg 1
8025 AL ZWOLLE
Tel. 038 4 55 72 00
Fax 038 4 53 01 11
E-mail: [email protected]
Website: www.wgs.nl

Kantoor district IV:
Nieuwe Deventerweg 52
8107 AR Broekland
Tel. 0570 53 82 00
Fax 0570 53 82 09

Naar begin

Vitens Overijssel Kantoor Oude Veerweg Zwolle
Postadres
Postbus 10005
8000 GA Zwolle
Bezoekadres
Oude Veerweg 1
8019 BE Zwolle
Tel. 038 4 27 61 11
Fax 038 4 27 62 76

Website: www.vitens.nl

Klantenservice tel. 0900 06 50 (€ 0,10 per/min.)
maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur

E-mail: [email protected]


Storingen tel. 0800 03 59
(gratis 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Naar begin

Woonstichting De Marken 

Prinses Beatrixweg 2
7433 DB Schalkhaar
Tel.
0570 67 61 25
Fax 0570 67 68 03
E-mail [email protected]
Website: www.demarken.nl

De Marken is een kleine zelfstandige woningcorporatie die maatschappelijk verankerd is in de dorpen Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek rondom de stad Deventer.

Openingstijden: werkdagen van 8.00 - 17.00 uur

Naar begin

Vrijwilligers Centrale Deventer

Kleine Overstraat 73
7411 JK Deventer
Tel. 0570 61 58 05
E-mail: [email protected]
Website:
www.vrijwilligersstad.nl

Openingstijden bezoekers:
Ma t/m do: 9.00 tot 17.00
Vrijdag: gesloten

Telefonisch bereikbaar:
Ma t/m vr: 9.00-17.00
Vrijdag: 9.00-13.00

Naar begin

Wijkwinkel

Wijkwinkel Diepenveen in Bibliotheek Diepenveen
Burg. Crommelinlaan1
7431 HC Diepenveen
Tel. 0570 59 21 29
E-mail: [email protected]
Website:
www.wijkwinkeldeventer.nl
Website wijkwinkel Diepenveen:
www.wijkwinkeldeventer.nl/Locaties%20-%20Wijkwinkel%20Diepenveen

De Wijkwinkel, één punt voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg

Dit is de laatste instelling Naar begin