Archief van nieuwsberichten 2007

In dit archief staan de berichten uit 2007. Klik op een van de onderstaande items voor de tekst van het bericht. Kijk voor overige berichten in een van de andere archieven.

Door omstandigheden is de site in de periode januari tot juni 2007 niet bijgewerkt.


Melkbusschieten

31 december 2007

Een fenomeen dat al langer bestond in de kop van Overijssel is de laatste jaren ook doorgedrongen tot Salland en dus Diepenveen. Wie de laatste dagen zware knallen hoorde buiten, kon er van op aan dat dit carbidknallen waren.

Aan de Schapenzandweg waren de kornuiten van ‘Caravan on Tour’ afgelopen middag druk bezig met het melkbusschieten. Hierbij wordt carbid in een melkbus gestopt met een klein beetje water. Dit water doseren de jongens met een grote injectiespuit voor een optimaal effect. Vervolgens slaan ze met een hamer het deksel op de bus. Hoe strakker, hoe harder de knal. Een andere manier om het gat af te dichten is het gebruik van een voetbal. Daarna is het een kwestie van even wachten tot al het water met het carbid heeft gereageerd en zich het zeer explosieve acetyleengas heeft gevormd. Dan moet de boel ontstoken worden. Hiervoor gebruiken de jongens een rotje, zodat ze na ontsteken even de tijd hebben op veilige afstand te komen. Ook het gebruik van een elektrische ontsteking komt voor.

Klik voor vergroting Wat weer vreemd aan doet, is het gebruik van gehoorbescherming door de jongelui. Het moet zo hard mogelijk, maar ze willen het niet horen!? Met een luide knal schiet het deksel of de bal bijna 100 m weg. Het is wel oppassen geblazen niet in de vuurlinie te staan, want dat heeft ongetwijfeld desastreuze gevolgen.
Als alle bussen geknald hebben, begint het hele ritueel weer van voren af aan. Zo kun je met een klein beetje carbid een hoop lol hebben met elkaar.
Klik voor vergroting

Klik hier voor een video van het carbidschieten.

Naar begin

Brand speelplaatsje Brinkerinckbaan

31 december 2007

Maandagmiddag werd de brandweer rond 16.15 uur gealarmeerd voor een buitenbrandje op het speelplaatsje aan de Brinkerinckbaan. Jeugdigen hadden daar overgebleven folders aangestoken en daarmee een oude boom en een afvalbak aangestoken.

Naar begin

Zonnewijzer en folie-toren op De Haere onder handen

Uit: De Stentor Sallands Dagblad
28 december 2007
door Angelique Rondhuis

DEVENTER/OLST - Twee onderdelen van landgoed De Haere, aan de dijk tussen Olst en Deventer, worden binnenkort aangepakt.

De zonnewijzer krijgt een meer prominente rol en de 'ruïne' wordt gerestaureerd.
Wat er met het landhuis gaat gebeuren is nog niet bekend. De Stichting IJssellandschap wil graag dat er een mooie invulling komt, nu de huidige huurders - Arthur en Alexandra van Dedem - hun vertrek hebben aangekondigd. Een openbaar karakter is belangrijk bij de keuze van de nieuwe bewoner(s). "Er is genoeg belangstelling, maar als er een gewoon kantoor komt, kan niemand er meer komen'', geeft projectleider Rob te Wierik van IJssellandschap aan.

Ondertussen wordt wel de omgeving aangepakt. De zonnewijzer en de ruïnetoren moeten een opknapbeurt krijgen, vertelt Te Wierik. En er moet ook een nieuwe boerderij komen die het landgoed volwaardig maakt. "Dat laatste is belangrijk om de economische draagkracht te vergroten. Wat dat betreft is het wel jammer dat er bezwaren uit de buurt zijn. Maar zonder boerderij kunnen we gewoon niet verder met het landgoed.''

IJssellandschap wil het open karakter van het park benadrukken. "We krijgen een extra subsidie van 'IJssel waar cultuur en natuur samenstromen'. Het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme wil dat er 'pareltjes langs de IJssel komen.''

Met het geld kan de parkrenovatie, die een jaar of tien geleden plaats vond, worden afgerond. "Toen werd niet gekeken naar de zonnewijzer en de ruïne. Dat gaan we nu wél doen.'' Tien jaar geleden werd de laanstructuur aangepakt. Wat dat betreft is het landgoedkarakter helemaal terug. Maar de zonnewijzer is nu alleen zichtbaar voor wie goed kijkt. Achterop De Haere is een rond grasveld, omzoomd door struiken en een dijkje. "Daar moet weer een mooie naald in komen, waardoor mensen de zonnewijzer weer kunnen gebruiken. We zijn op zoek naar een smid.''

Het ruïnetorentje op het landgoed moet ook worden opgeknapt, voordat het een echte ruïne wordt. "Het is in 1870 gebouwd als ruïne'', lacht Te Wierik. "Dat is nooit een echte, middeleeuwse toren geweest. Het was bedoeld om meer aanzien aan De Haere te geven.'' Pierre Gustave Voûte uit Parijs kocht indertijd De Haere en wilde zijn stempel op het landgoed drukken. Als 'nutteloze' tuindecoratie kwam er een zogenoemde folie, een onafgemaakte ronde toren van het donjontype, inclusief schietgaten, met daaraan vast een deel van een verdedigingsmuur. Zo'n 'schijnruïne' kwam in Frankrijk wel méér voor.

Nu is de folie een rijksmonument. "Als de restauratie achter de rug is willen we er graag een kunstproject in'', zegt Te Wierik. "Met geluid bijvoorbeeld. Daar zijn we nu naar op zoek.''

Naar begin

Waterprijsvraag voor burgers, bedrijven, verenigingen en particulieren

30 december 2007
Uit: Waterschap Groot Salland

Zeven eeuwen Waterschap Groot Salland
Om het 700-jarig bestaan extra luister bij te zetten, organiseert het Waterschap Groot Salland diverse activiteiten. Één daarvan is een speciale jubileumprijsvraag waarmee individuen of groepen mensen worden uitgenodigd een watervoorstel in te dienen dat ze graag uitgevoerd zien worden. Voor de winnaar ligt de daadwerkelijke uitvoering van het project als prijs klaar, uiteraard op kosten van het waterschap.

Voorwaarden zijn dat het project vanzelfsprekend met water heeft te maken, maar ook vernieuwend en tegelijkertijd uitvoerbaar moet zijn. “Het is de bedoeling dat het project een toegevoegde waarde heeft voor de buurt of het gebied waar de uitvoering is gedacht”, vertelt dijkgraaf Sybe Schaap. “Veel is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van steigers voor kano’s, een stuk grond waar flora en fauna haar eigen weg kan vinden, recreatief medegebruik, verfraaiing van sloten of misschien een locatie waar de jeugd veel kan leren over water en al haar mogelijkheden.”

Mijlpaal
Zeven eeuwen waterschap, dat is een hele tijd, vindt ook Schaap. “Deze mijlpaal laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Een werkgroep organiseert diverse activiteiten, zowel voor inwoners van ons gebied als voor zakelijke relaties. De waterprijsvraag is daar een goed voorbeeld van. We hopen op veel inzendingen.”
Groot Salland kiest er bewust voor om burgers, verenigingen en andere belangengroepen te betrekken bij de jubileumactiviteiten. Schaap: “We willen actief laten zien waarom we er al die 700 jaren zijn geweest en ook in de toekomst nodig blijven.”
Inzendingen voor de waterprijsvraag kunnen uiterlijk tot 1 februari 2008 aan het waterschap worden toegestuurd.

Foto-/,schilder- en filmwedstrijd
Naast deze prijsvraag, vindt er voor burgers ook een foto-/,schilder- en filmwedstrijd plaats en is er een jubileumonderdeel op de website van het waterschap. Hier worden onder meer historische waterverhalen gepubliceerd uit het gebied van Groot Salland. Tevens organiseert het waterschap een symposium over waterbeheer in verleden en toekomst.

Historie
Op 4 juni 2008 bestaat het Waterschap Groot Salland 700 jaar. Precies op die datum is het zeven eeuwen geleden dat Bisschop Guy van Avesnes naar Salland kwam en met zijn raadgevers naar de Zwolse Spoolderberg ging. Daar werd in aanwezigheid van ridders, knapen en het 'mene land' regels gesteld om het gebied tussen de Hunnepe en de Zuiderzee in de toekomst voor overstromingen te vrijwaren.
Allereerst werd bepaald dat er jaarlijks driemaal een dijkinspectie of schouw zou plaatsvinden. Deze werd, zoals overal de gewoonte is, 'gedreven' door het college van dijkgraaf en heemraden, of zoals het later vaak wordt genoemd de dijkstoel.
Deze regels, zo'n vijfendertig in getal, zouden bekend worden als het Dijkrecht van Salland en naar de oorkonder - ook wel de 'Guyen dijkbrief' - worden genoemd. Deze 'Guyen dijkbrief' geldt volgens historici als de 'grondwet' van de Sallandse Schouw, en is daarmee de voorloper van het huidige Waterschap Groot Salland.

Meer informatie over het 700-jarig jubileum van Groot Salland staat op www.wgs.nl/700jaar

Activiteiten 700 jaar Waterschap Groot Salland

Naar begin

Bezwaar tegen Bramhaar Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
29 december 2007

DIEPENVEEN - Er zijn bij de gemeente drie bezwaren binnengekomen tegen de bouw van appartementencomplex het Bramhaar achter de Welkoop in Diepenveen.

Bouwbedrijf Nikkels wil op het oefenterrein van de brandweer, ingeklemd tussen Oranjelaan, Gewestlaan en Umbgrovelaan, een drielaags complex bouwen met 41 appartementen. Ook komen er twee vrijstaande woningen. De bouwvergunning en de benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan zijn al afgegeven. B en W moeten zich nog buigen over de bezwaren. In ieder geval is er één ingediend door Vereniging Landelijk Diepenveen en één gezamenlijk door vier bewoners. Eerder bleek verlies aan privacy door de nieuwbouw al een punt. De VLD ageert nu tegen de omvang van het complex: te hoog, te massaal en niet passend. Net als bij andere plannen in het dorp, zoals de aanbouw aan het Sparrenheuvel-complex, stelt de VLD het ontbreken van een actueel bestemmingsplan aan de kaak.

VLD stelt dat de Structuurvisie 2004 voor Diepenveen aangeeft dat bouwen in de kern moet passen bij het dorpse karakter en drie lagen het maximum in het dorp kan zijn. De VLD vindt dat nu bij nieuwbouw steevast voor die maximale hoogte gekozen wordt, met bestemmingsplanvrijstelling.

De VLD denkt dat een nieuw bestemmingsplan het aantal 'hoogbouwkansen' in het dorp insnoert en dat er dan minder gefragmenteerd en 'meer in samenhang met het dorpse karakter wordt gebouwd'.

Naar begin

'Speeddating' op de Beursvloer

29 december 2007
Door Albert Tiebot

Onder dit kopje opende de Stentor op 31 oktober 2007 een artikel over de Tweede Deventer Beursvloer. Een initiatief van het Schakelpunt voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Het Schakelpunt is de ontmoetingsplaats van bedrijven en maatschappelijke organisaties in Deventer.

Bedrijven en hun medewerkers willen van betekenis zijn voor de samenleving, voor de omgeving waarbinnen ze functioneren.
Maatschappelijke organisaties vragen om hulp, om ondersteuning, om expertise voor activiteiten of projecten, die zij niet op eigen kracht kunnen realiseren.

Het Schakelpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar. In het Schakelpunt hebben personen zitting, die over uitgebreide netwerken beschikken.
Ook de Diepenveense Schietvereniging De Vijf Rozen schreef zich in voor deze Tweede Deventer Beursvloer. Er ligt bij deze vereniging namelijk nog een wens om de schietbanen van een nieuwe verflaag te voorzien. Ter voorbereiding bezochten bestuursleden van deze vereniging de workshop die werd gehouden op 17 oktober in de Latijnse school te Deventer. Een goede voorbereiding verhoogt de kans op succes was het devies. Ga in gesprek over vraag & aanbod. Kijk wat de win-win situatie kan zijn. En natuurlijk een uitleg over de spelregels op de beursvloer. Een vraag om geld is namelijk taboe. Mensen, Middelen en geen Munten. Na de workshop in de Latijnse school is er nog een avond door De Vijf Rozen gevuld met de vraagstelling voor de vloer. Het werden vragen over een kleuradvies voor onze schietbanen, een behandelingsadvies en een vraag om materiaal, middelen en gereedschappen.

Nadat Burgemeester Andries Heidema aan boord van de Eureka V de scheepsbel als beursbel had geluid, had Schietvereniging de Vijf Rozen al snel een match. Het werden uiteindelijk 3 matches met Deventer bedrijven.
Het is zeer prettig, dat binnen 80 minuten aan boord zo snel zaken gedaan konden worden. Welke vereniging ziet zich soms niet geplaatst voor een klus die de eigen inzet en inbreng te boven gaat? Kijk wat het Steunpunt voor u kan
doen: www.mbo-deventer.nl.
Voor Schietvereniging De Vijf Rozen was de deelname aan de Beursvloer een schot in de roos.

Naar begin

Jubilarissen bij Schietvereniging De Vijf Rozen

29 december 2007
Door Albert Tiebot

Schietvereniging De Vijf Rozen had in 2007 twee jubilerende leden. De heer Ab Gerards is de vereniging 25 jaar trouw en de heer Henk Roelofs al 40 jaar.
Tijdens de algemene ledenvergadering gaf het bestuur van de schietvereniging aan Ab Gerards een tinnen bord. Henk Roelofs, die op dat moment met vakantie was, ontving een glazen sculptuur van een schutter tijdens een prijsuitreiking op 9 december. Daarna werd de bladzijde van dit jubileumjaar naar 2008 omgeslagen.

Ondanks het feit dat Ab minder mobiel is, komt hij wekelijks naar de vereniging om zijn kaarten te schieten. ‘Blijven bewegen’ is zijn devies. Ab verzorgde de calculatie ten behoeve van de nieuwbouw aan de Olsterweg nummer 10.

Henk Roelofs met 40 jaren trouw aan de vereniging kan romantisch verhalen over de locaties van de schietvereniging in het Dorp Diepenveen door de jaren heen. Henks vrouw Ineke vergezelt hem steeds. Zij komen vanuit Raalte naar Diepenveen waar Henk dan schiet. Hun kinderen, nu volwassen, kwamen in hun jeugdjaren met Henk en Ineke mee.

De vereniging is natuurlijk erg blij met de zeer trouwe leden. Waar vindt je ze nog?!.

Klik voor vergroting

Henk en Ineke Roelofs gefotografeerd
door Harry Mulder

Naar begin

3e Stentor Post-Oliebollentocht

27 december 2007

Op 5 januari 2008 organiseert Nordic Walking Salland de 3e Stentor Post-Oliebollentocht voor Wandelaars en Nordic Walkers vanuit Eetcafé De Lepelaar, Uitspanning De Eikelhof, Boxbergerweg 31, 8121 PS Eikelhof, Olst.

De start is tussen 11.30 uur en 12.30 uur. De prachtige wandelingen gaan over brede paden door de mooie landgoederen en langs de IJssellinie in de omgeving van Olst. De afstanden zijn 5 km, 8.5 km, 12.5 en 15 km. Tijdens de wandeling kunnen de bunkers van de IJssellinie bezocht worden. Vooraf inschrijven tot uiterlijk 4 januari is noodzakelijk als u mee wilt doen aan de tocht en aan het stamppotbuffet.

Inschrijfkosten alle afstanden:

Informatie en aanmelden bij Nordic Walking Salland, p/a Bouwhuisweg 4, 7431 RG Diepenveen. Telefonisch 0646622806 of mailen: info@nordicwalking-salland.nl, zie ook www.nordicwalking-salland.nl, activiteitenagenda.

Naar begin

Uitnodiging Kerstmiddag

26 december 2007

Wie op tweede Kerstdag niet alleen wil zijn, wordt van harte uitgenodigd op een gezellige kerstmiddag op Sparrenheuvel.
Deze middag wordt georganiseerd door de Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen, de Zonnebloem, de Protestantse Kerk en de ANBO.
U kun meezingen met bekende kerstliederen, u krijgt koffie of thee met iets lekkers, iemand vertelt een kerstverhaal en dat alles onder het genot van een drankje en een hapje.
De middag begint om 14.30 en zal omstreeks 16.30 uur ten einde lopen.

Naar begin

Kindje Jezus zoek

24 december 2007

Op de kerstmarkt vorige week was de levende kerststal te zien. Als kindje Jezus fungeerde een pop van de familie Nieuwenhuis. Deze pop nu is echter kwijt geraakt bij het opruimen na de kerstmarkt. Vanavond is voor en na de kerkdiensten om 18.30 en 22.30 uur weer de levende kerststal te zien en moet de pop weer in de kribbe liggen. Per slot van rekening draait Kerstmis toch om de geboorte van het kindje Jezus.
Weet iemand misschien waar de pop kan zijn gebleven? Als u het weet, kunt u bellen met mevrouw Alie Nieuwenhuis tel. 0570 59 13 88.

Noot: De pop is inmiddels weer boven water. Deze bleek in een plastic tas onder de kleding van de herders, Maria en Jozef te liggen.

Naar begin

Dooi

23 december 2007

Klik voor vergroting

Helaas was de ijspret maar voor korte duur. Zondag was de ijsbaan aan de Schapenzandweg nog wel open, maar de oplopende temperatuur deed rond de middag het ijs smelten. Al snel stonden her en der plassen water op het ijs. Maar menig schaatser trok zich er niets van aan en waagde zich op het gladde en vooral natte ijs.

Vanaf maandag is de ijsbaan gezien de weersomsatndigheden gesloten.

Naar begin

Postbus opgeblazen

23 december 2007

Mevrouw I. Weusthof van de Boxbergerweg had zaterdag om vijf uur een droeve thuiskomst. Haar groene postbus was met post en al aan flarden geknald door vuurwerk.
Het maakt haar boos en verdrietig, dat spullen niet veilig zijn in ons dorp. Afgelopen vijf jaar is er aan de Boxbergerweg tot drie maal toe een rode brievenbus opgeblazen, waardoor TNT deze definitief heeft verwijderd. Dit jaar is even verderop bij haar opnieuw een rode brievenbus opgeblazen.
Zij spreekt de wens uit, dat het weer 'vet gaaf' wordt om respect te hebben voor andermans spullen.
Hopelijk met haar denken vele dorpsgenoten er ook zo over.

Naar begin

IJspret op de ijsbaan

22 december 2007

Zaterdagmorgen rond 10.00 uur kon dan eindelijk weer de ijsbaan aan de Schapenzandweg open. Het was bijna twee jaar geleden – 28 en 29 januari 2006 – dat de ijsbaan open is geweest. Daarvoor moeten we teruggaan naar de winter van 2002/2003 dat de baan open is geweest.

Zaterdagmorgen was het sprookjesachtig rond de ijsbaan met de bomen vol rijp en een strak blauwe hemel. Kinderen en ouderen vermaakten zich opperbest met schaatsen, sleeën of sneeuw.

Klik hier voor een diaserie van de ijspret voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Schutting in brand

22 december 2007

Zaterdagmiddag rond 15.00 uur moest de Diepenveense brandweer uitrukken naar de Johan van Twickelstraat. Hier zou een schutting in brand staan. Tijdens het aanrijden kreeg de brandweer te horen, dat de bewoners de brand zelf al hadden geblust. Ter plaatse bleek een groene container geheel gesmolten te zijn en een schutting waar de container tegen aan had gestaan nog te smeulen. De brandweer hoefde slechts na te blussen.
De oorzaak moet worden gezocht worden in afgestoken vuurwerk.

Naar begin

IJsbaan open

22 december 2007

Mede door de matige vorst van 7 graden de afgelopen nacht is de ijsdikte van de ijsbaan voldoende gegroeid om de baan open te stellen voor het publiek. Een van de bestuursleden van de IJsvereniging De Molenkolk belde naar de redactie van Diepenveen-dorp om aan te kondigen, dat de baan heden morgen al open is. De openingstijden voor een zaterdag zijn: 10.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur. Op een zondag is de baan geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Naar begin

Witte kerst?

21 december 2007

Vandaag is het de kortste dag van het jaar en daarmee begint de eigenlijke winter. De laatste dagen heeft het er in ieder geval al winters uitgezien. Door de mist ontstond er een laagje rijp op alles, hetgeen een sprookjesachtig effect geeft,
Door de tijdelijke uitlichting van de kerk ontstond er rond het kerkplein wel een heel fotogeniek plaatje.

Klik voor vergroting

Naar begin

Helaas, helaas …

20 december 2007

Klik voor vergroting Hoewel er vandaag al enkele kinderen op het ijs van de baan aan de Schapenzandweg liepen, kraakte het nog behoorlijk en waren er meerdere dunne en dus zwakke plekken in de ijsvloer.
Helaas heeft de IJsvereniging moeten concluderen, dat het morgen – vrijdag 21 december - nog niet verantwoord is, om de ijsbaan te openen.
Hoe het er daarna uitziet is nog even afwachten. Maar na morgen beginnen de dagen weer te lengen en volgens het spreekwoord de winter te strengen. Er blijft nog hoop …
Diepenveen-Dorp zal meteen bericht doen, als de situatie verandert.

Naar begin

IJsbaan vrijdag wellicht open

19 december 2007

Indien de weersomstandigheden gunstig blijven, ligt het in de bedoeling van de Diepenveense IJsvereniging De Molenkolk vrijdag 21 december namiddag de ijsbaan aan de Schapenzandweg te openen. Blijf vooral kijken op dit stekkie (Diepenveen-Dorp) voor de meest recente informatie.

Naar begin

Kaas op de kerstmarkt

19 december 2007

Tijdens de kerstmarkt van afgelopen zaterdag kon het publiek in de zuivelkraam van ’t Grutterink bij Ina Harmelink het gewicht van een ronde kaas raden.
Het gewicht was 11 kg en 925 gram.
De familie Bresser van de Stijne van Sallandtstraat was er met 11 kg en 800 gram het dichtst bij het juiste gewicht en wint daarmee een zuivelpakket.

Naar begin

Kerstmarkt Diepenveen groot succes

16 december 2007

Zaterdagavond bezochten honderden Diepenveners de eerste kerstmarkt in Diepenveen in en rond de historische dorpskerk.
De kerstmarktcommissie bestaande uit leden van de Protestantse Kerk, de Ondernemersvereniging Diepenveen, zangvereniging Soli Deo Gloria en buurtvereniging de Vossebelt had het nodige gedaan om er een sfeervol gebeuren van te maken. De hele dag waren er mensen in touw om het geheel op te bouwen en aan te kleden. De vrijwillige brandweer zorgde voor een winters aandoende deken van schuim rond het terrein.
De levende kerststal op de hoek van de kerk was een trekker voor de kinderen en hun ouders. Hier konden ze de Bijbelse figuren zoals Maria, Josef en de herders zien. Ook de dieren in de stal en het weitje ervoor kregen de nodige aandacht.
Fred Schutte in de hoedanigheid van kerstman luidde steevast de bel en attendeerde de mensen op het programma binnen in de kerk. Hier traden Soli Deo Gloria en het Diepenveens Herenkoor op voor een bijna volle kerk. Laura Voortman en Lulu Temmink lazen als winnaars van de voorleesronden op de beide basisscholen een alternatief kerstverhaal voor. Zij droegen het verhaal ‘Rood met gouden sterretjes’ uit het boek ‘Een boom vol kaarsjes’ van Lily van der Velde voor. Tussen de bedrijven door speelden Henk Luijmens op orgel of piano en Mariëtte Pols op dwarsfluit een aantal werken.
Buiten stonden er in totaal 16 verenigingen en ondernemers uit Diepenveen met hun waren klaar voor de vele bezoekers, zodat het gezellig schuifelen was langs de tafels in de tenten. Natuurlijk ontbraken de warme glühwein, balkenbrij, koffie met een kniepertje, snert en chocola niet. Ook waren er allerlei kerstsnuisterijen te koop. Bij de Imkervereniging kon een kaarsje uit bijenwas gerold worden.
Wie het koud had ging zich gewoon even warmen bij een van de vuurkorven.
Rond 20.00 uur liep het gebeuren ten einde en in korte tijd werd het kerkplein weer ‘ontruimd’. Iedereen was zeer te spreken over deze sfeervolle avond, zodat dit gebeuren volgend jaar bijna zeker weer zal worden georganiseerd.

Klik hier voor een diaserie van de Kerstmarkt voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Afscheid wijkagent Jan In ’t Klooster

16 december 2007

Afgelopen vrijdagmiddagmiddag nam wijkagent Jan In ’t Klooster afscheid bij de politie met een receptie in het café van het Hof van Salland.

Vele collega’s, familie, kennissen en wijkgenoten kwamen afscheid nemen van Jan en zijn vrouw.
Na 37 jaar bij de politie zal hij enige tijd nodig hebben om tot een ander leven te komen. Jan laat een en ander rustig over zich heen komen en wil op termijn wel het een en ander op vrijwilligersgebied gaan doen.

Hij heeft met veel plezier vooral de laatste jaren als wijkagent in Deventer noord en Diepenveen gewerkt. Hij wist daarbij dat hij niet altijd kon waarmaken wat de mensen soms van hem verwachtten, maar door eerlijk te zijn tegenover de mensen denkt Jan wel, dat de mensen daarvoor begrip konden opbrengen.
Op zijn 21-ste ging Jan naar de politieschool en kwam daarna in Limburg terecht. Na wat overplaatsingen binnen de Rijkspolitie van Beek en Donk, naar Schalkwijk en Olst, kwam Jan in 1997 bij het wijkteam Deventer noord en Diepenveen. Sinds 1999 was hij daar wijkagent en was dientengevolge regelmatig in Diepenveen.
Afgelopen zomer demonstreerde hij tijdens het Kinderdagkamp nog hoe het een en ander bij de politie toeging.

Klik voor vergroting

Naar begin

Kerstmarkt in Sparrenheuvel

14 december 2007

Afgelopen woensdagmiddag was er een kerstmarkt voor de bewoners van Sparrenheuvel. Ook andere belangstellenden waren van harte welkom. Vooral in het begin was het er gezellig druk tussen de kraampjes in de grote zaal.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Naar begin

VVD keert zich tegen skate-baan in Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
13 december 2007

DIEPENVEEN - De VVD vindt dat het college het besluit om een mini-skatebaan in Diepenveen aan de Brinkerinckbaan aan te leggen moet herroepen. De fractie heeft kritische schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De buurt is fel tegen de baan en maakte dat maandag op een avond met burgemeester Andries Heidema nog eens duidelijk.Die gaf aan vast te houden aan het besluit.

De VVD sluit zich aan bij de kritiek uit de buurt en vindt ook dat er groen verdwijnt, er overlast zal ontstaan en een baan de al aanwezige speelvoorziening voor kleine kinderen en een trapveldje op de beoogde plek devalueren. De VVD snapt niet waarom juist in een niet-kinderrijke buurt een baan voor 8- tot 14-jarigen moet komen.

Naar begin

ANBO afd. Diepenveen

12 december 2007

Woensdag 19 december heeft ANBO afd. Diepenveen haar jaarlijkse Kerstbijeenkomst in Sparrenheuvel om 13.30 uur. Medewerking wordt verleend door de Vrouwleu ut Eibergen. Zang, schetsjes en muziek in het dialect in het teken van de kerst.
In de pauze zullen kerstbakjes worden verloot.

Naar begin

Skaten verhit gemoederen

11 december 2007

DIEPENVEEN - Twee uur discussie, geregeld pittig en emotioneel, hebben B en W en de buurt bij de Brinkerinckbaan in Diepenveen, die fel tegen de komst van een mini-skatebaan is, niet dichter bij elkaar.

Toen in de Hof van Salland rond 10.00 uur drie ontwerpen voor het gebied - nu een trapveldje met speeltoestellen - werden getoond, vond Jan Helderman van de bewonersgroep het genoeg. ,,We nemen dit voor kennisgeving aan. Hier willen we nu echt niet over discussiëren.''

De buurt is nog lang niet klaar met het recent door het college genomen lokatiebesluit. Twee uur lang kwamen alle bezwaren en verwijten richting gemeente voorbij. Die ontwerpen konden er ook nog wel bij. ,,Ongelooflijk, daar gaat ons groen.''

Alice Elshof zie namens de bewoners niet te begrijpen waarom de voorziening voor het hele dorp in háár wijk moet komen. Kinderrijk is de buurt niet en bewoners rond twee andere onderzochte plekken in Diepenveen willen de baan ook niet. Waarom dan hier? En overlast is niet de enige zorg, zo werd benadrukt. Maar ook aantasting van het groen op een karakteristiek punt.

Heidema vertelde even eerder dat 'kids' van 8 tot 14 jaar niet ergens achteraf moet spelen, maar in een wijk. En dat in tegenstelling tot andere speelplekken in het dorp op deze plek nog wél ruimte is.

Ook over de behoefte aan de baan werd men het niet eens. Heidema: ,,Ja, het is echt nodig in Diepenveen. Buurt: ,,Nee.'' Heidema meldde nog dat in het verleden 200 jongeren aangaven zo'n baan te willen en op wijkaanpakavonden het recent een wens was. ,,Ja, van tien jongeren'', repliceerde iemand. Iemand wist nog dat skaten 'uit' is.

Dan de kosten. Minimaal een halve ton, wist iemand en vond dat 'zonde'.

Over het aanstaande overleg en petit comité is íedereen wel positief. Helderman: ,,Tot nu toe zijn we overal buiten gehouden.'' Heidema: ,,Het is goed elkaar in de ogen te kijken, zoals vanavond, en standpunten duidelijk te maken. Deze geluiden zal ik ook in het college terugkoppelen. Maar we hebben weloverwogen een besluit genomen en dat draai je niet zomaar terug. En ik heb vanavond ook geen nieuwe geluiden gehoord waarvan ik denk ,,Hé, we hebben een heel verkeerde beslissing genomen.''

Naar begin

Wijkagent zwaait af

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
11 december 2007

DEVENTER - Wijkagent Jan van 't Klooster van het politieteam Deventer-Noord/Diepenveen neemt vrijdag december afscheid van het politiekorps IJsselland. Jan van 't Klooster werkte bijna 37 jaar bij de politie.

De laatste tien jaar was hij verbonden aan de politie in Deventer. Hij was daar wijkagent voor de Zandweerd-Noord, de Platvoet en het dorp Diepenveen.

Van 't Kloosters taken worden grotendeels overgenomen door wijkagent Ben Bouwmeester.

De afscheidsreceptie voor Van 't Klooster is vrijdag in de Hof van Salland in Diepenveen, van 16.00 tot 18.00 uur.

Naar begin

Kerstgebeuren in Diepenveen

10 december 2007

Op zaterdag 15 december organiseren enkele verenigingen en de Protestantse Gemeente Diepenveen een kerstgebeuren in en rond de dorpskerk tussen 17.00 en 20.00 uur. De deelnemende verenigingen voor de organisatie zijn Ondernemersvereniging Diepenveen, de christelijke zangvereniging Soli Deo Gloria en buurtvereniging De Vossebelt.
Dit gebeuren is voor iedereen – jong en oud - in Diepenveen gratis toegankelijk.

Het gebeuren bestaat uit een binnenprogramma in de kerk en een buitenprogramma met o.a. een kleine kerstmarkt op het eigen terrein rond de kerk. Om de sfeer te verhogen wordt de kerk aan de buitenkant sfeervol aangelicht, staan er enkele vuurkorven en zal her en der kerstversiering worden aangebracht.

In de kerk verzorgt de zangvereniging Soli Deo Gloria een optreden om 17.30 uur. Het Diepenveens Herenkoor van de Maria kerk verzorgt om 18.15 uur een optreden. Dit is eerder dan op het huis aan huis verspreide affiche is vermeld.
Van de beide basisscholen Slingerbos en Zonnewijzer komen Laura en Lulu rond 19.00 uur een modern kerstverhaal voorlezen. De beide meisjes waren de winnaars van de voorleeswedstrijd op school.
De organist van de kerk de heer Henk Luijmes verzorgt samen met dwarsfluitspeelster Mariëtte Pols een instrumentaal optreden rond 19.30 uur

Buiten is door leden van de kerk een grote houten kerststal gebouwd waarin ruimte is voor figuranten (Maria, Jozef en de herders) en enkele dieren, zoals een geit, enkele schapen, een pony en eventueel een kalf. De jeugd van de kerk gaat de figuranten uitbeelden. Tevens wordt hier ook het echte kerstverhaal verteld.

In vijf open partytenten van 4 X 8 m is plaats voor de kerstmarkt. Hier kunnen 15 ondernemers en verenigingen staan met verkoop van etenswaar en drinken, aan de kersttijd gerelateerde artikelen, activiteiten en spelen in kerstsfeer. Natuurlijk ontbreekt de Kerstman (Fred Schutte) ook niet bij dit gebeuren.

Het is dit jaar voor het eerst, dat dit kerstgebeuren wordt georganiseerd. De bedoeling is dit jaar te kijken hoe de organisatie ervan verloopt en of er belangstelling is vanuit de bevolking voor een dergelijk gebeuren. Als alles goed verloopt, is het de bedoeling dit tot een jaarlijks terugkerend evenement te laten uitgroeien. Dit jaar heeft de Wijkaanpak van de Gemeente Deventer een eenmalige bijdrage voor de organisatie toegezegd.

Naar begin

Groen licht bouw Eikendal

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
10 december 2007

DIEPENVEEN- - De provincie Overijssel heeft de plannen van de gemeente Deventer voor de bouw van villawijk Eikendal in Diepenveen goedgekeurd. Het gaat om de bouw van 140 villa's in twee fases op het gebied dat is ingeklemd tussen de Schuurmansweg en de Molenweg. Bij de provincie zijn drie bezwaren binnengekomen tegen het bestemmingsplan.

Die richten zich vooral tegen het verdwijnen van het coulissenlandschap, natuur en de duur van de bouw. Nadat eerder de raad akkoord ging, zetten ook GS het licht op groen en schuiven de bezwaren terzijde. GS wijzen onder op de handhaving van de bestaande bomen en de aanleg van een bos midden in het villapark. Dat moet er voor zorgen dat het gebied voldoende landschappelijk karakter behoudt.

De plannen liggen tot half januari ter inzage bij de gemeente.

Naar begin

Moonlight shopping in Diepenveen

9 december 2007

Klik voor vergroting Woensdagavond 12 december is er weer Moonlightshopping in Diepenveen. In zeven winkels is er een extra koopavond om alvast in kerststemming te komen. In de sfeervol verlichte en versierde zaken kunt u alvast een voorproefje op de feestdagen nemen met fonkelende aanbiedingen, gezellige activiteiten en een hapje en een drankje.
U kunt die avond tussen 17.00 en 21.00 uur terecht bij Albert Heijn, Passe-Partout, Deco Home Pasman, Bloemsierkunst Flierman, Brood- en banketbakkerij van Rijssen, Novy en Drogist Diepenveen.

Naar begin

Inzamelen kerstpakketten

9 december 2007

Ook dit jaar doet de Diaconie van de Protestantse Gemeente Diepenveen weer mee aan de inzameling van kerstpakketten. Zo'n 400 gezinnen in Deventer en omstreken die het niet breed hebben krijgen hiervan een kerstpakket als extra ondersteuning van de feestdagen. U helpt toch ook mee?

U kunt op onderstaande manier een steentje bijdragen:

Inzamelavonden in Diepenveen in de Notenhof, Dorpsstraat 55a
Donderdagavond 13 en vrijdagavond 14 december van 18.30 tot 19.30 uur en ook op de kerstmarkt 15 december a.s.

Naar begin

Nieuwbouw de Marke leidt tot verzet

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
7 december 2007

DIEPENVEEN - Het plan van woonstichting de Marken om in Diepenveen naast woon- en zorgcentrum Sparrenheuvel dertien zorgwoningen te bouwen stuit op weerstand van een aantal omwonenden en Vereniging Landelijk Diepenveen (VLD). De Marken wil aan de Burg.

Doffegnieslaan een drielaags gebouw neerzetten. Het wordt direct aan gebouwd tegen het bestaande Sparrenheuvel-complex (aan de oostelijke zijde) op een perceel dat braakligt. Dat terrein is al van de Marken. De bedenkingen gaan vooral over de hoogte van het complex. Irene de Negro, directeur van de Marken, betreurt de bezwaren. ,,We wachten de bezwarenprocedure af. Het verzet is jammer. Het gaat wél om een eigen voorziening vóór Diepenveners, waar in het dorp sterk behoefte aan is. De nieuwbouw wijkt ook niet sterk af van de bestaande bebouwing vind ik.''

Die is daar 2-laags. De derde laag van de nieuwbouw zijn koopzorgwoningen, de rest is huur. Onder meer de Leiboom, waar Sparrenheuvel onder valt, speelt bij het zorgconcept (kortweg: hulp op afstand en snel oproepbaar) een rol.

Huis Bosschhoek dat grenst aan het bouwterrein blijft behouden. Aanvankelijk was dat niet het geval. Het huis is inmiddels verkocht door de Marken.

De VLD stelt in haar bezwaren tegen de verleende bouwvergunning (wederom) het ontbreken van een actueel bestemmingsplan voor het dorp aan de kaak. De VLD verwijst naar de Structuurvisie 2004 Diepenveen. De VLD stelt dat bouwen in de kern moet passen bij het dorpse karakter en drie lagen de maximale bouwlaag kan zijn in het dorp. De VLD vindt dat nu bij nieuwbouw steevast voor die maximale hoogte gekozen wordt, met gebruikmaking van bestemmingsplanvrijstelling, zonder dat er voorontwerp-bestemmingsplan ligt. De VLD denkt dat een nieuw bestemmingsplan het aantal 'hoogbouwkansen' in het dorp zal insnoeren, er minder gefragmenteerd en 'meer in samenhang met het dorpse karakter wordt gebouwd'.

Naar begin

Deventer kan komst van megastallen tegenhouden

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 6 december 2007

DEVENTER - Deventer kan in het komende jaar de komst van grote intensieve veehouderijen tegenhouden.
Daarvoor heeft de gemeenteraad maatregelen getroffen.

In het kader van de reconstructie van het platteland komen er in de gemeente Deventer zes zogeheten landbouwontwikkelingsgebieden (log's). In deze gebieden blijft intensieve veehouderij mogelijk, ook grootschalig. De plannen voor de invulling van deze log's zijn in ontwikkeling. Buiten de log's krijgen boeren beperkingen opgelegd.

Elders in Overijssel werden gemeenten overvallen door het verzoek van (Brabantse) varkensboeren om grootschalige bedrijven te mogen bouwen in de log's, de zogeheten varkensflats. Bijvoorbeeld het buurtschap Marle bij Nijverdal loopt te hoop tegen dergelijke mega-stallen. De betrokken gemeenten lijken juridisch niet veel te kunnen uitrichten tegen de plannen.

Uiteindelijk moet de herinrichting van het platteland worden vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan voor datzelfde platteland. Ook de invulling van de log's maakt daar deel van uit. Pas daarna is er een juridische basis om 'ongewenste' plannen tegen te houden. Om ook nu 'nee' te kunnen zeggen hebben B en W van Deventer via een zogenoemde partiële bestemmingsplanwijziging gezorgd voor een interim-regeling die het Deventer buitengebied moet beschermen tegen de komst van megastallen. De gemeenteraad stemde unaniem in met de oplossing. Dinsdagavond werd het plan eerst in de politieke markt besproken en vervolgens even later in de raadsvergadering goedgekeurd. Haast was geboden. Karin Obdeijn (GroenLinks) vroeg Hiemstra opnieuw te bevestigen dat een aanvraag om een stal voor 20.000 varkens geen schijn van kans heeft. Volgens Hiemstra is Deventer door de getroffen maatregelen 'voldoende beschermd'. "We kunnen 'nee' zeggen, maar hoeven dat niet. Als er een aanvraag komt die wij wel passend vinden, kunnen we deze honoreren'', aldus Hiemstra.

Deventer heeft nu een jaar om een verbod op megastallen vast te leggen in de log-visies en in een voorontwerpbestemmingsplan.

Naar begin

Brief naar politiek over 'struinpad'

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
5 december 2007

DIEPENVEEN - Namens dertig omwonenden van de Zandwetering in Diepenveen is een brief aan college en raad verstuurd, met daarin een alternatief (deel)plan voor de herinrichting van de stroom.
Gemeente en waterschap willen een 'struinpad' langs de stroom aanleggen op een strook die nu schouwpad is en niet publiek-toegankelijk. Omwonenden zeggen dat een recreatieve functie hun privacy schaadt.Voorgesteld wordt het struinpad langs de Wetering, dat begint in Deventer-noord (Oranjelaan / Havezatelaan) tot de brug in de Wetermansweg in Diepenveen te laten lopen. In het schrijven stellen bewoners dat gelet op de huidige bestemming van de strook (waterschapsdoeleinden) voor recreatief gebruik bestemmingsplanvrijstelling nodig is. Waterschap en gemeente beraden zich na een heftige informatie-avond, medio november, op de plannen. De wetering wordt vooral heringericht (verbreed) om meer water te kunnen bergen. Wethouder Ina Adema bezoekt eerdaags de bewoners om zich te laten informeren.

Naar begin

Sinterklaas liftend naar Diepenveen

5 december 2007

De verjaardag van de Sint begon vanmorgen voor de oude man niet bepaald vrolijk. Toen hij ontwaakte bleken alle Pieten verdwenen te zijn. Ook zijn trouwe schimmel was nergens te bekennen. Maar de goedheiligman werd wel om 8.30 uur verwacht in Diepenveen, waar de kinderen van de Slingerbos en de Zonnewijzer hem zouden verwelkomen.
De krasse Sint liet zich echter niet voor één gat vangen. Al liftend begon hij zijn reis naar Diepenveen. Het laatste stuk legde hij af in de zijspan van de vrouwelijke motorcoureur Jenny Timmerarends, die ‘toevallig’ passeerde.
Ter plaatse in Diepenveen op de Gewestlaan waren de Pieten nog steeds in geen velden of wegen te bekennen. Sint maande alle kinderen even stil te zijn en naar hem te luisteren. Net toen alle kinderen stil waren, begon muziekvereniging Sempre Crescendo een stevige mars te spelen en belette zo de oude man het spreken. Toen de muziek eindelijk weer stil was, riepen alle kinderen om de Zwarte Pieten, die vanuit het café al strooiend aan kwamen lopen.
Na de nodige handjes te hebben geschud en snoepgoed te hebben uitgedeeld, gingen de kinderen in optocht met de muziek voorop naar hun scholen terug. Sint bezocht daarna eerst de Zonnewijzer en vervolgens de Slingerbos. Onderwijl vermaakten de Pieten de wachtende kinderen op school.

Klik hier voor een diaserie van de Sinterklaasintocht voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Kerstmarkt in Diepenveen

4 december 2007

Op de kerstmarkt op 15 december van 17.00 tot 20.00 rond de dan fraai aangelichte dorpskerk is er momenteel nog één plaats over voor een vereniging, stichting, ondernemers of particulier. Hebt u iets te bieden dat te maken heeft met kerst, een activiteit of een spel (voor de jeugd of volwassenen), reageer dan snel naar email: info@diepenveen-dorp.nl.

Naar begin

Heidema praat met Diepenveen over skate-baan

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
3 december 2007

DIEPENVEEN - De gemeente Deventer praat op maandag 10 december met omwonenden van de Brinkerinckbaan in Diepenveen.

Tegen de zin in van de buurt heeft de gemeente een plek aan die straat uitgekozen voor een skatebaan.

Burgemeester Heidema (wijkwethouder) is vanaf half acht aanwezig in het Hof van Salland. De gemeente zal toelichten hoe de baan ingepast wordt naast een bestaande speelvoorziening en ingaan op het besluitvormingsproces. De keuze voor de Brinkerinkbaan zal de gemeente niet terugdraaien.

De buurt vreest overlast door de baan, de gemeente stelt dat daar geen sprake van is. Er is grote aversie tegen de handelwijze van de gemeente; B en W stellen dat de skatebaan er komt omdat dit een wens is vanuit jongeren, via de wijkaanpak Diepenveen. De buurt snapt niet waarom die wens, 'vanuit andere delen van het dorp, reden is de Brinkerinckbaan ermee op te zadelen'. Plekken elders kregen na bewoners-onderzoek ter plaatse het predikaat 'ongeschikt'.

Naar begin

Boerderij Nijland

2 december 2007

Op de plek waar zich nu het DSC sportcomplex (Schuurmansweg) bevindt, stond tot 1982 de boerderij ‘Nijland’. Omstreeks 1986 werd hier de DSC-kantine gebouwd en de sportvelden aangelegd.
Dit sportcomplex ‘de Zunnenbarg’ dankt zijn naam aan drie generaties van de familie Zonnenberg die er als laatste een agrarisch bedrijf hebben gehad. De boerderij werd omstreeks 1971 door deze familie aan de gemeente Diepenveen verkocht. Een medewerker van de plantsoenendienst van de gemeente Diepenveen (familie G.J.Hellewegen) heeft er daarna nog van 1971 tot 1982 gewoond. Daarna is de boerderij gesloopt.

Maar hoe komt de boerderij aan de naam ‘Nijland’? Niemand kon me dat vertellen en verder was er van de boerderij vrijwel niets bekend. Op verzoek van de knipselgroep van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving heeft Wim de Weerd de geschiedenis van de boerderij in het stadsarchief van de Atheneumbibliotheek onderzocht en er een artikel over geschreven. Dit artikel is opgenomen onder de rubriek Historie/Historie van Diepenveen.

Naar begin

Site toysXchange.nl speelgoed ruilen voor klein en groot

2 december 2007

Vanaf nu kun je direct de goede gaven van de Sint ruilen voor wat anders.

Toen Karoen van Hoog, 15 jaar oud uit Deventer, van iemand hoorde, dat hij voor de zoveelste keer het zelfde spel kreeg, werd het hem duidelijk. Waarom kan zoiets niet gemakkelijk worden geruild? Waarom hebben kinderen eigenlijk hun kast volstaan met speelgoed dat ze nooit gebruiken? Waarom doet hij allerlei jobs om van alles te kopen, terwijl hij best spullen heeft die hij kwijt wil en wil ruilen met iemand? Op Marktplaatsplaats en E-bay staat wel speelgoed, maar er staat zoveel op die sites. Er kan volgens hem beter een site voor grote en kleine kinderen komen om speelgoed te ruilen.
Karoen legde het domein www.speelgoedruilen.nl vast en begon het idee uit te werken, om makkelijk spulletjes te ruilen. Dat viel helemaal niet mee. Om een goede site te bouwen heb je kennis nodig of geld. Hij besloot voor kennis en een beetje geld voor advies te gaan. Het resultaat is er nu. Het is nog maar het begin. Via advertenties hoopt hij het geld terug te krijgen en wat over te houden om de site op te leuken. De site heeft nu ook een nieuwe naam www.toysXchange.nl, dat klink wel zo cool.

Naar begin

Zwarte Pieten in dorp

2 december 2007

Gisteren liepen er een aantal zwarte Pieten van de Ondernemersvereniging Diepenveen in het dorp kwistig pepernoten en ander suikergoed uitdelend.
Ook gaven ze kortingsbonnen weg aan passerende personen, waarmee leuke kortingen bij de ondernemers te verkrijgen waren.

Bij de drogist Diepenveen konden de kinderen van de basisscholen hun ingevulde formulieren van de etalagewedstrijd inleveren in ruil voor iets lekkers en een presentje. Vele kinderen maakten hiervan gebruik. Onder alle goede inzenders verdeelde de Pieten vier cadeaus.

Aan het eind van de dag brachten de Pieten deze cadeaus hoogst persoonlijk naar de winnaartjes toe:
Groep 1-2: Merel Weideman, R. Swaeffkenstr. 10, 4 jaar
Groep 3-4: Suzan Reluge, B. Dapperstraat 12, 6 jaar
Groep 5-6: Barbera Esders, Schapenzandweg 10, 10 jaar
Groep 7-8: Alex Brouwer, Molenweg 2 A, 12 jaar

Klik hier voor een diaserie van de Zwarte Pieten voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Blije gezichten op vrijwilligersavond

1 december 2007

BATHMEN - Een hartgrondig 'Yess!!' klinkt op uit de zaal bij de bekendmaking van de winnaar.
De vreugdekreet is afkomstig van de vrijwilligers van het vakantiekamp Rode Dorp. De prijs is de erkenning voor tien jaar inspanning om kinderen uit het Rode Dorp- Driebergen een vakantie te bezorgen.

Het waren niet de enige blije gezichten gisteravond, tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond in een volle zaal Boode in Bathmen. In allerlei categorieën waren prijzen te winnen en voor diegenen die níet wonnen waren er bloemen en waarderende woorden. En zelfs een heuse lofzang voor alle inzet voor medemensen, in clubverband of individueel.

Maar de grootste vreugde is toch wel te zien bij de mensen van het vakantiekamp, winnaar in de categorie sociaal-cultureel werk.

Tien man en vrouw sterk organiseren ze jaarlijks een midweek voor tientallen kinderen uit de wijk. Als dit initiatief er niet zou zijn, zouden de kinderen in de zomer niet weg kunnen. En dat realiseren Louise Appelo en Jopie Voortman zich maar al te goed, vertellen ze na afloop van het officiële gedeelte.

,,We hebben het er wel eens over gehad om te stoppen, omdat het toch heel moeilijk is om het financieel rond te krijgen. Maar je weet dan wat dat betekent voor de kinderen en dan ga je maar weer door.''

Het vergt heel wat creativiteit om het elk jaar weer van de grond te krijgen. Elke euro is meegenomen en daarom zijn ze ook zo blij met het - bescheiden - geldbedrag dat aan de vrijwilligersprijs verbonden is.

,,Alle beetjes helpen. Het is niet alleen het geld, het is ook de stimulans die je door deze erkenning krijgt.''' Dus komt er in 2008 ook weer een vakantiekamp, al weer voor de tiende keer.

Blijdschap, maar ook vooral verbazing is te lezen op het gezicht van de Diepenveense Lamberthe de Jong. Zij kreeg de Witte Blomprijs, de jaarlijkse prijs voor de individuele vrijwilliger die zich bijzonder heeft onderscheiden. De Jong kreeg hem voor haar inspanningen voor Goede Buren, een project waarbij de Deventer buurtdorpen zich presenteerden middels een historische expositie in de Waag en allerlei activiteiten in de dorpen.

De Diepenveense historica is daarnaast ook op andere terreinen actief in haar woonomgeving. Vanwaar de verbazing? ,,Ik had eerder gedacht dat deze prijs zou gaan naar zo'n mevrouw die al vijfentwintig jaar actief is met mensen helpen. Wat ik doe voelt ook helemaal niet als vrijwilligerswerk. Je doet het omdat het je interesse heeft.''

Naar begin

Eremedaille voor Diepenvener Spliethof

30 november 2007

DIEPENVEEN - De Sint Gregoriusvereniging in het aartsbisdom Utrecht heeft een eremedaille in goud toegekend aan Diepenvener Koen Spliethof.

Dit in verband met zijn 40-jarig jubileum als lid van het rooms-katholieke Diepenveens herenkoor.

Naar begin

Aanmelding Herstel en Balens

28 november 2007

DIEPENVEEN - Het is weer mogelijk zich aan te melden voor een nieuwe groep Herstel en Balans, een revalidatieprogramma voor mensen die kanker hebben (gehad). Binnen enkele weken gaat bij paramedisch centrum De Spil te Diepenveen weer een groep van start.

De Spil is als laagdrempelige voorziening één van de weinige centra 'in de eerste lijn' en daardoor gemakkelijk toegankelijk. Om mee te doen aan Herstel en Balans moet de conditie zodanig zijn dat men in redelijke mate kan bewegen.

Bij bepaalde programma-onderdelen wordt de partner uitgenodigd.

De bijeenkomsten zijn op woensdag van 13.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 17.30 tot 21.00 uur. Op de vrijdag wordt voor een lichte maaltijd gezorgd. Het vaste begeleidingsteam bestaat uit Fred Hubregtse (fysiotherapeut/manueel therapeut), Anne Kooij (psycholoog) en Ton Mensink (psycho-somatisch fysiotherapeut).

Een aantal zorgverzekeraars, waaronder Salland, vergoedt het programma in het aanvullende pakket.

Voor aanmelding en/of informatie: op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur: 0570-591144.

Naar begin

Kerstconcert met High Tea op Huis Nieuw Rande

29 november 2007

Op zondag 23 december a.s. in Huis Nieuw Rande te Diepenveen valt er ook dit jaar weer te genieten van een vocaal en culinair gebeuren op hoog niveau. Na het nuttigen van een uitgebreide High Tea zal het Pentacost Vocaal Ensemble, bestaande uit leden van het Nederlands Kamerkoor, een feestelijk concert met kerstmuziek uit Nederland, Duitsland, Zweden en Amerika ten gehore brengen. Daarin worden close-harmony bewerkingen afgewisseld met bekende traditionele kerstliederen, die u samen met de sfeervolle entourage in kerststemming brengen.

Klik voor vergroting

Pentacost legt zich behalve op de uitvoering van renaissancemuziek eveneens toe op swingende bewerkingen van vooraanstaande arrangeurs uit Amerika en Engeland. De meeste kerstmuziek uit het programma is te vinden op hun recente cd " An A Cappella Christmas".

Voor dit bijzondere gebeuren is de aanvangstijd 14.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur). De toegang voor het Kerstconcert bedraagt € 45,- inclusief de High Tea en het programmaboekje. Er zijn voor dit concert nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor reserveringen (noodzakelijk!) en meer informatie kunt u bellen naar 0570 59 36 66 of mailen naar info@huisnieuwrande.nl.

Naar begin

Kerstgebeuren in Diepenveen in en rond de historische dorpskerk

28 november 2007

Op zaterdag 15 december organiseren enkele verenigingen en de Protestantse Gemeente Diepenveen een kerstgebeuren in en rond de historische dorpskerk tussen 17.00 en 20.00 uur. De deelnemende verenigingen voor de organisatie zijn Ondernemersvereniging Diepenveen, de christelijke zangvereniging Soli Deo Gloria en buurtvereniging De Vossebelt.
Dit gebeuren is voor iedereen – jong en oud - in Diepenveen gratis toegankelijk.

Het gebeuren bestaat uit een binnenprogramma in de kerk en een buitenprogramma met o.a. een kleine kerstmarkt op het terrein rond de kerk. Om de sfeer te verhogen wordt de kerk aan de buitenkant sfeervol aangelicht, staan er enkele vuurkorven en zal her en der kerstversiering worden aangebracht.

In de kerk verzorgt de zangvereniging Soli Deo Gloria een optreden. Tevens treedt het Diepenveens Herenkoor van de Maria kerk.
De organist van de kerk Henk Luijmes verzorgt samen met dwarsfluitspeelster Mariëtte Pols een instrumentaal optreden.
Aan de beide basisscholen Slingerbos en Zonnewijzer is gevraagd in het kader van de voorleeswedstrijden de winnaars van de voorrondes van elke school een (modern) kerstverhaal te laten voorlezen. Dit gaan Laura en Lulu doen.

Buiten wordt door leden van de Protestante Gemeente Diepenveen een grote houten kerststal gebouwd waarin ruimte is voor figuranten (Maria, Jozef en de herders) en enkele dieren, zoals een geit, enkele schapen, een pony en een kalf. De jeugd van de kerk gaat de figuranten uitbeelden. Tevens wordt hier ook het echte kerstverhaal verteld.

In vijf open partytenten van 4 X 8 m is plaats voor de kerstmarkt. Hier kunnen 15 ondernemers en verenigingen staan met verkoop van etenswaar en drinken, aan de kersttijd gerelateerde artikelen, activiteiten en spelen in kerstsfeer. Natuurlijk ontbreekt de Kerstman ook niet bij dit gebeuren. Verder spelen twee leden van de arcordeonvereniging De IJsselspelers buiten sfeervolle muziek.

Het is dit jaar voor het eerst, dat dit kerstgebeuren wordt georganiseerd. De bedoeling is dit jaar te kijken hoe de organisatie ervan verloopt en of er belangstelling is vanuit de bevolking voor een dergelijk gebeuren. Als alles goed verloopt, is het de bedoeling dit tot een jaarlijks terugkerend evenement te laten uitgroeien. Dit jaar heeft de Wijkaanpak van de Gemeente Deventer een eenmalige bijdrage voor de organisatie toegezegd.

Dit gebeuren is vernieuwend voor Diepenveen en bevat naast amusement ook culturele aspecten. Mede door de gezamenlijke organisatie van de kerk en een aantal verenigingen zal dit gebeuren zeker bijdragen tot een hechtere band tussen de dorpsbewoners.

Klik voor vergroting

Naar begin

Vossebelt naar Kerstmarkt Oberhausen

25 november 2007

Op donderdag 13 december organiseert de buurtvereniging Vossebelt opnieuw een reis naar de Kerstmarkt in Oberhausen.

Oberhausen, met ruim 220.000 inwoners, behoort tot de middelgrote steden van het Ruhrgebied. In het verleden werd de stad gekenmerkt om haar grote industriecultuur, maar intussen heeft ze zich sterk geprofileerd in een reisbestemming en een vrijetijdscentrum. Het stadsdeel ‘Neue Mitte’ kennen de meeste mensen van Europees grootste winkelcentrum en vrijetijdscentrum CentrO met de Gasometer, Duitslands grootste Sea Life Aquarium en de vele andere attracties. Jaarlijks trekt deze vrijetijdsmagneet 23 miljoen bezoekers uit binnen – en buitenland.

In de adventstijd is CentrO omgetoverd tot een wonderbaarlijk sprookjesdecor van glinsterende lichtjes, schitterende kristallen en weerschijnende kerstballen. Op verschillende locaties voor het winkelcentrum kan men 6 weken lang – van 16 november tot 23 december – genieten van de grootste kerstmarkt van het Ruhrgebied.
Meer dan 150 gedecoreerde houten kraampjes bieden vele verrassingen, speelgoed, heerlijke lekkernijen en bijzondere kunstnijverheid. Glühwein drinken, heerlijke koekjes proberen, over de kerstmarkt slenteren of cadeaus inkopen. In een sfeervolle ambiance zoals in het CentrO Oberhausen zal men zich nog meer op het grote kerstfeest verheugen!
Een special aantrekkelijkheid van CentrO kerstmarkten zijn de vele toegankelijke grote hutten, waarin de vaklieden hun ambachtelijke producten direct ter plaatse vervaardigen.
Hier vindt ieder persoonlijke geschenken en kan in deze stemmingsvolle atmosfeer de adventstijd echt beleven. In het overdekte CentrO zelf komt u zeker ook in de stemming. De reusachtige kerstboom siert hier het interieur en leidt naar de 200 winkels, die tot ’s avonds 22.00 uur geopend zijn.

De bus vertrekt om 8.30 uur van de hoek Vossebeltweg / ten Campesingel. Om 16.30 uur wordt de terugreis vanuit Oberhausen weer aanvaard. De kosten voor leden zijn € 15,00 en voor niet-leden € 17,50. U dient zich voor 8 december op te geven en te betalen bij M. van Tongeren, Snijderspad 6 of E. van de Valle, Wechlerweg 21. Vol is vol.

Naar begin

Plan voor Zandwetering ambitieus maar ook lastig

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
22 november 2007

DEVENTER - Het zoeken van ruimte voor waterberging is de belangrijkste reden voor de herinrichting van de Zandwetering tussen Deventer-noord en Olst. Het klimaat verandert, wat leidt tot wateroverlast op plekken waar te veel water bij elkaar komt en verdroging in gebieden waar water snel wegzakt.

De wetering wordt breder en ondieper. Zodat er meer water in het gebied blijft én verdroging minder kans krijgt. Voordeel is volgens waterschap Groot Salland, met gemeente Deventer initiatiefnemer, een beter klimaat voor planten en dieren. Strakke, steile taluds verdwijnen. Er voor in de plek komen glooiende oevers en een minder rechte stroom: 'landschappelijk gezien pluspunten'.

Een struinpad en - indien mogelijk - op termijn fietspaden ten noorden van Diepenveen moeten recreatie bieden. Het struinpad moet beginnen bij de Boxbergerweg en via de westoever naar het 'bruggetje bij Kiers' leiden. Daar stopt het, moet men langs de Dorpsstraat, om bij het volgende bruggetje, tegenover kapper Legebeke, verder te kunnen langs het water tot de Randerstraat.

Het natuurgebiedje achter de RDC-velden krijgt een impuls - met waterpartijen, speelobject en een hardlooprondje. Verderop, richting Oranjelaan, ná de brug aan de andere kant van het water, is een Kikkerpark voorzien.

Waterschap en B en W willen begin 2008 het herinrichtingsplan en financiering goedkeuren. Er is EU-subsidie. Fasegewijs kan dan de uitvoering starten. Zoals vaker bij ambitieuze projecten zijn er enkele hobbels. De klachten in de Schilderstraat zijn een pijnpunt, stelt ook het waterschap, dat niet wil reageren en zich op de situatie beraadt. Ander punt dat tijd vergt zijn gesprekken met landeigenaren (boeren) langs de Wetering. Op enkele punten pal naast de Wetering is landinwaarts flink wat ruimte nodig, om daar water vast te houden (uitlopers, bergingsplassen, vergraving). Dat gaat ten koste van vooral akkerland. Boeren zien de noodzaak wel in van de maatregelen, maar er moet wél overeenstemming worden gevonden over verkoop of ruil. Grondverkoop gaat op vrijwillige basis. Er wordt niet onteigend. Enkele boeren hebben zorgen over de gevolgen van de waterberging voor landbouw in het gebied. Verbreding en 'ontdieping' van de Wetering lijkt wél snel te kunnen. Er is 'slechts' een strook van enkele meters nodig, afspraken met boeren hierover zijn zo goed als rond. Aan het herinrichtingsplan is vanaf 2004 een proces met veel overleg met betrokkenen vooraf gegaan.

Naar begin

Diepenveners vrezen nieuw 'struinpad'

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 22 november 2007
door Martijn Ubels

DIEPENVEEN - Ze zien nu hoofdzakelijk zwanen, eenden en af en toe een kano voorbij hun raam gaan. Dat is straks wel anders, vrezen aanwonenden van de Schildersstraat in Diepenveen, met een 'wandelpad' langs de wetering. ,,Ze staan straks zo'n beetje in de tuin bij ons'', stelt Ab Bosveld.

Fotograaf Ben Kiers en zijn vrouw Joke Visschers vrezen het 'rondje om de woning van Kiers'. Als het aan het waterschap en de gemeente ligt wordt het schouwpad langs de Wetering - nu verboden toegang - vanaf de Boxbergerweg bij Daventria tot het bruggetje bij Kiers in de Dorpsstraat toegankelijk voor publiek. Met naast het huis de drukke Dorpsstraat, voor het huis al veel wandelaars door de pittoreske Schilderstraat ('allemaal prima') wordt het met achter het 'struinpad' wél héél druk. Visschers: ,,Als het achter openbaar wordt hebben we totaal geen privacy meer. Je kijkt vanaf daar recht in onze woonkamer. Je vraagt je af of de verantwoordelijken de situatie ter plekke hier wel kennen.''

Ook buren ventileren de privacy-klacht, die onlangs voorbij kwam op een informatie-avond over de Zandwetering. Zij zeggen hun geluid eerder al op inspreekavonden te hebben ingebracht.

De buurt bezint zich op stappen. Advocaatsbijstands is al gezocht om na te gaan of voor het struinpad een bestemmingsplanwijziging nodig is. Bosveld: ,,Het schouwpad is nu verboden terrein. Omdat er toch weleens op gelopen wordt wil men het legaliseren. Dus: iets mag niet, maar het gebeurt toch al dus gaan we het legaliseren. Een rare redenatie.''

Er is nog hoop dat men er via overleg eruit komt. Visschers: ,,Maar men hóudt maar vast aan dat struinpad hier. Waarom kan dit stukje nou niet geschrapt worden? Vanaf deze brug kan men toch al niet verder. En, het pad komt hier bij de brug uit op een druk punt, op een smalle stoep op de Dorpsstraat. Daarbij kent Diepenveen al zo veel wandelmogelijkheden in de natuur hier. Het is zo jammer en onnodig dat dit knelpunt nu de aandacht trekt, want de rest van het plan ziet er goed uit.'' Op één ander punt na dan, dat ook op verzet stuit: de aanleg van een keerwand. Dat is een wand, die op enige afstand van het water ín de wal de grond ingaat. Dat biedt dermate versteviging dat de wal aan de waterkant kan worden uitgegraven en de wal, met het struinpad, lager komt te liggen. Visschers: ,,Onbegrijpelijk. Dat doen ze omdat het hier juist zo smal is, er is anders geen ruimte voor het pad... En ook dan kijkt men binnen. Plus, het is geen gezicht, zo'n meterslange kunstmatige constructie. Dit is juist zo'n mooi doorkijkje, vanaf de brug met het groen.'' Voor de keerwand is een aanlegvergunning nodig. ,,We maken zeker bezwaar. We laten het er niet bij zitten.''

Naar begin

Rabobank sponsor van Diepenveense Sportclub

21 november 2007

Rabobank Salland heeft een driejarig sponsorcontract afgesloten met de Diepenveense Sportclub, afdeling voetbal. Onlangs is het contract ondertekend door de heer De Jong, voorzitter van de sponsorcommissie van de Diepenveense Sportclub en de heer Van Oudenaarden, directievoorzitter van Rabobank Salland. Van 2007 tot en met 2009 zal de Rabobank de Diepenveense Sportclub ondersteunen met een vast sponsorbedrag.

Het sponsorgeld wordt gebruikt voor de talentontwikkeling van de jeugdleden voetbal. Zo is de Rabobank de komende drie jaar hoofdsponsor van het befaamde Gerritstoernooi, een groot jaarlijks jeugdvoetbaltoernooi met deelnemers uit heel Salland.
De Rabobank is bekend van sportsponsoring op het gebied van wielrennen, hockey en paardensport. Lokaal stimuleert Rabobank Salland ook graag positieve ontwikkelingen op het gebied van sport. Daarom sponsort de bank o.a. de Diepenveense Sportclub.

Foto: De heer Van Oudenaarden (links) en de heer De Jong (rechts) ondertekenen het sponsorcontract

Klik voor vergroting

 

Naar begin

Slagerijen in Twello en Diepenveen in prijzen

Uit: De Stentor Deventerdagblad
20-11-2007

TWELLO/DIEPENVEEN - Gildeslagerij Walravens uit Twello en Keurslager Harmsen uit Diepenveen zijn op de Slagersvakwedstrijden in Amsterdam in de pijzen gevallen.

Walravens behaalde goud met kookworst, hausmacher, kip-kerrysalade, mosterdsoep en konijnenbout, bereid in donker bier. Voor de rookworst kreeg Walravens zilver. Daarnaast behaalde Walravens tijdens een onaangekondigde keuring van de Gildeslagers twee keer de maximale score met balkenbrij en bakbloedworst.

De Diepenveense slager kreeg goud voor ham-preisalade, het hanzepotje, grillworst met kaas en huisgemaakte erwtensoep.

In de jury zaten niet alleen docenten van de slagersopleidingen maar ook consumenten.

Naar begin

Muzikaal piratenfeest bij Sempre Crescendo

19 november 2007
Door: Alien Groot Koerkamp

Enthousiast en op eigentijdse wijze heeft harmonieorkest Sempre Crescendo afgelopen zaterdag haar concert ten gehore gebracht in het Hof van Salland.
Als piraten verkleed, gezeten op een groot schip, werden o.l.v. Wiljan Smit, Gerrit Reijnders en Marjan de Gans diverse nummers met het thema “water” gespeeld.
De zangeressen Nina en Anouk kwamen onderweg aan boord om de prachtige liederen “de Zee” en “My heart will go on” te zingen.
Omdat Sempre Crescendo op dit moment problemen heeft met de bezetting, werd het A-orkest versterkt door vijf koperblazers en de drumband had een aantal drumbandleden uit Liederholthuis te gast.
Op deze manier bleek het grote muzikale schip aardig bestand tegen de soms woelige zee.
Toch werd aan het einde van de avond een oproep gedaan, dat nieuwe muzikanten meer dan welkom zijn op de wekelijkse repetities.
Voor meer informatie zie www.semprecrescendo-diepenveen.nl.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Naar begin

Zwarte Pieten in dorp

18 november 2008

Sinterklaas had nog maar amper voet aan wal gezet in Kampen, of de eerste Pieten werden al weer gesignaleerd in Diepenveen. Het betrof de Pieten van de Ondernemersvereniging Diepenveen, die intussen traditiegetrouw in het straatbeeld verschijnen.

De kinderen kunnen vanaf zaterdag 24 november meedoen aan de etalage wedstrijd van de OVD. Hiervoor moeten ze tellen hoeveel pietjes er in de etalages staan op een speciale OVD-kaart. Via de scholen krijgen ze hiervoor deelnameformulieren.
Deze formulieren leveren ze in bij de Pieten op zaterdag 1 december tussen 13.00 en 15.30 uur in bij Drogist Diepenveen. Daar ligt een klein presentje voor de kinderen klaar.
Na 16.00 uur zijn er 4 hoofdprijzen te verdelen, die door de Pieten bij de kinderen thuis worden langs gebracht.
Klik hier om een deelnameformulier te downloaden.

Klik voor vergroting

In het dorp lopen die dag ook Zwarte Pieten rond, die kortingsbonnen uitdelen aan de volwassenen te besteden bij de leden van de OVD.

Naar begin

Voorstellingen ‘Titanic- de musical’

18 november 2007

Musical- en Operettevereniging Deventer (MOD) brengt ‘Titanic-de musical’ op 22, 23, 24 en 25 november in de Deventer Schouwburg. Vier jaar nadat het doek viel voor de productie van Joop van den Ende is de MOD de eerste amateurvereniging die de opvoeringsrechten voor dit stuk heeft verkregen.

‘Titanic – a new musical’ opende op Broadway in 1997 en won vijf Tony Awards, inclusief die voor Beste Musical, beste muziek en beste orkestratie. Het verhaal is geschreven door Peter Stone en de muziek gecomponeerd door Maury Yeston.

Regisseur Monique Braam, dirigent Frank Litjens en choreograaf Margot Rijks tekenen voor de artistieke leiding van deze productie. Voor en achter de schermen hebben ongeveer 100 mensen een jaar lang hard gewerkt aan deze grote musicalproductie. De decorbouwploeg van de vereniging bouwde de decors en ook dit jaar heeft de MOD een eigen orkest kunnen samenstellen.

Ter voorbereiding op de voorstellingen reisde een deel van de spelers en het artistiek team deze zomer af naar een tentoonstelling over de Titanic in het Duitse Kiel. Deze studiereis is het inlevingsvermogen en de rolverdieping van de spelers zeker ten goede gekomen.

De MOD viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. De uitvoeringen van de musical ‘Titanic’ sluiten het jubileumjaar af. Met deze productie laat de vereniging zien dat ze met een professionele en jonge uitstraling klaar is voor de toekomst en het publiek op een geloofwaardige manier mee op reis neemt op een vaart naar de “nieuwe wereld”.

Voorstellingen:
Donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 november 20.00 uur. Zondag 25 november 14.00 uur.
De voorstelling van zaterdag 24 november is uitverkocht.

Kaarten voor de voorstelling zijn € 25,- per stuk en zijn te bestellen via www.titanic-musical.nl of via het secretariaat 0570-511850. Op zondagmiddag geldt voor kinderen tot en met 14 jaar een gereduceerd tarief van € 17,50.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Foto's: de laatste oefening zonder kleding op zaterdag 17 november in het Hof van Salland. Dinsdag 20 en woensdag 21 november zijn de generale repetities met kleding en compleet decor in de Deventer schouwburg. Aan de voorstellingen doen ook een aantal Diepenveners mee.

Naar begin

Bewoners straten Diepenveen willen zwaar verkeer weren

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
17 november 2007

DIEPENVEEN - Een groep aanwonenden van de Gewestlaan en Lichtenbergerlaan in Diepenveen pleiten voor een verbod van zwaar (landbouw)verkeer in die straten. Dat stelt Erwin van Maanen, die zich als woordvoerder van 59 huishoudens opwerpt.

Volgens de Diepenvener, zelf woonachtig aan de Gewestlaan, zorgt zwaar verkeer voor 'geluidsoverlast' en gevaarlijke situaties ter hoogte van de speelplekken. Hij ging enige tijd geleden in beide straten de boer op en kreeg van 59 huishoudens een handtekening voor maatregelen tégen zwaar verkeer.

De zorg klinkt opmerkelijk genoeg net nu de gemeente werkt aan (nieuwe) verkeersmaatregelen voor de Gewestlaan, samen met aanwonenden. Huis-aan-huis werden eind deze zomer invitaties verspreid voor overleg. Uitkomst daarvan is dat de Gewestlaan dichtbij de entree (zijde Oranjelaan) een drempel krijgt. Ook wordt de wens om zwaar verkeer te weren onderzocht.

Klik voor vergroting

Op een informatie-avond vorige week voor Diepenveners zegde Groen Links-wethouder Gerrit Berkelder toe in gesprek te gaan met zwaar verkeer (landbouwers). Hij hoopt met de sector tot afspraken te komen, zodat beide straten worden gemeden. ,,Maar we kunnen landbouwverkeer er niet zomaar ineens uitgooien'', zei Berkelder, ook gelet op belangen van landbouwverkeer rond het dorp.

Het gaat Van Manen, die gekgenoeg niet deelnam aan dat recente overleg buurt-gemeente, allemaal niet ver genoeg. Hij heeft het probleem nu onder de aandacht gebracht bij de Groen Links-fractie.

Naar begin

Riemersma stopt: weg vrij voor nieuwbouw

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
17 november 2007

DIEPENVEEN - De Diepenveense ondernemer Gerrit Riemersma stopt per 29 december met zijn autobedrijf en rijwielhandel in de oude kern van het dorp.

Namens Riemersma lopen momenteel besprekingen over de verkoop van het winkelpand, woonhuis, werkplaats en grond op de hoek Dorpsstraat/Schildersstraat.

Riemersma, die nog geen namen van geïnteresseerde(n) kan noemen verwacht dat de partijen er op korte termijn uitkomen. Eerder was hij al ver met het failliet gegane Bosch. Het oppervlak van de grond bedraagt zo'n duizend vierkante meter. Qua nieuwbouw wordt gedacht aan enkele woningen. Nieuwbouw is overigens aan restricties gebonden. De plek valt onder het beschermde dorpsgezicht en moet passen bij de bestaande historische bebouwing.

De beslissing op 29 december te stoppen staat overigens los van de onderhandelingen. ,,Ik stop dan sowieso'', aldus Riemersma (60), bij wie in de zaak de stuntuitverkoop inmiddels in volle gang is.

Zo komt er een einde aan een Diepenveens familiebedrijf. Riemersma's opa begon op die hoek in het dorp in 1912 een winkel. Ook toen al met de combinatie fietsen, auto's én een taxibedrijf.

Gerrit Riemersma's vader zette het bedrijf - toen nog temidden van enkele andere zaken in het oude dorpsdeel - voort. Gerrit ging in het bedrijf van zijn vader aan de slag, om het 28 jaar geleden met vrouw Joke voort te zetten.

Naast het feit dat Riemersma onder aantrekkelijke voorwaarden kan stoppen, speelt vooral mee dat er geen opvolging is. ,,Onze kinderen hebben elders een baan. Los daarvan, de zaak overnemen vergt financieel zó'n investering voor de opvolger, dan is het totaal niet aantrekkelijk erin te stappen. Opvolging is gewoon een probleem, dat zie je bij meer ondernemers.''

Klik voor vergroting

Naar begin

Diepenveen kan ook glasvezelnet krijgen

17 november 2007

Momenteel hangen er affiches in het dorp met de oproep te mailen voor een glasvezelnet in Diepenveen Dorp. Het is echter niet duidelijk wie de initiatiefnemer(s) hiervoor zijn. De gemeente Deventer krijgt regelmatig boze opmerkingen, dat Diepenveen met het glasvezelnet blijkbaar niet bij Deventer hoort.
Wijkambtenaar Nelleke Hage geeft aan dat dit niet aan de gemeente ligt, maar aan het kabelbedrijf Y-3net. Dit bedrijf biedt het glasvezelnet aan en bepaalt waar het glasvezelnet komt. Indien er voldoende belangstelling is in Diepenveen, is Y-3net ook genegen het glasvezelnet in Diepenveen aan te bieden.
Nelleke Hage wil dan ook graag in contact komen met de initiatiefnemer(s) van de genoemde actie, maar zij heeft geen namen van hen. Langs deze weg nodigt zij hen uit contact met haar op te nemen, om te inventariseren hoeveel belangstelling er is en deze informatie door te spelen naar Y-3net.
Wijkambtenaar Nelleke Hage: tel.: 0570 69 39 74 of 06 30 46 62 31. E-mail: p.hage@deventer.nl. Bezoekadres: Welle 39, 3e verdieping.

Naar begin

Eerste Nederlandse Nordic Duatlon in Olst/Eikelhof met meer dan 100 deelnemers

15 november 2007

Aanstaande zaterdag 17 november 2007 wordt er in Olst/Eikelhof een primeur op het gebied van Nordic Walking in Nederland gehouden. Dan gaat namelijk de eerste Nederlandse (hoogstwaarschijnlijk zelfs Europese) Nordic Duatlon van start met meer dan 100 deelnemers uit heel Nederland en België.
Deze Nordic Duatlon bestaat uit 8 km Nordic Walken, 33,5 km fietsen en aansluitend nog eens 5 km Nordic Walken langs uitgezette routes in de mooie, bosrijke omgeving van Olst.
De gezamenlijke start is om 10.30 uur.
Er is nog gelegenheid om zich op de zaterdagmorgen in te schrijven voor deze Nordic Duatlon. Aanmelden bij het inschrijfbureau.
Meer informatie en aanmelden: www.nordicwalking-salland.nl via inschrijfformulier, info@nordicwalking-salland.nl of via tel. 06 46 62 28 06.

Naar begin

Ontwerpwedstrijd duurzaam eiken meubilair bij Rustpunten

15 november 2007

De Stichting Recreatie Deventer Buiten schrijft, samen met de Sallandse gemeenten en de stichting IJssellandschap een Ontwerpwedstrijd uit voor duurzaam eiken meubilair bij Rustpunten in Salland. Het winnende ontwerp wordt beloond met een prijs beschikbaar gesteld door Stichting IJssellandschap van € 1.000.

De jury zal bestaan uit Gerrit Berkelder (wethouder Gemeente Deventer), Jaap Starkenburg (directeur Stichting IJssellandschap, Deventer), Mieke Conijn (directeur Kunstenlab Deventer) en Fred Heemskerk (taakgroep Rustpunten Salland, Lettele).
De uitslag zal half maart 2008 bekend gemaakt worden door wethouder Gerrit Berkelder in de Bolwerksmolen, waar dan ook de eerste eiken gezaagd worden.

Op de sites www.ijssellandschap.nl en www.rustpunt.nu wordt de uitslag gepubliceerd.
Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 2008, digitaal als bijlage naar wedstrijd@rustpunt.nu of als schetsontwerp, tekening, foto’s of model naar: Ontwerpwedstrijd Rustpunt meubilair, Oostermaatsdijk, 7434 PL Lettele. Vermeld u duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De criteria zijn:

Iedere ingezetene van Nederland of Nederlands bedrijf kan deelnemen aan de wedstrijd. De winnaar van deze ontwerpwedstrijd draagt de productierechten over aan de Stichting Recreatie Deventer Buiten. Voor meer informatie of specifieke vragen: www.rustpunt.nu onder Contact of wedstrijd@rustpunt.nu.

Naar begin

Zorg over privacy bij plan Wetering

Uit: De Stentor
14 november 2007

DIEPENVEEN - Niet iedereen in Diepenveen is gelukkig met de herinrichtingsplannen voor de Zandwetering. Dat bleek gisteravond op een informatie-avond van de initiatiefnemers, waterschap Groot Salland en de gemeente. Een groep aanwonenden van het water in het oude dorpsdeel vreest aantasting van de privacy nu de plannen voorzien in een 'struinpad'.

Het pad is voorzien op de plaats waar nu nog een schouwpad is. Daar geldt 'verboden toegang', maar het idee is daar in de toekomst wél wandelrecreatie toe te staan. Aanwonenden van de Kerkstraat maakten gisteren in een gesprek met wethouder Ina Adema en bestuurslid van het waterschap Godelieve Wijffels ernstig bezwaar. Zij vrezen aantasting van de privacy 'met wandelaars vlak achter ons huis, in een landelijk gebied waar al genoeg recreatie is'. ,,Moet dat extra, kleine stukje recreatie per se ten koste gaan van onze privacy?'' Ook plaatsten bewoners vraagtekens bij de zogenoemde keerwal - een betonnen wand - op die plek bij de oever.

De klachten kwamen in een eerder overleg ook al aan de orde. Wijffels zei, gelet op het algemeen recreatiebelang, vast te houden aan het plan, dat de komende maanden de besluitvorming ingaat. Bewoners beraden zich op (juridische) stappen. In de discussie sneeuwde de rest van het plan onder. De wetering krijgt fasegewijs een bredere bedding en oever, met meer capaciteit in aangrenzend land om water vast te houden. De herinrichting biedt kansen voor flora en fauna, met op enkele plekken wandel- en fietspaden.

Naar begin

Concert Sempre Crescendo in Hof van Salland

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
13 november 2007

DIEPENVEEN - Muziekvereniging Sempre Crescendo geeft zaterdag om 20.00 uur haar jaarconcert in de Hof van Salland in Diepenveen. Het thema van de avond is 'Water'. Alle leden en leerlingen van het orkest en de drumband (ook de blokfluitleerlingen) varen mee op een piratenschip en zullen het publiek verrassen.

Onderweg op zee komen ook nog een aantal gasten aan boord.

Kaarten zijn te reserveren via semprediepenveen@gmail.com of verkrijgbaar aan de zaal. Ze kosten vijf euro.

Donateurs betalen 3,50 euro. Kinderen tot twaalf jaar hebben gratis toegang.

Naar begin

NBvP Vrouwen van Nu afd. Diepenveen ledenavond

12 november 2007

Op donderdag 15 november houdt de NBvP Vrouwen van Nu afd. Diepenveen haar maandelijkse ledenavond in het Hof van Salland. De aanvang is om 19.45 uur.
Het onderwerp van deze avond gebruiken we dagelijks. Er wordt een lezing over 'Water' gehouden door Mevr. M. Dekker uit Borculo.
Niet-leden zijn van harte welkom (€ 3,50; restitutie bij lidmaatschap).
Voor verdere informatie: tel. 0570 59 28 42).

Naar begin

Herinrichting Dorpsstraat

11 november 2007

Binnenkort heeft het bestuur van de Ondernemersvereniging Diepenveen weer een overleg met ambtenaren van de gemeente Deventer omtrent de herinrichting van de Dorpsstraat.
Vorig jaar presenteerde deze vereniging in februari bij haar transformatie van winkeliersvereniging naar ondernemersvereniging het rapport ‘Visie van de Ondernemersvereniging Diepenveen op de detailhandel in Diepenveen’. Hierin presenteerde zij haar visie op de ontwikkeling van de detailhandel in Diepenveen. De belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn het streven van concentratie en uitbreiding van de winkels in het gebied aan de Dorpsstraat tussen de Draaiomsweg en Roeterdsweg, een centrale parkeergelegenheid aan de Dorpsstraat en de herinrichting van dit gedeelte van de Dorpsstraat tot winkelgebied. Bij dit alles wil de vereniging nadrukkelijk het dorpse karakter behouden.

Voor de concentratie en uitbreiding is het nodig dat er meer winkelvloeroppervlakte in dit gebied komt. Vorig jaar is het pand waar vroeger de melkwinkel van Bijsterboschwas gevestigd – nu brood- en banketbakker van Rijssen - al aan het winkelgebied toegevoegd. Ook de plannen van Penninkhof voor de bouw van appartementen met onderliggende winkelruimten op de hoek Dorpsstraat/Langs de wetering passen in dit plaatje.

AH Middeldorp is momenteel druk bezig een parkeerplaats gerealiseerd te krijgen naast zijn supermarkt. Verschillende verplichte onderzoeken op het gebied van bodemonderzoek, akoestiek en luchtkwaliteit vertragen dit plan. Toch weten al veel klanten van AH dit braakliggende terrein te vinden om te parkeren.

Klik voor vergroting Voor de herinrichting van de Dorpsstraat willen de ondernemers, dat dit gedeelte meer een winkelverblijfsgebied wordt, zonder overigens het verkeer te weren. De consument moet hier rustig kunnen winkelen. Het verkeer moet zich hier te gast voelen en zich daarnaar gedragen. Om dit te bereiken moet het gebied als zodanig herkenbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het begin en eind te markeren door de aanleg van pleinen. Ook de parkeerplaats ter hoogte van AH zou op deze manier geïntegreerd kunnen worden in de Dorpsstraat. Daarnaast moet straatmeubilair verder het effect versterken. Klik voor vergroting

Al met al hoopt de OVD met de uitvoering van deze visie te komen tot een compact, comfartabel en compleet winkelgebied.

Wie de hele visie nog eens wil inzien, kan het hier opvragen.

Naar begin

Praktijk voor levensvragen in Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
10 november 2007

DIEPENVEEN - Susse M. Smedes opent op 16 november een nieuwe ruimte voor haar Praktijk en Cursuscentrum Soulhart aan De Marke 30 in Diepenveen. In haar praktijk biedt zij op professionele en persoonlijke wijze begeleiding op het gebied van levensvragen.

Het gaat dan om gesprekken met mensen die het gevoel hebben dat ze de grip op hun leven kwijt zijn of hun leven niet helemaal op de rit hebben.

Susse Smedes heeft verschillende opleidingen op het gebied van therapieën en coaching gevolgd.

Voor meer informatie over de praktijk en cursussen van Soulhart: www.soulhart.com.

Naar begin

Brinkerinckbaan krijgt skatebaan

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
10 november 2007

DIEPENVEEN - Aan de Brinkerinckbaan komt een skatebaan.

Ondanks protesten van de buurt heeft het college van B en W dat deze week besloten. Maandag nog overhandigde een delegatie buurtbewoners 90 handtekeningen tégen de komst van de baan aan wethouder Berkelder. Begin dit deed onderzocht de gemeente op vier lokaties in Diepenveen, waaronder de Brinkerinckbaan, 'bewonersonderzoek'. Dat leverde geen plek op. De gemeente koos toen - tot woede van aanwonenden - voor de Brinkerinckbaan 'omdat daar de meeste ruimte is en de centrale ligging'. Het gaat om de strook langs de Wetering, waar nu al een trapveld en een kinderspeelplek ligt.

Berkelder houdt vast aan die keuze en wijst erop dat het idee voor de baan 'uit de wijkaanpak komt'.

Een suggestie van de buurt om de baan bij het DSC-sportcomplex te realiseren verwerpt hij. ,,Toen in het verleden is gekeken naar een jeu-de-boulebaan op die plaats waren er vanuit de buurt al zorgen over geluidsoverlast.'' Dat de skatebaan ten koste gaat van groen en natuur, zoals de buurt meent, vindt Berkelder geen argument. ,,Als je een speelvoorziening maakt in Diepenveen ligt die altijd in het bos.''

De buurt vreest overlast, in 'een buurt die niet kinderrijk is'. Skaters, die juist ijveren voor de baan, meldden onlangs op een inloopavond te zorgen dat het rustig blijft rond de baan. De buurt is teleurgesteld en beraadt zich. Hoeveel de baan kost kon de gemeente gisteren niet zeggen. Schattingen vanuit de buurt - 'een ton' - noemt een gemeentewoordvoerder 'erg overdreven'.

Naar begin

Historische Avond druk bezocht

9 november 2007

Donderdag is de historische avond van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en omgeving door ruim 200 mensen bezocht. Zij konden genieten van een boeiende avond met als hoogtepunt de uitreiking van de eerste exemplaren van het nieuwe boek 'Zo solt he'k 't nog nooit egèten'.
Voorzitter Herman Denekamp heette één 'gast' bijzonder welkom en wel het varken van boer Peters, dat rustig in een kooi de volle zaal gade sloeg. In de pauze konden de aanwezigen het gewicht van het varken raden en daarmee aan het eind van de avond een prijs winnen.

Als eerste lieten enkele leden van de textielgroep enkele oude pronkrollen zien, meterslange examenstukken die meisjes vroeger maakten op naaischolen en modevakscholen.
Pier Karenbeld presenteerde het nieuwe boek van de vereniging over de slagers van Diepenveen en de slachtbedrijven in de omgeving. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de 93-jarige Diepenveners Willem van den Burg en Dirk van de Kraats, oud-werknemers van Stegeman.
Voor de pauze demonstreerden drie kinderen met muziek van de accordeongroep De IJsselspelers met onder andere Peter Bresser, hoe je vroeger met carnaval met een zelfgemaakte foekepot gemaakt van een varkensblaas rond ging om snoep in te zamelen.

In de pauze konden de mensen een kijkje nemen bij de pronkrollen en de fotoboeken van de vereniging. Ruim 80 mensen maakten van de gelegenheid gebruik het nieuwe boek of een van de eerder verschenen interviewboeken te kopen.
Veel belangstelling had ook Klaas Hamstra die met een groot aantal schaalmodellen van gebouwen uit Diepenveen een maquette had opgezet. Klaas – eerder docent aan de PABO in Deventer - woonde in de periode 1970 tot 1989 in Diepenveen. De huisjes zijn normaal te bewonderen bij het modelspoor Deventer aan de Olafstraat.

Na de pauze was het woord aan Gerrit Kastelein, die als zoon van een kleermaker het liefst slager wilde worden. Op luchtige wijze vertelde hij over de oorlog, zijn leertijd bij Middeldorp, hoe het huisslachten vroeger in zijn werk ging en hoe hij uiteindelijk zelfstandig slager werd.

Aan het eind van de avond volgde de bekendmaking van het raden van het gewicht van het varken. De troostprijs was voor Jan Jansen die met 150 kg bijna 100 kg naast het juiste gewicht van 51,2 zat. Worsten waren er voor Riekie Retering (53 kg), Wim Roetert (52,4 kg), R. Schut (52,3 kg) en W. van de Burg (52 kg na loting). De hoofdprijzen (vleespakketten) aangeboden door de huidige slagers Harmsen en Middeldorp gingen naar Berna Smeenk (52 kg na loting) en winnaar M. Karenbeld (51,5 kg).

Klik hier voor een diaserie van de historische avond voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Leerlingen Slingerbos schaatsen voor water

9 november 2007

Afgelopen donderdag zijn 250 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool De Slingerbos naar de ijsbaan van de Scheg geweest, om deel te nemen aan de actie Schaatsen en Zwemmen voor Water. De Kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland organiseert elke twee jaar deze landelijke scholierenactie voor leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen en brugklassers van de vervolgopleidingen. Dit jaar voor de 10e keer. In het kader van deze educatieve sponsoractie zetten schoolkinderen in heel Nederland zich in voor hun Afrikaanse leeftijdsgenoten. Zij schaatsen zoveel mogelijk rondjes of zwemmen zoveel mogelijk baantjes en laten zich per geschaatst rondje of getrokken baantje sponsoren door ouders, grootouders, ooms, tantes, vrienden, buren, etc. De opbrengst van de actie is steeds bestemd voor een grootschalig drinkwaterproject in Afrika. In 2001 was dat in Niger, in 2003 in Kenia en in 2005 in Benin, Ethiopië, Kameroen en Tanzania.
Landelijk gezien gaan er dit jaar in de periode van 5 tot 16 november ruim 43.000 kinderen naar ijsbanen en zwembaden om geld op te halen voor hun leeftijdgenootjes.

Ieder kind heeft recht op veilig water
Voldoende schoon en veilig drinkwater is voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend. Maar steeds meer mensen in steeds meer landen kampen met drinkwatergebrek. In de komende jaren zal drinkwaterproblematiek wereldwijd een steeds grotere stempel gaan drukken op de internationale verhoudingen. Naast het ‘zwarte goud’ zal ook het ‘blauwe goud’ - veilig drinkwater - een steeds zeldzamer en dus kostbaarder goed worden.
Plan vindt dat ieder kind recht heeft op een goede gezondheid en dus op veilig drinkwater en goede hygiëne. Plan wil daarom – onder meer met de actie Schaatsen en Zwemmen voor Water – bijdragen aan het oplossen van het waterprobleem in de programmalanden in Afrika.
Plan Nederland vindt het daarbij belangrijk de kinderen van nu bewust te maken van drinkwaterproblematiek en andere ontwikkelingsthema’s, en hen aan te moedigen zich niet neer te leggen bij het huidige armoedeprobleem in de wereld. Want zij zijn de beslissers van morgen.

Veilig (drink)water voor de kinderen van Burkina Faso
De opbrengst van Schaatsen en Zwemmen voor Water is dit jaar bestemd voor drinkwaterprojecten in het grote, droge, West-Afrikaanse Burkina Faso. Plan gaat in de Burkinese provincie Bam de toegang tot veilig drinkwater verbeteren door het aantal waterpunten uit te breiden. Voor betere hygiëne gaat Plan bovendien latrines (wc’s) en wasbakken aanleggen en gezondheidsclubs op scholen opzetten. En omdat waterproblematiek niet alleen te maken heeft met watergebrek, maar ook met watervervuiling en gebrekkig onderhoud van putten, pompen en latrines, gaat Plan in Bam ook trainingen geven op het gebied van hygiëne en onderhoud en beheer van drinkwatersystemen. Van de drinkwaterprojecten in Bam profiteren de inwoners van 82 dorpen en de leerlingen van 34 scholen in de regio.

Organisatie actieweken
De organisatie van de actie in deze regio (scholen in Salland, Veluwe en Achterhoek) is in handen van Methilde van Bremen, die er vele uren druk mee is, naast haar fulltime baan als Consultant bij Tempo Team Professionals. Deze week heeft ze vrij genomen om alles in goede banen te leiden. Haar taak begon al in januari met het aanschrijven van de scholen, om ze te interesseren voor de actie. Vervolgens geïnteresseerde scholen bezoeken en uitleg geven en het regelen van busvervoer. Alle kinderen die niet lopend of fietsen naar de ijsbaan kunnen komen, worden met bussen van school gehaald en teruggebracht.
Daarnaast waren er nog 8 vrijwilligers van Plan en negen stagiaires van de CIOS aanwezig om te helpen op en rond de baan.
In deze regio schaatsen deze weken 4000 kinderen van 40 scholen op de ijsbaam van de Scheg. Vorig jaar haalden deze kinderen ruim € 83.000 op bij hun sponsoren.

Slingerbos
Van de Slingerbosschool reden er tussen 12.45 en 13.30 uur 250 kinderen op het ijs of ze renden rondjes rond de ijsbaan. Elk rondje moest hun sponsorkaart met 25 vakjes afgestempeld worden bij een van de stempelposten langs de baan. Natuurlijk haalden lang niet alle kinderen een volle kaart, maar toch een aantal wel. Adriaan Janssen uit groep 8 schaatste maar liefst 35 ronden op het ijs. Ook Nathalie Reit eveneens uit groep 8, Sander Canrinus en Amarins van den Eykel uit groep 7 wisten hun kaart vol te schaatsen, evenals Barbara Esders en Anniek Smeenk uit groep 6.
Naast het doel geld in te zamelen voor de kinderen in Burkina Faso was het natuurlijk ook een hartstikke leuk uitje voor de kinderen.

Klik hier voor een diaserie van het schaatsen voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Vroege kerst

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
6 november 2007

DIEPENVEEN - De kerstdagen: je kunt er niet vroeg genoeg op voorbereid zijn. Vandaar dat deze vrijwilligers in Diepenveen al druk bezig zijn met het in elkaar timmeren van een kerststal.

Sinds enkele weken komen ze een paar dagen per week bij elkaar op het erf van de familie Nieuwenhuis aan de Wetermansweg voor het timmerwerk. De stal - opgebouwd uit afvalhout - moet rond de kerstdagen bij de Hervormde Kerk in Diepenveen komen te staan. Inclusief levende have, zowel dieren als mensen.

Het idee voor het kersttafereeltje is ontstaan binnen de kerkgemeenschap. Voor de bemensing tijdens de feestdagen wordt een beroep gedaan op de tienergroep (De Dixies) binnen de kerk, en uiteraard wordt ook nog gezocht naar enkele baby's om in de kribbe te leggen.

Naar begin

Actie makelaar roept scepis op

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
6 november 2007

DIEPENVEEN/DEVENTER - Makelaar Vrielink in Diepenveen trekt de aandacht met een opmerkelijke actie. 'Kent u iemand die zijn huis wil verkopen? Meld het ons', adverteert de makelaar.

Wie een tip aandraagt krijgt, als de woning in portefeuille van Vrielink komt, 250 euro aan waardebonnen uitgekeerd.

Volgens John Vrielink komen ook huizen die al bij andere makelaars in portefeuille zitten in aanmerking. ,,Als de eigenaar naar ons wil dan kan dat, ja.''

De makelaarswereld reageert 'sceptisch' op de actie, zegt Pim Lankamp, secretaris van de Beurs Deventer makelaars, een overlegorgaan van Deventer NVM-makelaars. ,,Met collega's heb ik het er al over gehad, ja. Ik proef scepsis. Zo handelen mag, iedereen is daar vrij in en het valt binnen de regels. Gangbaar is het niet in de makelaarswereld. Zeker als je op die manier bij een ander klanten zou weghalen. Of dat gebeurt waag ik overigens te betwijfelen, de consument kiest nog altijd op basis van tarieven én vertrouwen.''

John Vrielink noemt de actie zelf een voorbeeld van 'creatief denken'. ,,In een dynamische markt, die continu in beweging is. Het zal mij ook niet verbazen als dit gekopieerd wordt, dat is wel vaker gebeurd met succesvolle acties die wij hebben bedacht.''

Lankamp moet het nog zien. ,,Zulke acties worden weleens als teken van armoe gezien. Het is overigens nu juist hartstikke druk, makelaars komen handen tekort gezien het enorme aanbod.''

Naar begin

Handtekeningen tegen skatebaan Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
5 november 2007

DIEPENVEEN - Omwonenden van de Brinkerickbaan in Diepenveen hebben vandaag een negentigtal handtekeningen aangeboden aan wethouder Berkelder.

Die werden afgelopen weekeinde met speels gemak verzameld in Diepenveen. De handtekeningen moeten het verzet tegen de komst van een skatepark in de groenstrook tussen de Brinkerickbaan en de Dorpsstraat kracht bijzetten. "Wij hopen dat de gemeente nog eens kritisch naar de locatie kijkt. Wij zijn niet tegen deze voorziening voor de jeugd, maar er zijn alternatieven die beter zijn dan de voorgestelde locatie", zegt Marianne Lahr namens de omwonenden.

Naar begin

Ontwerp herinrichting Zandwetering Diepenveen – Rande klaar

5 november 2007
Uit: persbericht Gemeente Deventer

De plannen voor herinrichting van de Zandwetering bij Diepenveen – Rande zijn in een eindfase beland. Er ligt nu een ontwerp waarbij ook bewoners en grondeigenaren van Deventer en Diepenveen zijn betrokken. Volgens het college van burgemeester en wethouders van Deventer en het bestuur van waterschap Groot Salland is het plan rijp voor een gefaseerde uitvoering. Op 13 november wordt het ontwerp getoond tijdens een inloopavond.

Bijna een jaar na de startbijeenkomst in het dorp Diepenveen, is het ontwerp voor de herinrichting van de Zandwetering bij Diepenveen – Rande klaar. Na het realiseren van het plan is de Zandwetering breder en groener door de aanleg van een berm die tegelijkertijd kan dienen als waterberging. Verder ligt er een struinpad door deze berm aan één kant van de Zandwetering. Dat maakt de wetering beter toegankelijk voor een dorpsommetje. Op termijn komen er enkele nieuwe stukken fietspad om de fietsroute langs de Zandwetering van Gooiermars tot aan Rande, de uiterwaarden van de IJssel en zo mogelijk zelfs tot Zwolle te realiseren.

Privacy
De recreatie ligt gevoelig bij bewoners aan de Zandwetering. Sommigen maken zich zorgen over hun privacy. Wethouder Ina Adema: "Door te kiezen voor een struinpad aan de landbouwzijde van de Zandwetering en door het ontwerp is de privacy van aanwonenden zoveel mogelijk gewaarborgd en kunnen wandelliefhebbers toch een ommetje lopen langs de Zandwetering.” Hekken maken het onmogelijk dat (brom)fietsers gebruikmaken van het struinpad. Verder ligt het pad beschut in een brede groene oever met afwisselend enkele bomen, grasruigte en riet. Deze oever, die bij veel regen ook deels kan onderlopen, versterkt het karakter van de Zandwetering als groene grens tussen het dorp en het landelijke gebied. Nieuwe groene waterbergingsgebieden versterken de landgoederenstructuur van het landschap. Volgens G. Wijffels, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Groot Salland laten deze maatregelen zien “dat er een geslaagde combinatie is gemaakt van waterberging en natuurontwikkeling. Deze combinatie is niet alleen belangrijk voor onze veiligheid en de natuur, maar vergroot ook de belevingswaarde van de Zandwetering.”

Het college en het waterschap nemen begin volgend jaar een besluit over de uitvoering van de eerste fase van het plan. Daarna kan de uitvoering van start.

Inloopavond
Op 13 november kunnen bewoners zich informeren over het ontwerp voor de Zandwetering en de maatregelen. Iedereen kan binnenlopen in het Hof van Salland van 19.30 tot 22 uur. Panelen tonen de Zandwetering zoals die er uit komt te zien over een aantal jaar. Medewerkers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Naar begin

Het toekomstvisioen van Ben Droste

Diepenvener Droste schrijft toekomstroman 'Aarzelend Licht'.

Uit: De Stentor deventer Dagblad
3 november 2007
Door Herman van Amelsvoort

DEVENTER - Religie, gentechnologie en de aanslagen van 11/9. Het zijn drie elementen die bij elkaar komen in de SF-roman van Diepenvener Ben Droste (74). Vandaag wordt het boek gepresenteerd in de Athenaeumbibliotheek. "Mijn doop als mooischrijver."
De oud-priester, filosoof en gepensioneerd ouderenzorgdeskundige is in de zomer veel buiten te vinden in zijn tuin. In de winter trekt hij zich terug achter zijn computer om te schrijven. Gepubliceerd heeft hij veel, maar altijd op het gebied van de ouderenzorg.

Als romanschrijver maakt hij nu zijn debuut. Het 478 pagina’s tellende boek - "Ik schrok me rot toen ik zag hoeveel ik geschreven had" - speelt zich af in de nabije toekomst..Een wereld die lijkt op de onze is verdeeld tussen twee groepen. De 'Optimalen' zijn menselijke wezens die geheel met behulp van gentechnologie in elkaar' zijn geknutseld. Zij hebben de macht over de 'Oorspronkelijken' die genetische manipulatie afwijzen. De Oorspronkelijken wonen op een groot eilandenrijk en zij moeten grondstoffen aan de Optimalen leveren. De overeenkomsten met de islamitische wereld zijn niet toevallig.
" Ik heb de ontwikkelingen die nu gaande zijn, uitvergroot in de toekomst", zegt Droste. "De gentechnologie is zover dat dit allemaal kan gaan gebeuren. De voortplanting is bij de Optimalen losgekoppeld van seks. Er zijn geen ziektes en de levensduur is 180 jaar. Niemand werkt, want machines doen het werk. Mensen zitten hun tijd maar uit en de verveling is groot. In die omstandigheden gaat seks een grote rol spelen."

De Oorspronkelijken zijn ondergebracht op een eilandenrijk waar al een primitieve bevolking woonde. Hier staat religie centraal.Een kleine groep Oorspronkelijken komt in opstand, wat uitmondt in een enorme catastrofe, waarvoor de aanvallen op 11 september 2001 model stonden. In deze omstandigheden zijn het de twee hoofdpersonen uit beide werelden die een poging doen de patstelling te doorbreken. "De boel loopt vast. De Oorspronkelijken kunnen geen kant op en de Optimalen hebben geen perspectief meer. De ‘verdwijnhuizen' waar mensen zichzelf kunnen oplossen worden druk bezocht. Maar het einde is hoopvol."
Zijn boek is te lezen als ScienceFiction maar ook als een roman. "Het is een combinatie van genres. Er zit een liefdesverhaal in en het is een avonturenroman. Ook heb ik er vrij veel filosofie in verwerkt."

Ben Droste, 'Aarzelend licht', uitgeverij Servo Assen.

Naar begin

Diepe wortels van eens zo rijke vleesregio

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Martijn Ubels
3 november 2007

DIEPENVEEN - Als 14-jarige knapen meldden ze zich eind jaren twintig bij vleesfabriek Stegeman. ,,Ga daar maar eens kijken, zei men toen thuis'', zeggen de nu 93-jarige Diepenveners Willem van den Burg en Dirk van de Kraats over die dagen. ,,In het vlees, daar zat toekomst, redeneerde men thuis.'' Ware woorden: allebei maakten ze bijna vijftig werkjaren vol bij het bedrijf en maakten de glorietijd van de Deventer vleesindustrie mee.

Aan hun verhalen is - terecht - een hoofdstuk in 'Zo zolt he'k 't nog nooit egèten' gewijd.

Nu maakt Stegeman zelf ook deel uit van de Diepenveense historie: in 1916 vestigde Stegeman zich in (toen nog) Diepenveen. Tot begin jaren tachtig stond daar, op de hoek Laan van Borgele - Lebuïnuslaan, de plek waar later scholengemeenschap Revius verrees, de fabriek.

Slager Stegeman begon in 1858 met een winkel in de Korte Bisschopsstraat. Die zaak liep zó goed dat hij op grote schaal ging produceren. Stegeman opende nóg drie winkels - in Voorstad, Boxbergerweg en de Diepenveenseweg - en begon een vleeswarenfabriekje. En begon in 1916 de fabriek in Diepenveen. ,,Aan de overkant, waar nu Borgele is, had je weilanden'', zegt Van den Burg. ,,Daar liep vee van Stegeman, dat werd voor de eigen fabriek vetgemest. Je kan je het nou niet meer voorstellen, met al die huizen die er staan.''

Stegeman had ook nog haar eigen, vaste boerderijen waar het vee voor de slacht van betrokken werd. En dus de eigen winkels in de stad, waar de producten verkocht werden. Die moesten na verloop van tijd echter afgestoten worden omdat die koppeling aan de fabriek (wettelijk) niet meer toegestaan was. ,,Die winkels gingen over naar particulieren'', zegt Van den Burg.

De vleesindustrie in Deventer en omgeving tot de jaren zeventig, dat wás wat. Van den Burg: ,,Stegeman zorgde voor veel werk. Dan had je nog Anton Hunink, het slachthuis, je had in Olst en Wijhe flinke fabrieken. Stegeman had ook een enorme naam in den lande, vergis je niet.''

Beiden verrichten tal van werkzaamheden binnen het bedrijf. Van den Burg: ,,We hebben van alles gedaan. Tot uiteindelijk chef aan toe.'' Van de Kraats: ,,De eerste maanden werkten we samen. Loodjes maken aan de worsten. Vleesresten van de botten halen. Zo begon je, hè.''

Later begon het grotere werk. Van den Burg: ,,Ik weet het als de dag van gisteren. Elke vrijdag op de Beestenmarkt de koeien ophalen. Mensen van Stegeman hadden al uitgekozen welke koeien geschikt waren voor de slacht. Ik zie mezelf nog gaan van de fabriek naar de Beestenmarkt. Een envelop in m'n jaszak. Met zesduizend guldens erin. Commissiegeld voor de handelaren. Een enorm bedrag in die tijd. De eerste keer was ik nog maar zeventien jaar. Zó bang was je dat je het zou verliezen. Dus telkens maar controleren, hè, in je jaszak.''

Als er was afgerekend werd de terugweg aanvaard. ,,Mét een flink aantal koeien. Die gingen lopend naar de fabriek, over de weg. Tja, dat kun je nu niet meer voorstellen, zo'n stel koeien dat gedreven werd van de Beestenmarkt, via de Ceintuurbaan naar de fabriek. Maar zo ging dat nu eenmaal destijds.''

'Zo zolt he'k 't nog nooit egèten' schetst een goed beeld over het er destijds aan toe ging. Bijvoorbeeld de slacht van een varken. Op de kop werd een soort bol met een slagpin geplaatst, direct daarna volgde een klap met een zware hamer, de pen drong de hersenpan in en doodde het dier. Of het broeibad, waarin het varken direct na de dood een aantal minuten in verdween. Door die warmte konden de haren van het varken eraf geschraapt worden.

Ook aardig: een passage over het assortiment van Stegeman. Men maakte voor mensen in het westen van Nederland dikkere worsten, voor mensen in het oosten en noorden lange, dunne. In het oosten en noorden was men vaak armer en had grotere gezinnen. Dunnere worsten kon je beter verdelen...

Als Van den Burg en Van de Kraats - 'er zullen niet veel anderen zijn van Stegeman uit die tijd die nog in leven zijn - over hun Stegemantijd spreken reppen ze van een mooie periode. ,,Weet je nog de pauzes?'' Waarna weer een anekdote volgt: ,,Stegeman stond bekend als katholieke firma. Daar merkte je niet zo veel van. Wel moesten we altijd bidden in de pauze voor het middageten. Dan werd er op een belletje gedrukt.'' Als de ogen waren geopend was er regelmatig iemand die een stuk van zijn worst kwijt was. ,,Ach, dat hoorde erbij, die streken.'' Brood moesten ze zelf meenemen, voor worst zorgde Stegeman. Van de Kraats: ,,Het was een goeie werkgever. Er heerste in het bedrijfsleven niet zo'n harde sfeer als tegenwoordig. Als er nu geen werk voor je is, willen ze van je af. In onze tijd waren er bijvoorbeeld andere klussen die dan gedaan moesten worden. Deed je bijvoorbeeld schilderwerk.''

In 1980 verkaste Stegeman, toen allang geen familiebedrijf meer, naar Kloosterlanden. Na enkele overnames behoort Stegeman nu tot het Amerikaanse Smithfield Foods. De verhuizing naar het nieuwe onderkomen in Deventer-Oost maakten ze niet meer mee. Van de Kraats: ,,Maar ik kom er toch nog wel zo'n keer per maand. Om vlees te halen, dat mag nog steeds, hè, als oud-werknemer. En ik vind het nog steeds lekker.''

Naar begin

Gemeente Deventer geeft jaarkalender 2008

Persbericht Gemeente Deventer
3 november 2007

De gemeente Deventer geeft voor 2008 opnieuw een jaarkalender uit. Het thema van deze kalender is: ‘De verbinding tussen stad en platteland’. Met twaalf foto’s wordt een beeld gegeven van het prachtige buitengebied van Deventer. Deze foto’s zijn gemaakt op een fietsroute die in de kalender is opgenomen. Deze route begint aan de IJssel en gaat via Diepenveen naar Okkenbroek en via Oude Molen naar de Vijfhoek.

Karakteristieke boerenerven, dorpen, glooiende velden, landgoederen, uiterwaarden, waterlopen en natuurgebieden; dat is het Deventer platteland. Een mooier contrast met de historische binnenstad is niet denkbaar. Met driekwart van het grondgebied maakt het bovendien een groot deel uit van de gemeente.

Extra aandacht voor platteland
Op het platteland is het prima wonen, werken, en recreëren. Maar er verandert veel: boerenbedrijven stoppen, breiden juist uit of intensiveren. Daarom is er in het beleid van de gemeente extra aandacht voor het platteland. Deventer wil het buitengebied leefbaar houden om te werken en te wonen, en ze wil het fraaie landschap beschermen.

Een gouden duo
Fietsend door het buitengebied is goed te zien wat er op het platteland allemaal gebeurt. Het uitgraven van uiterwaarden en weteringen bijvoorbeeld, of het behoud van landgoederen en historische boerenhoeves. Al fietsend passeer je een aantal veranderende boerenbedrijven en een kulturhus. De route voert ook langs projecten van Monumentenzorg en Wijkaanpak.
Bewoners, ondernemers en organisaties op het platteland voeden het plattelandsbeleid van de gemeente. Samen met hen wil Deventer zorgen voor een sterk en mooi platteland, nu en in de toekomst. Voor plattelanders en stedelingen, voor Deventenaren en toeristen. Deventer stad en platteland vormen samen een gouden duo.

Deze week begint Stadspost met de verspreiding van de kalender. Dat zal in totaal ongeveer drie weken in beslag nemen.

Naar begin

Overleg Dorpsstraat in Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
3 november 2007

DIEPENVEEN - De gemeente wil dit voorjaar met bewoners van de Dorpsstraat in Diepenveen overleggen over de verkeerssituatie.

Diepenveners en gemeente praatten al over andere 30-kilometerwegen in het dorp. Dit na de protesten over in 2005 doorgevoerde verkeersmaatregelen. De Dorpsstraat valt daar buiten. De gemeente wil straks op vergelijkbaar intensieve wijze met 'de Dorpsstraat' naar het verkeer daar kijken. De klacht is dat er te hard gereden wordt. Herinrichting van de straat is bovendien een wens van winkeliers, die ijveren voor een meer 'winkelstraat-uitstraling'. Auto's worden daarbij overigens niet geweerd. De Dorpsstraat is al 30-kilometerzone. Volgens aanwonenden sorteren de huidige bebording én de drempels te weinig effect. Voor herinrichting van de Dorpsstraat en Oranjelaan is al geld gereserveerd door de gemeente (een ton).

Naar begin

Energy Hands in Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
3 november 2007

DIEPENVEEN - Energy Hands houdt zondag van 11.30 tot 17.30 uur weer een Beauty & Health Beurs, ditmaal in Diepenveen.

Belangstellenden worden geïnformeerd over allerlei vormen van gezondheid, beauty en ontspanning, zoals voetreflexzonetherapie, reiki, massage, meditatie en alternatieve geneeswijzen. Bezoekers kunnen korte behandelingen ondergaan en demonstraties volgen.

Voor het derde achtereenvolgende jaar geven bedrijfjes en praktijken die in de branches actief zijn informatie over hun specialisme. Er zijn 30 deelnemers, méér dan in de voorafgaande twee jaren.

Er zijn voorts lezingen en workshops: 11.30-12.45 uur: voetreflexzonetherapie door Wilma Berendijk van Het Schuurtje uit Nijverdal; 13.00-14.00 uur: workshop yoga voor jongeren en volwassenen door Claudia Theunisz van Zonzijn; 14.00-14.45 uur: workshop yoga voor kinderen; 15.00 uur: lezing regressie en reïncarnatie door Hermine Merlijn van Samskara.

De entree is 50 eurocent. De beurs is van 11.30 tot 17.30 uur en wordt gehouden in de Hof van Salland aan de Dorpsstraat in Diepenveen.

Naar begin

Verdeling opbrengst Rommelmarkt

2 november 2007

Deze vrijdagavond heeft de Rommelmarktcommissie de opbrengst van de Rommelmarkt 2007 verdeeld. De commissie kon terugblikken op een goed verlopen jaar. Wim Zwartjens benadrukte nog eens, waarom de commissie jaarlijks een beroep doet op de basisscholen en de verenigingen. De commissie wil graag de mensen betrokken houden bij de Rommelmarkt. Zij hoopt door steeds wisselende groepen mensen bij de vele werkzaamheden te laten helpen, dat er toch enkelen het volgend jaar spontaan meehelpen. Vooral voor het inzamelen van de ‘rommel’ zijn er veel mensen nodig, maar natuurlijk ook voor het sorteren, het inrichten van de zalen, het verkopen en het opruimen.
Na een korte onderbreking was het aan penningmeester Erik Smeenk, om de symbolische cheques aan de begunstigden te overhandigen.
Als eerste ontving de Senioren Sociëteit Diepenveen een cheque ter waarde van € 500,00. Deze vereniging wil het geld gebruiken voor de invulling van haar tweewekelijks programma in het Hof van Salland voor haar ongeveer 50 leden.
Vervolgens ontving mevrouw Boomkamp voor DSC afdeling gymnastiek een cheque van € 1.300,00 evenals Tonnie Hazeleger voor de jeugdcommissie van DSC afdeling voetbal.
Eenzelfde bedrag was er klaargelegd voor de vogelvereniging Vogelvreugd Olst – Diepenveen. Hiervan was niemand aanwezig, omdat deze avond wethouder Gosse Hiemstra de jaarlijkse vogeltentoonstelling opende met de diverse prijsuitreikingen in het buurthuis van Middel.

Namens de interconfessionele basisschool de Zonnewijzer mocht Jasper Venne in het bijzijn van directeur Charles Schutte een cheque van € 3.500,00 in ontvangst nemen. De heer Schutte liet weten, dat het geld vermoedelijk besteed gaat worden aan spelmateriaal voor een onderwijs inhoudelijk project voor de kinderen.

Klik voor vergroting

Van het resterend bedrag gaat er € 2.100,00 naar de Diepenveense leden van de Mariaparochie en € 8.400,00 naar de Protestantse Gemeente Diepenveen. De Dorpskerk wil het geld onder andere gebruiken voor de nodige onderhoudswerkzaamheden van de kerk en de aankleding van de predikantskamer voor de jeugdactiviteiten.

Naar begin

De vrouw in Nederland

Haar eigen geschiedenis in meer dan 100 verhalen

2 november 2007

De Diepenveense journaliste en historica Lamberthe de Jong verzamelde in het boek ‘De vrouw in Nederland’ meer dan 100 verhalen uit de vrouwengeschiedenis in Nederland. Ze spitte brieven, dagboeken, reisverslagen en kranten door, op zoek naar de boeiendste ervaringen van vrouwen uit tweeduizend jaar Nederlandse geschiedenis. Over beroemde vrouwen als Belle van Zuylen, Aletta Jacobs en Henriette Roland Holst, maar ook over ‘gewone’ vrouwen in het verleden. Hun levensloop, dagelijkse bezigheden en mogelijkheden werden sterk bepaald door hun vrouw-zijn.
Tussen de 107 verhalen staan ook enkele uit Deventer en Overijssel: over een non uit het middeleeuwse vrouwenklooster in Diepenveen, de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht uit 1914 in Deventer en het verhaal van de wilde deerne, gevonden in 1717 in de bossen bij Zwolle. Het boek, dat voor € 19,90 bij de boekhandel te koop is, verscheen begin november.

Naar begin

Boek ‘Afscheid van de gemeente Diepenveen’

2 november 2007

Met ingang van woensdag 7 november ligt het boek ‘Afscheid van de gemeente Diepenveen’ in de boekhandel. Bij zijn afscheid in 1915 kreeg burgemeester J.W. Doffegnies (1865-1940) van de gemeente Diepenveen ter herinnering aan zijn ambtsperiode (1895-1915) een bijzonder afscheidsgeschenk: een prachtig geïllustreerd album met tientallen foto’s en 749 handtekeningen van bewoners, raadsleden, wethouders, ambtenaren en onderwijzend personeel. Veel oude Diepeveense families vinden er dan ook nu nog hun naam in terug.
Er bestaat slechts één exemplaar van dit album, dat bewaard wordt in Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek te Deventer. Het album is nu voor het eerst volledig gereproduceerd en voor deze gelegenheid uitgebreid met inleidende teksten van historica Lamberthe de Jong.

Klik voor vergroting Speciaal voor het album maakte de bekende Deventer tekenaar Johan Bokhorst (1865-1942) op elke pagina kleurige illustraties en zwart/wit pentekeningen. Fotograaf J.H. Rutgers (1879-1963) fotografeerde als een van de weinigen in zijn tijd vele markante locaties in de gemeente Diepenveen.
Afscheid van de gemeente Diepenveen is een bewerking van het album en bevat veel historische details over de periode 1895-1915, toen de gemeente Diepenveen nog dertien dorpen en buurtschappen telde. Dat zijn de huidige dorpen Diepenveen, Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar plus het vroegere Colmschate en de oude buurtschappen Averlo, Borgele, Frieswijk, Linde, Oxe, Rande, Tjoene en Weteringen.
Afscheid van de gemeente Diepenveen is een boeiend tijdsdocument over de geschiedenis van dit gebied en haar bewoners.
Het boek kost € 19,50 en is verkrijgbaar bij de Deventer boekhandels en bij Passe Partout, Keurslagerij Harmsen en Jan van Ginkel.

Naar begin

Dialectkringe Salland en Oost-Veluwe

1 november 2007

Zaterdag 3 november 2007 komt de afdeling Bathmen/Deventer/Diepenveen van de Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe bijeen in de Notenhof aan de Dorpsstraat 55A in Diepenveen bijeen. Gastspreker deze ochtend is Gerrit Kuijk.
Hij zal onder meer vertellen over: “Een Deventer jongen in oorlogstijd” (voor de jeugd vertaald in het Nederlands) en verhalen voordragen uit zijn nieuwe, in voorbereiding zijnde bundel: “Het sanatorium in Hellendoorn”.
De bijeenkomst begint om 10.00 uur en is rond 12.00 uur afgelopen.

Naar begin

Eerste exemplaar van Diepenveenkalender 2008 voor postcommandant Peters

31 oktober 2007

Afgelopen dinsdagavond heeft Gerard Peters in de brandweerkazerne van Diepenveen het eerste exemplaar van de Diepenveenkalender 2008 in ontvangst genomen. Hij ontving deze uit handen van de producent van de kalender vanwege zijn grote inzet het afgelopen jaar voor brandweer Diepenveen. Door omstandigheden was Gerard het afgelopen jaar vaak de enige bevelvoerder overdag in het korps, waardoor er een extra druk op hem kwam te liggen. Bijna altijd regelde hij het zo, dat er toch een bevelvoerder aanwezig was, zodat het korps bij alarmeringen kon uitrukken. Desnoods bleef hij zelf vaak thuis.

De kalender is vervaardigd door Hans Tiebot, de webmaster van Diepenveen-Dorp. De afgelopen jaren heeft hij vele foto’s genomen in en rond het dorp. Uit dit aantal heeft hij er dertien geselecteerd voor de kalender van 2008, twaalf voor de maanden en één voor het voorblad. De kalender heeft het formaat A3 (B X H 29,7 x 42,0 cm) en bij de datumaanduidingen is er ruimte voor het maken van aantekeningen. Ook zijn de belangrijkste data voor Diepenveen - voor zover bekend - al op de kalender aangegeven. De kalender is te koop bij Bloemsierkunst Flierman en Passe-Partout voor € 14,95. Misschien een leuk Sinterklaascadeau?

Om een indruk te krijgen van de kalender klik hier voor het voorblad van de kalender en hier voor de maand januari.

Naar begin

Gemeente en Diepenveners leggen ei

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
31 oktober 2007

DIEPENVEEN - De wegversmallingen die zoveel protest opriepen in Diepenveen verdwijnen bijna allemaal. Dat is de uitkomst van overleg tussen bewoners en de gemeente Deventer.

De laatste tijd zaten bewoners - per dorpsdeel - en ambtenaren om de tafel. Ze praatten over oplossingen die de goedkeuring kunnen wegdragen van de buurt én de verkeersdeskundigen van de gemeente.
Wethouder Gerrit Berkelder presenteerde gisteravond het ei dat gezamenlijk werd gelegd. Het volk dat naar de Hof van Salland was gekomen haalde over het algemeen opgelucht adem.
De meeste ergernis over de in 2005 ingevoerde verkeersmaatregelen betreft de Wetermansweg. Versmallingen zorgen op kruispunten voor onveilige situaties, vooral met fietsers. Die versmallingen verdwijnen nu; er komen plateaus en twee drempels voor in de plaats.

De avond verliep rustig. De meesten hadden hun zegje - met succes - al gedaan in het buurtoverleg. Wel klonk de vrees dat de maatregelen in het kader van 'Diepenveen 30 kilometer' alleen niet volstaan. ,,Men moet de regels ook handhaven.'' Berkelder zei dat bij de politie onder de aandacht te brengen. Er komt ook overleg met landbouwers over zwaar verkeer, dat bewoners van de Gewestlaan en de Oranjelaan irriteert. ,,Geluidsoverlast, trillingen, hard rijden. En dat met spelende kinderen in de buurt.''

Iemand zei dat juist daarom verkeerremmers wél nodig zijn. Er waren verder zorgen over 'voorrang hebben maar het niet krijgen' op de 'afgewaardeerde' Oranjelaan. Verkeer van rechts heeft er nu voorrang. Iemand zei dat het plateau op de kruising Molenweg-Oranjelaan te steil is. Berkelder zegde onderzoek toe. De komst van tijdelijke matrixborden - die de automobilist confronteren met diens snelheid - op de Oranjelaan en Melchior van Brielstraat oogste applaus.

De drukke Oranjelaan krijgt tot de Havezatelaan aan weerszijden een rood gemarkeerde strook voor fietsers. Er komt ook een voetgangersoversteek. Markering - '30' in cijfers groot op de weg - moet benadrukken dat het '30-kilometerzone' is. Die markering komt ook elders. Bij de Burgemeester Doffegnieslaan verrijzen op verzoek van de bewoners drempels. Dat geldt ook voor de Gewestlaan, waar de versmalling wél blijft. Over de Wechelerweg is de buurt verdeeld. Toch komen er versmallingen en een 'zone 30 kilometer'. De fietsoversteek op de Boxbergerweg en Ganzekooisweg wordt duidelijker. In de Marke komt er onder meer markering op lastige kruispunten.

Er volgt nu een conceptbesluit van B & W. Daarna komt het plan weer ter inzage te liggen. De aanpassingen, die op zijn vroegst begin volgend jaar worden doorgevoerd, kosten 125.000 euro.

Amo van Ham begon in 2006 een handtekeningenactie tegen de maatregelen. ,,Nu zijn we tevreden. Al is het achteraf van de gekke; eerst is er geld voor maatregelen waar niemand op zit te wachten en die niet nodig bleken. Nu past men het aan. Dat kost wéér geld.''

Naar begin

Hoe wordt Deventer één van de beste gemeenten?

30 oktober 2007
Persbericht Gemeente Deventer

Deventer wil in 2010 met zijn dienstverlening bij de beste gemeenten van Nederland horen. Daar hebben alle inwoners en bedrijven in de gemeente baat bij! Burgemeester en wethouders willen graag weten welke punten inwoners het belangrijkste vinden, zodat de gemeente daar gerichter mee aan de slag kan gaan.

Waaraan moet de gemeente de meeste aandacht besteden: snel de telefoon opnemen als u belt, zorgen voor korte wachtrijen als u uw paspoort ophaalt, de struiken in de plantsoenen op tijd snoeien, het aantal regels voor bedrijven verminderen, een uitgebreidere website aanbieden, of meer met u overleggen over het te voeren beleid? Of vindt u andere dingen nog veel belangrijker?

Bijeenkomst
Inwoners en andere belangstellenden kunnen hun mening geven op donderdag 8 november tijdens de avond over publieke dienstverlening. De bijeenkomst is in Saxion Hogeschool IJselland, Handelskade 75. Het programma duurt van 19.30 tot 22.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Het aantal plaatsen is beperkt; belangstellenden dienen zich daarom vooraf aan te melden. Dat kan per e-mail bij j.barink@deventer.nl of telefonisch via nummer 0570 69 30 01.

Naar begin

Herbeleef het platteland

Nieuwe cursus Leefomgeving van de boerderij

29 oktober 2007

Wie alles wil weten van het platteland en het graag wil herbeleven, komt maandagavond 12 november om 19.30 u naar Raalte. Bewust Wandelen organiseert opnieuw in Salland een cursus over de ‘leefomgeving van de boerderij’. In vijf lessen, drie maandagavonden en een hele zaterdag, kom je dan alles te weten over het leven op het platteland.

De eerste avond gaat over het boerenleven door de tijd heen met vooral de keuze van vestiging en de plaats in de samenleving. Onderwerpen op de andere dagen gaan over: tradities die al eeuwen van generatie op generatie overgaan; leven en werken op het platteland; de verering en angst voor natuurlijke krachten; hoe men vroeger bouwde met natuurlijke materialen en hoe we dat nu ook bij een verbouwing kunnen toepassen, waardoor je zorgt voor een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.
Een interessante reeks waar een ieder veel achtergrondinformatie, kennis en ideeën krijgt om het platteland met zijn gebouwen en mensen beter te leren begrijpen, wat niet alleen bij een verbouwing van een boerderij maar overal van pas kan komen.

De Leefomgeving is één van de drie modules van de cursus ‘Boerderij en erf, leven in stijl’, welke tweemaal per jaar in Overijssel wordt gegeven door Bewust Wandelen, Landschap Overijssel en Monumentenwacht. Deelnemers aan de gele module of Leefomgeving ontvangen een uitgebreide cursusmap over alle tijdens de bijeenkomsten behandelde onderwerpen. De lessen gaan door op 12, 19 en 26 november van 19.30 -22.00 uur en 8 december 9.30 -16.30 uur op Hogebroeksweg 17, Raalte.
Voor informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met: Bewust Wandelen, Kris Tolomei, tel: 0457 56 80 43, of 06 29 15 17 36 e-mail: info@bewustwandelen.nl. Website: www.bewustwandelen.nl

Bewust Wandelen
Bewust Wandelen organiseert allerlei projecten, workshops, wandelingen en cursussen op het gebied van culturele planologie en geomantie. Geomantie betekent letterlijk, kennis van de aarde. Deze eeuwenoude kunst werd bedreven door geomanten (vroegere planologen) die aan de hand van tekens in de natuur, de ruimte optimaal indeelden volledig in harmonie met deze natuur. Door middel van haar activiteiten toont Bewust Wandelen hoe deze oude universele kennis eenvoudig in ons dagelijkse leven kan worden geïntegreerd.

Naar begin

Diepenveners succesvol op provinciale ploegwedstrijden Usselo

28 oktober 2007

Op zaterdag 27 oktober zijn aan de Usselerveenweg in Usselo de Overijsselse Ploegkampioenschappen gehouden. Er werd geploegd met wentelploegen in de klassen 2-schaar en 3-en-meerschaar.

In totaal deden 25 ploegers uit Salland en Twente mee aan deze wedstrijd. Uit Salland deden 13 deelnemers mee. De deelnemers hebben zich vorig najaar en afgelopen voorjaar geplaatst op regionale voorrondes in Salland (o.a. Wesepe en Diepenveen) en Twente.

Het ploegwerk werd door een 12-koppige jury beoordeeld op onder andere onderwerken van de stoppel, rechtheid, vlakheid en op het precies uitkomen met de eindvoor. De beste deelnemers van deze Overijssels Kampioenschappen worden volgend jaar afgevaardigd naar het Nederlands Kampioenschap. De strijd in de 2-schaar wentelploegen was een Diepenveens onderonsje, getuige de uitslag.

Uitslag
Klasse 2-schaar wentelploegen:
1 Mark Veldink, Diepenveen, 222,50 punten
2 Bert Bresser, Diepenveen, 221,00 punten
3 Gerjan Roetert, Diepenveen, 215,00 punten

Klasse 3-en-meerschaar wentelploegen:
1 Arjan Olink, Enschede, 227,00 punten
2 Stefan Schreur, Schalkhaar, 225,25 punten
3 Mark Grootentraast, Schalkhaar, 214,50 punten

Naar begin

Eerste Nederlandse Nordic Duatlon in Olst/Eikelhof

26 oktober 2007

Op zaterdag 17 november 2007 wordt er in Olst (buurtschap deEikelhof) een primeur op het gebied van Nordic Walking in Nederland gehouden. Dan gaat namelijk de 1e Nederlandse (hoogstwaarschijnlijk zelfs Europese) Nordic Duatlon van start. Deze Nordic Duatlon bestaat uit Nordic Walken, fietsen en Nordic Walken.

De afstanden van de 1e Nederlandse Nordic Duatlon bestaat uit 8,5 km Nordic Walken, 32,5 km fietsen en aansluitend nog eens 5 km Nordic Walken langs uitgezette routes in de mooie, bosrijke omgeving van Olst. Het parcours gaat over off en on the road. Het gaat hierbij niet om de snelste tijd (mag wel!), maar om het volbrengen van deze Nordic Duatlon. Dit is al een prestatie op zich.

De kosten zijn € 15,- per persoon. Dit is inclusief koffie vooraf, lunch met broodjes, twee consumptie en soep, frisdrank met versnapering bij de laatste keer Nordic Walken en na afloop een oorkonde als herinnering aan de 1e Nederlandse Nordic Duatlon. Iedereen moet zelf voor poles, een fiets (gewone fiets, MTB of race mag allemaal) en eventuele regenkleding zorgen.

De gezamenlijke start is om 10.30 uur. Het startschot wordt door Burgemeester Strien van Gemeente Olst-Wijhe gegeven. De sluiting is gepland om 17.00 uur.

Betaling op reknr. 121251624 t.n.v. Nordic Walking Salland o.v.v. Nordic Duatlon en naam.

Meer informatie en aanmelden: www.nordicwalking-salland.nl via inschrijfformulier, info@nordicwalking-salland.nl of via tel. 06 46 62 28 06. Na de inschrijvingsmail krijgt u een retourmail met inschrijfformulier. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier ingevuld is ontvangen èn er betaald is. Inschrijving sluit 14 november.

Naar begin

Playbackshow Club van Honderd Diepenveen

25 oktober 2007
Van: De toeschouwer

Heerlijk dat de jeugd van Diepenveen weer in grote getale aan de Playbackshow van zaterdag 20 oktober heeft mee gedaan. Er waren maar liefst 25 optredens waaraan in totaal 54 kinderen hebben mee gespeeld. Helemaal geweldig. Veel vaders en moeders, opa's en oma's, tantes en ooms in de zaal, dat doet de organisatie altijd deugd. Uitslag van de kinder-playbackshow:

1. Jelmer Hiemstra als Marco Borsato
2. Brit Veldhoen als Avril Lavigene
3. Caira Kruitbosch als Annie (the musical Annie)

Na de prijsuitreiking volgden nog 8 optredens in de catagorie "volwassenen" waarbij de prijzen als volgt zijn verdeeld:

1. Cafe Moeke Admiraal als BZN
2. Ayleen Vunderink als Christina Aquelira
3. Nancy Principe als Etta James

Na een geweldige show van onze muziek (drive-inn show) "Happy Release" kwam uit het niets de zanger Erwin (Meisjes van de Nacht) Roelvink die nog een spetterend optreden heeft gegeven. Iedereen op de dansvloer uiteraard. Besloten werd met een ingetogen stukje muziek van wederom "Happy Release" waarop een eind aan deze prachtige tiende playbackshow van de Club van Honderd is gekomen! Hulde aan iedereen die hieraan mee heeft gewerkt!!!!

Naar begin

Matangi Quartet in Huis Nieuw Rande

24 oktober 2007

Op zondag 18 november vindt in Huis Nieuw Rande, Schapenzandweg 3 te Diepenveen, een bijzonder kamermuziekconcert plaats door het befaamde Matangi Quartet. Zij brengen met medewerking van contrabassist Hans Roelofsen twee hoogtepunten uit de klassiek-romantische literatuur ten gehore: 'Eine Kleine Nachtmusik' KV 525 van Mozart en het grote ' Kwintet in C' D 956 van Schubert.

Het Matangi Quartet bestaat uit Maria Paula Majoor en Daniel Torrico Menacho viool, Karsten Kleijer altviool en Arno van der Vuurst cello en staat te boek als een van de meest veelbelovende kamermuziekensembles van Nederland. Met hun gloedvolle spel en vlotte presentatie zijn zij boegbeelden van een nieuwe generatie klassieke musici. Communicatief, uitdagend en verfrissend veelzijdig zijn hierbij veelgebruikte typeringen. Zo traden ze op met rockzangeres Frédérique Spigt, maakten ze een dvd met Herman van Veen en zijn ze in uitgebreide formatie te horen op de cd Street Tango van Carel Kraaijenhof. In 2006 ondernamen ze een succesvolle tournee met Youp van ’t Hek en voor 2008 staan optredens met zanger/acteur Jim de Groot gepland. Met Hans Roelofsen, één van de weinige solisten op contrabas exploreren zij de grote klassieke werken voor strijkkwintet.

In de sfeervolle ambiance van Huis Nieuw Rande, met uitzicht op de herfstkleuren in het omringende landschapspark, komt dit concert bijzonder goed tot zijn recht. De aanvangstijd is 11.30 uur (zaal open vanaf 11.00 uur). De toegang voor het concert bedraagt € 22,00 inclusief koffie en programmaboekje; samen met het déjeuner-dinatoire betaalt u € 50,00. Er zijn voor dit concert nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor reserveringen (noodzakelijk!) en meer informatie kunt u bellen naar 0570 59 36 66 of mailen naar info@huisnieuwrande.nl.

Klik voor vergroting

Naar begin

Slagersvak centraal in nieuw boek van de Historische Vereniging Diepenveen

24 oktober 2007

‘Zo zolt he’k ’t nog nooit egèten’ is de titel van het nieuwe boek van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en omgeving. Het boek wordt gepresenteerd op donderdag 8 november in de Hof van Salland. Het gaat over het slagersvak in en rond Diepenveen en bevat veel foto’s van vroeger en nu.

Klik voor vergroting Het boek is een verzameling van wetenswaardigheden over slagerijen, huisslachten, de veemarkt en de vleesverwerkingsindustrie in Deventer. Bovendien staan er oude recepten in, spreekwoorden in dialect en allerlei leuke verhalen. Het initiatief werd genomen door de interviewgroep van de vereniging, die daarvoor ook de plaatselijke slagers interviewde.
Het boek is tijdens de historische avond te koop voor € 12,00 en daarna bij diverse winkels in het dorp en boekhandels in Deventer en Olst.
Op deze avond kunt u ook luisteren naar verhalen over het slagersvak en naar nostalgische accordeonmuziek. Bovendien toont de textielgroep een tientallen jaren oude geborduurde pronklap van zes meter lang! Uiteraard is er tijd voor het bekijken van de fotoboeken, de oude knipsels en voor gezellig bijpraten!
Ook niet-leden zijn welkom op deze avond. Aanvang 20.00 uur in het Hof van Salland in Diepenveen.

Naar begin

Actie voor extra defibrillator in dorp

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 23 oktober 2007

DIEPENVEEN - Bloemsierkunst Flierman in Diepenveen begint een actie die ertoe moet leiden dat het dorp een extra defibrillator krijgt.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan bij hartstilstand of hartritmestoornissen mensenlevens redden.

Mensen die iets kopen bij Flierman kunnen kosteloos vijf procent van het aangekochte bedrag sparen op hun spaarkaart. Wie vijf euro of meer heeft gespaard, kan dat bedrag besteden in de winkel óf nu ten goede laten komen voor de aanschaf van de AED.

Hans Tiebot van Bloemsierkunst Flierman over de actie: ,,Als ondernemer kun je ook iets doen voor de maatschappij. Als lid van de vrijwillige brandweer zie ik geregeld hoe belangrijk een AED is. Laatst werd bij de sportclub nog iemand met een AED gered. In het dorp staan er nu dacht ik drie, ook bij de dokter en het Hof van Salland, eentje extra is nuttig.''

Flierman wil de AED op het winkelterrein een zodanig plekje geven dat het ook te gebruiken is als de zaak dicht is. Flierman hoopt dat nog voor eind dit jaar het benodigde bedrag bij elkaar gespaard is.

Naar begin

Jonge turnsters DSC Diepenveen succesvol

Uit: De Stentor 23 okotber 2007

DIEPENVEEN - Bij de Overijsselse springwedstrijden in Oldemarkt zijn de jonge turnsters van DSC Diepenveen afgelopen weekeinde succesvol geweest.

Bij de springwedstrijden in de E-lijn won een van de jeugdteams goud op het onderdeel minitramp springen en kast-minitramp springen. Daarbij was er ook nog zilver bij het kast-plank springen. DSC deed met twee teams mee.

Naar begin

Brandweer Diepenveen zoekt met spoed nieuwe mensen

18 oktober 2007

Door ziekte, verhuizing en het te ver van de brandweergarage afwonen vertrekken er in het nieuwe jaar maar liefst vijf mannen bij Brandweer Diepenveen. Dit is een flinke aderlating voor de post Diepenveen. Binnen enkele jaren vertrekken er nog drie mensen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.
Hierdoor wordt de noodzaak om nieuw mensen te werven nog groter. Nieuwe aanwas is beslist nodig om in de toekomst de brandweertaken naar behoren te kunnen blijven uitvoeren.

Klik voor vergroting
Voorbeeld van een oefening

De post Diepenveen is op zoek naar mannen of vrouwen die zich in willen zetten voor de brandweer. De voorkeur gaat uit naar mensen die overdag in redelijke mate in Diepenveen of directe omgeving (bijvoorbeeld Borgele en Platvoet) aanwezig zijn, maar dit is geen harde eis. Ook mensen die alleen overdag werken in Diepenveen zijn welkom, als ook mensen die alleen ’s avonds en ’s nachts beschikbaar zijn. Als u in onregelmatige dienst werkt, mag u ook solliciteren naar een vrijwillige aanstelling bij het brandweerkorps.

In de folder Brandweer Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) kunt u meer informatie lezen en adressen vinden met wie u zich in contact kunt stellen. Indien u iemand kent die in uw ogen geschikt is voor de brandweer, hoort de brandweer dat ook graag.

Naar begin

Besluit over skatebaan

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
18 oktober 2007

DIEPENVEEN - Het Deventer college van B en W neemt vermoedelijk binnen enkele weken een beslissing over de aanleg van een skatebaan in Diepenveen. In augustus werd duidelijk dat ambtenaren van de gemeente de Brinkerinckbaan op het oog hadden, maar die keuze stuitte op hevig verzet van aanwonenden. Zij vrezen overlast.

Het college van B en W zal zich nu buigen over het probleem, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Ook de Umbgrovelaan, Burgemeester Arriensweg en Schimmelpennincksingel werden onderzocht als mogelijke locaties.

In alle gevallen lijkt het er op dat de buurt niet staat te springen om de baan voor de deur te krijgen.

Belanghebbenden zullen in eerste instantie per brief over de ontwikkelingen en eventuele verdere procedure worden geïnformeerd.

Naar begin

Diepenveen wil betere busdienst

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
18 oktober 2007

DIEPENVEEN - Na het recente akkoord tussen de provincie Overijssel en Connexxion hoopt Diepenveen dat de gemeente Deventer zélf het initiatief neemt voor een betere busdienst van en naar het dorp.

Het akkoord houdt onder meer in dat de stadsbussen per 1 januari een kwartierdienst krijgen. Maar Diepenveen (en Bathmen) zitten niet in die regeling.

Nog dit jaar bespreekt de gemeenteraad een voorstel om het openbaar vervoer in het buitengebied te verbeteren. Dat is een mogelijkheid een lijn voor het gehele buitengebied op te zetten. ,,We zijn benieuwd naar wat men gaat bespreken'', zegt Ruud de Heij van de taakgroep Openbaar Vervoer Diepenveen.

De groep ijvert voor beter busvervoer en onderhoudt contacten met de overheid en instanties. Diepenveen is aangewezen op buslijn 161 (Deventer-Zwolle). ,,Die bus komt maar één keer per uur en rijdt niet op zon- en feestdagen. Recent is de regeling verder verschraald en is het ziekenhuis niet meer rechtstreeks te bereiken'', aldus De Heij. Ook de bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis baart hem zorgen. In juni werden zo'n 1000 handtekeningen gezet voor beter busvervoer.

Naar begin

Nordic Walking Event Salland

17 oktober 2007

Afgelopen zondag vond op de Eikelhof het tweede Nordic Walking Event Salland plaats bij Café Restaurant Zalen De Lepelaar / ’t Eikeltje. Om 11.00 uur openden de heer Miel Termont, voorzitter van de KNBLO en Burgemeester Strien van de Gemeente Olst-Wijhe het evenement. Vervolgens volgde een gezamenlijke warming-up voor de Nordic Walkers, alvorens de wandelaars met hun poles begonnen aan de uitgezette wandelroutes van 2.5, 5, 7.5, 10 en 12.5 km.

Workshops
Daarnaast waren er verschillende workshops bij de Lepelaar, zoals een Introductieles, een UKK wandeltest, workshops GPS en twee demonstraties hoe u met poles en uw hond kunt gaan wandelen.
Voor wie zelf niet actief wilde wandelen kon kijken naar een demo/clinic sport- en fitnessniveau. Deze demo gegeven door Runningteam Nordic Walking Salland was bedoeld voor mensen die minimaal 30 minuten kunnen hardlopen en verder geen beperkingen hebben.
Een nieuw fenomeen was een demonstratie met het sporten met skikes, een combinatie van skaten (de langlauftechniek) en Biken (vanwege de luchtbanden en de sensationele remtechniek). Een skike lijkt op een skate, maar dan met twee ver uit elkaar geplaatste luchtbandjes. Met de skikes kun je op alle verharde en bijna alle onverharde wegen skaten. Bovendien is skiken veilig door het unieke en bijzonder effectieve remsysteem.

Gezondheidsplein
Naast bovenstaande programmaonderdelen was er de hele dag een Gezondheidsplein met allerlei activiteiten, verschillende standhouders en informatie/voorlichting in een grote tent. Zo waren er voorlichters op het gebied van voeding en sport, sportmasseurs, thuiszorginstellingen en patiëntenverenigingen, landschapschilderijen, een imker, een stand voor paramedische vragen en een stand met attributen om met een hond te gaan Nordic walken.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Nordic Duatlon
Op zaterdag 17 november 2007 wordt er in Olst/Eikelhof een primeur op het gebied van Nordic Walking in Nederland gehouden. Dan gaat namelijk de eerste Nederlandse (hoogstwaarschijnlijk zelfs Europese) Nordic Duatlon van start.
Deze Nordic Duatlon bestaat uit 8 km Nordic Walken, 32,5 km fietsen en aansluitend nog eens 5 km Nordic Walken langs uitgezette routes in de mooie, bosrijke omgeving van Olst. Het gaat hierbij niet zozeer om de snelste tijd, maar om het volbrengen van deze Nordic Duatlon, wat al een prestatie op zich is.

Naar begin

Ploegwedstrijden PJO Diepenveen

16 oktober 2007

Afgelopen zondag organiseerde de afdeling Diepenveen van de Plattelands Jongeren Overijssel haar jaarlijkse ploegwedstrijden aan de Bockhorsterstraat nabij landgoed de Haere. Hieraan namen 36 deelnemers deel in de klassen oldtimers, 2- en 3- schaar wentelploegen. In de laatste klasse worden ook de 4- en meerscharen ingedeeld.
Rond 11.00 werd de vlag gehesen ten teken dat de deelnemers hun eerste voor konden trekken. Elk onderdeel van het ploegen wordt steeds door twee paar juryleden beoordeeld, voordat de jongeren - voor het merendeel van agrarische afkomst – met de volgende werkgang verder kunnen gaan. Het doel van de wedstrijden is het veldje van 2000 m2 zo netjes mogelijk te ploegen.
Op het terrein waren tevens enkele landbouwmachines te zien, waaronder een hydraulisch inklapbare hooischudder van 17 m breed.
Aan het eind van de dag kon de organisatie de jurybeoordeling bekend maken bij de op het terrein aanwezige tent.

Uitslag:
2-schaar:
1 Gerjan Roetert, Diepenveen, 229,50 punten
2 Mark Veldink, Diepenveen, 226,00 punten
3 Bert Bresser, Diepenveen, 225,50 punten

3-en-meer-schaar:
1 Stefan Schreur, Averlo, 237,50 punten
2 Mark Grootentraast, Averlo, 215,75 punten
3 Bas Nieuwenhuis, Diepenveen, 209,75 punten

Oldtimers:
1 Henk Schreur, Averlo, 160,5 punten
2 Hans Hulsegge, Wesepe, 159,5 punten
3 (gedeelde plaats) Evert Bredenoord, Welsum en Henk Klein Velderman, Laren, 143 punten

Beste Nieuwkomer:
Luc Gubbels, Olst (klasse 3-en-meer-schaar, 198 punten)

Klik hier voor een diaserie van de ploegwedstrijden voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Woonmarkt 2007

15 oktober 2007

Voor de ondernemers in Diepenveen is de maand oktober woonmaand. Afgelopen zaterdag was er een woonmarkt. Op de Dorpsstraat tussen Drogist Diepenveen en het Hof van Salland stonden diverse kramen van de eigen ondernemers, spellen voor de kinderen en gelegenheden voor een hapje en drankje.

De kinderen konden aan de hand van een lijst op verschillende plekken een spel doen. Aan het eind van de route konden zij hun lijst inleveren bij de Novy en kregen daar iets lekkers en makten bovendien nog een kans op een prijs.
Voor de volwassenen was er gelegenheid te snuffelen tussen mooie spullen, informatie te krijgen of genieten van iets lekkers. Slijterij Kleinbussink en Catering en kookstudio Boschloo hadden een tent met verse mosselen en bokbier. Bij slager Harmsen kon men de nieuwe balkenbrij en de onlangs met goud bekroonde rookworst proeven.

Een aparte plaats nam Ron ten Voorde van Devobo in. Op de hoek Dorpsstraat/Roeterdsweg had hij zijn indrukwekkende boomzaagmachine tentoon gesteld, waarbij je ook even in de bestuurdersstoel kon plaats nemen. Daarbij waande je jezelf in een computerspel met joysticks en vele knopjes voor de besturing van de machine. Enthousiast vertelt Ron honderd uit over de vele voordelen van de machine, waarmee hij in een gang een boom kan omzagen, aftakken en afkorten op vooraf ingestelde lengtes. Bij dit alles kan de machine tot 10 m ver bomen omzagen, waardoor de bosbodem minder beschadigd wordt.

Het was jammer, dat ondanks het mooie weer de belangstelling niet overweldigend was.

Tot zaterdag konden mensen een bon inleveren, om een metamorfose voor hun woonkamer te winnen. De winnaars krijgen een objectief metamorfoseplan vervaardigd door een interieurstilist met aandacht voor de indeling, kleuren en accessoires. In een uitgebreid persoonlijk gesprek worden de interieurwensen van de winnaars geïnventariseerd. Hierop volgt een schetsplan met voorstellen, nieuwe ideeën en tips over de kleuren. Diepenveense ondernemers zullen dan in overleg de metamorfose uitvoeren.

De winnaars van deze metamorfose zijn:
Fam. Flierman
M. van Brielstraat 18
Diepenveen

Fam. Oosterbroek
Gewestlaan 57
Diepenveen

Klik hier voor een diaserie van de woonmarkt voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Spaar mee voor een AED bij Bloemsierkunst Flierman

15 oktober 2007

Hans en Frederie Tiebot van Bloemsierkunst Flierman in Diepenveen willen graag meewerken, om in hun zaak een AED geplaatst te krijgen voor gebruik voor omwonenden en passanten bij een hartstilstand. Als lid van de vrijwillige brandweer in Diepenveen is Hans bekend met reanimatie en het gebruik van een AED.

AED
Bij een plotselinge hartstilstand stopt het hart met pompen en staakt de bloedsomloop. Meestal is dit het gevolg van een chaotisch hartritme waardoor de hartspier niet meer samentrekt. Zonder ingrijpen leidt een hartstilstand binnen enkele minuten tot onherstelbare hersenschade en de dood. Door hartmassages te geven, te beademen en een Automatische Externe Defibrillator (AED) in te zetten (indien beschikbaar), wordt een kans op overleven geboden.

De AED kan het hart met een schok het ritme en de pompfunctie teruggeven. De AED leest via de aangebrachte elektroden het hartritme en geeft een schokopdracht als sprake is van een chaotisch hartritme. Bij andere ritmestoornissen worden andere opdrachten gegeven. De AED geeft gesproken opdrachten. Leken mogen de AED gebruiken. De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er binnen zes minuten wordt gedefibrilleerd. Dit betekent feitelijk, dat er overal in de naaste omgeving een AED aanwezig moet zijn. Op steeds meer plaatsen komen er gelukkig al AED’s te hangen te herkennen aan de groene sticker.

Klik voor vergroting

De Nederlandse hartstichting brengt momenteel de 6 minuten campagne via verschillende media onder de aandacht: direct 112 bellen, onmiddellijk beginnen met reanimeren (hartmassage en mond-op-mondbeademing) en met een AED (Automatische Externe Defibrillator) het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen.

Spaaractie
Bloemsierkunst Flierman kent al enige jaren een spaarkaartprogramma. Mensen die iets kopen, kunnen kosteloos 5% van het aangekochte bedrag sparen op hun spaarkaart. Als de klant € 5,00 of meer heeft gespaard, kan hij of zij dit weer besteden in de winkel.
Bloemsierkunst Flierman biedt nu haar klanten de mogelijkheid het gespaarde bedrag in plaats van op hun eigen kaart op een spaarkaart te zetten speciaal voor de aanschaf van een AED. Wanneer het benodigde bedrag (€ 2.750,00) op deze manier bij elkaar is gespaard, zal Bloemsierkunst Flierman een AED aanschaffen en het beheer op zich nemen. Ook is het mogelijk een reeds gespaard saldo over te laten schrijven naar de AED-spaarkaart.

Als veel klanten meedoen met deze actie, lijkt het haalbaar in enkele maanden het benodigde bedrag bij elkaar te sparen. In de winkel zal steeds de tussenstand van het gespaarde bedrag met een soort thermometer getoond worden.

Naar begin

Met menskracht de schuur opbouwen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 13 oktober 2007
door Angelique Rondhuis

DIEPENVEEN - Met vereende menskracht worden de spanten voor de nieuwe schuur omhoog gehesen.

Dikke touwen waaraan de verschillende hulpen hangen, moeten voorkomen dat de houten balken weer omvallen. Even dreigt het mis te gaan en klapt een spant bijna om. Maar sterke handen houden het hout in bedwang.

"Mooi hè'', glundert Tineke Bakker van de biologisch dynamische boerderij Oosterwaarde. Ze kijkt met haar dochters toe hoe de nieuwe werktuigenruimte vorm krijgt. De Oosterwaarde is toe aan uitbreiding. De kleine overkapping, gemaakt van douglashout uit de omgeving, is daartoe de eerste aanzet.

Tineke Bakker laat tekeningen zien om de werkelijkheid wat te verduidelijken. "Het zijn heel mooie ontwerpen. Dit wordt een open kapschuur, waar je aan twee zijden in kunt rijden. Daar kunnen we dan straks onze tractoren en dergelijke kwijt.'' De ronde dakvormen moeten ook terugkomen in de nieuwe grote schuur die op de plek moet komen van de oude kapschuur. "Het hoort echt bij elkaar, als het af is.''

De vrijwilligers gaan ondertussen onverstoorbaar door, samen met de timmerman en de medewerkers van de Oosterwaarde. "Wij hebben leden'', legt Bakker uit. "En de meesten daarvan zijn heel betrokken. Daardoor hebben we ook altijd hulp als het nodig is.''

Maar de leden bieden niet alleen fysieke hulp. Ook mede door financiële hulp van de leden, kan de uitbreiding betaald worden. Velen hebben tegen een lage -of helemaal geen- rente geld geleend aan de Oosterwaarde. "We hebben nu zo'n 230 leden. Die krijgen voor een vast bedrag per jaar groente. Eieren en kip behoren ook tot de mogelijkheden. Alles komt hier van het eigen land en afhankelijk van de oogst van de week wordt het groentepakket samengesteld.''

De Oosterwaarde is een biologisch-dynamisch bedrijf zoals er inmiddels steeds meer in de regio komen. Mensen kunnen elke week een groentepakket ontvangen. "Waarin wij wel verschillen is dat mensen vooruit betalen. Wij hebben natuurlijk ook onze kosten en die worden vooraf gemaakt. Maar omdat onze boekhouding heel transparant is, kunnen mensen gelijk zien waar alles naar toe gaat. We geven onszelf een salaris en rest wordt in de stichting gestopt. Leden hebben ook inspraak op wat we verbouwen en helpen soms mee met het oogsten.''

De Oosterwaarde draait bijna optimaal, vindt Bakker. Er zouden nog wel iets meer leden kunnen komen, maar op een gegeven moment houdt het op. "We willen niet veel meer groenten gaan verbouwen. Wel zie ik een uitbreiding in bijvoorbeeld wat stuks vee. Dan kunnen we eigen vlees verkopen, en zuivel. De mest kunnen we dan gebruiken op het land.''

Maar dat is de verre toekomst. Eerst is er de kwaliteitsimpuls in de gebouwen. Als de kleine machineopslag klaar is, kunnen de machines verplaatst worden en gaat de huidige schuur tegen de vlakte. Daar komt dan een nieuwe schuur, waar straks een groenteopslag en een verwerkingsruimte komt. Ook een nieuw kantoortje komt er op de verdieping. Het huidige winkeltje, op de deel, hoeft dan alleen nog maar dienst te doen als winkel, en als ontvangst voor gasten.

"Met de grote schuur willen we volgend jaar aan de slag. Maar dan zullen we eerst nog wat geld bij elkaar moeten sprokkelen'', besluit Bakker.

Naar begin

Jaarkalender 2008

11 oktober 2007

Het jaar 2007 vordert gestaag en de planningen en voorbereidingen voor evenementen in 2008 zijn voor veel verenigingen en instellingen al weer een agendapunt.
Voor het maken van een jaarkalender wil de redactie van Diepenveen-Dorp nu al graag de data van evenementen in 2008 weten voor zover die uiteraard al bekend zijn. U kunt hierbij denken aan evenementen als de Midwinterloop, de Oranjebraderie, de Trekker Slepwedstrijd, sporttoernooien, balavonden, optochten, sponsorlopen, Kinderdagkamp, Open Dagen, de Rommelmarkt, exposities, tentoonstellingen, uitvoeringen en jaarlijks terugkerende activiteiten. Kortom alles wat voor een breder publiek interessant kan zijn.
Weet u een van deze data? Stuur dan een berichtje naar info@diepenveen-dorp.nl. Uw webmaster kan dan de betreffende datum al vroegtijdig in de agenda zetten.

Naar begin

Ploegwedstrijden PJO Diepenveen

11 oktober 2007

De PJO afdeling Diepenveen organiseert zondag 14 oktober haar jaarlijkse ploegwedstrijden op de locatie Randerstraat / Bockhorsterstraat voor 2- en 3-schaar wentel en oldtimers. De aanvang van de wedstrijd is om 10.30 uur en de prijsuitreiking wordt rond 16.30 uur verwacht.
Wie wil weten wat er precies verlangd wordt van de deelnemers, kan het wedstrijdreglement van de ploegwedstrijden eens doorlezen. Dit is te vinden op de website van de PJO Diepenveen onder de rubriek Ploegwedstrijden: www.pjodiepenveen.nl.

Naar begin

Nieuw leven voor website VLD

7 oktober 2007

Van de Vereniging Landelijk Diepenveen ontving de redactie het bericht, dat haar website na enkele jaren slecht te zijn bijgewerkt nieuw leven ingeblazen is.
De website heeft een nieuw uiterlijk en meer functionaliteit gekregen en er zijn goede voornemens wat betreft het up-to-date houden van de informatie.
De standpunten van de VLD en de actuele dossiers zijn weer via de website verwoord en ook uitgegeven nieuwsbrieven staan op de site.

Het adres is ongewijzigd gebleven www.landelijkdiepenveen.nl.

Naar begin

Zwam

Klik voor vergroting

Het is een prachtig gezicht in deze herfsttijd. Een grote zwam aan de voet van een eik tussen de Zandwetering en de Sallandsweg tegenover kapper Legebeke.

Het oranje kruis op de bast van de boom geeft echter aan, dat deze boom geen lang leven meer beschoren is. Binnen afzienbare tijd zal dit exemplaar het loodje moeten leggen door een motorkettingzaag, als tenminste een herfststorm niet eerder deze eik velt.

Naar begin

Lachen, vertroetelen, praten en sterven

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 5 oktober 2007
door Peter Winterman

DEVENTER - Anneke Stam (58) uit Diepenveen bezoekt geen enkele begrafenis of crematie meer van mensen met wie ze in korte tijd een intensieve persoonlijke band heeft opgebouwd.

"Eén keer ben ik naar een rouwdienst geweest, maar achteraf deed het me te veel. Die emotionele momenten hakken er echt in", vertelt ze.

Sinds de opening in 2006 werkt ze twee dagdelen per week als vrijwilligster in hospice De Winde in Colmschate. In de stilteruimte ligt een map met de namen en bijbehorende rouwkaarten van 89 personen die de afgelopen anderhalf jaar in De Winde zijn overleden.

"In bijna alle gevallen krijg je een band met de mensen. Je verzorgt ze, je praat met ze, je drinkt koffie met ze en je hebt veel contact met de familie. Soms maar twee dagen, maar soms ook een paar maanden lang. Het is zeker niet alleen ellende en verdriet. De sfeer in huis is ontspannen. Het is een oase van zorg en rust."

De hospice is een grote, ruime villa met veel lichtinval en kamers die zijn voorzien van alle gemakken, zoals een eigen badkamer en lcd-televisie. Er zijn tien bedden voor terminaal zieken van wie de levensverwachting niet langer dan drie maanden is.

"Maar we hebben het hier niet over zieken of patiënten", vertelt Anneke Stam. In De Winde spreken verpleegkundigen en vrijwilligers alleen over 'gasten'.

De slogan van Anneke Stam is: 'Blanco de hospice in en zo blanco mogelijk er ook weer uit'. "Voor nieuwe vrijwilligers geeft zorggroep Solis eerst een training. Dan leren ze emoties en heftige ervaringen van zich af te zetten."

Toch overkomt het Anneke Stam geregeld dat ze tegen zichzelf zegt: 'Ik kan hier niet mee naar huis'. Dan praat ze erover met de verpleegkundige die óók dienst heeft. "De begeleiding is heel goed georganiseerd en ontzettend belangrijk."

Anneke Stam zocht na het verlies van vrienden en naaste familie naar vrijwilligerswerk waarin haar 'ervaringen met de dood' van pas konden komen. "Je kunt dit werk eigenlijk alleen doen als je privé alles helemaal op de rails hebt. Met mijn man kan ik best over mijn werk praten."

Ze hoopt dat de dag van de palliatieve zorg - morgen - helpt het gevoel bij mensen weg te nemen dat een hospice 'iets engs' is. "Doodgaan hoort bij het leven. Humor is heel belangrijk, vaak zijn er 'lachmomentjes'. Maar we huilen en we troosten ook. Sommige mensen hebben in geen jaren een knuffel gehad. 'Er zijn' en vertroetelen betekent dan heel veel. Ik vind het nog steeds bijzonder dat ik dit werk mag en kán doen."

Werken in een hospice: 'Sommige mensen hebben in jaren geen knuffel gehad.'

Naar begin

Spannende verhalen vol geheimen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 5 oktober 2007
door Natasja van Dulmen

DIEPENVEEN - Hoe krijg je 66 kinderen stil? Nodig een verhalenvertelster uit en in een mum van tijd kun je een speld horen vallen.

In het kader van de kinderboekenweek, met als thema 'Geheimen', bezoekt Janna van den Berg de bibliotheken in Deventer en omstreken. Daar vertelt zij streekverhalen aan leerlingen van de basisschool. Gistermiddag mochten de groepen vijf en zes van de Slingerbos en Zonnewijzer in de bibliotheek van Diepenveen plaatsnemen.

Janna van den Berg beweegt met een soort staaf door een metalen kom. Er ontstaat een zingend geluid, dat wordt versterkt als ze de kom richting haar mond beweegt. Onmiddellijk raken de kinderen gefascineerd. ,,Ik ben Janna en ik ben verhalenverteller", steekt zij van wal. Zij staat voor een groot schilderij dat de kaart van Deventer en omstreken weergeeft. Rondom Diepenveen zijn onder andere(n) een monnik en een groot kruis op een stenen sokkel te zien. Zo is zichtbaar waarover zoal verhalen zijn te vertellen.

De vertelster is enkele weken in de buurt gaan fietsen. Ze praatte met mensen en vroeg naar hun verhalen. De kinderen luisteren ademloos naar die verhalen, zoals over restaurant de Kranenkamp, dat vroeger als herberg altijd vol zat door de dansende kraanvogels. En over Abdij Sion, waar de monniken niet mochten praten, maar er in het geheim toch een beeldtaal op na hielden. En over landgoed Nieuw Rande, waar een baron en barones woonden die een gehandicapte dochter verborgen hielden voor de buitenwereld.

Naar begin

Rookmelders redden levens!

27 oktober nationale rookmeldersdag

5 oktober 2007

De Deventer Brandweer geeft in de periode van 6 tot en met 27 oktober voorlichting over de noodzaak om rookmelders aan te schaffen. Deze actie staat in het teken van de Rookmeldercampagne 2007 die morgen landelijk van start gaat. De Deventer Brandweer is onder meer aanwezig op de warenmarkten in Colmschate, Deventer, Schalkhaar, Bathmen en Diepenveen. De gehele campagneperiode is er ook een informatiestand in het Stadskantoor aan het Burseplein 20 en liggen er bij de gemeentelijke servicepunten informatiefolders.

Nieuw is de rookmelder met een batterij (accu) die ruim tien jaar meegaat en ook niet uit het apparaat kan worden gehaald. Kortom: veiligheid gegarandeerd. Nooit meer een lege of ontbrekende batterij. Na tien jaar kan men de rookmelder in zijn geheel vervangen. Rookmelders van verschillende merken en in verschillende typen zijn onder meer te verkrijgen bij bouwmarkten en diverse speciaalzaken.

Uit onderzoek (Brandwonden Stichting/First Alert) blijkt dat 97 procent van de Nederlandse bevolking rookmelders belangrijk vindt. Toch heeft bijna de helft van de huishoudens er geen in huis. En als ze er wel hangen, is het nog maar de vraag of ze het doen. Laksheid (het komt er nooit van) en de kosten blijken een belangrijke barrière te zijn om tot aanschaf over te gaan. Reden genoeg voor de brandweer om met een uitgebreide rookmeldercampagne van start te gaan om rookmelders bij mensen thuis geplaatst te krijgen.

Rookmelders alarmeren vooral slapende personen als hun vluchtroute wordt bedreigd door rookvorming. Dit geldt voor met name woningen die gebouwd zijn voor 1 januari 2003, aangezien bij deze woningen de rookmelders nog niet verplicht waren gesteld. Woningen gebouwd na 1 januari 2003 zijn vanuit de regelgeving voorzien van rookmelders aangesloten op het lichtnet.

Doe de brandtest!
Meer informatie over de Rookmeldercampagne kunt u vinden op www.rookmelders.nu. Elektrische apparatuur is oorzaak nummer 1 van brand in huis. Doe nu de brandtest en test uw eigen veiligheid.

Nationale Rookmeldersdag
Op 27 oktober is de nationale Rookmeldersdag. Een notaris heeft vijftig adressen in Nederland geselecteerd. Deze huishoudens ontvangen die dag een bezoek van de brandweer. Wie een werkende rookmelder heeft, krijgt een Staatslot en maakt kans op de hoofdprijs van 250 staatsloten of op een van de vier prijzen van honderd Staatsloten (of de waarde in geld).

Collecte Brandwondenstichting
De landelijke collecte van de Brandwondenstichting heeft plaats in de week van 9 tot en met 14 oktober. De Jeugdbrandweer Deventer collecteert op zaterdag 13 oktober tijdens de warenmarkt op de Brink voor de Brandwondenstichting.

Naar begin

Wijkaanpak en Cambio beginnen met MATERIALENBANK

4 oktober 2007
Persbericht: Gemeente Deventer

De Deventer Wijkaanpak helpt bewoners regelmatig met het organiseren van buurt-, plein- of wijkfeesten. De afgelopen jaren zijn er op initiatief van bewoners veel materialen aangeschaft met geld van de Deventer Wijkaanpak. Maar welke wijk nu precies wat gekocht heeft en waar al die spullen staan was niet altijd even duidelijk. Zo wordt het risico dat materialen dubbel worden aangeschaft (en soms zelfs verdwijnen) groot. Dat is natuurlijk jammer.

Daarom is de Wijkaanpak Materialenbank in het leven geroepen

Alle materialen die aanwezig zijn worden opgeslagen bij en beheerd door buurtbeheerbedrijf Cambio (Diepenveensweg 1b, 7413 AK Deventer). Iedereen die materialen nodig heeft voor een activiteit in buurt of wijk (niet voor privégebruik!) kan deze bij Cambio lenen. Dat is voor bewoners in principe gratis; de Wijkaanpak betaalt Cambio voor het werk dat wordt verricht.
Door het beheer en het onderhoud aan Cambio uit te besteden, denkt de Deventer Wijkaanpak een prima manier gevonden te hebben om de aangeschafte spullen optimaal te laten gebruiken door de Deventenaren.

Huisregels

Er zijn huisregels voor het lenen van materiaal: zo moet degene die iets leent altijd een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien en een kopie ervan inleveren. De geleende materialen moeten heel, schoon en eventueel op de juiste manier ingepakt of opgevouwen worden teruggebracht. De lener ondertekent een machtiging voor een borgsom: als er iets niet in orde is met het teruggebrachte materiaal kan Cambio de kosten daarvan met de borg verrekenen.

Wat is er allemaal?

Er zijn (party)tenten (met banken en tafels),er is een springkussen, spelmateriaal, een grote barbecue en nog veel meer. Een lijst met ‘te lenen’ materiaal is te vinden op de site www.cambio.nl. Binnenkort zijn alle materialen ook via een lijst op de site te reserveren. In overleg met de Wijkaanpak kunnen er in de toekomst meer zaken worden aangeschaft.

Vervoer en hulp bij het opzetten van (grote) materialen

Cambio regelt desgewenst het vervoer van (grote) materialen en kan helpen met het opzetten en afbreken ervan. De kosten van deze service komen wel voor rekening van de bewoners die de materialen lenen.

Openingstijden

Voor het ophalen en terugbrengen van materialen en het ondertekenen van de benodigde formulieren zijn de openingstijden van de Materialenbank: maandag t/m vrijdag van 8 tot 16 uur.

Naar begin

Nordic Walking Event Salland

3 oktober 2007

Op zondag 14 oktober organiseert Nordic Walking Salland ism Eetcafé De Lepelaar, Uitspanning De Eikelhof het 2e Nordic Walking Event Salland. Het event wordt gehouden in het buurtschap de Eikelhof, Olst, van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Dit unieke Nordic Walking Event wordt voor de tweede keer georganiseerd in Salland èn Overijssel en bestaat uit een Nordic Walking Plein, Gezondheidsplein en een Recreatief plein met stands over de recreatieve- en overnachtingsmogelijkheden in de gemeente Olst-Wijhe en omgeving.

De opening van het Nordic Walking Event Salland zal om 11.00 uur gedaan worden door Miel Termont, voorzitter van de KNBLO. Dit is de grootste wandelbond van Nederland.

Vanuit het Nordic Walking Plein wordt, na een gezamenlijke warming-up, gestart om 11.15 uur met de wandeltocht voor Wandelaars en Nordic Walkers over de afstanden van 2.5 km, 5 km, 7.5 km, 10 km en 12.5 km. Na afloop ligt er een leuke attentie te wachten.
Na de gezamenlijke warming-up gaan de wandelaars voor een Nordic Walkingtocht van start of kan men meedoen aan een van de demo’s.

Er worden demo’s gegeven van bijvoorbeeld Nordic Dogwalking, Nordic Walking Sportniveau en Nordic Fitness Team. Er zijn tevens demo’s van het Skike-team. (Combinatie van Nordic Walking, langlaufen met wielen, schaatsen en skeeleren)

Ook bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een kennismakingsles Nordic Walking of het afleggen van de UKK-Wandeltest of gaan deelnemen aan een workshop GPS.

Verder is er een Gezondheidsplein waar voedings- en gezondheidsadviezen zullen worden gegeven door o.a sportdiëtiste, sportpodoloog, sportpedicure, sportmassage en herbalife-advies.
Diverse patiëntenverenigingen hebben hun medewerking reeds toegezegd en komen met veel informatie en voorlichting.
Er zullen ook diverse stands zijn met o.a. de laatste product- en kledingtrends. Er is een stand met sportkousen (Bram Som werd met deze soort kousen Europees kampioen op de 800 m) en wandelkousen.

Tenslotte is er een Recreatief Plein met stands van VVV Deventer en Raalte, Rustpunt.Nu en recreatie/overnachtingsmogelijkheid Bed & Breakfast, mini-campings in de Gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Deventer.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor de Introductieles (€ 10), de workshop GPS (€10) en UKK-wandeltest.

Voor meer informatie en aanmelden: www.nordicwalking-salland.nl, info@nordicwalking-salland.nl of tel. 06 46 62 28 06.

Naar begin

Oktober Woonmaand bij Ondernemers Vereniging Diepenveen

Voel u thuis in en om uw huis bij de Ondernemers Vereniging Diepenveen
2 oktober 2007

Op 8 februari 2006 heeft de Diepenveense Winkeliersvereniging "Eens gekocht, altijd verk(n)ocht", besloten dat alle ondernemers uit Diepenveen moeten worden betrokken bij de ondernemersactiviteiten.
De naam veranderde daardoor in: Ondernemers Vereniging Diepenveen (OVD).
Na een succesvolle ledenwerving is het tijd om u, als inwoner of goede buur van Diepenveen kennis te laten maken met alle leden (tot nu toe) van de OVD. De bij de OVD aangesloten bedrijven presenteren zich in een huis-aan-huis verspreid boekje voor de ‘Oktober Woonmaand’.

Diverse bedrijven hebben in deze maand aantrekkelijke aanbiedingen en acties waarvan sommige de hele maand oktober geldig zijn!
Op zaterdag 13 oktober kunt u kennis maken met de verschillende ondernemers tijdens de grote woonmarkt. Diverse ondernemers presenteren hun bedrijf in een van de kramen op deze markt. U zult bedrijven zien, die u voorheen niet kende. Bedrijven waarvoor u regelmatig buiten Diepenveen aan het zoeken bent geweest. Gewoon omdat u niet weet, dat er in Diepenveen een dergelijk bedrijf is.
De woonmarkt op 13 oktober wordt opgesteld tussen het Hof van Salland en Drogisterij Diepenveen. Zoals u van ons gewend bent willen we dit alles in een gezellige sfeer laten verlopen. Als de weergoden ons gunstig gezind zijn dan moet dit zeer zeker lukken.

Metamorfose
Als klap op de vuurpijl maakt u kans op een METAMORFOSE van uw woonkamer. Dit alleen als u dit werkelijk wilt.

Voor de kinderen
Evenals voorgaande jaren is er ook dit jaar aan de kinderen van de basis-scholen gedacht middels het overbekende spelletjescircuit.
Bij diverse ondernemers staan er spelletjes opgesteld waar de kinderen aan mee kunnen doen en als ze het hele circuit hebben doorlopen en het formulier inleveren krijgen ze een leuk of lekker cadeautje. Onder de deelnemertjes worden bovendien leuke prijzen verloot! Deze prijzen worden gesponsord, mede door de Rabobank. Buiten dit alles hoeven ze zich niet te vervelen, want tijdens de woonmarkt zijn er ook een springkussen, een draaimolen en een suikerspinkraam te vinden. Door hier te klikken kun je een deelnameformulier downloaden. Dit formulier wordt ook uitgedeeld op de basisscholen in Diepenveen.

Naar begin

Metamorfose bij Bloemsierkunst Flierman

30 september 2007

De afgelopen weken heeft Bloemsierkunst Flierman een ware metamorfose ondergaan. De zaak zag er – op de etalages na - al weer een aantal jaren min of meer hetzelfde uit. De hoogste tijd voor Frederie en Hans Tiebot om eens goed na te denken over een nieuwe ‘look’.
Het achterste gedeelte van de zaak, waar de meeste planten staan, werd tussen de bedrijven door opnieuw in de verf gezet.
Vervolgens werd het voorste gedeelte met de snijbloemen onder handen genomen. Hier waren de veranderingen meer ingrijpend, zodat dit gedeelte vanaf woensdag 19 september afgesloten werd en de verkoop uit het achterste gedeelte plaats vond. In het voorste gedeelte werd het tapijt van de wand gehaald en de muren in wit en een zachte kleur groen geverfd. Verder werd het plafond gesloopt en kwam er een nieuw systeemplafond in. Ook kwam er een nieuwe installatie voor de ventilatie en koeling met een milieubewust en energiezuinig systeem en kwamen er nieuwe verlichtingsarmaturen met energiezuinige hogedrukgasontladingslampen.
Daarnaast kozen Frederie en Hans voor een bijna volledig nieuw interieur en een andere presentatie en routing in de winkel. Hiervoor was de zaak van maandag 24 tot en met woensdag 26 september helemaal gesloten.
Nu staan alle snijbloemen overzichtelijk bij elkaar gepresenteerd en hebben de boeketten een plaats gekregen rond het midden van de winkel. In het achterste gedeelte bieden tafels en kasten veel meer mogelijkheden om combinaties van planten en aardewerk of glas te presenteren.
Ter gelegenheid van de heropening werden er de afgelopen dagen 10 boeketten verloot onder de klanten, welke zaterdagmiddag bij de winnaars thuis zijn bezorgd. De gelukkigen waren: Sanne Holtslag, Karin Nikkessen, E. Groenwegen, Ada van de Brink, Saskia Rutten, Havekes, F.H.S van Slooten, K. de Vrij, H. Mekelenkamp en D.H. Stam-Hansma.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Naar begin

Portret Duymaer naar museum

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 27 september 2007

Klik voor vergroting

DEVENTER - Een monumentaal portret van de Deventer staatsman Duymaer van Twist is geschonken aan het Historisch Museum Deventer. Het schilderij, geschilderd in 1837 door Aleida Budde, was in bezit van de Stichting Familiebezit Cost Budde.

De schenking is een uitvloeisel van de tentoonstelling dit voorjaar over Duymaer van Twist, die van 1851 tot 1856 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was. Het schilderij laat de jonge Duymaer zien met zijn aanstaande echtgenote Maria Joanna Beck, in haar ouderlijk huis, Huize Westervoorde in Olst.

Het schilderij komt in langdurig bruikleen te hangen in Huis Nieuw Rande in Diepenveen dat gebouwd is door het echtpaar Duymaer van Twist.

Schilderij van Aleida Budde, Duymaer van Twist schakend met zijn aanstaande, Maria Joanna Beck. Geschonken aan het Historisch Museum Deventer.

Naar begin

Deventer Christelijk Mannenkoor zingt voor Dark & Light

27 september 2007

Zondag 30 september geeft het Deventer Christelijk Mannenkoor een benefietconcert in de Dorpskerk van Diepenveen. De toegang tot dit concert is gratis, maar er zal na het concert een collecte worden gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de stichting Dark & Light Blind Care.

Doel
Het doel van deze stichting is het ondersteunen van activiteiten in ontwikkelingslanden die gericht zijn op genezing of voorkoming van blindheid en revalidatie. Revalidatie kan bestaan uit het begeleiden, revalideren en opleiden van kinderen en volwassenen met een visuele handicap. Onder genezing en voorkoming van blindheid worden alle activiteiten verstaan die bijdragen aan de vermindering van het bestaan of ontstaan van blindheid. Afgeleid van de hoofddoelstelling kan voorlichting gegeven worden over oorzaken en achtergronden van blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden en over de situatie waarin visueel gehandicapten zich in deze landen bevinden, een en ander gericht op kennisvergroting en bewustwording van de Nederlandse samenleving.

Christelijke identiteit
De activiteiten van de stichting zullen worden uitgevoerd vanuit een positief christelijke levenshouding en de daaraan verbonden werkingssfeer. Als eerste beginsel voor alle hulpwerk stelt de stichting als criterium, dat de navolging van Jezus Christus en het hulpwerk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Het concert begint om 19.30 uur en staat onder leiding van dirigent Gerrit te Rietstap met medewerking van Jelma Wiegersma op piano en organist Henk Luymens voor de samenzang. De kerk is vanaf 19.00 uur open.

Naar begin

Wijziging bouwverordening en parkeernormen

Uit: Gemeente Deventer

Als gevolg van een herziening van de brandveiligheidsvoorschriften en het van kracht worden van het Asbestverwijderingsbesluit, moet de gemeentelijke bouwverordening worden aangepast. In een Bouwverordening worden in aanvulling op bestemmingsplan en Bouwbesluit, regels gesteld die verband houden met het bouwen en slopen van gebouwen en het gebruik daarvan. De wijzigingen houden ook verband met de eisen waaraan een aanvraag om bouwvergunning moet voldoen. Ten slotte zijn de parkeernormen in de bouwverordening opgenomen en geactualiseerd.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de bouwverordening op deze punten te wijzigen.

Parkeernormen
De parkeernormen worden geactualiseerd en aangepast aan de Deventer situatie. De aanvrager van een bouwvergunning is verplicht voldoende parkeergelegenheid aan te leggen (parkeernorm). Dat geldt voor alle bebouwing die verkeer aantrekt, zoals woningen, winkels, kantoren en horecagelegenheden. Als die parkeerplekken niet te realiseren zijn, dan betekent dat een extra parkeerbelasting voor de omgeving. De gemeente kan dan een ontheffing verlenen. In ruil daarvoor betaalt de aanvrager een compensatiebedrag aan de gemeente, die daarmee parkeerplaatsen realiseert en beheert.

Het voorstel is de hoogte van de compensatiebijdrage (parkeerbijdrage) per parkeerplaats in het centrum vast te stellen op 15.000 euro. Daarvoor ontvangt men voor een periode van vijf jaar een abonnement voor een parkeergarage. Buiten het centrumgebied geldt een parkeerbijdrage van 1.650 euro per parkeerplaats (zonder recht op parkeerabonnement).

Woningwet
Per 1 april 2007 is de Woningwet gewijzigd op het gebied van ‘Verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving van bouwregelgeving’. Deze wet legt een zwaardere verantwoordelijkheid bij inwoners en bedrijven voor het naleven van bouwvoorschriften en de zorg voor veiligheid en gezondheid in en om gebouwen. Gemeenten krijgen daarbij meer mogelijkheden om handhavend op te treden. Op grond van de nieuwe Woningwet is het verboden een bestaand bouwwerk, dat zonder of in afwijking van een bouwvergunning is gebouwd, te laten staan. Dit betekent bijvoorbeeld, dat de nieuwe eigenaar van een woning kan worden verplicht een bouwwerk op zijn kosten af te breken, dat door de vorige eigenaar zonder bouwvergunning is gebouwd.

Naar begin

Onderzoek frequentie streekbus 161

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 21september 2007

DEVENTER/DIEPENVEEN - Vervoersbedrijf Connexxion gaat onderzoeken of de frequentie van streekbus 161 tussen Deventer en Diepenveen omhoog kan en of de bus ook op zondag kan rijden.

Of dat ook gebeurt is nog verre van zeker, maar het is in elk geval goed dat de problemen zijn aangehoord, meldt Ruud de Heij, lid van de taakgroep openbaar vervoer Diepenveen.

Gisteren werd in Raalte een brainstormsessie over het openbaar vervoer in Salland gehouden, georganiseerd door de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK). Op de bijeenkomst waren onder anderen afgevaardigden van de verenigingen voor Plaatselijk Belang, gedeputeerde Job Klaasen van de provincie Overijssel en een aantal wethouders, onder wie Gerrit Berkelder van Deventer, aanwezig.

De Diepenveners hebben er problemen mee dat er op zondag en in de avonduren geen bus naar de stad rijdt en ook het Deventer Ziekenhuis niet aandoet.

Rolf Vos van Connexxion meldde dat een oplossing niet direct voor de hand ligt. ,,Een wijziging in een dienstregeling kost al gauw een ton.'' De aanwezigen waren het er in elk geval over eens dat er meer overleg moet komen tussen de diverse partijen. Ook moet er een behoeftepeiling komen: waar is welke vorm van openbaar vervoer (lijnbus, regiotaxi of buurtbus) nodig?

Naar begin

 

Ploegwedstrijden PJO-Diepenveen

19 september 2007

Op zondag 14 oktober a.s. houdt PJO-Diepenveen weer de jaarlijkse ploegwedstrijden. Er zal gestreden worden in de klassen 2-schaar, 3-en-meer-schaar, en oldtimers.

Doel bij het wedstrijdploegen is om een perceeltje van ongeveer 20 are zo netjes mogelijk om te ploegen. Daarbij wordt gelet wordt op zaken als recht rijden, goed onderwerken van de stoppel en vlak neer leggen van de grond. Een vakkundige jury zal het werk van de deelnemers beoordelen.

Mensen die mee willen doen kunnen zich opgeven via email op pc.pjodiepenveen@zonnet.nl, of via telefoon bij Hans Nieuwenhuis op 0570 59 14 20. Hier kan men ook terecht met vragen over de wedstrijd en het reglement.

Naast prijzen voor de winnaars van iedere klasse, is er ook een prijs voor de beste nieuwkomer.

Naar begin

Grafsteen van Schokker valt niet in goede aarde

18 september 2007
Uit: De Stentor Deventer Dagblad

DIEPENVEEN - De grafsteen die Alex Schokker heeft geregeld voor het graf van de twee jaar geleden overleden Theodorus Josephus Maria (Mans) Hiethaar is niet in goede aarde gevallen. "Zoiets zouden we nooit hebben uitgezocht", zegt schoonzoon Anino namens de zwaar aangeslagen familie. "Zoiets is heel persoonlijk. We slapen er slecht van."

Diepenvener Schokker kwam bevlogen, als een soort Wendy van Dijk, in actie voor de familie, nadat hij een tijdje geleden door twee vriendinnen van de weduwe Hiethaar was benaderd. Haar man overleed in augustus 2005. Een grafsteen kon ze niet betalen. Sindsdien lag het graf aan de Raalterweg er kaal bij, althans zonder zerk.

Schokker, volgens schoonzoon Anino niet bepaald een vriend van de familie, ging onverdroten aan de slag. Maar hij verzuimde diezelfde familie bij de voorbereiding van de 'verrassing' voor de weduwe Hiethaar te betrekken. "Terwijl hij weet dat er twee dochters zijn. Hij had toch even contact kunnen opnemen?"

Schokker verzorgde vrijdag een etentje voor de weduwe en ondertussen plaatste de Deventer Steenhouwerij de steen. "Illegaal, want er was geen vergunning voor afgegeven", zegt Anino.

"Voor kleine stenen hoeft dat ook niet", stelt Martin Hafkamp van de Deventer Steenhouwerij. "Maar in dit geval hadden we een aanvraag moeten indienen. Dat is hier misgegaan doordat het allemaal op korte termijn gerealiseerd moest worden."

Hafkamp zit behoorlijk met de situatie in zijn maag. "We hebben dit helemaal kosteloos gedaan. Iedereen doet zijn best en dan krijg je een schop in de rug. Ik zeg: één keer en nóóit, nóóit weer."

Schokker toog na het eten met de weduwe naar de begraafplaats waar de nieuwe steen onder een laken was verborgen. De onthulling was een emotionele aangelegenheid. Een 'onthulling' waarvoor zelfs burgemeester Heidema was uitgenodigd. Hij ontbrak echter vanwege verplichtingen elders.

Volgens Anino was het Schokker ook om de publiciteit te doen. Nadat de familie zich afgelopen weekeinde bij hem beklaagde, haalde Schokker onmiddellijk alle foto's over het onderwerp van zijn website. Ook verzocht hij deze krant niets met de door hem aangeleverde foto te doen. Op die foto staat de weduwe Hiethaar bij het graf van haar man, naast de door Schokker gearrangeerde grafsteen.

Schokker liet de grafsteen maandagmorgen weer verwijderen. De familie vond hem immers niet mooi. "Grafschennis", oordeelt Anino. "Je kan die steen er niet zomaar afhalen."

Gistermiddag wilde de familie derhalve aangifte doen van grafschennis en diefstal.

Volgens de politie lijkt het vooral een civiele zaak. Desondanks ligt er de toezegging een onderzoek in te stellen naar een mogelijk strafrechtelijke kant van de zaak.

De grafsteen staat inmiddels in de opslag bij de Deventer Steenhouwerij. Volgens Hafkamp is het mogelijk de tekst op de steen te wijzigen. "Ik heb de familie gezegd daar eens rustig over na te denken." Maar de familie wil 'gerechtigheid'. "De waarheid moet boven tafel komen. Bij de politie was Schokker ons net voor. Daar heeft hij gezegd dat mijn schoonmoeder overal van afwist. Dat is een leugen", aldus Anino.

'Zondebok' Schokker ten slotte heeft inmiddels het gevoel dat hij stank voor dank heeft gekregen. Hij erkent dat hij de familie zelf niet gekend heeft in zijn plannenmakerij, maar wel de twee vriendinnen die volgens hem dicht bij de weduwe staan. Dat leek hem voldoende. ,,Zij hebben mij benaderd of ik iets voor deze vrouw kon doen en dat heb ik puur uit goedheid gedaan. Ik vind het echt belachelijk. Ik heb niets verkeerd gedaan en voel me ook niet verantwoordelijk voor wat er gebeurd is.''

Het steekt Schokker dat de bezwaren pas achteraf kwamen. ,,Ik ben vrijdag met mevrouw Hiethaar bij het graf geweest. Ze was erg ontroerd en vond het prachtig. Maar blijkbaar dacht de familie er anders over.''

Naar begin

Naamsbekendheid belangrijkst op clubmarkt

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 17 september 2007
door Sandra Bouck

DIEPENVEEN - Elke twee jaar presenteren de ruim 40 Diepenveense verenigingen zich met een groots opgezette markt in en rond de Hof van Salland. Dat levert flinke bekendheid op.

Maar kunnen er ook direct nieuwe leden worden ingeschreven? Een rondje langs enkele verenigingen.

Jeannet Zwartjens, muziekvereniging Sempre Crescendo: "De kinderen vermaken zich hier kostelijk met sport en spel, maar directe aanmeldingen hebben we eigenlijk niet. Een kleine jongen wilde gaan drummen maar die moet nog even wachten."

Edith van der Kamp, Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen: "Bij ons kunnen ze geen lid worden maar er is wel veel interesse. De kook- en de timmerclub zitten vol, maar techniek nog niet."

José Staartjes, Scouting Diepenveen: "Gemiddeld levert een dag als deze ons direct drie of vier kinderen op. Maar dat is niet het doel op zich. Het is heel zinvol dat we hier staan, opdat mensen weten dat je er bent. We hebben genoeg kinderen. We zoeken juist leiders."

Jan Henst, tennisvereniging De Schapekolk: "We hebben vijf é zes nieuwe leden kunnen inschrijven. Tennis is geen goedkope sport. Dus zo'n actie dat je een jaar lang voor 99 euro in plaats van 160 euro kunt spelen helpt wel."

Terry de Haas, toneelvereniging Tot Nut En Genoegen: "Het is niet druk. Ik heb nog niemand kunnen inschrijven. We hebben trouwens tóch maar heel weinig leden. Een stuk of tien, twaalf. We doen alles zelf, van regisseren tot opbouw en spel. We hebben dus dringend mensen nodig, vooral mannen."

Naar begin

Open dag Crematorium Steenbrugge

16 september 2007

Zondag hadden verschillende vestigingen van Yarden Uitvaartcerzorging een open dag, waaronder ook crematorium Steenbrugge. Ongeveer 250 mensen maakten van deze gelegenheid gebruik. Dat is een stuk minder dan twee jaar geleden. Toen trok de open dag net na een enorme verbouwing van het complex maar liefst 4000 bezoekers.

Klik voor vergroting Nu konden de mensen op hun gemak en met veel uitleg door de medewerkers van Steenbrugge zich een beeld vormen van een uitvaartplechtigheid in een crematorium.
Belangstellenden konden een kijkje nemen in de verschillende ruimtes van het gebouw, zoals de opbaarkamers, de grote en kleine aula, de familiekamers, de aflegruimte, de ovenruimte, de asverwerkingsruimte, het columbarium en de condoleancezaal.
Klik voor vergroting

In de ovenruimte waren de mensen vooral nieuwsgierig wanneer en hoe het verbrandingsproces verliep. Een medewerker gaf aan dat een overledene zo snel mogelijk na de plechtigheid naar de ovenruimte gaat, om daar - in ieder geval dezelfde dag - verbrand te worden bij een temperatuur van 900 tot 1200 graden. Dit verbrandingsproces duurt ongeveer één tot anderhalf uur. Een mevrouw vroeg zich af wat er met haar kunstheup gebeurde. In de asverwerkingsruimte kon men laten zien dat metalen delen van chirurgisch staal niet verbranden evenals vullingen, metalen schoenzolen, hartkleppen en brillen.
Om geen verwisselingen van as te krijgen, gaat er bij de overledene een vuurvast steentje met een uniek nummer mee. Dit steentje blijft steeds bij de as. De as wordt eerst een maand – een wettelijke bepaling – opgeslagen in het crematorium. Daarna kan de familie bepalen wat ze er mee wil: bijzetten in het columbarium of uitstrooien.

De zanggroep Fitis verzorgde ’s middags tweemaal een optreden in de aula. In de ontvangstruimte stond Beernink Steenhouwers uit Zwolle met grafmonumenten.

Naar begin

Diepenveense Verenigingenmarkt

16 september 2007

In en rond het Hof van Salland vond afgelopen zaterdag de Diepenveense Verenigingenmarkt plaats. Helaas was de belangstelling niet bijster groot. Wie wel de moeite had genomen een kijkje op de markt te nemen, kon zich een goed beeld vormen van de verschillende verenigingen in Diepenveen. Naast veel informatiekraampjes waren er demonstraties, optredens en spellen.
De deelnemende verenigingen waren ANBO, Biljart vereniging, De Zonnebloem, Deventer Bomenstichting, Diepenveense Begrafenisvereniging, Brandweer, Diepenveense Hengelaarsvereniging, Diepenveense IJsvereniging De Molenkolok, DSC met alle afdelingen, Dorpsbibliotheek Diepenveen, Eikelbyte, Historische Vereniging Dorp Diepenveen, Hof van Salland, Imkersvereniging NBV Deventer, LR & PC Diepenveen, Muziekvereniging Sempre Crescendo, Scoutinggroep Preseident Steyn, Shanty koor Heeren van de Heys, Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen, Stichting Monumenten Buitengebied, Stichting Oranjecomité Diepenveen, Tennisclub De Schapekolk, Toneelvereniging Tot Nut en Genoegen, Tuinbouwvereniging Diepenveen en de organiserende vereniging Landelijk Diepenveen.

Voor de jeugd was er tussen 11.00 en 12.30 uur een sportcircuit waarmee leuke prijzen waren te winnen.
Aan de zijkant van het Hof aan Roeterdsweg had de nieuwe Jeu de Boules vereniging van DSC een Jeu de Boules baan aangelegd met een picknicktafel gedekt in franse stijl.
De brandweer demonstreerde wat je het beste kunt doen bij een vlam in de pan met heet vet: zo mogelijk het deksel over de pan schuiven of een blusdeken gebruiken. In geen geval moet je een vlam in de pan met water proberen te blussen: een enorme steekvlam kan het gevolg zijn (klik hier voor een video). Daarnaast liet de brandweer zien, hoe je met een blusdeken bij een in brand staande persoon de vlammen kunt doven.
Op de parkeerplaats konden de kinderen bij de ponyclub een shetlander met veulen knuffelen. Voor de sportievelingen stond er een skatebaan en een bungee-runbaan. Jonge kinderen konden zich uitleven op een springkussen of bij de scouting een marshmallow boven een kampvuurtje verhitten.

Klik hier voor een diaserie van de verenigingenmarkt voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Steen tegen ruit bij Bloemsierkunst Flierman

15 september 2007

In de afgelopen nacht van vrijdag op zaterdag is er een steen gegooid tegen een etalageruit van Bloemsierkunst Flierman aan de Oranjelaan. Eigenaresse Frederie Tiebot hoorde rond middernacht een scooter draaien op de parkeerplaats en een dof geluid. De volgende morgen zag zij de barsten in de ruit.
Waarschijnlijk hebben een of meer jongeren deze daad op hun geweten. Mocht u getuige zijn geweest van dit voorval of iets verdachts hebben gezien, dan kunt u dit melden bij de politie via het telefoonnummer 0900 8844 of bij Bloemsierkunst Flierman tel. 0570 59 12 18.

Klik voor vergroting

Naar begin

Begoniawedstrijd Tuinbouwvereniging Diepenveen

16 september 2007

Afgelopen week konden de kinderen van de basisscholen hun begoniaplant naar school nemen. In het voorjaar hadden ze een stekje gekregen van de Tuinbouwvereniging Diepenveen, om daar een zo mooi mogelijke plant mee te kweken. Gelukkig waren de weersomstandigheden dit jaar vrij goed voor het kweken van een mooie plant, zodat de jury weer een moeilijke taak had de mooiste er uit te zoeken.
De mooiste planten waren te zien in de kraam van de Tuinbouwvereniging tijdens de Verenigingenmarkt in het Hof van Salland.

Klik voor vergroting

Zonnewijzer school
Eerste prijs: M. van den Berg
Eervolle vermeldingen voor F. Zwartjens, N. Tjahjadi, N. Bos en B. Otterman

Slingerbos school:
Eerste prijs: Eline Rubertus
Eervolle vermeldingen voor Maud Fontein, Lisette Alberti, Daan Sotthewes, Stein Kanon, Pien van Heijst, Nelleke de Vos, Anne Ruitenbeek, Max Hendriks, Bart Paalman, Marit van Wieren en Mathijs Marinus

Naar begin

Presentatie nieuwe workshops en cursussen atelier Netty Blasman

14 september 2007

Op zaterdag 22 en zondag 23 september presenteert Atelier Netty Blasman aan de Oranjelaan 48 te Diepenveen de cursussen/ workshops voor het seizoen 2007 – 2008. De deur staat voor u open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er is parkeergelegenheid aanwezig.

U kunt tijdens het open weekend een kijkje komen nemen naar de nieuwe workshops. Naast het bestaande programma zijn er een aantal workshops opgenomen die gericht zijn op de Home Decoratie. U maakt kennis met de allernieuwste hobbytrends.

Het cursusprogramma biedt u een grote verscheidenheid aan technieken en thema’s. Op home decoratief gebied is het programma uitgebreid met een tiental panelen. Deze panelen zijn naast decoratief, ook daadwerkelijk te gebruiken in keuken en badkamer.
Receptendozen, schoenpoetsdozen, sieradendozen en allerlei andere houtprodukten zijn nieuw in het programma. U kunt al deze produkten op een geheel eigen wijze aanpassen aan uw interieur. Natuurlijk krijgt u hierbij individuele begeleiding en kunt u kiezen uit een groot aantal voorbeelden.
Met een aantal eenvoudige technieken verandert een houten voorwerp al snel in een pronkstuk voor uw keuken en woonkamer.
Ook dit seizoen kunt u ook weer werken met textielverharder en Stone Art. De African Ladies blijven een succes en ook nu weer is er een vervolg workshop.
Nieuw zijn de inloop workshops, waarbij u tegen een gering bedrag zelf aan de slag gaat en in korte tijd iets moois af heeft. In deze make and takes zit bijvoorbeeld werken met alcohol inkt op foto/scrap albums.
Dit seizoen staan er voor het eerst een aantal kinderworkshops op het programma. Leuke trendy cursussen aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Keramiek- en porseleinschilderen, mozaieken met tegels en glas, decoupage met To Do papier, werken met lood, glas en verf, kaarten maken………..het is slechts een kleine greep uit het uitgebreide workshopprogramma van het Atelier.
Naast workshops volgen, kunt u in het Atelier de nieuwste hobbymateralen kopen en kunt u altijd vragen om een deskundig advies. U kunt zich tijdens het open weekend laten informeren over de verschillende mogelijkheden van het volgen van een workshop en zich hiervoor opgeven.

Naar begin

Nieuwe serie lezingen Leerhuis Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 12 september 2007

DIEPENVEEN - Op 24 september start een nieuwe cyclus lezingen van de Stichting Leerhuis Diepenveen. Het najaarsprogramma is als volgt:
24 september - lezing drs. John Bos 'Het concept God bij Levinas en Eckhardt'; 8 en 22 oktober - dr. Marcus van Loopik 'Ommekeer en terugkeer van het volk'; 5 en 19 november - prof. dr. Cees J. Den Heyer 'Ommekeer en terugkeer van de kerk'. De lezingen zijn op maandagavond, van 19.30 uur tot 2.130 uur in de Notenhof aan de Dorpsstraat 55a te Diepenveen. Kosten voor deelname bedragen 50 euro (alle vijf bijeenkomsten) of 12 euro per sessie. Meer info: 62 34 16 of 0575 - 553115.

Naar begin

Burgemeester Heidema op bezoek bij brandweer

11 september 2007

Maandagavond bracht de nieuwe burgemeester Andries Heidema een werkbezoek aan alle brandweerkazernes in de gemeente Deventer. Na een bezoek aan de hoofdpost in Deventer en de nevenposten in Colmschate en Bathmen arriveerde de burgervader met het managementteam van de brandweer even voor 22.00 uur in Diepenveen. Hier werd hij welkom geheten door postcommandant Gerard Peters.

Klik voor vergroting

In een korte toespraak vertelde hij afkomstig te zijn uit de gemeente Neder-Betuwe waar hij vijf jaar burgemeester was geweest. Daarvoor was hij wethouder in Zoetermeer. In Neder-Betuwe bestond de brandweer uit vier vrijwillige korpsen. Onderhand had hij wel waardering gekregen voor de vrijwilligers die de brandweer als een tweede professie naast hun overige werkzaamheden doen. Ooit had hij zelf eens meegeoefend in een oefencentrum op de Maasvlakte en een indruk gekregen van de zwaarte van de werkzaamheden.

De korpsen van Deventer zijn weliswaar door een andere maat en schaal, door verschillen in stad en platteland en een mix van beroeps en vrijwilligers niet helemaal te vergelijken met Neder/Betuwe, maar hij ziet uit naar samenwerking met de brandweermensen. Hij had in ieder geval de indruk te maken te hebben met een heel professioneel brandweerkorps.
Vervolgens vertelde hij nog enkele privé/zaken. Zo is hij 45 jaar en vader van vier kinderen. Momenteel woont hij met zijn hele gezin in een anti-kraakpand op Epse-Noord. Hij houdt zich aanbevolen voor tips voor een geschikte woning. Wat hem betreft, zou dat ook in Diepenveen kunnen zijn.
Na een korte rondleiding door de kazerne in Diepenveen kon hij zich te goed doen aan een smakelijke barbecue.

Naar begin

Diepenveense verenigingen laten zien wat zij te bieden hebben

10 september 2007

Op zaterdag 15 september organiseert de Vereniging Landelijk Diepenveen i.s.m. het Hof van Salland de tweejaarlijkse Diepenveense Verenigingenmarkt. Op die dag presenteert een groot aantal verenigingen uit Diepenveen zich aan de bewoners van het dorp en andere belangstellenden. Het belooft een dag vol nuttige informatie, muziek, sport, spel en spektakel te worden. De Verenigingenmarkt start om 11.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen.

Diepenveen kent een rijk verenigingsleven. Het dorp telt meer dan 40 verenigingen die door tal van vrijwilligers worden gerund. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede. De Vereniging Landelijk Diepenveen vindt het belangrijk dat deze verenigingen eens in de twee jaar de kans krijgen zich aan de bewoners van Diepenveen te presenteren. De markt bestaat uit verschillende stands variërend van culturele activiteiten, zoals toneel, dans en muziek, tot activiteiten gericht op de natuur, locale geschiedenis of dorpsbelang. Er is zelfs een LAN-party-opstelling voor gamers aanwezig. In de sportzaal van het Hof van Salland zullen verschillende sportonderdelen van DSC te zien zijn en de jeugdige bezoekers kunnen van 11.00 – 12.30 uur meedoen aan een sportcircuit. Bezoekers kunnen een balletje slaan in de serre bij de Tennis Club De Schapekolk of een balletje gooien bij de Jeu de Boules afdeling van DSC op het terras. Buiten het Hof geeft de Brandweer van Diepenveen een demonstratie en laat de scouting zien welke vaardigheden en spelen zij in huis hebben. Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen zorgt voor spektakel met een springkussen, bungee-run en een mobiele skate-baan. Naast dit alles zijn er nog veel meer leuke spelen georganiseerd waarmee leuke prijzen zijn te winnen voor de jeugd. Genoeg te beleven dus voor jong en oud.

Programma:

11.00 tot 12.30 uur

Sportcircuit voor kinderen

12.30 tot 13.15 uur

Demonstraties DSC o.a. Jazz-dance

13.30 tot 17.00 uur

Op de Tribune van de sportzaal kunt u kijken naarVolleybal-trainer Ron Kraneburg. Hij geeft een clinic gevolgd door een regionaal volleybaltoernooi.

13.30 uur

Toneelvereniging Tot Nut tot Genoegen speelt 1-akter.

Naar begin

Rommelmarkt 2007

9 september 2007

Afgelopen zaterdag waren de vrijwilligers van de Rommelmarkt en veiling Diepenveen al weer vroeg in de weer. Vanaf 6.00 uur werd het plein naast het Hof van Salland vol gezet met de artikelen die buiten worden verkocht op de rommelmarkt, zoals de meubelen, fietsen, tuinmeubelen en ijzerwaren. Al deze spullen waren in de voorgaande week uitgesorteerd en klaargemaakt voor de markt. De sportzaal bij het Hof van Salland was vanaf donderdag vol gezet met de goederen voor de rommelmarkt. Daar waren de kledingstukken, van alles met een elektrisch snoer, speelgoed, schilderijen, potjes en pannetjes en wat al niet meer uitgestald. In de muziekserre van het Hof van Salland was dit jaar voor het eerst de boekenmarkt opgesteld, om de boekenliefhebber in alle rust naar een boek te laten zoeken. De gebruikelijke veiling vond plaats in de grote zaal. Verder waren een bloem- en groenstand en de verlotingtafel in de entreehal opgesteld.

Om 9.00 uur ging de rommelmarkt open en stroomden de mensen naar binnen. Het was er gelijk al gezellig druk. Er werd goed gehandeld en menig bezoeker ging tevreden met een stoel, een boek, speelgoed of iets dergelijks huiswaarts. Rond 11.00 uur was de aanvang van de veiling. Vooraf tijdens de kijkuren liep het regelmatig vol met mensen die een kijkje namen of er iets tussen zat van hun gading. Bij aanvang van de veiling liep de notaris van toezicht de reglementering van de veiling even door en gaf daarna de microfoon aan de veilingmeester dhr. J. Kruit. Deze gaf te kennen er zin in te hebben en kon het publiek meerdere malen tot een lachsalvo verleiden. De veiling liep vlot door en na afloop waren er veel tevreden bezoekers van de veiling.

Om 15.00 uur was de veiling afgelopen en kon het opruimen beginnen. Vele handen maken licht werk. De commissie had gezorgd voor een goede afvoer van de overgebleven spullen en andere zaken en met veel hulp was het de opruimen van het gehele Hof van Salland snel gebeurd. Om 18.00 uur was niet meer te zien dat er die dag een rommelmarkt had plaatsgevonden.

Na afloop werd er nog gezellig nagepraat en kon de penningmeester de financiële uitslag bekend maken van de dag. Het bleek dat wederom deze rommelmarkt een succes was en de bruto opbrengst nagenoeg gelijk aan 2006 was. Dat was toen een absolute topper.
Als de commissie de balans opgemaakt heeft en alle kosten in beeld zijn gebracht, zal blijken dat de totale uitkering aan de kerken en de verenigingen in Diepenveen die meedelen nagenoeg gelijk zal zijn aan 2006. Toen is er € 16.500,- uitgekeerd. De rommelmarktcommissie kan met dit resultaat terugzien op een geslaagde rommelmarkt 2007.

Klik hier voor een diaserie van de rommelmarkt voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Mini-skatebaan verdeelt de meningen in Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 5 september 2007
door ROEL ELSMAN

DIEPENVEEN - Het plan voor een mini - skatebaan in dorp - Diepenveen houdt de gemoederen flink bezig. Zo'n honderd bewoners lieten zich gisteravond uitvoerig informeren door de gemeente Deventer.
Deze had een informatieavond in het Hof van Salland georganiseerd om de plannen voor twintig nieuwe ontwerpen van speelplekken in het dorp toe te lichten.

Verontruste bewoners van de Brinkerinckbaan, de beoogde locatie voor de skatebaan, hadden eerder al aangekondigd de informatieavond te zullen gebruiken om vragen te stellen. Vanwege de storm aan reacties heeft de gemeente besloten aanstaande maandag een speciale avond voor deze bewoners te organiseren.

Positieve reacties waren er ook. Vooral onder de jongere Diepenveners, die overigens ook in groten getale aanwezig waren. De 12-jarige Edo van Klaveren had zelfs speciaal een laptop meegenomen om bewoners te overtuigen van de noodzaak van een skatebaan in het dorp. Op een zelfgemaakte video zien we de jonge skater op een skatebaan in Deventer diverse trucks uithalen. "Dat zou ik ook wel in Diepenveen willen doen", vertelt Edo. De angst voor overlast wil hij graag weghalen bij de omwonenden. "Wanneer mensen overlast hebben ga ik kijken wat ik er aan kan doen. Want het liefst wil ik gewoon doorskaten. Maar het moet voor iedereen leuk blijven." Ook Agnes Brinkhof, lid van de werkgroep mini-skatebaan en vanuit die positie nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen, hoopt eventuele overlast via gedragscodes tot een minimum te beperken. "Als werkgroep willen we daarom vanaf de start medeverantwoordelijkheid nemen dat het goed gaat."

Angst voor overlast is bij bewoners van de Vossebelt niet het probleem. Daar roept juist het ontbreken van plannen voor een speelplaats de nodige vraagtekens op. Om vanuit deze wijk bij een speelplek te komen moet één van de drie drukke straten die de wijk omringen worden overgestoken. "Te gevaarlijk", is het oordeel van veel wijkbewoners. Projectmedewerker Herbert Thuinte van de gemeente belooft te gaan kijken of er aan de wensen kan worden voldaan.

Naar begin

'Sterke' bijen per post naar Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 1 september 2007
door Martijn Ubels

DIEPENVEEN - Vol verwachting kijkt Frank Leenen uit naar de post. Dat betekent dat een nieuw ladinkje bijen, met koningin, vanuit Zeeland in Deventer arriveert. Afgeleverd door de postbode, in een enveloppe, met daarin een klein, plastic doosje met luchtgaatjes.

Zo gaat het enkele keren deze zomer. Met het pakketje gaat imker Leenen naar een bos in Diepenveen, om de ingevlogen bijen bij te zetten in een van de bijenkasten.

De operatie vindt plaats in het kader van een veelbelovende, internationale proef, waaraan ook de Deventer Imkervereniging meedoet. Het doel: een bijenvolk kweken dat meer resistent is tegen mijt zodat de sterfte onder West-Europese bijen tegengegaan wordt. ,,Het probleem is mijt, die zich vooral óp de bijen nestelt. De parasiet kan dodelijk zijn voor een heel bijenvolk.''

De bijen uit Zeeland zijn het resultaat van een kruising tussen West-Europese koninginnen en bijen uit Rusland. ,,Die Russische bijen zijn zeer sterk. Dit in tegenstelling tot West-Europese soorten, waar helaas flinke sterfte voorkomt.'' De Russische bij is sterker, 'poetseriger en zwermt meer', weet Leenen.

In den lande zijn er al verenigingen die door de sterfteproblematiek kampen met een teruggang van het aantal imkers. ,,In Deventer valt dat mee. Maar als diverse malen een bijenvolk uitsterft, is dat erg deprimerend voor een imker.''

De Deventer vereniging meldde zich met nog vijf andere clubs uit Nederland en een aantal uit België en Duitsland aan voor de proef, een initiatief van onder meer stichting De Duurzame Bij en een Duits onderzoeksinstituut. ,,Er bestaan nu wel bijvoorbeeld chemicaliën tegen onder meer mijt. Maar altijd houd je residuen over, ook in producten van de bij zoals honing. Onschadelijk, maar geen prettig idee. We willen op een natuurlijke manier werken.'' De zaken worden met precisie aangepakt. Op Neeltje Jans geschiedt de allereerste kruising tussen West-Europese en Russische bijen. ,,Dat is door het water een geïsoleerd gebied. Je weet zeker dat daar geen andere bijenvolken komen en je de juiste kruising krijgt.''

De bijen 'vliegen' vervolgens per post uit. In Diepenveen is het een kwestie van verder mixen. Met beleid en de weg der geleidelijkheid. Leenen plaatst het doosje voorzichtig in een kast met West-Europese bijen. ,,Zo kunnen ze wennen aan elkaars geuren. Als je het doosje direct zou openen, gaat het mis. Dat overleven nieuwkomers niet, die worden geprikt.''

Het doosje beschermt de nieuwkomers die eerste acclimatiseringsdagen. Ze kunnen het doosje pas verlaten zodra het partijtje suikerdeeg, aangebracht voor het uitgangetje, is weggevreten. ,,Omvang, sterkte, kwaliteit van de honing, was; we houden het secuur bij. Ja, het duurt even, pas over twee jaar zit de proef erop. Maar dat is het zeker waard.''

'De Russische bij is sterker, poetseriger, zwermt meer. We kweken een sterke bij'.

Naar begin

Techniekcursus Nordic Walking Olst/Wijhe/Diepenveen/Deventer/Schalkhaar

3 september 2007

Op woensdag 5 september 2007 om 19.00 uur start Nordic Walking Salland techniekcursus Nordic Walking vanuit Eetcafé De Lepelaar, Boxbergerweg 31, 8121 PS Eikelhof Olst-Wijhe. Er zijn in deze cursus nog een aantal plaatsen vrij om deel te gaan nemen.
In de cursus wordt u geleerd het Nordic Walking op de juiste wijze goed onder de knie te krijgen. De cursus bestaat uit 6 lessen van ± 1½ uur incl. gebruik van de poles tijdens de lessen en UKK-wandeltest.
De cursus staat onder leiding van sportfysiotherapeut en gecertificeerd INWA-Nordic Walking Instructeur Leffert Visser.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk ivm de groepsgrootte. Belangstellenden kunnen informatie vragen en/of zich aanmelden op tel. 06 46 62 28 06, per mail info@nordicwalking-salland.nl of via inschrijfformulier op www.nordicwalking-salland.nl >> cursussen.

Naar begin

Rommelmarkt

3 september 2007

Zaterdag 8 september is er voor de 34e maal weer de jaarlijkse rommelmarkt te Diepenveen. Het gehele jaar door worden op beperkte schaal spullen ingezameld welke door de inwoners van Diepenveen aan de Rommelmarktcommissie aangeboden worden. Dit is dan hoofdzakelijk afkomstig van mensen welke een complete boedel moeten opruimen vanwege overlijden, verhuizing of iets dergelijks. De weken voor de rommelmarkt zijn dan al een aantal mensen bezig deze spullen in orde te maken voor de rommelmarkt. Verder is de Commissie druk doende de organisatie rond te maken.

Afgelopen zaterdag was de ophaaldag van de rommelmarkt. Huis aan huis gingen helpers in en om Diepenveen rond met tractoren en wagens om de aangeboden spullen in te zamelen. Al deze spullen zijn op een centraal punt in Diepenveen verzameld. Daar is dan de komende dagen een groot aantal mensen bezig om al deze goederen uit te zoeken, te sorteren, zo nodig enigszins op te knappen en gereed te maken voor verkoop tijdens de rommelmarkt op zaterdag 8 september.
De rommelmarkt is in en om het Hof van Salland. In de sportzaal is de feitelijke rommelmarkt. Daar is alles ingericht naar categorie, kleding, schoeisel, speelgoed, Radio TV Elektra, potjes en pannetjes, plastic artikelen, enz. De boeken zullen dit jaar in de serre staan. Verder is in de hal de bloemenstand ingericht. Op het plein bij het Hof van Salland is de buitenverkoop. Deze omvat o.a. meubelen, fietsen, bloempotten en vazen, ijzerwaren en oliebollen. In de zaal van het Hof van Salland is een veiling onder toezicht van Smalbraak Notarissen. Hier wordt antiek, curiositeit en wat al niet meer onder de veilinghamer gebracht en verkocht bij opbod.

Klik voor vergroting
Foto: Rommelmarktcommissie  

De aanvang van de rommelmarkt zaterdag 8 september is 9.00 uur en de veiling begint om 11.00 uur. De rommelmarkt is 15.00 uur afgelopen. Daarna wordt er nog een paar uur flink doorgewerkt om het Hof van Salland weer op te ruimen en schoon op te leveren. De commissie kan dan de balans opmaken en hopelijk de dag afsluiten met een positief saldo.
Een rommelmarkt als deze draait geheel met vrijwilligers. De gehele opbrengst na aftrek van kosten komt ten goede aan de geselecteerde doelen. De opbrengst is dit jaar, zoals gewoonlijk, voor de Protestantse Gemeente te Diepenveen en het Diepenveense deel van de Parochie Maria Koningin te Deventer. Verder delen dit jaar mee in de opbrengst de Interconfessionele Basisschool de Zonnewijzer, DSC afd. Gymnastiek en afd. Voetbal(jeugd) en Vogelvrienden Olst-Diepenveen. Vorig jaar viel er met een topopbrengst € 16.000,00 te verdelen.

Naar begin

Fietstocht Stichting Oranjecomité Diepenveen

3 september

Afgelopen zondag organiseerde Stichting Oranjecomité Diepenveen haar jaarlijkse fietstocht. Vanaf 10.00 uur konden belangstellenden zich inschrijven in het DSC-clubhuis De Zunnebargh aan de Schuurmansweg. Helaas begon het toen flink te regenen. Dit zal de stichting zeker parten hebben gespeeld in het aantal deelnemers. Gelukkig klaarde het vrij snel weer op en de 112 fietsers konden genieten van een mooie tocht van bijna 30 km door Diepenveen, Kolkbos, Frieswijk, Linde, Schalkhaar en Deventer. In de laatste plaats voerde de route langs een heel mooi stukje natuur rond de Douwelerkolk en langs het Overijssels kanaal.
Onderweg waren er drie rustpunten, waar de mensen vragen moesten beantwoorden of een spelletje konden doen.
Aan het eind van de dag rond 16.00 uur maakte Jan Hoogenberg voor de stichting de prijswinnaars bekend in het Hof van Salland.

Klik hier voor een diaserie van de fietstocht voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Uitslag:

Kinderen groep 1 - 4

Kinderen groep 5 - 6 Volwassenen  

1. Jesse Post

1. Wenger Pwa

1. Jan Linker  

2. Mike Roetert

2. Karlijn Tiebot

2. Maria Span    

3. Kamiel de Klein

3. Suzanne Baltes

3. Zjoske Hulsebos  

Naar begin

DSC start competitie

1 september 2007

Morgen begint voor het eerste elftal van DSC de competitie weer. Om 14.00 uur treden de manschappen in de 5-de klasse aan tegen Lettele 1op het veld van de Zunnebargh aan de Schuurmansweg.

Op de foto zijn de mannen te zien, die dit jaar volgens trainer Rob Spliethof in de bovenste helft van de 5-de klasse moeten kunnen eindigen. De komende jaren hoopt hij met veelbelovend talent uit de jeugd naar de 4-klasse te promoveren.

Op de foto voorste rij van links naar rechts: Niek Agema, Jack Vunderink, Osman Kajtazovic, Jasper Spikker, Almar de Vries, Niels Ooms en Georges Issa.
Middelste rij van links naar rechts: Roy Amelink, Niels Hendriks, Niels Boomkamp, Alfred Ooiman, Hans Smeenk en Eddy Koldewey.
Bovenste rij van links naar rechts: Ko Huttinga (ass. Scheidsrechter), Rob Spliethof (trainer/coach), Henk Smeenk (keeperstrainer) en Jan Berends (teammanager).
Op de foto ontbreken: Bas Kolkman, Peter Kolkman en Koen Spikker.

Klik voor vergroting

Naar begin

Jazz-les

31 augustus 2007

Zondag 9 september 12.00 uur verzorgt componist en bassist Koos Wiltenburg in de School van Frieswijk met zijn combo een jazz-concert met een “schools” tintje.
Samen met zangeres Suzan Mercera, gitarist Thomas Zoetelief en percussionist Dennis Elderman speelt hij een geheel nieuw programma met bewerkingen van “classics” en nieuwe composities.
Daarbij vertelt Koos, aan de hand van de gespeelde muziek, over de essenties van de jazz, over componeren en improviseren, over de vorm, gebruikte harmonieën en improviseren op een akkoorden-schema. Hij laat horen waarom een bepaald stuk een Braziliaanse achtergrond heeft of een blues achtergrond.
Kortom: een Jazz-les voor liefhebbers.

Koos Wiltenburg studeerde klassieke contrabas en jazz aan het conservatorium van Rotterdam. Toen hij 23 was, won hij het Laren Jazz festival.

Hij heeft gewerkt met musici als Lee Konitz, Slide Hampton, Urbie Green, Dee Daniels, Toots Thielemans, Georgie Fame, Marjorie Barnes en vele anderen.
Koos werkt sinds 1987 als docent contrabas en basgitaar voor het Prins Claus Conservatorium in Groningen en de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden.
Op dit moment speelt en neemt hij op met zijn eigen band.
De composities zijn een mengeling van allerlei stijlen (jazz, blues en klassiek), waarin zijn liefde voor Braziliaanse muziek sterk in terug te vinden is.
De teksten zijn in de meeste stukken verhalend en vormen een eenheid met de muziek
Alle stukken hebben een sterk melodisch karakter. Hoewel het harmonisch ingewikkeld is, is de muziek voor de luisteraar zeer toegankelijk. De beste omschrijving is misschien wel dat het sfeermuziek is met diepte. Vaak subtiel, afgewisseld met pakkende ritmes, maar bovenal muziek voor luisterpubliek.


Entree € 10. Reserveren via info@schoolvanfrieswijk.nl of tel. 0570 53 01 15.
School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, Schalkhaar

Naar begin

Marktleider ziet eindresultaat nooit

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 31 augustus 2007
door René Nijland

DEVENTER - Als zijn pas opgetrokken woning in Diepenveen een indicatie is voor het wel en wee in de wondere wereld van patchwork en quilt, dan gaat het goed met de handel.
" Elke twaalf weken brengen we veertien nieuwe collecties uit", zegt Maarten Amse, niet zonder trots.Hij is managing director van de textielfirma Rhinetex in Andelst, Europees marktleider op het gebied van patchwork en quiltstoffen. Jaarlijkse omzet: zes miljoen euro.

Amse studeerde informatica in Enschede, werkte bij vooraanstaande IT-bedrijven in binnen- en buitenland. Hield zich bezig met fusies, overnames en het integreren van bedrijven. Hij stapte vier jaar geleden dan ook in een markt die hij totaal niet kende. Hij kocht het uit 1940 stammende familiebedrijf Rhinetex (Van Rijn Textiel) in Andelst, waar de opvolging een probleem was. "Samen met een vriend", aldus Amse. Inmiddels is hij alléén eigenaar. Er werken 26 mensen - onder wie slechts twee Nederlanders - twaalf in de binnen-, veertien in de buitendienst.

Inmiddels is Amse wel 'gevangen' door het virus van quilt en patchwork, zo geeft hij toe. "Of ik het zelf ook doe? Nee, ik kijk altijd wel heel geïnteresseerd als ze aan het stikken zijn..." Hij zegt het met een brede grijns. "Misschien hebben ze niet graag dat ik het zeg, maar de gemiddelde leeftijd van de quilters is 59", verontschuldigt hij zich. "Je hebt ook zat dertigplussers, hoor. Die zijn trendgevoeliger wat stoffen betreft." Japanse stoffen met kleine bloemmotiefjes zijn op dit moment helemaal 'in'.

Nederland telt volgens Amse twintigduizend actieve quilters. "Als Rhinetex leveren we aan veertienhonderd winkels in Europa." Dit werelddeel telt honderdduizenden quilters, vooral in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Op internet, het world wide web, levert het woord quilt via een zoekmachine Google in 0,05 seconde bijna 15 miljoen hits op. Je realiseert het je niet elke dag, maar quilten is bijzonder populair.

De tweede quilt-tentoonstelling in de Lebuïnus juicht Amse bijzonder toe. "Ja natuurlijk ga ik erheen. Het eindresultaat van wat wij leveren zien we eigenlijk nooit. Dat blijft bij de mensen thuis. Dan is zo'n tentoonstelling natuurlijk heel aardig. We supporten elk initiatief dat patchwork in het algemeen en quilten in het bijzonder positief in het nieuws brengt."

Nederland telt twintigduizend actieve quilters. Het bedrijf van Diepenvener Amse levert stoffen aan veertienhonderd winkels in Europa.

Naar begin

Diepenveners hekelen skatebaan voor deur

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 31 augustus 2007

DIEPENVEEN - Bewoners van de Brinckerinkbaan in Diepenveen verzetten zich hevig tegen de komst van een mini - skatebaan in de straat. Zij noemen de straat als locatie voor een skateplek 'volkomen ongeschikt' en zijn boos over de handelwijze van de gemeente.

De bewoners kregen onlangs een uitnodiging voor een inloopavond in de bus, waarin werd gemeld dat drie locaties als plek voor een skatebaan zijn onderzocht: Burg. Arriensweg, Schimmelpennincksingel en Brinkerinckbaan. ,,In al die straten is onderzoek gedaan naar de komst van een skatebaan'', zegt Huub Thomas namens de boze Brinkerinckbaanbewoners. ,,En in ál die gevallen willen bewoners niet zo'n baan voor de deur. Vervolgens heeft de gemeente, zo staat het in de brief, maar besloten dat de baan hier moet komen.''

De 'Brinkerinckskatebaan' zou moeten komen tussen het voetbalveldje en speelplek, op de strook tussen de straat en Wetering. ,,Die speelplek is nu al een redelijke hangplek, vooral 's avonds. En bij die plek, vlakbij het water en het groen, zitten zwanen en vogels. Is dit plan voor hun wel goed?''

De buurt is bovendien niet kinderrijk, meldt Thomas, die namens '20 huishoudens' spreekt. ,,Het wordt vooral een voorziening voor jeugd van elders. Ik heb niks tegen een skatebaan. Zolang het maar op een geschikte plek is. We hebben al voorgesteld om die skatebaan bij het DSC-sportcomplex aan te leggen. Daar is ook een jeu-de-boulesbaan en is er met alle sportactiviteiten veel meer toezicht. Diverse bewoners hebben dit al geschreven of gemaild aan de ambtenaren van de gemeente. Maar een reactie kan er niet eens af.''

Dinsdag houdt de gemeente een inloopavond in Hof van Salland (18 tot 20.30 uur) over de plannen met de speelplekken in het dorp. ,,Wij zijn er en zullen ook vragen stellen over de status van dit plan. Het kan toch niet dat ambtenaren of een taakgroep, die term duikt op in het schrijven, een locatie kunnen kiezen en je dit te slikken hebt? Wie beslist dit eigenlijk? We zullen kijken of en welke juridische stappen we kunnen zetten.''

De gemeente zegt in een reactie dat 'bewonersonderzoek' op drie genoemde locaties geen plek heeft opgeleverd. 'De gemeente heeft voor de Brinkerinckbaan gekozen omdat hier de meeste ruimte is, het centraal gelegen is en kinderen er zelfstandig heen kunnen.''

Het idee voor een skatebaan komt van een groep jongeren en werd op een avond van de wijkaanpak in 2005 als belangrijkste gewenste voorziening genoemd. De totale kosten voor de skatebaan zijn nog niet bekend.

Naar begin

Vos doodt kalf

30 augustus 2007

Een pasgeboren kalf dat in de nacht van afgelopen maandag op dinsdag in de uiterwaarden nabij Olst liep is gedood door een vos en vervolgens aangevreten.
De moederkoe, die te vroeg had gekalfd van een tweeling, kon maar één van haar kalfjes tegelijk beschermen.
Het kalfje was aangevreten aan de hals, de kaak en aan de staart.
Het andere kalf en de overige koeien heeft de vos met rust gelaten.

Klik voor vergroting
Foto: Harm Roetert

Naar begin

Dubbel spoor Deventer-Olst 'sluimert' bij ProRail

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 27 augustus 2007
door Gerard Bons

OLST - WIJHE - Spoorwegbeheerder ProRail beraadt zich over verdubbeling van het spoor Deventer - Olst. ,,Het traject wordt dan flexibeler inzetbaar, maar we weten niet wanneer dat echt nodig wordt,'' verklaart voorlichter Joost Mulder van ProRail.

Aanleiding om dit te bekijken is de voltooiing van een langdurige renovatie van het traject Zwolle-Olst.
De vernieuwing van het spoor en het groot onderhoud eindigde in de nacht van zondag op maandag om 4.00 uur. Dat was tachtig minuten eerder dan geroosterd, een fractie van het totaal van vierhonderd uur die alle werkzaamheden duurden. Die begonnen zaterdag 11 augustus in de vroege ochtend. Overwegen waren vaak dagenlang gesloten en die van de Duursestraat en Holstweg zelfs twee weken.

Vorig jaar was het traject ook twee weken afgesloten wegens groot onderhoud. Ook de komende jaren zal vaker onderhoud plaats vinden, maar dan zullen de afsluitingen niet langer dan een weekeinde duren, verzekert Mulder.

Wat betekent dat verdubbeling van het spoor tussen Deventer en Olst niet op korte termijn te verwachten is. Het staat echter wel op de wensenlijst van ProRail. Al bij de aanleg van deze lijn in het verre verleden is daarmee rekening gehouden door de spoordijk breed genoeg te maken voor dubbelspoor.

,,De mogelijkheid om het spoor te verdubbelen sluimert in de organisatie en we onderzoeken nog hoe hard dat nodig is. Maar dubbelspoor is natuurlijk duidelijk beter omdat een enkelspoor altijd helemaal geblokkeerd is als er een probleem is.''

Naar begin

Weer een oude zak in de buurt

26 augustus 2007

In de buurt van de Sallandsweg nabij de IJsseldijk is het de gewoonte 'un olde zak' aan de weg op te hangen, als er iemand de leeftijd van vijftig jaar bereikt. Dit overkwam dus ook Wim Roetert, die deze zondag Abraham zag.

Familie, kameraden en buurtbewoners hadden de nodige uurtjes gestoken in het maken van Abrahams en de bijbehorende teksten. Daar kwam in ieder geval uit naar voren, dat Wim alleen door de brandweerpieper snel uit z'n bed komt, hij blijkbaar iets met oud ijzer en (de)monteren heeft en graag op zijn quad rijdt.

Klik voor vergroting

Naar begin

Ophaaldag Rommelmarkt

26 augustus 2007

Zaterdag 8 september wordt voor de 34e maal de jaarlijkse rommelmarkt in Diepenveen gehouden.
Zoals in de huis aan huis verspreide folder van de Rommelmarktcommissie is te lezen, heeft de rommelmarkt als doelstellling geld in te zamelen voor goede doelen.
Van de opbrengst is zoals gewoonlijk 60 % bestemd voor de Protyetstantse Kerk Diepenveen en de parochie Maria Koningin te Deventer. De parochie zal haar bedrag besteden ten behoeve van de Diepenveense inwoners van de parochie.
Het resterende bedrag wordt jaarlijks onder een der basisscholen en aan aantal verenigingen verdeeld. Dit jaar zijn dat de Interconfessionele Basisschool de Zonnewijzer, DSC Afd. Gymnastiek, DSC Afd. Jeugdvoetbal en Vogelvreugd Olst-Diepenveen.

Het hele jaar door worden er al spullen ingezameld en is er al een grote hoeveelheid materiaal in opslag. Op zaterdag 1 september gaan meerdere groepen mensen met tractoren en wagens vanaf 9.30 uur in en om Diepenveen rond om bruikbare ’rommel’ in te zamelen. De rommelmarktcommissie verzoekt iedereen alleen spullen van enige waarde mee te geven en geen materiaal welke alleen goed is voor afvoer naar de stortplaats, omdat anders aanzienlijke stortkosten moeten worden betaald voor niet verkochte spullen. Dit zal de opbrengst uiteraard sterk verminderen.
Diepvriezers en koelkasten worden niet meegenomen in verband met wettelijke regelingen met betrekking tot terugwinning van CFK-gassen. Defecte TV-toestellen worden eveneens niet meegenomen.

De week daarna is er weer een grote klus te doen door alles te sorteren en in orde te brengen voor de rommelmarkt zelf in en om het Hof van Salland. De rommelmarkt steunt dan ook op de medewerking van vele vrijwilligers.

Klik voor vergroting

Tijdens de rommelmarkt die om 9.00 uur aanvangt is er tevens weer om 11.00 uur de bekende veiling onder toezicht van Smalbraak notarissen.
In en rond het Hof van Salland worden de volgende zaken te koop aangeboden: boeken, bloemen, fietsen, handwerken, loten voor een grote verloting, meubelen en ander huisraad, kleding en schoeisel, radio, tv en elektra, oliebollen, speelgoed, schilderijen etc.

Vorig jaar bracht een doek van Willy Martens tot grote verrassing € 2.600,00 op, waardoor mede een topomzet werd gehaald. De commissie besloot toen € 16.000,00 uit te keren - € 2.000,00 meer dan in 2005 – en de rest in een fonds te doen voor eventueel mindere jaren.

Naar begin

Stichting Oranjecomité Diepenveen fietstocht 2007

22 augustus 2007

De Stichting Oranjecomité Diepenveen organiseert haar jaarlijkse fietstocht dit jaar op zondag 2 september. Het is weer een fietstocht voor jong en oud, waarbij de gezelligheid voorop staat. De tocht van ongeveer 30 km voert langs vele mooie plekjes in Diepenveen en directe omgeving. Voor onderweg krijgt u een lunchpakketje mee.

Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zich inschrijven en starten bij het DSC-clubhuis De Zunnebargh aan de Schuurmansweg. Onderweg doet u drie “rustpunten” aan met enkele bezienswaardigheden, opdrachten en spelletjes, zodat de tocht ook voor kinderen goed is vol te houden.
De kosten bedragen € 3,50 per persoon (incl. lunch en consumptie aan het eind van de tocht) voor donateurs en hun gezinsleden en € 4,50 voor de overige deelnemers.

De opgave moet uiterlijk woensdag 29 augustus binnen zijn. Degenen die zich later opgeven, kunnen wel meedoen met de fietstocht, maar een lunchpakketje kan de organisatie dan niet garanderen. Ook gaat de inschrijving sneller, als u zich voortijdig opgeeft. Uw inschrijfformulier ligt dan zondag 2 september al klaar.
Voor bijzonderheden (bijv. doorgaan bij heel slecht weer) kunt u kijken op deze website (www.diepenveen-dorp.nl onder Actualiteiten).
Aan het eind van de middag (waarschijnlijk rond 16.00 uur) is de prijsuitreiking in het Hof van Salland.

Klik voor vergroting

Naar begin

Introductieles Nordic Walking Diepenveen/Deventer/Olst

19 augustus 2007

Op zondag 2 september organiseert Nordic Walking Salland een introductieles Nordic Walking vanuit Eetcafé De Lepelaar, Boxbergerweg 31, 8121 PS Eikelhof.
De introductieles start om 10.00 uur en staat onder leiding van sportfysiotherapeut en gecertificeerd INWA-Nordic Walking Instructeur Leffert Visser.
De kosten zijn € 12,50. Dat is incl. het gebruik van de poles, demo Nordic Walking en kopje koffie na afloop. Ook kunnen dan allerlei vragen worden beantwoord betreffende het Nordic Walking.

Nordic Walking zorgt voor een natuurlijke balans tussen lichaam en geest en kan door iedereen beoefend worden, van 8 tot 85 jaar, alléén of in groepsverband.
Daarnaast is Nordic Walking uitstekend geschikt voor mensen met COPD, diabetes, artrose of reuma.

Zorg voor makkelijk zittende kleding en wandelschoenen. Bij regenachtig weer dient u zelf voor regenkleding te zorgen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden en informatie vragen op tel. 06 46 62 28 06, per mail info@nordicwalking-salland.nl of via inschrijfformulier op www.nordicwalking-salland.nl/cursussen.

Naar begin

Techniekcursus Nordic Walking Olst/Wijhe/Diepenveen/Deventer/Schalkhaar

Op woensdag 29 augustus 2007 om 9. 30 uur èn om 19.15 uur start Nordic Walking Salland techniekcursussen Nordic Walking vanuit Eetcafé De Lepelaar, Boxbergerweg 31, 8121 PS Eikelhof/Olst
In de cursus wordt u geleerd het Nordic Walking op de juiste wijze goed onder de knie te krijgen. De cursus bestaat uit 6 lessen van ± 1½ uur incl. gebruik van de poles tijdens de lessen en UKK-wandeltest.
De cursus staat onder leiding van sportfysiotherapeut en gecertificeerd INWA-Nordic Walking Instructeur Leffert Visser.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk ivm de groepsgrootte.
Belangstellenden kunnen informatie vragen en/of zich aanmelden op tel. 06 46 62 28 06, per mail info@nordicwalking-salland.nl of via inschrijfformulier op www.nordicwalking-salland.nl/cursussen.htm.

Naar begin

Inloopbijeenkomst buurtspeelplekken Diepenveen

Persbericht Gemeente Deventer
17 augustus 2007

De gemeente Deventer gaat groot onderhoud uitvoeren aan de buurtspeelplekken in Diepenveen. Vorig jaar bent u in de gelegenheid geweest wensen rondom het spelen kenbaar te maken.

Eind juni zijn de leveranciers die de speeltoestellen leveren gekozen en daarna zijn de ontwerpers aan de slag gegaan. Zij hebben de wensen van de kinderen zo goed mogelijk vertaald naar definitieve ontwerpen voor de speelplekken.

Uitnodiging
Op dinsdag 4 september is er een inloopbijeenkomst over de ontwerpen van de speelplekken. Tussen 18 en 20.30 uur bent u welkom in het Hof van Salland. Ambtenaren van de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te geven op de definitieve ontwerpen en eventuele vragen te beantwoorden.

Uitvoering buurtspeelplekken
Zoals het er nu uit ziet, wordt eind dit jaar gestart met de werkzaamheden. Voor aanvang van de werkzaamheden krijgt u hierover nog bericht.

Naar begin

Werkzaamheden spoorwegovergangen

16 augustus 2007

Tussen 11 augustus en 25 augustus gaat prorail werkzaamheden uitvoeren aan de spoorovergangen in Diepenveen en tijdens deze werkzaamheden worden de spoorovergangen afgesloten voor het verkeer. Het betreft de volgende overwegen:

Spoorovergang Wetermansweg:
18/8 van 08.00 uur tot 16.00 uur
24/8 van 08.00 uur tot 25/8 16.00 uur

Spoorovergang Schapenzandweg:
18/8 van 16.00 uur tot 24.00 uur
24/8 van 08.00 uur tot 25/8 16.00 uur

Spoorovergang Sallandsweg:
19/8 van 0.00 uur tot 16.00 uur
22/8 van 16.00 uur tot 25/8 16.00 uur

Spoorovergang Randerstraat:
19/8 van 16.00 uur tot 20/8 08.00 uur
22/8 van 16.00 uur tot 25/8 16.00 uur

Naar begin

Vijf keer ‘volle bak’ voor Max Havelaar

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 15 augustus 2007
door Agnes van Brussel

DIEPENVEEN - Theater in de open lucht. Het Deventer publiek is er dol op en het VVV in Deventer speelt daar graag op in. ,,Vorig jaar stond Nabucco op het Grote Kerkhof in augustus. Elders moest de opera afgelast worden wegens gebrek aan belangstelling. Maar in Deventer was het ondanks de regen een groot succes'', vertelt Anjo de Bont van het evenementenbureau VVV Deventer. ,,Nu hebben we vijf avonden de openlucht voorstelling Max Havelaar van Theater Nomade voor Huis Nieuw Rande."

Gisteravond was de eerste voorstelling. Voor het huis is een overdekte tribune geplaatst met 240 plaatsen. In totaal zijn er 1200 kaarten verkocht. Het is dan ook een bijzondere voorstelling ter gelegenheid van een jubileum. Huis Nieuw Rande werd 150 jaar geleden gebouwd door Duymaer van Twist, die van 1851 tot 1856 Gouverneur Generaal was in Nederlands Indië. Precies in de periode was Max Havelaar (alias Douwes Dekker, alias Multatuli) assistent-resident in Lebak. Toen Havelaar zijn beklag deed over de misstanden in Indië vond hij geen gehoor bij Duymaer van Twist. De Gouverneur Generaal wilde hem daarop overplaatsen, maar Havelaar besloot ontslag te nemen. Ondanks zijn verzoek stond Duymaer van Twist hem niet te woord.

Deze week krijgt Havelaar een historische herkansing voor het fraaie landhuis, dat Duymaer van Twist met Indisch geld kocht.

Het is Ab Gietelink, acteur en regisseur van Theater Nomade, die deze rol met verve vervult. Hij maakt sinds 1985 theatrale documentaires met een historische en politieke lading. Voor zijn producties kiest hij altijd bijzondere locaties in plaats van de gebruikelijke schouwburg.

Van al die locaties: diverse kerken , een burcht, een ruïne en andere gebouwen met historie, lijkt Huis Nieuw Rande wel de meest geëigende.

Naar begin

Kankerpatiënten kijken na cursus Herstel en Balans weer vooruit

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 3 augustus 2007
door Ingrid Willems

DIEPENVEEN - Worden patiënten niet afdoende doorverwezen? Waarom kost het moeite de groepen vol te krijgen? Fred Hubregtse en Anne Kooij van het paramedisch centrum De Spil in Diepenveen, weten het ook niet precies.

Hij, fysio- en manueel therapeut en zij - psycholoog - kunnen er de vinger ook niet achter krijgen. En dat terwijl het programma Herstel en Balans, - een revalidatieprogramma voor kankerpatiënten - zo goed door de deelnemers wordt ontvangen.

Neem bijvoorbeeld Jantine Auée (32) en Tilly Wellens (60) uit respectievelijk Deventer en Diepenveen. Beiden zeggen er zeer veel baat te hebben. Het hoofd is na de cursus dan wel nog niet leeg - de angst de ziekte terug te krijgen verdwijnt niet zomaar - maar ze durven weer vooruit te kijken. Ook op fysiek vlak voelen ze zich een stuk beter. De conditie is aanmerkelijk verbeterd. Jantine had een bijzondere vorm van eierstokkanker. Hoewel ook het Deventer Ziekenhuis na behandeling van een kankerpatiënt een Herstel en Balansprogramma aanbiedt, koos ze voor De Spil waar Hubregtse en Kooij het programma draaien samen met Ton Mensink. ,,Ik wilde uit de ziekenhuisomgeving weg. Bij toeval kwam ik erachter dat dit soort cursussen bestaan. Ik vind het vreemd, dat ik er niet op gewezen ben. Via een lotgenotengroep en internet kwam ik bij De Spil uit. Voor mij was de cursus een goede manier om de draad van het leven weer enigszins op te pakken. Ik had angst om weer aan activiteiten mee te gaan doen. Niet iedereen heeft een dergelijke steun nodig maar bij mij werkte het. Ik durf nu weer dingen te doen. Ik doe bijvoorbeeld weer aan sport.'' Tilly Wellens werd wél op het programma attent gemaakt. Was dat niet gebeurd, dan had ze op eigen initiatief bij De Spil aangeklopt. Als inwoner van Diepenveen kende ze De Spil. Dat ze zich aanmeldde had met haar vermoeidheid te maken. ,,Ik wilde terug in de gewone wereld en met wat extra hulp is dat fijn. Ik bouwde mijn conditie op met lotgenoten op.'' Dat aan Herstel en Balans relatief weinig mensen deelnemen betreuren Kooij en Hubregtse. Het programma zou bekender moeten worden. ,,Wat ons betreft via een soort 1-loket functie waar patiënten kunnen kiezen welk programma het best bij hen past."

Naar begin

Kloostermiddag in Diepenveen

Luisteren en wandelen met schrijvers

13 augustus 2007

Twee Diepenveense schrijvers vertellen in de kerk van Diepenveen op zondagmiddag 26 augustus over het begin van klooster en dorp Diepenveen. Daarna is er een rondwandeling van ongeveer een uur vanaf de kerk in de omgeving.
De titel van de lezing van José Groen-Bekema luidt ‘Bladeren in het Zusterboek’. Schrijver Hans Ekkel spreekt over ‘Wandelen door de duinen van Diepenveen’. Onderwerpen zijn het vroegere vrouwenklooster en de kloosterboerderijen. Joop Overmaat verzorgt de rondwandeling.
De gratis toegankelijke middag hoort bij de tentoonstelling ‘Goede Buren!’ in het Historisch Museum Deventer (t/m 2 september). Organisator is de Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o., die ook de bijbehorende boeken heeft uitgegeven.
Aanvang 14.30 uur in de kerk van Diepenveen.

De middag is in het kader van de tentoonstelling ´Goede Buren!´ over de zes dorpen rond Deventer (t/m 2 september). In alle dorpen zijn activiteiten. Medeorganisator is de Stichting Recreatie Deventer Buiten.

Naar begin

'Je bent toch wel weer beter als het dagkamp begint, hè?'

Uit: De Stentor Deventer Dagblad 11 augustus 2007
door René Nijland

DEVENTER - Je kunt het zo gek niet bedenken of Fred Schutte is erbij betrokken.

In dorp-Diepenveen is hij een overbekend gezicht. In de sinterklaasperiode, lang geleden, ging het bijna mis. "Ik ben een paar keer zwarte piet geweest. Maar dat ging niet meer. Kinderen kennen mij te goed. Dat hadden ze binnen de kortste keren door."

De geboren en getogen Diepenvener is al 27 jaar betrokken bij het populaire kinderdagkamp. Geen kind dat hem niet kent. En Fred kent op zijn beurt veel kinderen bij naam. Vanaf het podium bij het kinderdagkamp in Diepenveen trekt hij af en toe een lange neus, roept iets en dolt wat. "Of ik geen hobby's heb?Dit is mijn hobby! Nou ja, ik doe ook wel iets met computers. Ik maak databases voor verenigingen."

In het dagelijks leven is hij project-analist bij ProRail in Utrecht. Elke dag treint hij op en neer. Voor het dagkamp neemt hij altijd vrij. "Mijn baas weet niet beter." Dat hij zijn baan met zóveel vrijwilligerswerk kan combineren heeft te maken met zijn burgerlijke staat van vrijgezel. Dat hij iets extra's voor kinderen doet is volgens hem 'niet een bewust iets'. Hij ontleent er veel plezier aan. "Ik vind het gewoon leuk."

Een paar jaar geleden was Fred Schutte - het klinkt onvoorstelbaar - bijna met het dagkamp gestopt. "Slechte heupen, hè. Ik zou me laten opereren. Toen kwam er een jochie voor me staan dat me van top tot teen opnam. Hij keek vooral naar mijn heup. 'Je bent toch wel weer beter als het dagkamp begint, hè? Dat kun je niet weigeren, toch?"

Hij vindt al dat vrijwilligerswerk de normaalste zaak van de wereld. Gisteren, op de laatste dag van het dagkamp, was hij nog feestelijk verkleed. "Formeel ben ik hier Sjef Huifkar, met es, jee, ee, ef, ja."

De afgelopen week zorgde hij ervoor dat de 250 kinderen veilig met de zeven huifkarren naar het bos werden gebracht. Elke ochtend noteerde hij op de halteplaatsten de namen. Maar hij doet meer, veel meer. Hij maakt bijvoorbeeld al tien jaar furore als actieve voorzitter van de buurtvereniging De Vossebelt, waar hij vanaf de oprichting in 1970 bij betrokken is. "Ik had toen net mijn rijbewijs. Zo kom je erbij." Maar hij loopt even gemakkelijk voor de muziek uit als tamboer-maître van Sempre Crescendo. Soms zie je hem verkleed als paashaas bij het eieren zoeken, maar hij helpt ook bij de inzameling van oud papier. Dan staat-ie hoog bovenop de vrachtwagen. Je treft hem ook aan bij de straatspeeldag, maar tevens als soundmixer op de Oranjebraderie, die hij met anderen van de grond tilde. Fred Schutte stond verder nog aan de wieg van Leefbaarheid Diepenveen (later Vereniging Landelijk Diepenveen) om tegengas te bieden aan de annexatiedrift van Deventer. Tevens maakt hij deel uit van de raad van toezicht van het zalencentrum in Diepenveen.

Klik voor vergroting

O-ver-al in het dorp kom je Fred Schutte tegen, niet in de laatste plaats door zijn muziekinstallatie. Hij wordt met enige regelmaat gevraagd als omroeper, bij de voetbalclub, maar bijvoorbeeld ook bij Salland Ballooning in Heeten. Op boederijfeesten verzorgt hij de muziek. Niets vergeten Fred? "Eh, nee." En die EHBO-vlag hier aan dit podium dan? "O ja, ik doe ook EHBO."

Naar begin

Mijlpaal van 200 gepasseerd

11 augustus 2007

De afgelopen week heeft Rudi Steenbruggen maar liefst 10 oude ansichten op de kop weten te tikken onder andere tijdens de boekenmarkt. De teller staat nu op 204 en daarmee is hij de mijlpaal van 200 ansichten gepasseerd. Hij had nooit gedacht, dat er zoveel kaarten waren van een dorpje als Diepenveen.

Om een en ander niet ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft hij één kaart als de officieel 200e aangemerkt. Volgens Rudi een zowel grappig als uniek kaartje. Geen afbeelding van huis, straat of kerk, maar een kaartje uit 1913 ooit vanuit Diepenveen naar Colmschate verzonden. Groeten uit Diepenveen, waarvan waarschijnlijk elk zichzelf respecterend dorpje ooit een exemplaar had met eigen benaming.
Wie alle oude ansichten nog eens wil bekijken, kan terecht op de website van Rudi Steenbruggen.

Klik voor vergroting

Naar begin

Rectificatie theatervoorstelling Kinderdagkamp

9 augustus 2007

Gisteren is in het artikel over het Kinderdagkamp per abuis vermeld, dat voor de theatervoorstelling ook de ouders welkom waren. Dit is niet zo!

Voorgaande jaren bleek enerzijds de aandacht van de kinderen te verslappen door de aanwezigheid van de ouders, terwijl anderzijds het niveau uiteraard niet aansloot bij de interesse van de ouders.
De ouders zijn nu welkom vanaf 14.30 uur om het terrein te bewonderen aldus Claudia Smeenk. Om 15.00 uur is de afsluiting van de Kinderdagkampweek, waarna de kinderen om 15.30 uur voor het laatst dit jaar met de huifkarren teruggebracht worden.

Naar begin

Lering en vermaak op het Kinderdagkamp

8 augustus 2007

De 250 kinderen uit Diepenveen vermaken zich weer prima tijdens het Kinderdagkamp in het Kolkbos. Op het terrein staat voor elk van de achttien groepen een tent en bij bijna elke tent is inmiddels al een bouwwerk van pallets en karton verschenen. Deze hutten zijn door de kinderen uiteraard met hulp van de leiders in elkaar getimmerd en beschilderd.
Het thema voor deze week is dit jaar ‘Verkeer en vervoer’. Overal op het terrein staan verkeerslichten, hangen borden en ligt er zelfs een zebrapad.

Voor dinsdag en woensdag stonden er een survivaltocht door het bos en spelletjes in het kamp op het programma. Op beide dagen was agent Jan van ‘t Klooster van de Deventer politie aanwezig met een politiebusje. Elke groep mocht in de bus een rondje mee rijden over het terrein met sirene en zwaailicht. Verder liet Jan de kinderen zijn persoonlijke uitrusting zien, zoals de wapenstok, de peperspray, de handboeien, het pistool, de kogels en de portofoon. Disndag was er ook een ME-bus op het terrein, waarin de kinderen 'vervoerd' werden.
Op woensdag was ook de Brandweer van Diepenveen aanwezig met een brandweerauto. Alle kinderen mochten de brandweerauto van buiten en vooral van binnen bekijken. Voor veel kinderen was het een hele ervaring om achter het stuur te zitten en de knop van de sirene te bedienen.
Aan het eind van de dag was er voor alle kinderen een ijsje alvorens ze weer met de tractoren en huifkarren terug naar de halteplaatsen werden gebracht.
Vrijdagmiddag is er een voorstelling op het terrein van de Belgische theaterartiest Johan de Rijke, waarbij ook de ouders van harte welkom zijn.

Klik hier voor een diaserie van het kinderdagkamp voor kabel/ADSL en hier voor internettoegang via een telefoonlijn. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

600-jarige herdenking van de sterfdag van Swedera van Runen

7 augustus 2007

Wim de Weerd beschrijft naar aanleiding van de 600-jarige herdenking van de sterfdag van Swedera van Runen haar leven. Zij was een der grondleggers van het Diepenveense Vrouwenklooster. Precies 600 jaar geleden is zij in Diepenveen gestorven.
Zij was heel enthousiast en stopte al haar geld in de stichting van het klooster Diepenveen. Zonder haar geld en inzet zou het klooster er toen (in 1400) zeker nog niet gekomen zijn. Nu herinnert alleen de Swedera van Runenweg nog aan haar.
Onder de rubriek Historie op deze site is het verhaal opgenomen. Klik hier om direct naar het artikel te gaan.

Naar begin

Kinderdagkamp 2007

6 augustus 2007

Vanmorgen is in het Kolkbos weer het Kinderdagkamp begonnen. De leden van de werkgroep John van de Kraats, Claudia Smeenk, Ellen Lugtenberg, Ko Huttinga, Jo-Anne Riemersma, Fred Schutte, Theo Mentink, Harry Boeree, Martijn Smeenk, Henk Berends, Jolanda van de Kraats en Annelies Huttinga zijn al tijden bezig geweest om deze week voor de kinderen weer onvergetelijk te maken. Daarnaast zijn er vele vrijwillgers actief in de begeleiding en de bezetting van de programma onderdelen.

Als vanouds konden de 250 deelnemende kinderen op verschillende haltes in Diepenveen opstappen in een stoet van tractoren en huifkarren.
In het Kolkbos bij de padvinderslocatie was een van de eerste onderdelen het ten gehore brengen van het dagkamplied.
Elke dag worden de kinderen met de huifkarren in de namiddag weer netjes naar de halteplaatsen teruggebracht.

Alle informatie en foto's van het kamp zijn te zien op: www.kinderdagkamp.nl

Klik voor vergroting

Naar begin

Bouwfonds wil 20 woningen op ‘terrein Berends’ in Diepenveen

Gemeente beoordeelt ruwe schets voor huizen in dorp.

4 augustus 2007
Uit: De Stentor Deventer Dagblad

DIEPENVEEN – Het Bouwfonds hoopt 20 koopwoningen te realiseren op het voormalige terrein van kweker Berends in Diepenveen. Het gaat om het stuk grond dat is ingeklemd tussen de Schapenzandweg, de Zandwetering en (bestaande bebouwing aan) de Dorpsstraat.
Het Bouwfonds heeft een ‘verkavelingsplan’ ingediend bij de gemeente. Het schetst hoe het terrein er zou kunnen gaan uitzien. “In dat plan zijn de wegen en kavels voor de woningen ingetekend”, zegt Mike van Nes, ontwikkelingsmanager van het Bouwfonds. “We denken 20 woningen te kunnen realiseren. Vrijstaande huizen en twee-onder-éénkap. Het is nu aan de gemeente een reactie te geven op dat verkavelingsplan.”
Over de bouwstijl van de huizen valt nog weinig te zeggen. “Een architect is nog niet aan het werk, in dat stadium zitten we nog niet. Maar je kunt denken aan de stijl zoals die aan de Oranjelaan, achter het brandweerpand, is gerealiseerd.” Een paar jaar geleden verrees op die inbreidingslocatie nieuwbouw waarbij donkere steen werd gebruikt. Een deel van de (vrijstaande) woningen staat direct aan de Oranjelaan, de overige zijn gegroepeerd rondom een soort woonerf, iets van de weg afgelegen.

De huizen op de ‘Berends-grond’- de kweker ging vorig jaar met pensioen - worden ontsloten via de Schapenzandweg.
Een deel van het terrein bleek overigens in het primaire watergebied van de naastgelegen wetering te liggen. Dat betekende dat een deel van het terrein aanvankelijk niet bebouwd mocht worden. Dit om in geval van hoog water genoeg overloopgebied vrij te houden.
Het Bouwfonds praatte uitvoerig over dat punt met het waterschap Groot Salland, dat nu het licht op groen heeft gezet. “We hebben dat afgekocht. Het waterschapkan met het geld elders een overloopgebied realiseren.” De afkoopsom wordt doorberekend in de huizenprijs. “Maar het gaat niet om wereldbedragen, hoor.”

Klik voor vergroting

Foto:archief 2006

Naar begin

Deventer burgemeester live te gast in programma Radio Oost

Persbericht Gemeente Deventer
30 juli 2007

Andries Heidema, sinds 4 juli burgemeester van Deventer, is zaterdag 4 augustus live te beluisteren op Radio Oost. Hij is dan een uur lang te gast in het radioprogramma ‘Het Ochtendhumeur’, dat wordt uitgezonden tussen 9 en 10 uur.

In dit luchtige ochtendprogramma kunnen de luisteraars kennismaken met de persoon Andries Heidema: wie is hij, wat doet hij, welke hobby’s heeft hij en welke ambities heeft hij als kersverse burgemeester van de gemeente Deventer?
Zijn muzikale voorkeuren laat hij horen aan de hand van drie favoriete muzieknummers.

Naar begin

Plan voor appartementen op plek Rabo Diepenveen krijgt vorm

Omwonenden niet gelukkig met afmetingen gebouw.

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
28 juli 2007

Diepenveen – Plannen om op de plek van het voormalige pand van de Rabobank aan de Dorpsstraat in Diepenveen een appartementencomplex neer te zetten zijn in een vergevorderd stadium.
Projectontwikkelaar Unievast uit Deventer tilt samen met Vrielink Makelaardij het project van de grond.
Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd. De bedoeling is er een gebouw neer te zetten dat bestaat uit zes woningen. Het complex krijgt twee lagen, met daar bovenop een kap. Onder het gebouw komt een parkeerkelder, waar ruimte is voor in totaal acht auto’s. Het gaat om koopwoningen.
Een bouwvergunning is overigens nog niet aangevraagd voor het project, wel is er goedkeuring verleend door de welstandscommissie.

Richard van Remmen, woordvoerder van de buurt, zegt in een eerste reactie ongelukkig te zijn met de afmetingen – hoogte en volume – van het gebouw. Van Remmen zal namens omwonenden een brief sturen naar het college om, alvorens het plan verder in procedure komt, aandacht voor die bezwaren te vragen.
In het pand dat nu nog op het terrein staat, huisde in het verleden de Rabobank. In april 2004 sloot het filiaal haar deuren in het dorp. Onduidelijk is nog hoe het terrein achter de Rabobank, waar tot vorig jaar kwekerij Berends huisde, precies ingevuld zal worden. Bouwfonds kocht vorig jaar de grond van de vorig jaar gestopte Berends en werkt aan plannen voor woningbouw.

Klik voor vergroting

Foto: archief

Naar begin

Wijzigingen doorgeven!

25 juli 2007

De webmaster van Diepenveen-Dorp begint na een periode van ziekte langzamerhand weer met het bijwerken van de site Diepenveen-Dorp. Hij wil graag wijzigingen in de adressen van contactpersonen van de verenigingen doorvoeren. Weet u wellicht, dat een verkeerde persoon bij een vereniging staat of andere fouten in de gegevens, dan verzoekt hij u vriendelijk dit via het e-mailadres verenigingen@diepenveen-dorp.nl te melden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Naar begin

Vijf scouts naar jamboree

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
25 juli 2007

DEVENTER/DIEPENVEEN - Vijf scouts uit Deventer en Diepenveen doen vanaf zaterdag mee aan de jamboree, 's werelds grootste scoutingsevenement. In het Engelse Chelmsford worden in totaal 43.000 deelnemers uit 160 landen verwacht.

Momenteel hebben de 1200 Nederlanders ter voorbereiding hun tenten opgeslagen in Kibblestone. De vijf scouts uit deze regio zijn lid van de Dr. Ariens - Buettegroep en Titus Brandsma uit Deventer, alsmede de President Steyn - groep uit Diepenveen. Het evenement voor scouts van 14 tot en met 17 jaar heeft dit jaar als thema 'One world, one promise'. Gedurende tien dagen zijn er activiteiten waaraan de scouts kunnen deelnemen. Ieder land organiseert workshops en activiteiten. Om deel te nemen moest maar liefst 2100 euro per deelnemer worden betaald. "Maar het is dan ook een hele belevenis", vertelt Antoinette Schuring, de moeder van deelnemer Niels.

Het is 1 augustus precies honderd jaar geleden dat de scouting is opgericht door Lord Baden Powell. De 43.000 scouts vieren dit die dag tijdens zonsopkomst.

Naar begin

Honderd en nog altijd in beweging

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Roel Elsman
25 juli 2007

DEVENTER - Toen ze zes jaar geleden naar woonzorgcentrum Sparrenheuvel in Diepenveen verhuisde, gaf ze zich direct op voor de gymnastiekgroep.

Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat Corlina van der Berg toen al 94 jaar was. Vandaag is ze honderd geworden en nog steeds wordt er wekelijks fanatiek gegymd.

,,Je móet wel, anders word je stijf'', legt de eeuweling haar fanatisme uit. ,,En ik voel me er erg goed bij.''

Samen met zo'n twintig andere dames heeft ze net daarvoor een half uur oefeningen gedaan. Onder begeleiding van Gert van der Zwaluw en op muziek van onder anderen André van Duin en Nikos Ignatiadis worden de benen en armen gestrekt. De groep blijkt nog verrassend lenig te zijn. Corlina van der Berg slaat geen oefening over. Met een glimlach van oor tot oor geniet ze zichtbaar.

,,Lachen is belangrijk'', zegt de kwieke bewoonster. ,,Als je de hele dag met een zuur gezicht rondloopt word je geen honderd.''Andere tips die ze heeft om de gerespecteerde leeftijd te bereiken zijn: op tijd naar bed en op tijd eten. En een borrel is uit den boze. ,,Vroeger dronk ik nog wel eens één glaasje, maar daar ben ik al heel gauw mee gestopt.''

Om haar verjaardag te vieren gaat ze vandaag gezellig uit eten met familie. En als voorschot op haar verjaardag heeft ze al een brief gekregen van Koningin Beatrix. ,,Bij de receptie zullen ze wel raar opgekeken hebben toen die brief met dat koninklijke stempel op de mat viel.'' Overigens krijgt ze vandaag ook bezoek van burgemeester Heidema. Voor hem zal het zijn eerste verjaardagsbezoek zijn sinds zijn aanstelling als eerste burger.

Naar begin

Buitenbrand bij AH Middeldorp

22 juli 2007

In de nacht van afgelopen zaterdag op zondag brandde een afvalcontainer bij AH Middeldorp aan de Dorpsstraat. Vermoedelijk is deze aangestoken. Harm Roetert was zeer snel met een videocamera ter plaatse en filmde de verrichtingen van het brandweerkorps Diepenveen.

Druk hier om de video te starten.

Naar begin

Veilig Verkeer Nederland laakt verkeersmaatregelen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
19 juli 2007

DIEPENVEEN - Veilig Verkeer Nederland stelt dat de verkeersmaatregelen die de gemeente in Diepenveen heeft genomen 'wel snelheidsverlagend, maar zeker niet veiligheidsverhogend werken.' En: 'De maatregelen verdienen niet de schoonheidsprijs.''.

Bewoners die tegen de maatregelen zijn vroegen VVN om een oordeel. De onvrede leidde er in april toe dat de gemeente toezegde enkele maatregelen ongedaan te maken. Voor een aantal geldt dat er andere voor in de plaats komen. Welke dat zijn wordt met de bewoners besproken.

De Wetermansweg heeft versmallingen aan één zijde, precies ter hoogte van T-kruisingen. Na onderzoek ter plekke zegt VVN: ,,Dat is onveilig, vooral als men er op is gefocust om verkeer van de zijweg voorrang te geven. Die versmallingen zijn alleen een optie op plekken die juist níet ter hoogte van een kruising liggen'.

Om ongelukken te voorkomen werd een fietscorridor aangelegd. Die leidt fietsers achterlangs de versmalling, zodat zij niet over de smalle rijbaan om het obstakel heen hoeven. Versmallingen elders, zoals op de Molenweg, hebben echter géén fietscorridor. Dat is zorgelijk, zegt Amo van Ham namens bewoners. ,,Het rapport bewijst dat de gemeente er een zootje van heeft gemaakt én dat obstakels direct wegmoeten en niet, zoals de gemeente wil, pas als er iets voor terugkomt.''

Overigens heeft VVN voorgesteld om in de Wetermansweg drempels te leggen.

Naar begin

Nieuwe expositie in Sparrenheuvel

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
17 juli 2007

DIEPENVEEN - In de Sparrenheuvel te Diepenveen is van 23 juli tot 14 september een expositie te zien met olieverfschilderijen en pasteltekeningen van Eric Stroebel, Marja Harmeijer en Geert Werger.

Zij waren lid van de opgeheven schildersgroep DIAS. De eerste expositie van de Parabool (stichting voor mensen met een verstandelijke beperking) was zeer succesvol.

Naar begin

Culturele en culinaire verwennerij bij Nieuw Rande

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
6 juli 2007

DIEPENVEEN - Voor de vierde keer is er weer culturele en culinaire verwennerij tijdens de Boekenmarkt, op zondag 5 augustus. Voor de Literaire Lunch op Huis Nieuw Rande zijn nog plaatsen vrij.

Pendelbusjes vervoeren mensen van de Boekenmarkt in het centrum naar Nieuw Rande aan de Schapenzandweg. Het programma, dat zich in en om het landhuis afspeelt, begint om 12 uur. De toegang bedraagt dertig euro inclusief pendelvervoer, lunch, de optredens en een programmaboekje.

De uitvoerenden zijn: chansonnière Wende Snijders die onder meer Jacques Brel vertolkt; de in Iran geboren schrijver Kader Abdolah (onder meer 'Het huis van de moskee'); Duo Merpati (sopraan Sinta Wullur en pianiste Monique Copper met 'Bali in blue') en het duo Enne Koes (teksten) & Jasper le Clercq (viool) met een voorstelling over verlies versus macht.

Reserveren is noodzakelijk. Belangstellenden kunnen daarvoor bellen naar: 0570 593666 of mailen naar info@huisnieuwrande.nl

Naar begin

Golfen voor Kenia in Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
5 juli 2007

DIEPENVEEN - De Sallandsche Golfclub de Hoek in Diepenveen is morgen het toneel van het Charity Golf Toernooi. De opbrengst van het sportieve evenement komt ten goede aan dove en slechthorende kinderen in Kenia.
Het geld dat bijeen wordt geslagen gaat naar de stichting Operation Eardrop, die zich al bijna 25 jaar inzet voor hulp aan dove en slechthorende kinderen in Kenia. Zeventig golfers uit het hele land binden morgen de strijd met elkaar aan. Tal van bedrijven hebben zich inmiddels al gemeld om voor het goede doel als sponsor van de deelnemende teams op te treden.

De Hoek stelt de volledige baan - achttien holes - een dagdeel gratis ter beschikking voor het goede doel.

Doel is twintigduizend euro bij elkaar te brengen voor de stichting Eardrop. Via Eardrop gaan gespecialiseerde artsenteams uit Nederland regelmatig naar Kenia. Naast het daadwerkelijk opereren leidden de artsen ook Keniaanse artsen op, scholen personeel van dovenschool en nemen instrumenten en andere materialen mee naar Afrika.

Naar begin

Ondernemersvereniging groeit

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
4 juli 2007

DIEPENVEEN - Ondernemersvereniging Diepenveen, in februari vorig jaar als opvolger gelanceerd van de winkeliersvereniging in het dorp, is in een jaar tijd flink gegroeid. Waar de winkeliersvereniging 26 leden had, staat de teller van de OVD inmiddels op 50.

Met ondernemers in de naam is de vereniging een stuk breder van opzet. Zowel detaillisten als ondernemers zijn bij de vereniging op hun plek, zegt OVD-voorzitter Patrick Legebeke, die bovendien positieve effecten bemerkt van de kracht van het getal. ,,We staan ten opzichte van andere belangenorganisaties nu een stuk sterker'', aldus Legebeke, die met de vereniging hoopt door te groeien richting de 60, 70 leden.

,,Het gaat al de goede kant op. In Diepenveen staan 170 mensen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Potentie voor verdere groei is er zeker.''

Naar begin

Hart in Aktie’ zonder Wendy, maar mét Alex

Uit: De Stentor 18 Juni 2007

DIEPENVEEN - Emotionele taferelen dit weekeinde in Diepenveen. Vreugde en verdriet kwamen samen bij de familie Broekman. Omdat ze een zware tijd achter de rug hebben, vonden vrienden en buren het tijd om de familie in het zonnetje te zetten.

Een ware Hart in Aktie - stunt, waarbij Alex Schokker de taak van Wendy van Dijk op zich nam. Nick en zijn grootouders hoorden afgelopen week dat ze een weekeindje weg naar Duitsland kregen aangeboden. Bij terugkomst in Nederland stond een grote witte limousine op hen te wachten. Deze bracht hen naar de Algemene begraafplaats in Diepenveen, waar het graf van Annet Broekman werd onthuld.

Bij aankomst thuis aan de Lichtenbergerlaan, stonden vrienden en familie hen samen met een dweilorkest op te wachten. Kamers bleken te zijn opgeknapt en spiksplinternieuwe bedden stonden in de slaapkamers. Voor Nick en zijn grootouders waren al deze verrassingen nauwelijks te behappen. Er stroomden tranen van emotie door de hartverwarmende acties.

De negentienjarige Nick heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. Door een aangeboren zeldzame ziekte blijft hij klein van stuk en moet hij heel wat tijd in het ziekenhuis doorbrengen. Zijn moeder Annet voedde hem alleen op, maar overleed vorig jaar. Vrienden en buren in Diepenveen zagen met lede ogen aan dat Nick zoveel te verwerken kreeg.

Achterbuurman Alex Schokker bedacht al in 2005 om Hart in Aktie in te schakelen. Hij wilde Nick en zijn moeder in het zonnetje zetten. De redactie hoorde het verhaal aan en ging aan de slag. Maar triest genoeg moest alles worden afgeblazen toen bleek dat Nick's moeder ernstig ziek was en in oktober vorig jaar overleed.

Nu heeft Nick zijn leven weer opgepakt. Hij heeft het nog zwaar, maar kijkt dapper uit zijn ogen. Nick is bij zijn grootouders ingetrokken. De buurtbewoners realiseerden zich dat dit alles niet niks is. Zij zetten alsnog een actie in touw. Een list werd verzonnen om de mensen een weekend het huis uit te krijgen. Zelf gingen ze fanatiek aan de slag met de verfkwast.

Hennie van der Most van attractiepark Slagharen schonk het weekeinde in Duitsland, de Karwei en Wessels Tapijt leverden materialen voor het opknappen van het huis en Auping de bedden. Ook het dweilorkest kwam en Hafkamp verzorgde het grafmonument.
Overigens kwam de onthulling van het grafmonument als een grote, uiteraard emotionele verrassing voor de heer en mevrouw Broekman. Alleen Nick wist hiervan. Hij ontwierp de steen, waarbij een groot hart symbool staat voor de liefde voor zijn moeder.

Naar begin

Vrees bouw Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
16 juni 2007

DIEPENVEEN - De bouw van appartementen met daaronder winkels in Diepenveen aan de Dorpsstraat op de nummers 11 tot en met 15 stuit op bezwaren van één aanwonende. De gemeente neemt zijn 'zienswijze' niet over. Er wordt geluidsoverlast door lossen en laden van winkels aan de achterzijde voorzien en hinder van uitlaatgassen van auto's die achter het pand parkeren. Ook is er vrees voor privacyverlies; 'vanaf balkons kan makkelijk op huis en tuin gekeken worden'.

De gemeente stelt dat er slechts aan de voorzijde of zijkant geladen en gelost mag worden.

In een kelder onder het complex komen 25 parkeerplekken, op maaiveldniveau 10 (waarvan 7 achter het gebouw). De berekende parkeerbehoefte is 36 plaatsen, maar met 35 plekken voorziet de gemeente geen problemen.

Wat betreft gevreesde geluids- en stankoverlast en inkijk meldt het college van B en W dat ruim wordt voldaan aan de bestaande regels en normen. Tegen het besluit kan nog bezwaar worden gemaakt.

Dit was het laatste bericht Naar begin