Archief van nieuwsberichten 2012

In dit archief staan de berichten van 2012. Klik op een van de onderstaande items voor de tekst van het bericht.
Kijk voor overige berichten in een van de andere archieven.


Hoog water in de IJssel

27 december 2012

Klik voor vergroting

Het water in de IJssel is de laatste dagen enorm gestegen, waardoor bijna de hele uiterwaarden nabij Diepenveen ondergelopen zijn en het water van dijk tot dijk staat.

Tegenover de Randerstraat is de toegangsweg naar de familie Brouwer ondergelopen, zodat de familieleden met een bootje naar de vaste wal moeten.

Tegenover de Schapenzandweg was een zwerm ganzen neergestreken in het ondiepe water en ook een aantal zwanen. De vogels waren druk bezig voedsel uit het ondiepe water te vissen.

Klik voor vergroting

De stand bij Deventer was vandaag 5.80 m en de verwachting is dat het stijgt tot 6.00 m. De paal met de maatverdeling voor de waterhoogte nabij de Schapenzand stond nog net droog. De onderkant van de paal geeft 6.00 m aan, zodat de waterhoogte hier nog ruim onderstond.

Naar begin

Met 1250 euro op de fiets naar Enschede

26 december 2012

Scouts van de Dr. Ariëns Buette groep Diepenveen / Deventer heeft van zich laten horen voor de Babies bij 3FM Serious Request 2012. De scouts fietsten zaterdag 22 december van Deventer naar Enschede.
Zaterdagmorgen verzamelden de deelnemers zich voor de tocht naar Enschede. Onderweg stonden verschillende posten voor het geval er wat aan de hand was zoals een lekke band. Om 10.00 uur vertrokken zij van vanaf hun clubhuis aan de Wechelerweg. Scouts in de leeftijd van 12 t/m 40 jaar fietsten mee naar Enschede om daar hun cheque van € 1250 aan te bieden aan de DJ's in het glazen huis.

De actie 'Lets hear it for the babies' van de radiozender 3FM Serious Request leverde in totaal €12.251.667,- op.

Klik voor vergroting

Naar begin

Lichtjestocht en Kerstmarkt

26 december 2012

Met de Lichtjestocht op zaterdag 15 december liepen naar schatting van de organisatoren van Stichting Oranjecomité Diepenveen bijna 400 volwassenen en kinderen mee. Ook dit jaar ging de route weer via huis Nieuw Rande, waar chocolademelk geschonken werd. Onderweg konden de deelnemers de klanken van de Midwinterhoornbloazers uit Twente horen.

De tocht eindigde op de sfeervolle Kerstmarkt in en rond de dorpskerk van Diepenveen. Deze was georganiseerd door de Protestantse Kerk, zangvereniging Soli Deo Gloria, buurtvereniging de Vossebelt en de Ondernemers Vereniging Diepenveen.

In de kerk waren er optredens van Soli Deo Gloria met onder andere een samenzang met het aanwezige publiek. Daarna was het de beurt aan muziekvereniging Sempre Crescendo om een aantal stukken te spelen. Dominee Spit bracht op inspirerende wijze een alternatief kerstverhaal ten gehore. De afsluiting werd verzorgd door de cantorij van de Mariakerk uit Deventer waar ook mensen uit Diepenveen meezingen.

Buiten was er de kerststal met schapen en een ezel van de stichting Grote Ezel. In vijf partytenten stonden verenigingen, stichtingen en ondernemers met hun waren. De brandweer van Diepenveen had ’s middags een schuimdeken gelegd, waardoor het net leek of er sneeuw lag. Al met al zijn weer veel mensen druk geweest om een dorpse activiteit te organiseren voor de dorpsgenoten uit Diepenveen en omgeving.

Klik hier voor foto's van de Kerstmarkt 2012. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Eerste Steen Natuurderij KeizersRande

Persbericht IJssellandschap
19 december 2012

Dinsdag 18 december is de ‘eerste steen’ van Natuurderij KeizersRande in de uiterwaarden gelegd door Jaap Starkenburg (directeur IJssellandschap), Annette Harberink (boerin) en Ingwer de Boer (directeur Programma Directie “Ruimte voor de Rivier” van Rijkswaterstaat).
Het gaat dus daadwerkelijk gebeuren: de bouw van Natuurderij KeizersRande in de uiterwaarden wordt na lange voorbereidingen en het doorlopen van diverse procedures en vergunning-trajecten realiteit! Combinatie IJsselfront heeft de werkzaamheden in het kader van Ruimte voor de Rivier ter plekke bijna volledig afgerond en de terp met keerwand ligt nu te wachten om bebouwd te worden door aannemer Niehof uit Lattrop, die de aanbesteding heeft gewonnen.
Het nieuwe beheercentrum wordt nu de "Natuurderij KeizersRande", een boerenbedrijf in dienst van natuur en water. En tevens een melkveehouderij waar de gehoornde koeien in het stro liggen en waar het vee zo lang als mogelijk is in voorjaar, zomer en najaar naar buiten gaat om de weiden en oevers kort te houden. Want het water moet kunnen stromen. De Natuurderij vormt zo een brug tussen natuur- en waterbeheer en reguliere landbouw.

Zonder het project "Ruimte voor de Rivier" was deze droom van Jaap Starkenburg geen werkelijkheid geworden. Door de steun van Rijkswaterstaat maar vervolgens ook met de steun van provincie Overijssel, gemeente Deventer en waterschap Groot Salland kwam er een nieuwe beweging op gang rondom die IJssel waarbij waterveiligheid voorop staat maar waar ook ruimte was voor bijzondere kwaliteit in de zin van een nieuw onder architectuur gebouwde boerderij op een nieuwe terp in de uiterwaarden. Annette Harberink is de ondernemer van dit geheel biologische bedrijf met 80 melkkoeien en 80 stuks jongvee.

Zonder IJssellandschap was het natuurlijk helemaal nooit gelukt: je hebt een bijzondere instelling nodig die de middelen vrijmaakt en een dergelijke droom blijft najagen om de vele hobbels in het proces te overwinnen en die erop uit is om nieuwe schoonheid en beleving toe te voegen aan ons aller IJssellandschap.

Klik voor vergroting

Naar begin

Verdeling Rommelmarktgelden

13 december 2012

Vrijdag 30 november had de Rommelmarktcommissie de avond belegd om formeel de gelden uit te keren van de Rommelmarkt 2012. Alle verenigingen en instanties die meedelen hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen. De LR en PC Diepenveen was helaas verhinderd. Verder waren alle genodigden aanwezig in de Notenhof.
Nadat de voorzitter John Bruin de bijeenkomst geopend had, gaf hij een korte samenvatting van de afgelopen Rommelmarkt. Mede door de inzet van deze verenigingen en instellingen is de rommelmarkt uitstekend verlopen. Feit was wel dat de bruto opbrengst een klein beetje achter bleef bij voorgaande jaren. ‘We waren elk jaar nog een stijging gewend. Toch hebben we de hoogte van de uitkeringen niet veel terug hoeven brengen.’

Jacob de Olde was namens de Protestante Gemeente aanwezig. Het geld van de rommelmarkt (€ 8100,-) is door de Protestante Gemeente besteed aan een zichtbaar object in het dorpsgezicht. De toren van de kerk heeft een opknapbeurt ondergaan. Met name het haantje en de klok zijn eraf geweest en met een nieuwe goudlaag weer bovenop de toren geplaatst.

Zangvereneiging Soli Deo Gloria had mede van de bijdrage (€ 1100,-) reeds een piano aangeschaft. Deze staat in de Notenhof. De zangver repeteert nu in de Notenhof en de piano van Soli Deo staat in de kerk. Deze wilde men niet verplaatsen. Daarom is er een nieuwe aangeschaft, aldus voorzitter Ap Smeenk. Jan Nieuwenhuis van Soli Deo Gloria vertelde nog dat hij nauw betrokken was geweest bij de oprichting van de Rommelmarkt. De eerste jaren was het verzamelpunt van de Rommelmarkt bij hem thuis aan de Wetermansweg. De eerste keren was de opbrengst voor de HVG (Hervormde Vrouwen Groep) in Diepenveen. Al snel werden er meerderen bij betrokken die een bijdrage kregen. Dit verhaal was naar aanleiding van de mededeling bij de inleiding van de voorzitter dat de Rommelmarkt in 2013 voor de 40e maal georganiseerd wordt.

Jenny von Weyhrother van de EHBO Diepenveen gaf aan dat de EHBO van het geld (€ 1100 ,-) een schepbrancard willen aanschaffen en verder wil gebruiken voor promotie van de EHBO in en om Diepenveen. Per slot van rekening is de EHBO op veel evenementen in en om Diepenveen aanwezig.

Van OBS de Singerbos was Antoinette Bonhof aanwezig. Mede van de €3400,- van de Rommelmarkt heeft het grote schoolplein een opknapbeurt ondergaan. Er is belijning aangebracht om het plein in te delen in verschillende vakken. Ook zijn er symbolen op de tegels aangebracht waar de vakken voor zijn. Bijvoorbeeld rustige activiteiten of voetballen enz. Ook is er speelgoed aangeschaft.

Patricia Hollaar van Sparrenheuvel heeft het geld (€250,-) voor de St. Vrienden van Sparreheuvel in ontvangst genomen. Het geld wordt besteed aan onderhoud van de Duofiets. Deze was aanvankelijk door Sparreheuvel aangeschaft maar is overgedragen aan de Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen. Daardoor is het mogelijk dat er meer mensen van de duo fiets gebruik maken en de organisatie ligt nu bij de VHD.

Gon Jelleman en Gerrit Middeldorp waren namens de St. Oude Begraafplaatsen Deventer, werkgroep Diepenveen aanwezig om de € 450,- in ontvangst te nemen. Zij en de werkgroep, van intussen al 8 man, spannen zich in om de begraafplaats aan de Roeterdsweg op te knappen. In eerste instantie het stuk het dichtst bij de Kleikoele, het oudste deel. Daar is in de 19e eeuw al begonnen met graven in te richten. Deze liggen er veelal slecht onderhouden bij. De graven zijn verzakt en er ligt een dichte laag van groen en mos overheen. Om dit te herstellen is veel werk en tijd nodig en ook wel enig verstand van (bouwkundige)zaken. De financiële ondersteuning van de rommelmarkt was zeer welkom.

Martin Kortstee, van de Parochie Maria Koningin, vertelde dat het geld van de rommelmarkt (€ 2000,-) gebruikt wordt om buitenkerkelijke activiteiten te organiseren voor de mensen van de Parochie Maria Koningin, zoals een wandeltocht met parochieleden naar Klooster Sion. In het algemeen om gemeenschapszin op te bouwen onder de parochieleden in de breedste zin van het woord.

Van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Diepenveen was niemand aanwezig om de € 1100,- in ontvangst te nemen. Van hen was een bericht van verhindering binnen gekomen.

Naar begin

D.S.C. turners succesvol in Emmeloord

Door Jan Hiemstra
11 december 2012

D.S.C. afdeling gymnastiek/jongens turnen was 8 december actief met een aantal jongens op de kwartfinale NTS nivo 11-15 van de KNGU regio Oost. Deze wedstrijd werd gehouden in sporthal “de Bosbadhal ” te Emmeloord.
D.S.C. afdeling gymnastiek heeft al weer sinds enige tijd een groot aantal jongens die actief bezig is met turnen en springen op de vrijdagmiddag. Op 8 december heeft een aantal jongens voor het eerst meegedaan aan een jongens/heren turnwedstrijd georganiseerd door de KNGU regio Oost. De jongens moesten een oefening laten zien op rek, brug, ringen, paard voltige, vloer en sprong.
De wedstrijd werd gestart met een indrukwekkende minuut stilt i.v.m. het overlijden van de grensrechter bij het voetbal.
Daarna mocht Bart Hoogenberg beginnen aan zijn wedstrijd in de categorie Benjamin nivo 15. Bart turnde een fantastische wedstrijd hetgeen beloond werd met een derde plaats , een bronzen medaille.
Daarna waren Jaap Salverda en Kees Erpenbeek de Wolff aan de beurt in de categorie instap nivo 15. Ook zij lieten zich van hun beste kant zien en turnden hun oefeningen zonder fouten te maken. Groot was de vreugde dan ook toen beide naar het podium mochten om een medaille op te halen. Kees won goud en Jaap brons.
Als laatste was Kamiel de Klein aan de beurt in de categorie pupil niveau 14. Hij kon natuurlijk niet achter blijven na de uitstekende prestaties van de andere jongens. En dat deed Kamiel ook niet! Wederom een D.S.C. turner op de hoogste tree van het podium. Goud voor Kamiel de Klein.
Alle jongens plaatsten zich door deze uitstekende prestaties voor de halve finales op 2 maart te IJsselmuiden.

Naar begin

Prijswinnaars Sinterklaas actie Winkeliers Diepenveen

7 december 2012

Sinterklaas had 6 december nog een activiteit te verrichten. Hij moest namelijk de winnaars van de stempelactie van de Diepenveense winkeliers bekendmaken. Onder toezicht van een aantal belangstellenden trok hij uit de vele ingeleverde formulieren donderdagavond in Trace37 de winnaars.

De hoofdprijs, een tocht in een luchtballon voor 2 personen, is gewonnen door W. ter Mate uit Diepenveen. De 2e prijs, een LED – TV, is gewonnen door mevrouw Van der Horst. Op de foto de gelukkige winnaars.

Daarnaast hebben de winkeliers nog een aantal extra prijzen beschikbaar gesteld. De prijswinnaars staan hieronder, tussen haakjes de postcode. Deze prijzen kunnen worden afgehaald bij Turnaround Haar & Beautysalon, Draaiomsweg 29A in Diepenveen.

Wintervoeding voor vogels (Van Ginkel)
J. Brandwagt (7431 HD)
M. Elshof (7431 PT)
A. Kooij (7431 CL)
J.N. v/d Kwast-den Hartog (7431 EN)
Fam. Overbeek (7431 PE)
F. de Vreeze (7431 BS)

Schoonmaakset van Decohome Pasman
G. Hagen (7431 CJ)
A.F. van Leent (7431 PB)
Inge van Leusen (7425 PC)
W.H.M. Reinders (7431 GD)
Veldpape (7414 AP)

Kwastenset van Decohome Pasman
J. van Beek (7431 HJ)
Evelien v/d Kuil (7431 AK)
Heidy Olthoff (7431 PG)
H.J. Stegink (7431 BH)
H. Waagmeester (7431 BH)

Kadokaarten Expert t.w.v. € 50,00
J. Brandwagt (7431 HD)
Maarten Vinkesteijn (7431 EC)

Gevulde manden van Bakkerij van Rijssen
Marloes Nieuwenhuis (7431 AT)
J. Smoes (7414 GM)
J. Voortman (7414 GA)

Kadobon Passe Partout t.w.v. € 25,00
Will Kroes (7431 BT)
H.J. Stegink (7431 BH)
van Turen (7431 GD)

TV door OVD
C.A. van der Horst

1 maand wekelijks boeket op vaas geschikt door Flierman
T.G.C. ten Borg Vooren (7431 BR)
van Ham (7431 BC)

Saladebon Kookstudio & Catering Boschloo
M. Frederiks (7431 CV)
D. Nikkels (7431 EN)
J. Sanders (7431 ES)
Annet Scholten (7431 XG)

Turnaroundbon van Turnaround Haar & Beautysalon
G. Fidder (7431 JL)
H.G. Jansen (7431 PS)

50 visitekaartjes met foto op achterkant door Fokko Ontwerp
Christa Olthoff (7412 AV)

Dinerbon Trace van € 50
Berna Smeenk (7431 RE)

Dinerbon Zonnig van € 25
van Beek (7431 AN)

Pannenset door Albert Heijn Middeldorp
Berna Smeenk (7431 RE)

Vleespakket Harmsen
E.A. Presser - van den Houten (7431 BV)

Woonadvies Eye Catchers t.w. € 250
W. Wagenvoort (7431 DM)

Luchtballonvaart door OVD
W. ter Mate


Klik voor vergroting   Klik voor vergroting

Naar begin

Kerstmarkt met lichtjeswandeling naar Nieuw Rande

6 december 2012

De Kerstmarkt op zaterdag 15 december 2012 in Diepenveen begint dit jaar weer met een Lichtjeswandeling voor jong en oud vanaf de parkeerplaats achter het Hof van Salland aan de Roeterdsweg. De kinderen kunnen daar vanaf 16.30 uur een lampion kopen en het vertrek is om 16.45 uur. De wandeling duurt ongeveer een uur en gaat via sfeervol verlichte bospaden naar Huis Nieuw Rande, waar alle wandelaars warme chocolade door het huis krijgen aangeboden. Daar kunnen ze tevens luisteren naar de tonen van de Midwinterhoornbloazers. Daarna wandelt de stoet naar de Kerstmarkt in en rond de sfeervol verlichte dorpskerk op het Kerkplein. Stevig schoenen en eventueel een zaklantaarn zijn aan te raden.

In de kerk treden koren en muzikanten op tussen 17.00 en 20.00 uur.

17.00 - 17.15 uur Musical & Theaterschool La TalenTia
17.15 - 18.00 uur Christelijke gemengde zangvereniging Soli Deo Gloria met samenzang m.m.v. Fredrik Kwakkel op het orgel
18.00 - 18.45 uur Muziekvereniging Sempre Crescendo
18.45 - 19.00 uur Musical & Theaterschool La TalenTia
19.00 - 19.30 uur Cantorij Maria Koningin
19.30 - 19.45 uur Musical & Theaterschool La TalenTia

De Musical & Theaterschool La Talentia is afkomstig uit Deventer en richt zich op jongeren van 8 tot 18 jaar. Vorig jaar traden ze ook op in de kerk tijdens de Kerstmarkt.

Buiten is er weer een kerststal met Maria en Jozef, die met een ezel op zoek zijn naar een beschutte plek en de herders en een aantal dieren. Voor de sfeer branden er vuurkorven, ligt er sneeuw, doet de Kerstman al luidend zijn ronde en spelen de Accordeonisten De IJsselspelers.
De standhouders van de kerstmarkt staan in een aantal open tenten waaronder ook het publiek droog kan staan. Er staan ondernemers en verenigingen met eten, drinken en aan de kerst of winter verwante artikelen of ter ondersteuning van een goed doel.
De kerstmarktcommissie heeft een boom vol loten gehangen, waarmee u een prijs kunt winnen.

Klik voor vergroting

De kerstmarkt duurt van 17.00 tot 20.00 uur en wordt georganiseerd door de Kerstmarktcommissie bestaande uit leden van de buurtvereniging De Vossebelt, Zangvereniging Soli Deo Gloria, de Protestante Gemeente Diepenveen en de Ondernemersvereniging Diepenveen. De Stichting Oranjecomité Diepenveen verzorgt de Lichtjeswandeling.

Naar begin

Sinterklaas intocht

6 december 2012

Woensdagmorgen liepen de kleine kinderen van de scholen Slingerbos en Zonnewijzer naar de Gewestlaan, om daar Sinterklaas te onthalen onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Sempre Crescendo. Rond 8.30 uur arriveerde de Sint met zijn Zwarte Pietengevolg per koets.

Daar werd hij verwelkomd door de directeuren Rob Eijkelenkamp en Nanneke Pol. Sint maakt een ronde langs de rijen kinderen en drukte menig kind de hand. Onderwijl deelden de Pieten het nodige strooigoed uit.

Daarna stapte de Sint weer in de koets en ging het in optocht naar de scholen, die de Sint allebei bezocht.

Klik hier voor foto's van de intocht. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Rondleiding Landgoed Frieswijk

4 december 2012

Op zondag 9 december is er om 13.30 uur een rondleiding op landgoed Frieswijk. Het belooft een mooie herfstwandeling te worden over het 160 hectare grote landgoed. De gids vertelt over de ontwikkeling van het oude landgoed en laat u zien hoe het landschap van een Franse stijl naar de Engelse landschapsstijl werd omgevormd die nu nog goed herkenbaar is. En wist u dat de Stayokay in de kring van Dorth bij Gorssel oorspronkelijk op landgoed Frieswijk heeft gestaan als jachthuis?

Klik voor vergroting De rondleiding duurt 2 uur, de kosten zijn voor volwassenen € 3,00, voor kinderen tot 12 jaar € 1,50. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Parkeergelegenheid en start wandeling bij de ingang van het landgoed aan de Raalterweg bij km-paaltje 2,1. Informatie vindt u op www.landgoedfrieswijk.nl.

Bijgevoegd foto uit archief van Coralien van Hattem: Het vroegere jachthuis op landgoed Frieswijk, de tegenwoordige Stayokay in de kring van Dorth bij Gorssel.

Naar begin

Kerstmarkt Sparrenheuvel

4 december 2012

Op woensdag 12 december wordt in woonzorgcentrum Sparrenheuvel, Burg. Doffegnieslaan 2A in Diepenveen, weer een gezellige en sfeervolle Kerstmarkt georganiseerd. De markt duurt van 14.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom!

De Rozenhof en de Harmonie zijn geheel in kerstsfeer gebracht en er zijn weer diverse stands met kerstartikelen, handgemaakte artikelen, kerstkaarten, een goedgevulde lotenboom, mooie kerststukjes en nog veel meer. Ook kunt u genieten van heerlijke versgebakken oliebollen en kniepertjes, van overheerlijke erwtensoep, een geurig glas Glühwein of een beker warme chocolademelk met slagroom.

Voor vragen kunt u terecht bij de receptie van Sparrenheuvel, tel. 0570 59 88 20.
Foto archief Alex Schokker

Klik voor vergroting
Foto: archief Alex Schokker

Naar begin

Sinterklaas voor de kinderen

2 december 2012

Afgelopen zaterdagmiddag was het Sinterklaasfeest voor de kinderen in het Hof van Salland. Rond 13.00 uur kwam Sinterklaas met zijn gevolg van Zwarte Pieten in de grote zaal voor tientallen jonge kinderen. De meeste van de kinderen waren verkleed als Sinterklaas of Zwarte Piet. Terwijl de Sint plaats nam op een zetel dansten de Pieten met de kinderen en zongen ze uit volle borst.

Halverwege de middag was de prijsuitreiking van de etalagewedstrijd van de Diepenveense Ondernemers Vereniging. Uit de ingeleverde formulieren werden een aantal winnaars getrokken, die ieder een mooi verpakt cadeautje kregen.

Klik hier voor foto's van het Sinterklaasfeest. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Kinderdisco SJD

Door Harry Mulder
2 december 2012

Afgelopen vrijdagavond vond in de Hof van Salland weer de maandelijkse Kinderdisco plaats. Dit is één van de vele activiteiten die georganiseerd wordt door de Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen (SJD). Deze Kinderdisco’s worden georganiseerd voor kinderen die in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool zitten. Sommige disco’s hebben een thema, bijvoorbeeld een Oranjedisco voorafgaand aan Koninginnendag. Aan het einde van ieder schooljaar krijgt de disco een zomers thema. De grote zaal in de Hof van Salland wordt dan sfeervol aangekleed, net zoals bij alle andere themadisco’s.
Een aantal volwassen vrijwilligers zet zich iedere keer weer belangeloos in om de Diepenveense kinderen te vermaken.

Dat Sinterklaas weer in het land is, was ook vrijdagavond tijdens de disco te merken. De Goedheiligman had een paar van zijn knechten naar Diepenveen gestuurd. De Zwarte Pieten deelden niet alleen snoepgoed uit maar dansten ook volop met de kinderen mee.
De kinderen kijken al weer uit naar de volgende disco.

Alle activiteiten, datums en foto’s zijn te bekijken op www.sjdiepenveen.nl. Klik hier voor foto's (Harry Mulder) van deze Kinderdisco. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Procedure tennisclub Schapekolk snel van start

Uit De Stentor Deventer Dagblad
door Martijn Ubels
23 november 2012

DIEPENVEEN - Maatregelen moeten overlast voor omwonenden beperken als tennisclub de Schapekolk zich op het sportcomplex van DSC in Diepenveen vestigt. Het gaat om extra parkeerplaatsen en LED-verlichting van de lichtmasten op het complex. Dat heeft de gemeente omwonenden gemeld, waarvan een aantal de ontwikkelingen kritisch volgt, zo stelt de gemeente. De clustering waar DSC en de Schapekolk al langer aan werken moet een einde maken aan het huisvestingsprobleem van de tennissers. Die moeten de huidige verouderde locatie aan de B. Crommelinlaan uiterlijk eind 2013 verlaten, zo heeft projectontwikkelaar Plegt Vos de club gemeld.

DSC levert haar huidige tweede voetbalveld in, zodat de Schapekalk daar zes tennisbanen kan realiseren. Op het hoofdveld van DSC komt kunstgras, dat intensiever te bespelen is. Verder krijgt DSC een nieuw extra veld aan de Boxbergerweg. Om aanwonenden tegemoet te komen wordt dat sober aangelegd en krijgt het geen verlichting. Op het sportpark komt extra parkeergelegenheid (rond 40 plaatsen) om de parkeerdruk op de Schuurmansweg te verminderen.

Het college van B en W wil, zoals deze krant al eerder meldde, een bedrag beschikbaar stellen om het voorstel van de clubs mogelijk te maken. Het stadsbestuur wil de aanleg van het kunstgrasveld en nieuwe voetbalveld betalen. De gemeenteraad beslist daarover vermoedelijk nog dit jaar.

Vervolgens wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gestart. Dat kan begin januari, zo verwachten B en W.

Streven is dat de Schapekolk in 2014 op de banen kan spelen.

Naar begin

Sinterklaas brengt Diepenveen in hogere sferen

21 november 2012

De ondernemersvereniging in Diepenveen organiseert een Sinterklaasctie waarbij de winnaar in hogere sferen terechtkomt.

De hoofdprijs is namelijk een ballonvaart voor 2 personen. Voor iedere € 10,-- aan aankopen bij een van de deelnemende winkeliers ontvangt u een stempel. Zodra de kaart vol is (10 stempels), kunt u deze inleveren bij de deelnemende winkeliers. Zij zijn te herkennen aan een poster en aan de advertentie elders in dit blad.

Op 6 december vindt om 20.00 uur de trekking plaats bij Trace37. Naast de ballonvaart zijn er nog meer leuke prijzen zoals een TV, een BBO pakket en diverse andere, door de winkeliers beschikbaar gestelde prijzen.

Voor de kinderen in Diepenveen is een spel uitgezet in Diepenveen: Chocoladeletters zoeken. In de diverse etalages zijn letters te vinden. Met deze letters is een woord te maken. De kinderen ontvangen via school een formulier waarop het woord kan worden ingevuld.

Tijdens de Sinterklaasmiddag op zaterdag 1 december om 13.00 uur in het Hof van Salland wordt uit de ingeleverde formulieren een winnaar getrokken.

Kom gezellig winkelen in Diepenveen en maak kans op leuke prijzen!

Naar begin

Martin Brilleman gehuldigd tijdens concert Sempre Crescendo

Door Harry Mulder en Hans Tiebot
19 november 2012

Afgelopen zateravond gaf muziekvereniging Sempre Crescendo haar jaarlijkse concert in de Hof van Salland. Onder leiding van dirigent Piet Urff bracht het orkest een gevarieerd programma ten gehore, van een pittige mars en een mooie ballad tot swingende eigentijdse muziek. Bijzonder was het gastoptreden van zangeres Sonja van Dalen, onder begeleiding van het orkest zong zij onder andere een wereldhit van Whitney Houston. Een staande ovatie viel haar ten deel. Ook de slagwerkgroep onder leiding van Gerrit Reijnders vermaakte de aanwezigen met hun programma. Het geluid dat deze, deels uit kinderen bestaande slagwerkgroep produceerde ging sempre crescendo (altijd stijgende) waardoor het dak er bijna af ging.
De avond werd afgesloten met het nummer “The Final Countdown”, tevens het thema van het concert.
Volgend jaar bestaat de muziekvereniging 90 jaar, de voorbereidingen voor dit jubileum zijn al in volle gang. Het aftellen kan beginnen, the final countdown.

Martin Brilleman
Een bijzonder moment op deze avond was de huldiging, of beter gezegd huldigingen van Martin Brilleman. Voor de pauze werd Martin al in het zonnetje gezet vanwege zijn 50 jaar lidmaatschap. Voorzitter Karin van Berkel spelde hem het jubileumspeldje op en gaf de bijbehorend Oorkonde.
Aan het einde van de avond wachtte Martin Brilleman nog een verrassing. Uit handen van wethouder Margriet de Jager ontving Martin de Bronzen Legpenning van de Gemeente Deventer. Sinds jaar en dag maakt Martin zich verdienstelijk voor de Gemeenschap. Daardoor viel hem deze onderscheiding ten deel.
Martin Brilleman is bijvoorbeeld voorzitter geweest van muziekvereniging Sempre Crescendo en hij was betrokken bij het realiseren van de fontein in Diepenveen.

Sempre Crescendo
Ruim 22 jaar, vanaf 1979, was Martin Brilleman voorzitter van de muziekvereniging. Daarnaast was hij bestuurslid en vanaf 2001 erelid. In de periode dat hij voorzitter en bestuurslid was, heeft hij zich ingezet voor muziekonderwijs voor de jeugd en voor de bouw van een nieuwe repetitieruimte bij Hof van Salland.

Oliebollenactie en plantenactie
Daarnaast is Martin Brilleman ook al 25 jaar betrokken bij de halfjaarlijkse oliebollenactie en organiseert hij elk voorjaar een plantenactie.

Zalencentrum Diepenveen
Vanaf 1981 tot en met 1997 was Martin Brilleman bestuurslid van Stichting Zalencentrum Diepenveen.

Fontein en plein
In 1999 hebben de inwoners van Diepenveen een fontein geschonken aan het dorp. Martin Brilleman is zeer betrokken geweest bij het realiseren van de fontein. In dat jaar werd ook een plein gerealiseerd in Diepenveen waarvoor Martin Brilleman de tekeningen heeft gemaakt.

Kunstwerk en Kringfederatie
In 1994 en 1995 was Martin Brilleman betrokken bij de plannen voor het kunstwerk voor het 25-jarig bestaan van buurtvereniging Vossebelt. Daarnaast heeft hij jarenlang als bestuurslid in de Kringfederatie gezeten, een samenwerkingsverband van muziekverenigingen in de regio.

Martin Brilleman verrichte al deze activiteiten als vrijwilliger naast zijn werk als zelfstandig ondernemer van een tuiniersbedrijf. In Diepenveen staat hij bekend als een zeer actieve vrijwilliger; er bestaat geen actie, optreden of activiteit waar hij niet bij betrokken is.

Klik hier voor foto's (gemaakt door Harry Mulder) van het concert. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Herinrichting Dorpsstraat Diepenveen van start

9 november 2012

De voorbereidende werkzaamheden aan de Dorpsstraat en een deel van de Oranjelaan zijn al in volle gang. Om de aanpak van de straat niet ongemerkt voorbij te laten gaan, verrichtte Wethouder Marco Swart vrijdag 9 november de officiële starthandeling. Samen met twee van de initiatiefnemers van het plan, Josje Kruiswijk en Peter van Woerden. Zij ontrolden met hulp van buurtbewoners en belangstellenden acht grote spandoeken aan het hekwerk tegenover Brasserie Zonnig met een globale planning van de werkzaamheden.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

De Dorpsstraat wordt een aantrekkelijker verblijfs- en winkelgebied. Hoewel er nog steeds auto’s mogen rijden, wordt het meer een plein waar mensen kunnen winkelen, wandelen en recreëren. Er is ruimte voor groen en er komen banken te staan.

Afgelopen voorjaar zijn de nutsbedrijven gestart met het verleggen van de kabels en leidingen. Naar verwachting worden deze voorbereidende werkzaamheden begin 2013 afgerond. De werkzaamheden zullen in ieder geval doorgaan tot half december aan de westzijde van de straat. Begin 2013 is de oostzijde aan de beurt. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
Na de winter start de daadwerkelijke uitvoering, zoals het opnieuw inrichten van het gebied en het bestraten. De planning is dat eind 2013 de bomen worden aangeplant en de werkzaamheden klaar zijn.

Naar begin

Concert “The Final Countdown” – het aftellen kan beginnen….

9 november 2012

Op zaterdag 17 november geeft muziekvereniging Sempre Crescendo uit Diepenveen haar jaarlijkse concert “The Final Countdown”.
Orkest en slagwerkgroep verzorgen een gevarieerd programma; van een pittige mars en een mooie ballad tot swingende eigentijdse muziek en een gastoptreden van zangeres Sonja van Dalen. Het orkest staat onder leiding van dirigent Piet Urff en de slagwerkgroep onder leiding van Gerrit Reijnders.

Het thema van het concert heeft betrekking op het 90-jarig bestaan van de muziekvereniging in 2013. De voorbereidingen voor het jubileumjaar zijn al in volle gang. Het aftellen kan beginnen …

Het concert wordt gehouden in de Grote Zaal van De Hof van Salland in Diepenveen en begint om 20.00 uur. Toegang: € 5,00 voor volwassenen, € 3,50 voor jongeren t/m 14 jaar. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom!

Naar begin

Expositie in ‘Hof van Salland’

9 november 2012

De teken- en schildergroep Diepenveen houdt zaterdag 24 en zondag 25 november een gezamenlijke expositie. U wordt van harte uitgenodigd om de kunstwerken, die qua thematiek en uitwerking zeer gevarieerd zijn, te komen bezichtigen. Tevens is er keramiek te bewonderen.
In overleg met de exposanten is een deel van de kunstwerken te koop.

De tweedaagse expositie wordt gehouden in de Serrezaal, van de ‘Hof van Salland’, Dorpsstraat 30 te Diepenveen. Openingstijden: zaterdag 24 november van 13.30 - 17.00 uur; zondag 25 november van 11.00 uur - 16.00 uur. De toegang is gratis.

Klik hier voor een flyer van de tentoonstelling.

Naar begin

Raad stemt in met tarieven diftar per 1 januari 2013

Grote prikkel tot afvalscheiding

9 november 2012

Deventer stapt vanaf 1 januari 2013 over op diftar. Dit heeft de gemeenteraad in juni al besloten. Op 7 november heeft de raad een besluit genomen over de definitieve tarieven. De heffing bestaat uit een vast deel en een deel dat wordt bepaald door het aantal keren dat het restafval wordt aangeboden, vermenigvuldigd met het tarief dat voor het gebruikte inzamelmiddel (ondergrondse/grijze container) geldt.

Wie meer wil weten over diftar kan van 12 tot en met 29 november een van de informatiemarkten bezoeken. Ook valt bij iedere Deventenaar de uitgebreide diftar-informatiekrant in de bus.

Vaste en variabele tarieven 2013
Alle huishoudens betalen een vast tarief per jaar: € 183,36. Daarnaast is er een tarief per aanbieding dat is gebaseerd op een vaste literprijs. Wie gebruik maakt van 60 literzakken voor de ondergrondse container, betaalt per keer € 2,51. Wie een container heeft van 140 liter, betaalt per keer € 5,86. Voor een container van 240 liter bedraagt dat € 10,05. Iedereen betaalt dus naar verhouding evenveel.
Voor een container van 240 liter of een extra tweede container geldt een toeslag van € 36,00. Dit wordt verwerkt in een hoger vast tarief voor die huishoudens. De 240 liter container kan tot eind februari 2013 kosteloos worden omgeruild voor een 140 liter container.

Soort inzamelmiddel

Vast tarief in euro per jaar

Tarief per aanbieding in euro

Ondergrondse container, 60 liter

183,36 2,51

Container van 140 liter

183,36 5,86

Cntainer van 240 liter

219,36 10,05

Verrekening
In februari 2013 ontvangt ieder huishouden een voorlopige aanslag. Die aanslag wordt begin 2014 verrekend met de definitieve aanslag op basis van het geregistreerde aantal aanbiedingen. Dan is het effect van diftar voor ieder huishouden afzonderlijk zichtbaar. De voorlopige aanslag van 2014 en volgende jaren wordt telkens gebaseerd op de definitieve aanslag van het voorafgaande jaar. Dit systeem is vergelijkbaar met de energierekening. Het tarief per aanbieding wordt jaarlijks vastgesteld.

GFT
Het laten legen van de groene GFT-container is kosteloos. Groente-,fruit- en tuinafval wordt bij de hoogbouw en in een groot deel van de binnenstad al jaren niet meer gescheiden ingezameld. De reden daarvoor is dat deze huishoudens doorgaans een hele kleine hoeveelheid gft aanbieden. Toch kunnen huishoudens die dat willen, een groene container voor gft aanvragen bij Circulus.

Kunststof
De inzameling van kunststof wordt per december 2012 sterk verbeterd. Kunststof verpakkingsafval wordt dan gratis opgehaald bij de laagbouw (buiten de binnenstad). Dit gebeurt met de nieuwe oranje container. Het systeem met zakken voor hoogbouw en de binnenstad blijft gehandhaafd.

Uitbreiding milieustraten
Een verdere uitbreiding van de dienstverlening is de vernieuwing en uitbreiding van de huidige milieustraat aan de Westfalenstraat en de nieuwe, tijdelijke milieustraat aan de Duurstedeweg per 1 januari 2013. Aan de Duurstedeweg kan een groot aantal afvalstromen gratis worden ingeleverd.

Minder restafval door betere afvalscheiding
Met de invoering van diftar moet de hoeveelheid restafval en grofvuil in de komende jaren dalen naar het streefgetal van 150 kilo per inwoner per jaar in 2014. In 2012 bedroeg dit nog 235 kilo. Dit streefgetal is alleen haalbaar als er minder afval wordt aangeboden door betere scheiding.

Op dit moment wordt 52% van het restafval gescheiden. Door betere dienstverlening bij de inzameling en het belonen van goede afvalscheiding, is de verwachting dat dit percentage volgend jaar al stijgt naar 58%. Daarmee komt Deventer dichtbij de ambities uit het Afvalplan 2009 – 2014 en Deventer Duurzaam: 150 kilo restafval per inwoner per jaar en 60% afvalscheiding.

Diftar informatiemarkt
De gemeente Deventer organiseert samen met afvalbeheerder Circulus de Diftar on tour informatiemarkt. Deventenaren zijn welkom op één van deze avonden om zich te laten informeren over diftar. De bijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Waar en wanneer?
Wijk 4 – De Elegast, maandag 12 november
Wijk 3 – De Ark, dinsdag 13 november
Wijk 1 – De Fermerie, donderdag 15 november
Wijk 2 – Speeltuinvereniging De IJssel, maandag 19 november
Wijk 5 – Ichtuskerk, dinsdag 20 november
Bathmen – Boode, donderdag 22 november
Diepenveen – Hof van Salland, donderdag 29 november

Meer weten?
Meer informatie over diftar vindt u op www.circulus.nl. Kijk onder de link ‘Alles over diftar’. Op de website is vanaf medio november ook een diftar rekenhulp te raadplegen.

Naar begin

Veel belangstelling voor Allerzielen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Krik Wanschers
3 november 2012

DIEPENVEEN - Tweehonderd belangstellenden hebben gisteren Allerzielen in crematorium Steenbrugge te Diepenveen gevierd. Het was de eerste keer dat het katholieke feest van aller zielen in het crematorium werd gehouden.

Klik voor vergroting

Maar katholiek hoef je allang niet meer te zien om geliefden te herdenken. Dat geldt ook voor Anneke Stempher die samen met haar dochter en nichtje naar Diepenveen is getogen. "Ik ben niet katholiek, maar heb wel iets met het herdenken van overledenen. Mijn man ligt hier op de begraafplaats. Al twaalf jaar zorg ik er voor dat alles er piekfijn uitziet. En met kerst hang ik een kaartje in de boom die op het Grote Kerkhof staat."

Stempher ziet de dood allang niet meer als volledige duisternis. .Jk heb er te veel weggebracht", zegt ze. "Er zit ook een ontzettend mooie kant aan de dood, hoe emotioneel ik er nog steeds van kan raken." En dat zag je gisteravond ook in en rondom het crematorium. Lichtjes, heel veel kleine lichtjes en wat tranen.

Klik voor vergroting
Foto's Harry Mulder

Niet alleen in de aula waar mensen een kaartje in de herdenkingsboom konden hangen en er af en toe een snik te horen viel, maar ook buiten waar het zachtjes regende en de kragen van de winterjassen omhoog gingen.

Vijfhonderd fakkels vormden een pad vanaf het crematorium via de gedenkplaats naar de kapel op de begraafplaats. En overal weer de mogelijkheid om een kaarsje te branden voor de geliefde die er niet meer is.
" Ik draag ze mee in mijn hart", zegt Stempher. "Allemaal hebben ze hun eigen plekje en voor iedereen brand ik een kaarsje."
Voor wie ook een kaarsje wil aansteken maar Allerzielen heeft gemist bestaat er de site herinneringsminuut.nl. Daar kan virtueel een kaarsje worden aangestoken.

Naar begin

‘Beter voor verwerking bij afscheid’

Crematorium eerste fase restyling uitvaart centrum Raalterweg net afgerond

Crematorium Steenbrugge in Diepenveen is straks door een complete restyling klaar voor de toekomst. Medio december zit de facelift erop.

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Peter ten Cate
2 november 2012

Trots laat locatiemanager Ivonne Kapelle de compleet gerestylde grote aula van crematorium Steenbrugge in Diepenveen zien. De oranje zitbanken zijn vervangen door comfortabele lichtgekleurde banken, het rode tapijt door een 'whitewash' vloer van kunststof die nauwelijks is te onderscheiden van een echte lichteiken vloer en de wanden van schoon metselwerk zijn in een zachtromige kleur geschilderd.

"Lichte, bruinbeige en gele tinten dragen bij aan een meer neutrale omgeving. Ze geven meer rust in de grote aula, waar emoties bij een plechtigheid flink kunnen oplopen", verklaart Ivonne Kapelle.

Namens Yarden Uitvaartzorg heeft zij de zorg over zowel het uit augustus 1995 daterende crematorium als de angrenzende begraafplaats aan de Raalterweg. Ze geeft leiding aan 18 medewerk(st)ers. In het hele land telt Yarden nu 22 crematoria die merendeels worden gerestyled. Niet alleen aula's, maar ook condoleance-, familie- en koffiekamers. De ruimten worden qua sfeer zo ingericht dat ze beterbijdragen aan het verwerkingsproces van nabestaanden en bezoekers. Elke ruimte krijgt een eigen kleur, geur (middels geurstokjes), inrichting en audiovisuele apparatuur.

"We liggen precies op schema met de restyling van het crematorium. Woensdag is fase 1 afgerond met de oplevering van de grote aula, met beneden 130 en op het balkon twintig zitplaatsen. We hebben donderdag en vrijdag al zes plechtigheden gehouden", vertelt Kapelle tussen drukke werkzaamhedendoor. Ook de familiekamer is in deze fase vernieuwd.

Het plateau waarop de kist/baar in de aula staat wordt omzoomd door zes houten zuilen, waarop bloemen kunnen worden geplaatst. “De lamellen voor het grote raam achter de kist zijn weggehaald. Daardoor hebben aanwezigen een prachtig panorama op landelijk Steenbrugge", aldus Kapelle.

Ook de video-apparatuur voor het opnemen van uitvaartplechtigheden is vernieuwd en een nieuwe beamer moet betere (video- en foto)beelden van de overledene in de aula garanderen.

"De eerste reacties van uitvaartondernemers en families en bezoekers op de vernieuwde aula zijn positief. Al moeten nog wel kleinere details worden ingevuld, zoals de beplanting", aldus de locatiemanager.

Medewerkers van Pleg-Vos Bouwgroep (Oldenzaal/Lelystad) en ITN Installatietechniek (Assen) werken op aangepaste tijden en zo rustig mogelijk om overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook zes 24-uurs opbaarkamers die in 2005 in gebruik werden genomen (met een pasje kunnen familieleden en kennissen daar rondom de klok afscheid nemen - Ptc.) worden bij de restyling van Steenbrugge onder handen genomen. Tevens krijgen alle ruimten nieuwe geluidssystemen, klimaatbeheersing en wordt het hele crematorium met een nieuw brandbeveiligingssysteem uitgerust.

Werkzaamheden

Naar begin

Pensioen met pit

Info-doe-denk-markt

Door Toos van Aarsen
1 november 2012

Op woensdag 30 oktober hield POWER Diepenveen een Info-doe-denk-markt, waarbij iedereen welkom was. Het programma en de uitnodiging was speciaal gericht tot de zestig- tot zeventig jarigen van Diepenveen. Het thema was: Vitaliteit.

POWER (Prettig Ouder Worden En Reflecteren) heeft een paar uitgangspunten: samen, goed oud worden in Diepenveen, gezelligheid en je inzetten voor elkaar en het dorp. Rond deze thema’s was de markt ook georganiseerd. Een lezingencyclus over het nieuwe ouder worden, over modern naoberschap, de huisarts over thuisarts.nl, de stichting SOlink (studenten-ouderen link), onderhoud van je computer, opplussen van je woning als je toch gaat verbouwen, de onderhouds- en bijenvriendelijke tuin, hoe voer ik een goed gesprek met een specialist etc. Daarnaast allerlei andere zaken zoals de testbaan van de Spil, een ruilrek om diensten te ruilen, de wijkwinkel, Diepenveen daar doe je het voor, notaris, vrijwillige hulpdienst, de NVVS, betaald werk etc.

En tot slot een stamppotmaaltijd in het café van de Hof van Salland, waar het evenement gehouden werd tussen 14.00 en 17.30 uur.

Tachtig tot honderd Diepenveners lieten zich informeren, testen en gingen gesprekken met elkaar aan over de dingen die je kunt doen, als je zo graag zelfstandig wilt blijven wonen. Het idee van POWER is, dat als je nu je nog pit hebt, er voor kunt zorgen dat het je ook lukt, om thuis te blijven wonen. Dat is niet alleen zorgen bij de verbouwing van de badkamer, dat die kleinkinderproof is, maar ook klaar is voor als je na een operatie thuiskomt. Dat is contacten houden met anderen in het dorp, want je kinderen wonen misschien ver en dan moet je het van je directe omgeving hebben. Als je elkaar kent en leert te vragen aan de juiste personen, blijven anderen bij je betrokken. POWER doet alles zo eenvoudig mogelijk: een lijst van emailadressen, met gezichten van mensen. Geen bestuur e.d. Wie op de hoogte wil blijven zie www.onsdiepenveen2020.nl/ ga naar pensioen met pit. Daar plaatsen we steeds informatie over volgende bijeenkomsten, nieuwe info, dingen die we voor het dorp ondernemen e.d. Daar staat ook het emailadres van POWER.

Klik hier voor foto's gemaakt door Harry Mulder van de Info-doe-denk-markt. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Nederland Leest

30 oktober 2012

Op donderdag 1 november start weer de campagne Nederland Leest. Die dag leest Lamberthe de Jong tweemaal tien minuten voor uit ´De Donkere Kamer van Damokles´ van W.F. Hermans om 10.00 uur in de bibliotheek van Diepenveen met koffie en wat lekkers namens de bibliotheek. Iedereen die aanwezig is, krijgt het boek!
In de Centrale Bibliotheek te Deventer leest wethouder De Jager voor.

Naar begin

Oliebollenactie muziekvereniging Sempre Crescendo

30 oktober 2012

U hebt het vast al gemerkt: de herfst heeft haar intrede gedaan! Vallende bladeren, felle zonneschijn, prachtige herfstkleuren, regen en wind. Het wordt kouder en de dagen worden korter. We zoeken de gezelligheid binnenshuis en daar passen lekkere, versgebakken oliebollen bij.

Op zaterdag 10 november bakken leden van muziekvereniging Sempre Crescendo in Diepenveen traditiegetrouw heerlijke, verse oliebollen in de keuken van woon- en zorgcentrum Sparrenheuvel. De warme bollen worden vanaf 10.00 uur huis-aan-huis in het dorp verkocht. Ook staat er dan weer een oliebollenkraam voor de supermarkt aan de Dorpsstraat in Diepenveen.

Naar begin

Historische avond 8 november 2012

30 oktober 2012

Belangstellenden voor de historie van Diepenveen zijn van harte welkom op donderdag 8 november in de Hof van Salland te Diepenveen. Vanaf 20.00 uur worden twee interessante lezingen gegeven over de Diepenveense geschiedenis.

De eerste lezing, door Bert Terlouw uit Raalte, staat in het teken van de OLDO (Overijsselsche Lokaalspoorwegmaatschappij Deventer Ommen). Dit spoortracé werd in 1910 geopend, maar ging helaas op 15 mei 1935 alweer ten gronde vanwege onvoldoende belangstelling. Bert Terlouw zal tijdens zijn lezing met name ingaan op het traject Deventer – Diepenveen en zal daarbij recent verkregen informatie bespreken.

Na de pauze zal Leo Enthoven (oud-hoofdredacteur Deventer Dagblad en auteur van het boek Schakel in de samenleving – 125 jaar Deventer Dagblad) vertellen over de bewogen geschiedenis van het Deventer Dagblad en de belangrijke rol die deze krant heeft gespeeld in de lokale samenleving als bron van informatie. En als podium voor de vrije meningsuiting voor de bewoners van Deventer, maar ook voor inwoners van omliggende dorpen. Samen met Leo zal het “nieuws” uit Diepenveen doorgenomen worden waarbij gehoopt wordt antwoord te krijgen op vragen als:

• Wat was het eerste nieuwsbericht over Diepenveen in het Deventer Dagblad en wanneer publiceerde de krant dat?
• Weet u welk drama zich in december 1885 bij de Dijkslaterkolk afspeelde?
• Hebt u enig idee hoeveel doodgravers Diepenveen had in november 1940 en waarom dat toen in het nieuws was?
• Wat was in 1873 in Diepenveen en omgeving een lekkernij waar de plaatselijke slagers een hekel aan hadden?
• Welke inwoner van dorp Diepenveen heeft een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van het Deventer Dagblad?

Naar begin

Veel mensen halen de griepprik

30 oktober 2012

Klik voor vergroting

Afgelopen zaterdagmorgen werd in Diepenveen bij huisartsenpraktijk Trompetter aan de Dorpsstraat de jaarlijkse griepprik gegeven. Men kon de prik ophalen tussen 9.00 en 11.00 uur. Er kwamen veel mensen op af om de prik te halen.
Dokter M. Trompetter vulde alles bij, maar moest wel aanpoten.
Woensdag kon men ook terecht van 13.00 uur tot 15.00 uur.
De griepprik is voor mensen van 60 jaar en ouder en voor patiënten die een aandoening hebben zoals hart-, longziekten.en andere ziekten. Bejaarden die slecht ter been zijn worden bezocht door de arts of assistente.

Foto Alex Schokker

Naar begin

Anne Klein Bronsvoort 103 jaar

Door Harry Mulder
30 oktober 2012

In woon- en zorgcentrum Sparrenheuvel vierde afgelopen zaterdag mevrouw Anne Klein Bronsvoort-Maatman haar 103de verjaardag.
Ze werd op 27 oktober 1909 geboren op de Platvoet, in boerderij De Pekelharing. Een paar jaar geleden moest deze boerderij plaats maken voor nieuwbouw.
Na haar huwelijk verhuisde ze naar boerderij De Kooi aan de Ganzekooisweg. Daar heeft ze uiteindelijk 75 jaar gewoond alvorens ze 4 jaar geleden verhuisde naar Sparrenheuvel. Anne Klein Bronsvoort is nog goed bij de tijd en geniet iedere dag van de koffietafel en het gezamenlijk eten zodat ze dan weer gezellig bij kan kletsen. Anne heeft één kind, twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.
Jos Pierey, wethouder van onder meer milieu, herstructurering en werk en inkomen kwam haar namens de gemeente Deventer feliciteren.

Klik voor vergroting

Naar begin

Ploegwedstrijden PJO Diepenveen

28 oktober 2012

Klik hier voor foto's van de ploegwedstrijden. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Film Diepenveen 1961 op Yuotube

28 oktober 2012

Het Historisch Centrum Overijssel heeft de film Diepenveen 1961 geupload naar Youtube. Deze film geeft een kijkje, hoe het was in Diepenveen in het jaar 1961.
Klik hier om de film te bekijken.

Naar begin

Zandzuiger ontgraaft laatste deel Munnikenhank

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Nicolai Lensen
25 oktober 2012

DIEPENVEEN- In de uiterwaarden ten noorden van Deventer liggen de werkzaamheden vanwege Ruimte voor de Rivier op schema. Het vergroten van de Munnikenhank komt in de laatste fase.

De werkzaamheden hebben een enorme impact op de uitwaarden ongeveer ter hoogte van Nieuw Rande. Het water krijgt alle ruimte: de Munnikenhank strekt zich inmiddels uit over een lengte van honderden meters.

In de Keizers- en Stobbenwaarden is al veel grond ontgraven in de afgelopen maanden. Met het vrijgekomen zand zijn terpen gemaakt voor de nieuwe Natuurderij en bij paardenfokkerij Brouwer. Tot nu toe werd er steeds gewerkt met graafinachines en zandauto's, maar het laatste deel van het graafwerk aan de Munnikenhank gebeurt met een zandzuiger.

Projectleider Gerrit Jan van den Bosch verwacht dat over een week of twee de zandzuiger zijn werk gaat doen. Aannemerscombinatie Ilsselfront, die de werkzaamheden in het kader van Ruimte voor de Rivier verricht, moet eerst nog een tijdelijk kanaal graven tussen de Ilssel en de Munnikenhank. De hank wordt daardoor toegankelijk voor de zandzuiger en de zandschepen. "Als in de komende maanden het IJsselwater hoog komt te staan, kunnen we met de zandzuiger doorwerken. De zuiger stijgt mee met het waterpeil. Met onze machines zouden we niets kunnen doen", verklaart Van den Bosch de verandering van werkwijze. Via een geavanceerd GPS-systeem weet de bemanning van zandzuiger ook bij hoogwater precies waar het graven moet.

Ondertussen schuiven de graafmachines op in noordelijke richting voor de volgende fase van het project: de aanpak van de Hengforderwaarden. Hier zijn in de laatste weken de bomen en struiken al weggehaald zodat het graafwerk ook kan beginnen.

Naar begin

Diepenveense imker leert veel in Congo

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Margreet Westdijk
26 oktober 2012

DIEPENVEEN - Terwijl zijn zes bijenvolken in Diepenveen inmiddels bijna toe zijn aan hun winterse rustperiode, kijkt Imker Frank Leenen met een goed gevoel terug op zijn reis naar de Democratische Republiek Congo waar hij ervaringen en kennis uitwisselde met collega-imkers.

Leenen kan er levendig over vertellen, over zijn grote passie, voor het imkervak: "In Oost-Afrika, rond de grote meren, heb je de Afrikaanse steppenbij, die is agressiever dan de Europese. Verdedigend, en meer geneigd tot massaal aanvallen of vluchten."

Dankzij organisatie Agriterra, die Nederlandse landbouwers in contact brengt met boeren in ontwikkelingslanden om zo deskundigheid uit te wisselen, maakte hij onlangs kennis met Congolese bijenhouders.

Verschillen in het imkeren tussen Nederland en Afrika zijn er zeker, alleen al door het verschil tussen de bijenrassen. Zo steken de Congolese imkers een bundel gras in brand om zo hun bijen rustig te krijgen. Dat is hier niet nodig. Leenen kent het temperament van zijn eigen bijen goed en kan hen kalmeren door eventjes met een pijp te roken of door wat water te sproeien.

Hij leerde veel van de uitwisseling met zijn Afrikaanse collega's. Bijvoorbeeld hoe overal de leef- en voedselomgeving van de bijen verbeterd kan worden door de mensen zelf. Leenen: "Dit kan door rijker en gevarieerder voedsel, (de zogenaamde drachtplanten, red.) aan te bieden aan de bijen. Je kan bijvoorbeeld een wilgenhaag planten, of koolzaad of mosterd zaaien op een braakliggend stuk land waar de bijen van kunnen eten. De Congolese imkers vragen bijvoorbeeld aan al hun buren om de omheiningen rond de erven te maken van levende hagen waar de bijen veel nectar van kunnen halen.

Zelf hielp hij de Congonese imkers ook verder met adviezen. Frank Leenen: "Zij dachten daar dat het imkeren met een kast in plaats van met een traditionele korf meer opbrengst aan honing verschaft. Maar het is goedkoper en verstandiger om met een korf te beginnen. Bij de aanschaf van een bijenkast komt veel kijken, het moet namelijk van goed materiaal zijn en de kosten liggen al snel tussen de 20 en 40 dollar, terwijl je voor 4 of 5 dollar al een korf hebt."

Bij Leenen ontstond de liefde voor bijen toen hij nog studeerde aan de Tropische Landbouwschool. "Mijn overbuurman hield bijen. Dat interesseerde me en ik kreeg een volkje van hem cadeau." Inmiddels heeft hij zes kasten en haalt hij gemiddeld 10 tot 12 kilo honing per jaar uit een kast. Toch maakte hij zich ook zorgen om het uitsterven van de bij. "Dat komt onder andere door het uitwisselen van koninginnenbijen op mondiaal niveau, hierdoor werd de afgelopen tientallen jaren bijvoorbeeld ook ziekten en parasieten over de wereld verspreid. De bekendste daarvan is wel de Varroamijt: een parasiet op de bij en in het broed die de enkele bij en dus de afweer van het volk ernstig verzwakt."

Ook zijn de bijen volgens Leenen de dupe van bestrijdingsmiddelen. "Dit kan al in dauwdruppels zitten, die bijen drinken. En daarnaast is tegenwoordig het aanbod van nectar en stuifmeel veel minder doordat bijna overal het onkruid wordt weggehaald", aldus de imker.

www.agriterra.org

Naar begin

Diepenveens drumtalent wil hogerop

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Joël Ebeltjes
25 oktober 2012

Diepenveen - Verwacht had hij het niet, toch won Koen Fens (18) uit Diepenveen de Dutch Drum Talent Awards afgelopen zaterdag in Heerenveen.

Niet alleen in zijn eigen categorie (16-18 jaar) was hij de beste, ook werd hij uit 40 deelnemers als totaalwinnaar aangewezen. "Het was voor mijzelf eigenlijk ook een verrassing, zelf vond ik andere jongens beter."

Fens deed voor de derde keer mee aan de talentenjacht. "Gewoon omdat ik het leuk vond, om mijzelf te meten met de rest. Er zaten mensen tussen die een veel betere techniek hebben dan ik." Het was de muziekkeus die de geboren Deventenaar uiteindelijk de overwinning opleverde. "Tijdens de wedstrijd drumt iedereen een sessie van vijf minuten, hierbij is het verplicht om een tijdje met een nummer op cd mee te spelen." Fens koos voor het nummer Changes van rapper Tupac. Met zijn keuze onderscheidde hij zich van de rest. "Changes is een rustig nummer met één ritme, daar gaf ik mijn eigen draai aan. Andere deelnemers waren misschien beter, ik kreeg punten op originaliteit."

Hij improviseerde de gehele sessie. "Zo doe ik het altijd. Als ik van tevoren iets verzin denk ik teveel na, dan gaat het toch vaak mis. Daarnaast is drummen iets voor mij waarbij ik alles even kan laten varen. Het is pure ontspanning. Eigenlijk gaat het altijd op de automatisch piloot. Ik begin met een sessie en er komt altijd wel iets uit.” De overwinning leverde hem naast de eer ook nog een snaredrum, ter waarde van een paar . honderd euro, op. Het winnen van een talentenjacht is leuk, maar Fens zoekt het liever hogerop. "Ik zit momenteel in Havo 5 en mag dit jaar examen doen. Na het behalen van mijn diploma ga ik, als het allemaal lukt, naar de pop-academie in Enschede." Een toekomst in de muziek ziet hij wel zitten. "Als je in een goede band speelt en daarnaast lessen geeft valt er zeker een boterham mee te verdienen."

Voor eventuele struikelblokken is de Diepenvener niet bang. Voor hij aangenomen wordt bij een muziekschool moet Fens wel eerst auditie doen. "Ik drum al sinds mijn twaalfde en speel daarnaast in de band Iron Palms, waarmee ik ook wel eens aan muziekwedstrijden heb deelgenomen. Ik kan wel aardig wat met een drumstel. En mocht het niet goed genoeg zijn, dan ga ik gewoon wat anders doen."
Bij de volgende editie van de Dutch Drum Talent Awards is Fens niet aanwezig. Vanwege de eer, een wedstrijd als deze win je nooit twee keer achter elkaar." Buitenlandse talentenjachten zijn wel een optie. "Dan kan ik mij eens meten met de internationale top."

Naar begin

Ploegwedstrijden Diepenveen op de Haere

25 oktober 2012

Op zondag 28 oktober houdt PJO-Diepenveen weer de jaarlijkse ploegwedstrijden.

Meer dan 60 ploegers zullen in 5 verschillende categorieën zo netjes mogelijk gaan ploegen. Deelnemers komen uit de wijde regio, van Veluwe tot Achterhoek. Bij de wentelploegen zal ook drievoudig Nederlands kampioen Stefan Schreur uit Deventer meedoen.

Een nieuwe categorie is er dit jaar voor 2-wielige trekkers. Verder zal er gestreden worden in de categorieën 2-Schaar- en 3-Schaar-wentelploegen, Oldtimers-rondgaand en Oldtimers-heen-en-weergaand.

Doel bij het wedstrijdploegen is om een perceeltje van ongeveer 0,2 hectare zo netjes mogelijk om te ploegen. Daarbij wordt gelet op het recht rijden, goed onderwerken van de stoppel en vlak neer leggen van de grond.
Een vakkundige jury, bestaande uit 18 personen, zal het werk van de deelnemers beoordelen.
Naast prijzen voor de winnaars van iedere klasse, zijn er ook nog prijzen voor de beste nieuwkomers.

Het wedstrijdterrein ligt aan de Bockhorsterstraat/Hengforderweg in Olst, net buiten Diepenveen.

Om 10.00 uur begint de dag met een parade. Alle tractoren, van 2-wielige tuintrekker met 10 pk tot 4-wielaangedreven trekker met meer dan 200 pk, zullen dan in een lange stoet naar hun wedstrijdveldje rijden.

Om 11.00 uur zal er gestart worden met de beginvoren. Tot ongeveer 15.00 uur zal er geploegd worden.
De prijsuitreiking zal om ongeveer 16.30 uur zijn.

Naar begin

Grande Finale in Havezate de Haere

25 oktober 2012

Zondag 28 oktober sluit En Progresse het culturele seizoen én haar verblijf op de Haere af met een Grande Finale van 14.00 uur tot 19.00 uur. Entree is gratis. De sterkste kanten van En Progresse komen deze dag samen: Cultureel en Culinair.
Koks Frank en Rob toveren heerlijke tapas uit de keuken. Intussen wordt het publiek meegenomen in de sfeer van New Orleans, door het optreden van Gumbo Night. De band speelt, tussen het publiek, een combinatie van lome beat, blues en spirituals. Afrikaanse ritmiek met Franse en Spaanse invloeden. New Orleans-muziek is vooral lekkere muziek, waarin je wordt meegenomen in een sfeer van pijn en verdriet maar ook plezier en verwachting. De band speelt deze middag in wisselende bezetting tussen het publiek, wat om half zeven uitmondt in een spetterende Grande Finale.
En Progresse neemt met dit laatste optreden, afscheid van de Haere, maar is stevig van plan weer op te duiken. Op de Haere of in een andere locatie in de regio.

Blijf En Progress volgen op www.enprogresse.nl of hun facebook pagina.

Naar begin

Info-doe-denk-markt van Power Diepenveen

24 oktober 2012

Een groepje Diepenveners met pensioen en pit stak een jaar geleden de hoofden bij elkaar en richtte POWER Diepenveen op. POWER staat voor Prettig Ouder Worden En Reflecteren. Het is een initiatief van burgers, het is een klein netwerk. Er is geen bestuur en geen onnodige structuur.

Het groepje organiseert een info-doe-denk markt op dinsdag 30 oktober van 14.00 tot 17.30 uur in de Hof van Salland met als thema Vitaliteit. In de uitnodiging leest u er alles over.

Naar begin

Vogelshow VV Olst – Diepenveen

24 oktober 2012

Op zaterdag 3 en zondag 4 november organiseert de Vogelvereniging Olst – Diepenveen weer haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. Er worden ruim 300 vogels ingebracht in een grote verscheidenheid zoals kanaries, tropen en parkieten in alle kleuren soorten en maten.

De show zal plaatsvinden in het Buurthuis te Middel.
Adres: Oude Deventerweg 5a, 8121 RK te Olst.

Openingstijden zijn: zaterdag 3 november van 10.00 tot 20.00 uur en op zondag 4 november van 10.00 tot 16.30 uur.

Tevens is er een grote verkoopklasse aanwezig en uiteraard een mooie verloting.

Naar begin

De Haere in Oosterse sferen

19 oktober 2012

Zondag 21 oktober om 15.00 uur is er een optreden van One World Jam in de sfeervolle locatie van Brasserie ‘En Progresse’ op de Haere in Olst. Entree is gratis. De brasserie is gevestigd in de prachtig gelegen Havezate vlak bij de dijk tussen Deventer en Olst, aan de Haereweg 4.
Henk van Glabbeek en Behzad Barrazandeh treden op met gitaar, zang, piano en santoor. Dit van oorsprong hindoestaanse muziekinstrument met snaren die bespeeld worden met kleine hamertjes zal zorgen voor de oosterse sferen. Henk van Glabbeek zorgt voor de ontmoeting met de westerse muziek waardoor het ongetwijfeld een boeiende muziekmiddag wordt.

Het optreden van One World Jam maakt deel uit van de culturele zomerprogrammering bij “En Progresse”. De zomerprogrammering eindigt een week later op zondag 28 oktober met een festivaldag. Voor meer informatie: www.enprogresse.nl.

Naar begin

Vreeswijk & De Andersons – Muzikaal theater in School van Frieswijk

18 oktober 2012

De Andersons zijn bezig aan een opmars in de Nederlandse theaters en staan bekend om hun muzikale theaterprogramma's met inhoud, humor en veel afwisseling. Roel Dullaart (Den Bosch, 1979) en Anna Ågren (Leiderdorp, 1980) vormen samen de kern van theatergroep De Andersons. De groep en hun programma zijn een vervlechting van het Zweedse en het Nederlandse. Anna Ågren groeide op met een Zweedse vader en een Nederlandse moeder en deze invloeden spelen altijd een rol in hun programma. Zo ook in het liederenprogramma Vreeswijk & De Andersons, die de groep op zaterdagavond 20 oktober in de School van Frieswijk ten gehore zal brengen.

Klik voor vergroting

Vreeswijk & De Andersons is een eerbetoon aan liedkunstenaar Cornelis Vreeswijk (1937-1987, IJmuiden), de Nederlander die in Zweden een fenomeen werd. Cornelis Vreeswijk verhuisde op zijn dertiende naar Zweden. Hier had hij een turbulent leven dat ook weerklonk in de liederen die hij schreef. Hij was maatschappijkritisch en brutaal, maar tegelijkertijd ook een romanticus en een poëet.
Nu, 25 jaar na zijn dood, maken de Andersons een reis van IJmuiden naar Zweden, langs de blues, de samba, de ballades en Zweedse tradities. Met hun eigen geluid, humor en poëzie brengen de Andersons bekend én onbekend werk van Cornelis Vreeswijk met nieuwe vertalingen en arrangementen.

Zaterdag 20 oktober 2012 | School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, Schalkhaar | Aanvang 20.30 uur | Entree € 10,- | Elke tweede kaart slechts € 5,-! |

Izaline Calister (zang) met Thomas Zoetelief (gitaar) en Koos Wiltenburg (contrabas) – wereldmuziek/ jazz

Izaline Calister (Curaçao, 1969), Edison winnares 2009, heeft als singer-songwriter de afgelopen 12 jaar een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. De muziek van Izaline verweeft de traditionele muziek van haar geboorte-eiland Curaçao en jazz met Afro-Caraïbische invloeden Haar albums zijn wereldwijd uitgebracht en leverden de zangeres nummer 1-hits op in het Caribische gebied. Tevens staat zij op het podium bij vele nationale en internationale festivals, waaronder het North Sea Jazz Festival in Rotterdam, het Cape Town Jazz Festival in Zuid-Afrika, het Rome Jazz Festival in Italië en het Cervantino Festival in Mexico. Izaline Calister werkt regelmatig samen met uiteenlopende musici en kunstenaars. Zo speelt zij op zondagmiddag 21 oktober in de School van Frieswijk onder andere met Thomas Zoetelief (gitaar) en Koos Wiltenburg (contrabas).

Thomas Zoetelief begon pas relatief laat met gitaarles, maar al gauw bleek dat hij een groot talent was. Zijn voorliefde voor jazz kwam ook vroeg tot uiting. Hij studeerde in het conservatorium in Groningen en Den Haag. Hij speelt in diverse formaties, waaronder Duo Passepartout, en is docent gitaar bij de muziekscholen van Sneek en Assen.

Koos Wiltenburg begon op 17-jarige leeftijd als basgitarist in een rock en blues band. In de jaren daarna heeft hij zich toegelegd op klassieke contrabas en jazz. Sindsdien heeft hij in verschillende formaties op alle belangrijke podia en festivals van Europa gestaan. Tevens begeleide hij diverse musici, onder andere Lee Konitz, Charles McPherson en Toots Thielemans. Sinds 2008 heeft hij zijn eigen band met Eef Albers, Leo Janssen, Thomas Zoetelief, Mamour Seck en Arno van Nieuwenhuize. Onlangs is de tweede cd, Hands on, van de Koos Wiltenburg Group verschenen.

Zondag 21 oktober 2012 | School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, Schalkhaar | Aanvang 12.00 uur | Entree € 15,- | Elke tweede kaart slechts € 10,-! | Reserveringen info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570 530115 | www.schoolvanfrieswijk.nl

Naar begin

Historische wandeling

Door Harry Mulder
17 oktober 2012

De Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving organiseerde in samenwerking met de beide basisscholen in Diepenveen afgelopen dinsdag weer de jaarlijkse Historische wandeling voor scholieren uit de groepen 6 en 7. De kinderen verzamelden zich ’s morgens om 8.30 uur bij de kerk waar dominee Henk Spit het één en ander vertelde over de kerk en omgeving. Daarna gingen de kinderen in groepjes onder begeleiding van volwassenen, inclusief een gids van de Historische Vereniging een vooraf uitgestippelde route door het dorp wandelen waar op verschillende locaties iets werd verteld over de geschiedenis van die locatie en omgeving.
In het ‘kappersmuseum’ van Antoon Legebeke zagen de kinderen hoe er vroeger geknipt en geschoren werd. Bij de toren van Oud Rande werd onder andere verteld dat hier vroeger een schuilkerk was. Ook wees de gids op de schietgaten in de toren waar ze vroeger door schoten.
Bij de vroegere Naai- en breischool werd verteld hoe de meisjes hier destijds werden opgeleid, ook konden de kinderen de minder bekende achterkant van het gebouw bekijken.
In de bibliotheek werd een demonstratie gegeven hoe in vroegere jaren producten werden afgewogen. Dit gebeurde toen nog met contragewichten. Ook een oude weegschaal waarop baby’s werden gewogen was te zien. Op de begraafplaats aan de Roeterdsweg kregen de kinderen eerst de ruimtes in het monumentale poortgebouw te zien. In één ruimte stonden nog drie doodskisten die vroeger waren bestemd voor overleden zwervers. In de andere ruimte, waar vroeger de overledenen werden opgebaard waren muurschilderingen en een mooie glas-in-lood raam te zien. Ook over een imposante praalgraf werd het nodige verteld. Dit graf wordt ook wel het graf met de hondjes genoemd. Tenslotte werd stilgestaan bij het Oorlogsmonument waar het verhaal over de Britse piloten die in deze omgeving zijn omgekomen en hier liggen begraven werd verteld. Ieder jaar op 4 mei worden ook hier de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog herdacht.
Evenals vorig jaar moesten de kinderen en hun begeleiders ook dit jaar regen en wind trotseren, een echte herfstwandeling.

Klik hier voor foto's van de historische wandeling. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Geld nog punt Kulturhus Diepenveen

VOORZIENINGEN Huisvesting in Hof van Salland zaak van lange adem

Geen medische post
• Er komt definitief geen medische; voorziening met dokterspost, tandarts, apotheek en andere zorg op de plek,yan de huidige bilbltotheek aan de Burg. Crornmelinlaan.
• Woonbedrijf De Marken heeft geen financiële ruimte om in het plan te investeren.
• De huidige bibliotheek is eigendom van de gemeente Deventer.

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Martijn Ubels

DIEPENVEEN - Het college van B en W wil van de Diepenveense initiatiefnemers om een voorzieningengebouw te realiseren in de Hof van Salland in het dorp een nadere financiële onderbouwing.
"Maar de gemeente staat niet negatief tegenover het plan", meldt Piet van der Noord van de werkgroep voorzieningen Diepenveen.
Van der Noord beseft dat er nog werk aan de winkel is, maar ziet na de reactie van B en W voldoende perspectief. Ook Gertjan Baan, voorzitter Hof van Salland, gaf in een presentatie woensdag van de plannen aan de leden van de Verenging Landelijk Diepenveen aan dat realisatie nog altijd haalbaar is. Onduidelijk is in hoeverre beweging van de gemeente nodig is. Betrokkenen laten zich daar niet nader over uit. Eerder in deze krant gaf Baan aan dat een eenmalige financiële injectie van de gemeente nodig. is. Onduidelijk is hoeveel. De gemeente meldt dat vooral die gevraagde financiële bijdrage punt van gesprek is. "Er zijn nog financiële hobbels. Maar we staan' positief tegenover de plannen." Het idee is bibliotheek, kinderopvang, verenigingsleven en sociaal-cultureel werk onder één dak te huisvesten aan de Dorpsstraat. Het plan is verder daghoreca in de Hof. Dan is een verbouwing nodig en een uitnodigender inrichting van de Hof. Al jaren wordt gesproken over de clustering.

Naar begin

Graven in oude luister hersteld

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
Door Martijn Ubels
12 oktober 2012

DIEPENVEEN - Grafstenen die schots en scheef staan. Graven door mos overgroeid die aan het zicht worden onttrokken. De verwaarlozing van de graven op het oudste deel van begraafplaats aan de Roeterdsweg in Diepenveen is reden voor een groep vrijwilligers daar wat aan te doen. "We maken het weer netjes", zegt Gon Iellema van stichting Oude Begraafplaatsen Deventer. "Deze graven zijn cultuurhistorie, we maken ze weer zichtbaar en conserveren ze."
De begraafplaats werd rond 1870 aangelegd, "Het eerste graf dateert van 1871." De graven zijn in de loop der tijd verwaarloosd geraakt. Latere generaties besteden geen aandacht meer aan de rustplaats van (verre) familie. Of weten niet eens meer van het bestaan van de graven, die niet worden geruimd.
De klus is een vervolg op het werk dat onder leiding van de stichting op andere begraafplaatsen in de gemeente is en wordt uitgevoerd. De vrijwilligers, begaan met het dorp, steken elke woensdag in Diepenveen de handen uit de mouwen.
De boel is al aardig opgeknapt. Direct worden niet vermoede zaken vanonder het mos weer zichtbaar. Zoals lage muurtjes als grafafscheidingen. "Soms blijkt dat er een hekwerk om een graf heeft gestaan. We willen in een later stadium proberen of we dat soort karakteristieke elementen weer kunnen terugbrengen." De groep wil ook de paar (vervallen houten) grafstenen restaureren of teksten op graven weer leesbaar maken.
Voor die werkzaamheden is wel geld nodig. Een eerste aanzet is aangegeven. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt in het dorp gaat naar het onderhoud. Iellema kreeg al een positieve reactie van een (verre) nabestaande, die kennis nam van het werk en aangaf te willen betalen voor herstel van een hekwerk.
Iellema fotografeert elk graf. Ze legt plek en informatie over de personen die er hun laatste rustplaats vonden (digitaal) vast. "Het grafregister voor dit oude deel was incompleet en niet digitaal beschikbaar. Dat is lastig als men wil weten of een persoon hier ligt en waar exact." Eén van de vrijwilligers is Cor Koppert, oud Akzo-topman. "Het is leuk eens wat anders te doen voor de gemeenschap dan iets bestuurlijks", zegt de Diepenvener. Ook Roel Hellewegen, Gerrit Middeldorp en Wim Brilleman zijn lekker buiten intensief aan het werk op de karakteristieke begraafplaats. Het werk zit er nog lang niet op. "We moeten nog veel doen. En straks het onderhoud."
De ploeg kan nog vrijwilligers gebruiken. Belangstellenden kunnen zich melden bij Gon Iellema via telefoonnummer
0570-592715.

Website: www.sobd.org

Naar begin

Gaslek door graafwerkzaamheden

9 oktober 2012

Rond de middag raakte een graafmachine een gasleiding in de Slingerbos nabij de kruising met de Roeterdsweg. Het ging om een 160 mm kunststofleiding met een druk van 100 mbar, die flink afblies.
De gealarmeerde brandweer kon niet veel meer doen dan de bewoners van de naastliggende woningen het advies te geven hun woning te verlaten.
De beheerder van het gasnet Enexis was snel ter plaatse en sloot aan weerszijden van het lek de gasbuis af, waarna het kapotte gedeelte gerepareerd kon worden.

Naar begin

Jubileum Diepenveense Begrafenis Vereniging

Door Harry Mulder
9 oktober 2012

Wie afgelopen zaterdag door Diepenveen heen kwam, kon een ouderwetse lijkkoets tegenkomen. Dit was de koets van wijlen Daan Modderman, een markante man die in de jaren zeventig bekend werd in het televisieprogramma Showroom. Deze koets staat momenteel bij een particulier in Gelderland en was was door de Diepenveense Begrafenis Vereniging, die haar 80-jarige jubileum vierde, naar Diepenveen gehaald. Zowel ’s morgens als ‘s middags maakte de koets een ronde door het dorp. In de ochtend werd, nadat men nog een rondje om de kerk had gemaakt even gestopt bij de monumentale poort van de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Dragers van DBV liepen in originele kledij nog een klein stukje de begraafplaats op met een oude kist. Zo werd nog even voor een deel geïllustreerd hoe in vroegere jaren een uitvaart verliep.

De aula op de begraafplaats Tjoenerhof in het Kolkbos, de thuisbasis van de DBV werd deze dag opengesteld. De gehele dag was er een expositie van rouwkleding, die werd verzorgd door de Textielgroep van de Historische Vereniging uit Diepenveen. Diverse andere uitvaart gerelateerde ondernemingen waren aanwezig om belangstellenden van informatie te voorzien.
Te zien was onder meer een doodskist die naar wens beschilderd kan worden, gerestaureerde graftrommels, een presentatie van de Stichting Oude Begraafplaatsen die liet zien hoe oude grafzerken worden opgeknapt en een expositie van uitvaartfoto’s.
Buiten naast de aula stond natuurlijk de oude lijkkoets te pronken alsmede een uitvaartmotor met zijspan.
Ook een oude ladderwagen die in vroegere jaren dienst deed als transportmiddel bij uitvaarten was te zien compleet met oude kist, voor de ouderen onder de aanwezigen niet onbekend.

Het jubileum werd afgesloten met een receptie waarin het bestuur van de DBV de bevolking van Diepenveen een cadeau overhandigde. Dit cadeau is een AED- defibrillator en werd overhandigd aan Hans Tiebot. Hij is initiator en voorzitter van de Stichting ‘Hart voor Diepenveen’. Met deze AED mee zijn er 12 locaties in en rond Diepenveen waar dag en nacht een AED ter beschikking is voor de Diepenveense bevolking als hulpmiddel bij een reanimatie van een slachtoffer met een hartstilstand.

“Door dit jubileum met alle publiciteit er omheen weten veel mensen weer dat we bestaan. Dat geeft bekendheid en we hebben weer nieuwe leden mogen inschrijven”, zegt een tevreden voorzitter van de DBV Henk Dragt.

Klik hier voor foto's (gemaakt door Harry Mulder behalve laatste twee) van het jubileum van de DBV. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Griepprik weer inzicht

4 oktober 2012

Zaterdagmorgen 27 oktober wordt bij Huisartsen Diepenveen aan de Dorpsstraat de jaarlijkse griepprik gegeven tussen 9.00 en 11.00 uur.

Op woensdag 31 oktober kan men ook terecht van 13.00 tot 15.00 uur.

De griepprik is voor mensen van 60 jaar en ouder en voor patiënten die een aandoening hebben zoals hart/longziekten en andere ziekten. Mensen met een aandoening krijgen bericht thuis.

Foto: Alex Schokker (archief 2011)

Klik voor vergroting

Naar begin

Dominee ziet Abraham

Door Harry Mulder
4 oktober 2012

Dominee Henk Spit is vandaag 50 jaar geworden. Al weer zeven jaar geleden kwamen Henk en Sia Spit samen met hun kinderen Mattijs, Jasmijn en Tomas vanuit Biddinghuizen naar Diepenveen toe. De vorige dominee Hein de Bie ging na 27 jaar met emeritaat waardoor de gemeente een nieuwe dominee moest beroepen. In januari 2006 werd Henk Spit geinstalleerd als nieuwe dominee voor Diepenveen.

Een hobby van Henk en Sia is het houden van bijen (zie de bijenkorf op de foto) en ze zijn betrokken bij de Imkersvereniging die volgend jaar haar 100-jarige jubileum viert. In kleine kring viert de kersverse 50 plusser zijn verjaardag.

Klik voor vergroting

Naar begin

Sneak preview ‘Mountainbike-netwerk Salland’

3 oktober 2012

Aan het ‘Mountainbike-netwerk Salland’ wordt op dit moment hard gewerkt, vrijwel niemand weet dat de eerste rondjes nu al klaar zijn!

Op zaterdag 6 oktober 2012 vindt om 9.30 uur de opening plaats op de parkeerplaats van het Wechelerveld door dhr. C. van den Berg, voorzitter van PG LEADER Salland, van het eerste mountainbike rondje welke onderdeel is van het ‘Mountainbike-netwerk Salland’.
Het eerste mountainbike rondje gaat over de natuurgebieden Wechelerveld (Diepenveen) en de tweede over de Oostermaet (Lettele). Daartussen in ligt een verbindingsroute. Het mountainbike rondje is geheel bewegwijzerd en is ongeveer 4,5 kilometer lang. De route is voor een groot deel een single-track en voert je over onverhard terrein, met technische passages, uitdagende bochten langs bomen en water.

Klik voor vergroting

Dat het ‘Mountainbike-netwerk Salland’ door het cultuurhistorische landschap van Salland gelegd mag worden is uniek. Het Mountainbike-netwerk is een Leader project waarbij zowel de Sallandse gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte , als de provincie Overijssel en Europa Loket gelden beschikbaar gesteld worden voor de realisatie van de routes.

Vele partijen werken samen om de mountainbike routes aan te leggen zoals Salland Marketing, Stichting IJssellandschap, particuliere grondeigenaren, Staatsbosbeheer, landgoed De Bannink en vele vrijwilligers van toerfietsvereniging de Zwaluwen.

Bij de opening is het mogelijk een ATB clinic op het Wechelerveld te volgen, die wordt gegeven door Paulo ten Buuren. Hij is docent en lid van de Zwaluwen. Van 9.00-10.00 uur voor kinderen tot 16 jaar en van 10.00-11.00 uur voor kinderen vanaf 16 jaar. Vooraf graag opgeven: ptenbuuren@gmail.com. Graag eigen kleding en fiets meenemen.

Van 9.00-14.00 uur staan er op de parkeerplaats van het Wechelerveld ook standjes van Riesewijk, Bos en Timmer allemaal ATB-specialisten, zij zorgen voor tips en informatie over mountainbiken, over de juiste afstelling van de fiets en de juiste fietshouding.

Op zaterdag 6 oktober vindt ook de landgoederentoertocht plaats van de Zwaluwen. Deze gaat grotendeels over de nieuwe vaste mountainbikeroutes. Er zijn twee afstanden 30 en 45 km. Wilt u hieraan deelnemen dat kan via opgave: www.tvdezwaluwendeventer.nl.
Kom naar de sneak preview van het eerste mountainbike rondje: ‘Wechelerveld-Oostermaet’!
Zaterdag 6 oktober van 9.30-14.00 uur op het Wechelerveld, iets ten noorden van Deventer/Schalkhaar zijweg van de N348.

Naar begin

Twee gewonden bij frontale botsing IJsseldijk

3 oktober 2012

OLST/DIEPENVEEN - Een bestelbus en een personenauto zijn afgelopen zaterdagmiddag rond twee uur frontaal op elkaar gebotst op de IJsseldijk tussen Olst en Deventer.
De personenauto, bestuurd door een 44-jarige vrouw uit Wijhe, raakte door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft waardoor de botsing ontstond. De bestuurder van de bestelbus, een 65-jarige man uit Steenderen, moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd. Zowel de vrouw als de man werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleken ze, op een paar beurse plekken na, geen verwondingen aan het ongeval te hebben overgehouden.

De IJsseldijk was tot het eind van de middag afgesloten voor verkeer, dat werd omgeleid via Diepenveen. Naar de toedracht van het ongeval is een onderzoek ingesteld.

Klik voor vergroting
Foto: Alex Schokker

Naar begin

Kleurrijke vogels op de Haere

3 oktober 2012

Zondag 7 oktober uur presenteren bijna 50 kunstenaars een gezamenlijke installatie van ‘ruimtelijke vogels’ in de bomen van Landgoed de Haere, gelegen aan de IJsseldijk tussen Deventer en Olst. De kunstenaars doen mee aan het ‘Bird Art Installation Project’: een nieuw internationaal kunstproject waar meer dan 500 kunstenaars uit 36 landen aan meedoen.
Het vogelschouwspel op de Haere wordt om 12.00 uur geopend en is verder de gehele middag te bezichtigen. Daarna treedt de Zwolse band ‘Pek en Veren’ op en kunt u genieten van koffie met gebak of een ‘vogellunch’ in Brasserie ‘En Progresse’. Joke Proper en Henny Schaapman zijn de trekkers van het Overijsselse aandeel in het project. ‘We zijn zelf verrast over het feit dat zoveel kunstenaars enthousiast zijn geworden. Zelfs een aantal verenigingen is spontaan aangehaakt”, aldus Schaapman. Precies wat het project beoogt: verbinding door creatie!
Voor meer informatie: www.enprogresse.nl.

Naar begin

Workshop Alles over thee

3 oktober 2012

Na water is thee de meest gedronken drank ter wereld. Maar wat weten we eigenlijk over dit drankje? De theecultuur gaat bijna 5000 jaar terug. Er valt dus veel te ontdekken. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van thee, de landen waar de theeplant groeit en de manier waarop thee wordt gemaakt. En natuurlijk valt er vooral ook veel te proeven.
Theesommelier Anja Wiersma neemt u mee op een zintuiglijke reis langs diverse theeproducerende landen, met aandacht voor de verschillende soorten thee, zetmethoden en theegebruiken.
Ook verkennen we de mogelijkheden van thee met gedroogde en vers geplukte kruiden uit de tuin van de kwekerij.

Datum: 10 oktober 2012
Locatie: Kwekerij Het Nieuwe Veld
Boxbergerweg 46, 7431 PN Diepenveen
Tijdstip: 13.00 tot 16.00 uur.
Kosten: € 18,50 en voor Vrienden van de kwekerij € 15,00.
Inschrijven via: info@kwekerijhetnieuweveld.nl
Tel. 06 53 97 21 68

Naar begin

Tracé 37 opent deuren

28 september 2012

Vandaag opent Tracé 37 het cafégedeelte voor het publiek om 20.00 uur in het pand waar voorheen Moeke was gevestigd.

Een week later op vrijdag 3 oktober gaat het restaurant om 17.00 uur open voor gasten.

Naar begin

Interne facelift crematorium

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
Auteur: door Peter ten Cate
28 september 2012

DIEPENVEEN - Crematorium Steenbrugge aan de Raalterweg wordt intern opgeknapt. In opdracht van Yarden worden diverse ruimten de komende maanden onder handen genomen.
Ze worden wat sfeer betreft zo ingericht dat ze volgens Yarden bijdragen aan het verwerkingsproces van het afscheid. Elke ruimte krijgt een eigen kleur, geur, inrichting en audiovisuele voorziening. De uitvaartonderneming verwacht dat de restyling een positieve impact heeft op de beleving van haar gasten. Om de overlast te beperken werken de aannemers tussen 20.30 en 11.30 uur. Plechtigheden kunnen dan, zowel in de grote als kleine aula, om 12.30, 14.30, 16.30 en eventueel 18.30 uur worden gehouden.

In oktober worden de grote aula en familiekamer aangepakt. Familie wordt in de presentatieruimte (tegenover de receptie) ontvangen. Koffiekamer 1 fungeert als aula. Koffiekamer 2 doet dienst als condoleanceruimte. In fase twee (1-23 november) wordt koffiekamer 1 opgeknapt en een ruimte voor uitvaartverzorgers gerealiseerd bij de uitgang van de koffiekamers. De vernieuwde familiekamer en grote aula zijn weer in gebruik. Koffiekamer 2 fungeert als condoleanceruimte. In fase 3 (24 november-15 december) wordt koffiekamer 2 aangepakt. Grote aula, familiekamer en koffiekamer 1 zijn weer normaal in gebruik.

Naar begin

Workshop Maak van uw tuin een bijenrestaurant

28 september 2012

Gebrek aan voedsel is een van de oorzaken van de dramatische teruggang van de bijenstand. Daar kunnen we gemakkelijk wat aan doen, door meer drachtplanten te planten en zaaien. Daarmee vergroten we het voedselaanbod van de bijen, en ook de vlinders. Diversiteit van de beplanting is het sleutelwoord.
De workshop is bedoeld voor mensen die iets willen doen voor de bijen. U krijgt praktische tips voor de aanpassing van uw beplanting en een kijk op uw tuin door de ogen van de bij.

Tijdstip: 13.00 tot 16.00 uur.
Kosten: € 18,50 en voor Vrienden van de kwekerij € 15,00.
Inschrijven via: info@kwekerijhetnieuweveld.nl
Tel. 06 53 97 21 68

Naar begin

Begrafenisvereniging kan nog overleven

Temidden van de commerciële uitvaartbedrijven is de Diepenveense Begrafenis Vereniging, voortgekomen uit naoberschap en inmiddels tachtig jaar, nog springlevend.

Opmerkelijk feitje uit de historie van de DBV: vroeger waren vooral timmerlieden uitvaartleider bij de vereniging. Niet onlogisch gezien het moeten dichttimmeren van de kist.

Trend: Zelf kist dragen. een trend bij uitvaarten is dat familieleen zelf de kist dragen, weet de Diepembveense Begrafenis Vereniging. Dragers van de DBV zijn dan niet nodig. "Steeds meer mensen brengen door zelf de kist te dragen de laatste eer aan een overledene."

• Begrafenisverenigingen staan onder druk in dorpen maar kunnen nog overleven.
• Jubilerende Diepenveense Begrafenis Vereniging grijpt tachtigjarig bestaan aan voor teken van leven.
• Met open huis en jubileumviering meer bekendheid en leden werven.

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Martijn Ubels
27 september 2012

DEVENTER - Het voortbestaan van begrafenisverenigingen staat onder druk, maar ze hebben voorlopig zeker toekomst, zegt Henk Dragt, voorzitter van de Diepenveense Begrafenis Vereniging (DBV). "Een lidmaatschap is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. In het gehele verenigingsleven zie je dat ledenaantallen teruglopen, ook bij begrafenisverenigingen. In ons geval speelt nog dat zeker bij jongere generaties ons bestaan niet altijd bekend is. Dat is ook wel logisch, met tal van commerciële partijen tegenwoordig die een begrafenis of uitvaart verzorgen. Maar in feite doen wij hetzelfde."
DBV is eigenlijk naoberschap, legt Dragt uit. Vroeger op het platteland verzorgden buurtbewoners zelf de uitvaart van een ingezetene. Mede omdat er steeds meer aan regelwerk en organisatie bij kwam kijken, werd in veel dorpen in een vereniging opgericht.
In Diepenveen verzorgt DBV de hele begrafenis of crematie, compleet met dragers en een uitvaartverzorger, die de leiding heeft. Op de Diepenveense begraafplaatsen, maar ook in het crematorium aan de Raalterweg.
Over de motieven om zaken via de vereniging te regelen, zegt het bestuur dat de 'vertrouwdheid' een rol kan spelen. De vereniging bestaat uit hoofdzakelijk vrijwilligers uit het dorp, vertrouwde gezichten. "Die vertrouwdheid is voor ons zelf ook belangrijk. Zo halen we de contributie van vijf euro per jaar persoonlijk op bij de mensen. Zo heb je direct contact."
De financiën kunnen ook reden zijn voor de vereniging te kiezen, zegt Dragt: "Omdat wij met vrijwilligers werken, zijn de kosten van de uitvaart voor leden lager dan bij een commerciële partij." Met name oudere generaties zijn lid van de vereniging. DBV telt ongeveer 125 leden (gezinnen).
Waar een vereniging vroeger moeiteloos alles alleen kon doen, is nu meer samenwerking nodig. "We werken samen met vergelijkbare organisaties in Olst en Wesepe."
Zo hebben de drie één uitvaartverzorger of uitvaartleider in dienst. Een (betaalde) parttime-functie, maar voor één vereniging is er te weinig werk. De dragers zijn bij alle drie inzetbaar, waarbij meespeelt dat het moeilijk kan zijn voor die functie voldoende mensen te charteren. "In Diepenveen speelt dat niet. Het zijn doorgaans zelfstandigen uit een dorp die flexibel in hun tijd zitten om dit werk te doen. In zijn algemeenheid wordt die groep wel kleiner."
DBV verzorgt doorgaans ongeveer 35 uitvaarten per jaar. "Maar onze mensen kunnen ook worden ingezet bij een uitvaart verzorgd door een commerciële partij. Wij zijn niet concurrerend en zijn dienstverlenend." DBV haalt ook inkomsten uit het ter beschikking stellen van de aula op de Tjoenerhof ". De aula is van de gemeente, maar we zijn blij met de afspraak dat wij het beheer mogen doen."
De organisatie van de open dag is in handen van de DBV, ondersteund door Historische Vereniging Diepenveen en Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer.

6 oktober open huis

Ter ere van het tachtigjarig bestaan is er een grootse jubileumviering en open huis op zaterdag 6 oktober rond begraafplaats de Tjoenerhof aan de Averlose Houtweg.
Blikvanger is de lijkkoets van Daan Modderman. Modderman werd in de jaren zeventig bekend door het tv-programma Showroom. Modderman had een eigen lijkkoets aangeschaft voor zijn uitvaart. "Er is een waardig programma samengesteld
voor jong en oud", zegt DBV.
Vanaf 11 uur zijn er exposities over begraven vroeger en nu, met kleding en vervoermiddelen. Vanaf 13 zijn er presentaties: hospice de Winde, over de restauratie van de begraafplaats Roeterdsweg en over het restaureren van graftrommels.
Om 16 uur is er een receptie.
www.uitvaartverzorgingdiepenveen.nl

Vak van doodgraver kent ook leuke momenten

Hij was een kwart eeuw het gezicht van de begraafplaats aan de Tjoenerhof. Harry Bodifée (66) was de laatste (persoonlijke) beheerder en doodgraver op de Diepenveense begraafplaats, in dienst van de toenmalige gemeente Diepenveen. "Mensen denken weleens dat het een ellendige baan is", vertelt Bodifée. "Ja, je maakt veel narigheid mee, maar je moet daar op een goede manier mee om gaan. Ik heb dit werk altijd gezien als dienstverlening aan de mensen. De dood hoort bij het leven en het is fijn als je je steentje kan bijdragen aan een waardig einde. Door het werk besefte ik dat we mensen zijn en het leven eindig is. Relativeren, ja."
Sommige begrafenissen doen veel met je, weet Bodifée. "Met name van kinderen. Ik kan me ook nog het Scheg-busongeluk herinneren. Een kind dat zich bij de begrafenis tot haar overleden moeder richtte: dat was wat, hoor. Dat blijft je bij. Maar over het algemeen kon ik er goed mee omgaan. Ik sprak er thuis met m'n vrouw dikwijls over. Dat was een goede manier om het van je af te zetten."
Veel leuke dingen maakte hij ook mee. Zoals een zomeravond in de jaren zeventig. "Een bloedhete zomer. Ik dacht: ik ga niet in de zon overdag een graf graven, maar begin 's avonds vast." Het werd een lange avond. Zonder dat Bodifée er erg in had, bleek hij gaandeweg gravend al zo diep in de grond te zitten dat hij niet meer bij z’n laddertje kon komen, dat standaard op de rand van het graf lag. Zijn geroep op de verlaten begraafplaats
bleek vergeefs, zodat er niets restte dan daar op de bodem van het graf zand weer op een hoop te gooien om er weer uit te komen.
Of die keer dat hij door een onoplettendheid in een net gegraven graf viel. "Is me één keer gebeurd. Maar ja, als ik het vertelde hoorde je natuurlijk direct: wie een kuil graaft voor een ander..." Andere anekdote: een medewerker van het gemeentelijke groenbedrijf die bij het bladruimen op de andere begraafplaats in het dorp, aan de Roeterdsweg, ineens wegzakte in de bodem. Hup, zo door het gras, waaronder een niet zichtbaar graf was. " Als een haas ging-ie er vandoor, die man dacht letterlijk dat hij bij de benen was genomen. Ach, begraafplaatsen, daar hangt voor veel mensen 'iets' om heen."
Sommigen op het voormalige Diepenveense gemeentehuis dachten destijds dat Bodifée alleen bij begrafenissen werk had. "Alsof je de rest van de t,ijd zat te niksen. Ik heb die mensen maar eens uitgenodigd, konden ze zien wat hier allemaal te doen is. Het onderhoud vergt veel tijd, dan had je nog het toewijzen van graven, de financiële administratie, de taken rond een begrafenis en meer." En dan was hij ook nog geregeld te vinden aan Roeterdsweg. "Het was veel alleen werken en in alle rust. Je hoorde vaak alleen de vogels, maar dat heeft mij altijd gelegen."
Het was zeker toen veel nog met de hand ging zwaar, maar dankbaar werk, vertelt Bodifée, die het DBV-jubileum zal bijwonen.
"Toen ik indertijd reageerde op de advertentie voor de baan, had ik wel twijfels. Ik zat in het hovenierswerk, dit was wat anders. Maar ik heb nooit spijt gehad. Ik ben ook blij dat sinds ik ben gestopt ik in de dienstwoning bij de begraafplaats mag blijven: wonen. Dit is een mooie plek in de bossen, rustig, middenin de natuur. Het is ook die ligging die de begraafplaats zo bijzonder maakt."
De gemeente Deventer bracht begin deze eeuw de taken rond de begraafplaats Tjoenerhof onder bij het gemeentelijk groenbedrijf en thans uitvaartorganisatie Yarden.

Naar begin

Diepenveense genomineerd beste zorgidee 2012

Door Alex Schokker
27 september 2012

Louise Kamphorst uit Diepenveen is genomineerd voor het beste zorgidee 2012. De doktersassistente van huisartsenpraktijk Diepenveen is uit 354 inzendingen met vijf anderen uitgekozen met hun beste idee. De zes genomineerden hebben verschillende ideeën over de zorg. Louise Kamphorst (53 jaar) die al tientallen jaren in de huisartsenpraktijk Diepenveen werkt had het volgende idee: de website van thuisarts.nl.

‘Laat de huisarts patiënten voor veelvoorkomende klachten verwijzen naar thuisarts.nl. Zij kunnen dan daar eerst zelf kijken voordat ze de huisarts bellen, of ná een doktersbezoek alles rustig nalezen.’

Foto: Alex Schokker

Klik voor vergroting

Deze website heeft een aantal voordelen: begrijpelijke taal, betrouwbare informatie, wordt actueel gehouden, onafhankelijk,dus geen reclameuitingen en de patiënt kan na het een bezoek aan de huisarts de uitleg nog eens nalezen.
Deze website werd samengesteld door huisartsen en is een initiatief van het Nederlandse huisartsen genootschap (De NHG).
Louise Kamphorst denkt dat haar idee een bezuiniging kan opleveren voor de gezondheidszorg.

Het publiek kan op haar stemmen via internet: www.hetbestezorgidee.nl.
Stemmen kan tot 23 oktober en op 29 oktober zal de winnaar van het beste zorgidee bekend worden gemaakt. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst van de Awarduitreiking.

De genomineerde zorgideeën worden beoordeeld door een deskundige jury:
Prof. Dr. Urbanus, oud bestuursvoorzitter AMC.
Dr. Hasekamp, directeur Zorgverzekering Nederland.
Mr. Kleijnenberg, voorzitter Raad van Bestuur ONVZ.

Naar begin

Genieten in de zon

Door: Hanne Struik
27 september 2012

Klik voor vergroting

Het was zaterdag genieten geblazen op de laatste zonnige zomerdag. De eerste editie van de Herfstmarkt van Kwekerij Het Nieuwe Veld in Diepenveen trok 22 september honderden bezoekers. Voor de echte tuinliefhebber was er volop informatie over het vermeerderen van planten, over bollen, bijen en zaden, over bemesten en bodemverbetering.

Veel bezoekers lieten zich voorlichten over de voordelen van de herfst om de eigen tuin te veranderen of te verbeteren. Bloemen, planten, bollen en tuinmateriaal werden goed verkocht.

Maar het was ook volop genieten van de zon, rondkijken en zitten in de grote tuin in herfstsfeer. En natuurlijk proeven van home-made lekkernijen.

Naar begin

Boom over Sallandsweg

25 september 2012

Met de stormachtige wind van maandagmiddag legde een beuk aan de Sallandsweg tussen het Randerpad en de dijk het loodje. De boom viel over de straat in het weiland van een aanwonende veehouder.

Hoewel de brandweer werd gewaarschuwd, hoefden de brandweerlieden niets te doen. Omwonenden hadden de over de weg liggende boom aan weerszijden van de weg met eigen motorkettingzagen al doorgezaagd en met een heftruck de boom aan de kant gelegd.

Het verkeer had zo niet langer hinder van de boom.

Klik voor vergroting

Naar begin

Diepenveense Burendag aan de Molenkolk

22 september 2012

Afgelopen zaterdag rond 13.15 uur opende burgemeester Andries Heidema de Burendag voor heel Diepenveen. Dit gebeuren vond plaats aan de Molenkolk. Deze plek was bewust gekozen, omdat in het verleden hier zomers de zwemlessen werden gegeven en in de winter kon er geschaatst worden, als er ijs lag.

Op de Burendag was er voor elk wat wils: optredens, spellen, een historische wandeling, een vliegerwedstrijd en een hapje en een drankje.

Klik hier voor foto's van de Burendag. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Begoniawedstrijd op de basisscholen

Door: Harry Mulder
21 september 2012

Klik voor vergroting

Ieder voorjaar worden door leden van de Diepenveense Tuinbouwvereniging begoniastekjes uitgedeeld op de beide basisscholen in Diepenveen. De hele zomer hebben de kinderen hun best gedaan om de stekjes thuis te laten uitgroeien tot mooie bloeiende begoniaplanten. Het resultaat is iedere jaar weer verrassend, van kleine gedrongen plantjes tot uit de kluiten gewassen ‘reuzen’. Alle ‘soorten en maten’ begoniaplanten kleurden de hallen van de scholen waar een deskundige jury van de Tuinbouwvereniging, bestaande uit de heren Jan Berends, Johan Jeurlink en Piet Mulder hun oordeel velden over de planten. Er werd ondermeer gekeken naar vorm en compactheid. Naast het toekennen van een eerste prijs kregen een aantal kinderen een eervolle vermelding.


De Zonnewijzer

1e prijs: Sophie Hoogeveen
Eervolle vermelding: Mathijs Bolink, Melan Draaijer en Mees Hulleman

Klik voor vergroting

De Slingerbos

1e prijs: Wessel Bosse
Eervolle vermelding: Demi Jeurlink, Boris Gerritsen, Vincent van Remmen, Kay Jeurlink, Bram Oldeniel, Emma Tijssen, Kamiel de Klein, Nick Grievink, Ellen van Noorel en Emma van de Wijs

Klik voor vergroting

Naar begin

IVN wandeltocht op Nieuw Rande

20 september 2012

Het IVN verzorgt op zondag 14 oktober een paddenstoelenwandeling op landgoed Nieuw Rande in Diepenveen.
Er kan gestart worden vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur vanaf de TOP-parkeerplaats aan de IJsseldijk bij Nieuw Rande in Diepenveen (einde 15.00 uur).

De deelnemrers kunnen de route zelf lopen, met onderweg informatie over alle paddenstoelen die ze tegenkomen. De organisatie raadt aan een spiegeltje mee te nemen om de sporen aan de onderkant van de paddestoelen te bekijken.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Klik voor vergroting

Naar begin

Energy Event Diepenveen

Je energie in balans

20 september 2012

Zaterdag 29 september organiseren Marjet Gooiker en Evelyn Krisman een open dag waar je kennis kunt maken met verschillende energiemethodes als Touch of Matrix, Reconnective Healing, Quantum Touch, Reiki, diverse massages, klankschalen, tenen lezen, tarot en nog veel meer.
Maak kennis met de mogelijkheden en ervaar zelf wat energie met je doet.

U bent van harte welkom van 11.00 tot 17.00 uur aan de Wechelerweg 26, 7431 PB Diepenveen.
De toegang is gratis.

Voor een flyer van de open dag klik hier.

Naar begin

Vernielingen Oranjelaan

16 september 2012

Zaterdagavond rond 23.45 uur hebben een vijftal jongeren op de fiets op verschillende plaatsen vernielingen aangericht. De jongeren kwamen vanaf ’t Weterman en gingen richting Deventer. Bij een winkel duwden ze twee bloembakken om en gooiden een houten tuintafel bij de buren in de tuin. Een camera in de winkel heeft hiervan een gedeelte geregistreerd. Ook gooiden ze hier een plantenbak die ze elders hadden meegenomen kapot.

Bij een verderop gelegen woning werd een kunststof tuintafel over de heg in de tuin van de buren gegooid. Toen twee wandelaars het vijftal daarop aansprak gingen ze er vandoor.

Inmiddels had iemand de politie gebeld, maar deze had richting Deventer geen vijftal aangetroffen.

Een week eerder werd met een bierflesje een raam ingeslagen van een woning aan de Oranjelaan.

Naar begin

Kysia Hekster & Alex Akela

Russisch weekeinde

Het eerste weekeinde van de School van Frieswijk staat in het teken van Rusland. Op zaterdagavond 22 september zal NOS correspondente Kysia Hekster met een lezing van start gaan. Zij zal vertellen over haar ervaringen als correspondente in Moskou en de huidige ontwikkelingen in het land. Deze lezing zal omlijst worden met een optreden van Alex Akela.
De in Rusland geboren singer-songwriter Alex Akela kwam in 1996 naar Venlo, omdat zijn moeder hertrouwde met een Nederlandse man. Zijn komst naar het westen gaf hem de kans om zich muzikaal te ontwikkelen. Akela is van oorsprong namelijk een klassiek geschoold violist aan het conservatorium, met piano als tweede instrument. In 2001 besloot hij echter om een andere richting te kiezen. Geen bladmuziek meer, maar improvisatie. Geen deftige concertzalen, maar rokerige kroegen. Zodoende kwam hij terecht in de wereld van blues, jazz, funk en folk.
Als onderdeel van diverse formaties leerde hij deze wereld kennen, en speelde op diverse podia in binnen- als buitenland. Akela is nog steeds een graag geziene sessiemuzikant voor verschillende artiesten. Zo heeft hij onder meer samengewerkt met Bertolf, JW Roy en Candy Dulfer. Het reizen is in zijn debuutalbum Serendipity een rode draad. ‘Maar je hoeft het niet per se letterlijk te nemen. De reis is een geweldige metafoor voor het leven in het algemeen’, aldus Akela. Aan dit debuutalbum werkten diverse gastmuzikanten mee, zoals Phaedra Kwant (Veldhuis & Kemper), Mike Roelofs (Iain Matthews) en Gino Bombrini (Pete Philly). Allesbehalve saaie reisgenoten!
Inmiddels heeft Akela zich ontwikkeld tot multi-instrumentalist en speelt naast viool en piano ook gitaar, toetsen, accordeon, bas, mandoline, dobro, banjo, lichte percussie en mondharmonica. Nog altijd is Alex Akela veel onderweg en neemt zijn liedjes altijd met zich mee.

Zaterdag 22 september | School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, Schalkhaar | Aanvang 20.30 uur | Entree € 10,- | Elke tweede kaart € 5,-! | Reserveringen info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570 530115 | www.schoolvanfrieswijk.nl

Naar begin

Blueszondag op de Haere

15 september 2012

Zondag 16 september om 15.00 uur is er een optreden van singer-songwriter ‘Hills’, in de sfeervolle locatie van Brasserie ‘En Progresse’ op de Haere. Entree is gratis. De brasserie is gevestigd in de prachtig gelegen Havezate de Haere vlak bij de dijk tussen Deventer en Olst, aan de Haereweg 4.
Hills is het pseudoniem van multi-instrumentalist Anne-Maarten van Heuvelen. Onder de naam Hills speelt hij rootsy singer/songwriter liedjes overgoten met een stevige scheut blues.

Klik voor vergroting

Hills kocht op zijn vijftiende verjaardag zijn eerste basgitaar. Op zijn drieëntwintigste woonde hij een half jaar in New York. Daar ging hij serieus aan de slag met het schrijven van eigen werk. Na terugkeer in Nederland maakte hij zijn eerste soloplaat ‘Friday the 17th’.
Naast zijn solocarrière speelde Hills o.a. in de MarbleTones, NO Blues, Judge Abraham and the Jury, Kill City Rebel en Rude Rich and the High Notes. Daarnaast toerde hij de afgelopen jaren als bassist door Europa met Amerikaanse bluesacts waaronder de Tony Vega Band en Wolf Mail.

Het optreden van Hills is het 8e optreden in de serie ‘Summerstories’: het singer-songwriterproject van ‘En Progresse’ i.s.m. Band in a Barn en ondersteund door de Gemeente Olst-Wijhe. Het project wordt op 28 oktober afgesloten met een festivaldag. Voor meer informatie: www.enprogresse.nl.

Naar begin

Nieuwe directeur voor de Zonnewijzer

Door: Harry Mulder
14 september 2012

Interconfessionele basisschool de Zonnewijzer aan de Molenweg heeft een nieuwe directrice, Nanneke Pol. De vorige directrice, Elly Langenakker heeft na een paar jaar verbonden te zijn geweest aan deze school om redenen van persoonlijke aard besloten haar loopbaan hier niet voort te zetten. Hierdoor ontstond bij de stichting Quo Vadis (een overkoepelend orgaan voor het basisonderwijs waaronder 20 scholen in Deventer en Almelo vallen) waaronder ook De Zonnewijzer valt de vacature waarin Nelleke Pol een enorme uitdaging zag.

Klik voor vergroting

Nanneke Pol is 35 jaar en woont met haar man en drie kinderen in Twello. Gedurende twaalf jaar is zij verbonden geweest aan de Bernardusschool in Colmschate die ook valt onder voornoemde Stichting. Daar heeft zij les gegeven aan groep 8. Vanaf 2005 was ze in functie als adjunct-directeur, de laatste twee jaar als directrice.

Naast de uitdaging om directeur te willen worden, “leiding geven aan een team” was het dorpse karakter van de school in Diepenveen een groot argument voor Nanneke.
“Het dorpse karakter spreekt mij enorm aan: het is intiemer, kinderen kennen elkaar beter en ouders zijn bereidwilliger om mee te helpen. Ik mag nu leiding geven aan een super gemotiveerd team, een spontaan team voor wie het ook een nieuwe uitdaging is om met een nieuwe collega te mogen samenwerken. Ik voel me nu al thuis", zegt Nanneke Pol.

Naar begin

De heer B.A.TH.F. Assink Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

14 september 2012

Bij Koninklijk Besluit is de heer Bernard Assink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Andries Heidema reikte, namens Hare Majesteit de Koningin, op 14 september de onderscheidingstekens uit tijdens zijn afscheidsreceptie als voorzitter van het bestuur van IJssellandschap.

IJssellandschap
De heer Assink is een bijzondere vrijwilliger die zich op verschillende maatschappelijke terreinen met deskundigheid en vol overgave belangeloos inzet. Denk hierbij aan de kerk, sport, cultuur, natuur en sociaal maatschappelijk. Tijdens zijn - meer dan 21 jarig - voorzitterschap van de Stichting IJssellandschap is er onder zijn bezielende leiding een aantal belangrijke ontwikkelingen tot stand gekomen.

Katholieke Bijbelstichting
14 jaar voorzitter van de Katholieke Bijbelstichting en daarnaast ruim 8 jaar van de Inter-parochiële vereniging Deventer. Zijn intuïtie en gevoel voor de talenten van mensen, zijn visionair ondernemerschap, zijn creativiteit en zijn gevoel voor humane en ideële waarden, zet hij bij deze functies volledig in. Hij heeft een doorslaggevende bijdrage geleverd aan bestuurlijke en zakelijke aspecten van de afronding, marketing, presentatie en introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004.

Klik voor vergroting
Foto: Alex Schokker

 

 

Radboudstichting
Drie jaar lang is hij penningmeester geweest van de Radboudstichting (nu stichting Thomas More). deze stichting houdt zich bezig met de vorming van studenten in het hoger onderwijs en schept mogelijkheden waardoor jonge mensen tijdens hun studie in aanraking kunnen komen met bronnen van waarde uit de veelkleurige traditie van katholieke levensbeschouwing.

VVV Deventer
Ook is hij ruim 14 jaar algemeen bestuurslid van de VVV Deventer, waar hij zijn bijdrage levert door alert te zijn op de grote lijnen, het meerjarenperspectief en bij voortduring open te staan voor nieuwe initiatieven en ondernemerschap.

NV DOS
Op het gebied van de sport in Deventer heeft hij zijn steentje bijgedragen door zijn jarenlange voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van de Deventer IJssportcentrum (later NV DOS) en zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van de oude ijsbaan in Deventer. In zijn periode als lid (vanaf 1980 tot 1996) fungeerde de heer Assink als vice-voorzitter en leidde hij bij afwezigheid van de voorzitter de vergaderingen. In die periode werden de contouren gelegd voor de realisering van Sportcentrum De Scheg, waarin een nieuwe kunstijsbaan een prominente plaats zou gaan innemen en waarbij de heer Assink in veel overlegsituaties de RvC vertegenwoordigde. In 1996 werd de heer Assink voorzitter. In die hoedanigheid had hij veel bemoeienis met de, vooral financieel, ongunstige aanloopjaren van De Scheg. Hoewel de kunstijsbaan draaide conform de prognoses, bleven de overige faciliteiten van het sportcentrum ver achter bij de aannames. Als voorzitter van de RvC van de kunstijsbaan, welke laatste als een eigen entiteit in het geheel functioneerde, had hij dus “rustig” achterover kunnen leunen. Hij besefte echter dat het geheel meer is als de som der delen en vanuit die visie ging ook de NV DOS (Deventer Ontwikkelingsmij Sportcomplexen) hem aan het hart en werkte hij mee aan een meer gezonde bedrijfsvoering.

DKW
Hij is vier jaar voorzitter geweest van het bestuur van de Deventer Kring van Werkgevers. De voornaamste doelstellingen van de DKW zijn: * behartigen van gemeenschappelijke belangen van de leden; * erkend gesprekspartner zijn van de (gemeentelijke) overheid; * maatschappelijke partner in en voor de Deventer gemeenschap; * bindend uitwisselings- en ontmoetingspunt voor de leden.

NV BERGKWARTIER
Vanaf 1991 tot heden is de heer Assink president-commissaris van de NV Bergkwartier. Op deze NV – die zorgt voor behoud en ontwikkeling van monumentale, historische panden in Deventer – heeft de heer Assink een duidelijke stempel gedrukt, wat terug te vinden is in bijv. de professionalisering van de NV. Zijn idealistische bevlogenheid en motivatievermogen en zijn betrokkenheid bij de stad, helpen hem hierbij.

Naar begin

Expositie realistische en kleurrijke kunst

11 september 2012

Kom realistische en kleurrijke kunst kijken op zaterdag 15 of zondag 16 september van 13.00 tot 17.00 uur bij Circle Art Next in Diepenveen.

Kunst van ver dichterbij
Karin Nikkessen en Arne Keuning exposeren vanuit hun huis in Diepenveen. Met Circle Art Next tonen zij kunst uit binnen- en buitenland en vertellen het verhaal achter de kunstwerken en de kunstenaars.

Verbouwingsexpositie
Karin Nikkessen en Arne Keuning van Circle Art Next gaan hun huis en galerie verbouwen en houden een "verbouwingsexpositie". Tijdens dit expositieweekend bieden zij kunstwerken tegen aantrekkelijke prijzen te huur en te koop aan. U bent van harte welkom! Ook vrienden, collega's en familie zijn uitgenodigd.

Kunst in de etalage
Circle Art Next heeft ook een etalage ingericht aan de Dorpsstraat te Diepenveen, waar te zien is wat Circle Art Next o.a. in haar collectie heeft. De expositie in de etalage wisselt regelmatig.

Circle Art Next
Molenweg 23
7431BG Diepenveen
www.circle-art-next.nl
www.facebook.com/circleartnext

Naar begin

Presentatie nieuwe workshops en cursussen Atelier Netty Blasman

11 september 2012

Op zaterdag 22 en zondag 23 september presenteert Atelier Netty Blasman aan de Oranjelaan 48 te Diepenveen de cursussen/workshops voor het seizoen 2012 – 2013.

U kunt tijdens het open weekend een kijkje komen nemen naar de nieuwe workshops.
U maakt kennis met de allernieuwste hobbytrends.

Het cursusprogramma biedt u een grote verscheidenheid aan technieken, waarbij u individuele begeleiding krijgt en kunt kiezen uit een groot aantal voorbeelden.
Werken met Powertex en Stone-Art, mozaïeken, porselein schilderen, bewerken van canvasdoeken, keramiek schilderen ……… het is slechts een kleine greep uit het uitgebreide workshopprogramma van het Atelier.

Er is dit seizoen een aantal nieuwe sieradentechnieken uitgewerkt. Er is een groot assortiment van kralen aanwezig. Voor elk wat wils.
Nieuw is het maken van eigen drukkers die passen op de bekende armbanden.
De drukkers kunnen in heel veel technieken gemaakt worden met klei, glas, metaal…… Zo maakt u een armband in een geheel eigen stijl.

De inloopworkshops, waarbij u tegen een gering bedrag aan de slag gaat en in korte tijd zelf iets moois hebt gemaakt, zijn er ook weer in het komende cursusseizoen. In deze make and takes zit bijvoorbeeld het maken van een ring met aluminium draad en een tassenhanger.

Het aantal kinderworkshops is uitgebreid en biedt een aantal trendy cursussen aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Klik voor vergroting
Foto: Netty Blasman

De cursussen en workshops worden ’s avonds, overdag en in het weekend gegeven.
Ook is er plaats voor kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten, familiedagen en bedrijfsuitjes.

U kunt zich tijdens het open weekend laten informeren over de verschillende mogelijkheden van het volgen van een workshop en zich hiervoor opgeven.

De deur staat voor u open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er is parkeergelegenheid aanwezig.

Kijk voor meer informatie op www.ateliernettyblasman.nl.

Naar begin

Rommel brengt iets minder op

9 september 2012

Afgelopen zaterdag was er de jaarlijkse Rommelmarkt in Diepenveen in en rond het Hof van Salland. Een week eerder waren er in heel Diepenveen huis aan huis bruikbare spullen opgehaald. De afgelopen week waren al deze spullen op waarde uitgezocht, gesorteerd en overgebracht naar het Hof van Salland. Al met al is dit een hele logistieke organisatie. De aanvoer was dit jaar iets minder dan voorgaande jaren. De Rommelmarktcommissie denkt dat dit met de huidige recessie te maken heeft. De mensen doen iets langer met hun spullen, zodat er ook minder weggegooid wordt.

Donderdag en vrijdag waren alle spullen voor binnen overgebracht en uitgestald op diverse tafels. Zaterdagmorgen werden de laatste wagens naar het Hof gereden en daar werd de parkeerplaats ingericht als verkoopruimte.

Om negen uur openden de medewerkers van de Rommelmarkt de hekken en een stroom mensen vloog naar binnen naar de tafels van huishoudelijke artikelen, riet, elektrisch apparaten, kleding, schoeisel, schilderijen, bloemen, boeken en verloting. Vooral het eerste uur werd er flink verkocht. Om elf uur begon de veiling in de grote zaal. Buiten stonden meubels, potten, fietsen en ijzerwaren uitgestald.

Aan het eind van de dag werd in recordtempo alles opgeruimd. Voor de vele medewerkers was er aan het begin van de avond een maaltijd in de vorm van een chinees buffet. Na een dankwoord van voorzitter John Bruin kon penningmeester Erik Smeenk meedelen, dat er een netto opbrengst was van 17.000 euro. Dit is iets minder dan de voorgaande jaren.

Klik hier voor foto's van de rommelmarkt. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Picknick en singer-songwriter tijdens Open Monumentenweekend ‘de Haere’

7 september 2012

Aanstaande zaterdag 8 en zondag 9 september is het Open Monumentenweekend met als thema ‘Groen van Toen’.
Havezathe de Haere, groene buitenplaats tussen Deventer en Olst, is het hele weekend open voor bezichtiging en natuurlijk voor koffie met appeltaart. Met zomerse temperaturen in het vooruitzicht, kunt u op zaterdag ook genieten van een picknick rond het huis.
Schuif aan bij de tafel ‘in het groen’ en laat u verrassen door wat de kok van Brasserie ‘En Progresse’, op tafel zet (€ 10,- pp incl. koffie/thee).

Op zondag: vanaf 15.00 uur een gratis optreden van de Nederlands-Amerikaanse singer-songwriter Kristian Salisbury en zijn band. “Kristian Salisbury heeft een stem zoals weinigen hem hebben. Uniek!”, aldus een lovende recensie.
Kristian groeide deels op in LA en verhuisde later met zijn ouders naar het Gelderse Laren. Als reactie op de scheiding van zijn ouders besloot hij de eenzaamheid op te zoeken en terug te keren naar Amerika. In Alaska leerde hij zichzelf gitaar spelen. Met niets dan sneeuw, stilte, rust en zijn tweedehands gitaar schreef hij zijn eerste songs tijdens zijn verblijf in de uitgestrekte natuur van Denali National Park.
Het resultaat: eerlijke songs die de grilligheid van zowel de natuur als het leven zelf weerspiegelen.
Het optreden van Salisbury is alweer het 7e optreden in de serie ‘Summerstories’, het singer-songwriterproject van ‘En Progresse’ i.s.m. Band in a Barn en ondersteund door de Gemeente Olst-Wijhe. Het project wordt eind oktober afgesloten met een festivaldag. Voor meer informatie: enprogresse.nl

Openingstijden de Haere en Brasserie “En Progresse”: Zaterdag: 10.00 uur tot 17.00 uur. Zondag van 10.00 uur tot 19.00 uur.

Naar begin

Superballon de lucht in

7 september 2012

Donderdagavond rond 18.00 uur was het ongewoon druk in een weiland aan de Schapenzandweg nabij Huis Nieuw Rande. In totaal 24 mensen uit de buurt van de bossen van Nieuw Rande had een ticket voor een ballonvaart gekocht met een van de grootste luchtvaartballonnen van het bedrijf A3. Deze ballon is 36 meter hoog en heeft een inhoud van 15.000 m3.

Voor de ballon de lucht in ging kregen de passagiers tekst en uitleg omtrent het hele gebeuren en moesten ze meehelpen met het vullen van de ballon met twee grote ventilatoren. Vervolgens werd met vier grote branders de lucht in de ballon verwarmd. Een deel van de passagiers moest al in de grote mand gaan liggen ter verzwaring van het geheel. Toen de ballon overeind stond, konden de laatste passagiers snel in de mand klimmen en gaf de piloot volgas.

Met de westenwind dreef de ballon in oostelijke richting tot een maximum hoogte van 2.100 meter tussen de wolken. Na ruim een uur landde de ballon nabij Markelo.

Klik hier voor foto's van het gereed maken van de luchtballon. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Hennie 210 goed voor 100.000 liter melk

7 september 2012

De familie Harmelink van Erve Grutterink aan de Schapenzandweg is donderdagavond door de buurt gehuldigd voor het feit dat een koe van hun melkbedrijf, Hennie 210, in totaal 100.000 liter melk had gegeven.

Klik voor vergroting

De moeder van de koe was indertijd door Henk aangekocht voor het bedrijf. Hennie 210 was dus door Henk Harmelink 14 jaar geleden zelf gefokt en groot gebracht op de boerderij. Hennie 210 heeft 10 kalveren voortgebracht en is volgens Henk een gemiddelde koe qua jaarproductie.
“Een gemiddelde koe brengt twee tot drie kalveren voort, wordt vijf tot zes jaar en produceert in haar leven rond de 30.000 liter”, zo geeft Henk ter vergelijking aan.

Onlangs kreeg de familie Harmelink al een plaquette en oorkonde uitgereikt door de Coöperatie Rundveeverbetering. De CRV ontwikkelt en levert informatieproducten aan veehouders en organisaties ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Naar begin

Nederlands diabetes elftal wint bronzen medaille op WK-voetbal

Diepenveense spits Stan Brouwer scoort vijfmaal in zeven wedstrijden.

2 september 2012

Tijdens de zesde editie van de Medtronic Junior Cup Diabetes in Zwitserland, heeft het Nederlands diabetes voetbalelftal de derde plaats behaald. Na een uitgebreide selectieperiode werden elf talenten geselecteerd door bondscoach Tino Stoop. De voorbereiding in Nederland is georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation in samenwerking met Medtronic en de Johan Cruyff Foundation.

Klik voor vergroting

De elf voetbaltalenten plaatsten zich als eerste in de poulefase op zaterdag. Op zondag werd er in de halve finale, na penalty’s verloren van België (2-2). Tijdens een spannende strijd tegen generatiegenoten met diabetes uit Frankrijk, werd de derde plaats veroverd.

Het is de tweede keer dat Nederland deelneemt aan de Medtronic Junior Cup Diabetes. Na de winst van vorig jaar valt het team nu weer in de prijzen. Het team, dat uit jongens tussen de 10 en 12 jaar bestaat, heeft in Zwitserland 7 wedstrijden moeten spelen om dit geweldige resultaat te bereiken.

Foto's FotoHoogendoorn.nl

De Bas van de Goor Foundation verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met diabetes door middel van sport en bewegen. Bas van de Goor: “Tijdens het toernooi hebben de kinderen met diabetes laten zien dat zij, met diabetes, hun sportieve ambities waar kunnen maken. Daarnaast hebben ze veel internationale vrienden gemaakt en van elkaar geleerd.”

De medaillewinnaars arriveerden zondagavond op Schiphol, waar ze uiteraard hartelijk ontvangen werden door vrienden, familie, fans, pers en andere belangstellenden.

Meer informatie over de Medtronic Junior Cup Diabetes vind je op www.juniorcup-diabetes.nl.

De winnaars komen uit:
Apeldoorn, Bilthoven, Blaricum, Breda, Den Hoorn, Diepenveen (Stan Brouwer), Dinther, Nijkerk, Rijen, Rosmalen en Veenendaal.

Klik voor vergroting

Naar begin

Winkelruit ingegooid

3 september 2012

Vrijdagavond even na half twaalf hebben vandalen een afzetpaal door de winkelruit van kapsalon Bouclë aan de Oranjelaan gegooid. De afzetpaal stond bij een werkgat in de stoep.
De afzettingen zijn op verschillende plekken geplaatst in verband met de werkzaamheden aan de Dorpsstraat en oranjelaan.
De Ondernemersvereniging Diepenveen betreurt het, dat het direct al mis is met de afzettingen en andere losliggende objecten. Die worden dankbaar gebruikt om dit soort dingen mee te doen. Ook waren de andere afzetpalen in de werkgaten gegooid, zodat niet te zien is in het donker dat er een gat in de stoep zit.
Levensgevaarlijk!
Bouclë heeft aangifte gedaan van de vernielingen.

Klik voor vergroting

Naar begin

Ophaaldag Rommelmarkt

2 september 2012

Gisteren was de ophaaldag voor de Rommelmarkt van zaterdag 8 september. Na de verregende en herfstige vrijdag was het zaterdag gelukkig uitstekend weer. De ophalers gingen in groepjes met tractoren en wagens heel Diepenveen door.
Als de wagens volgepakt waren, ging het richting de familie Smeenk aan de IJsseldijk. Daar stonden veel vrijwilligers klaar, om te helpen bij het afpakken van de wagens.

Vervolgens werd alles gesorteerd: fietsen bij elkaar, meubels, speelgoed, boeken, elektrische apparatuur, ijzerwaren, huishoudelijke artikelen, kleding en schoeisel.

De eerste indruk van de organisatoren van de Rommelmarkt was, dat er iets minder spullen waren opgehaald vergeleken met voorgaande jaren. Maar dit hoeft niets te zeggen over de verkoop.

De komende week zijn veel vrijwilligers bezig alles te sorteren en te verpakken voor transport donder en vrijdag naar het Hof van Salland. Daar wordt alles keurig per rubriek uitgestald.
Naast de opgehaalde spullen zijn er zaterdag nog oliebollen en bloemen op de Rommelmarkt, is er een verloting en een veiling.

Klik hier voor foto's van de ophaaldag. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

De Battumse Revue komt naar Diepenveen

31 augustus 2012

Op zaterdag 29 september 2012 komt 'De Battumse Revue' naar Diepenveen. Een programma vol humoristische sketches, vrolijke liedjes en kleurrijke dansen wordt dan opgevoerd in het ‘Hof van Salland’.

De ontwikkeling van een nieuwe revue neemt een jaar in beslag. In de tussentijdse optredens worden steeds meer nieuwe onderdelen ingevoegd. Het optreden in Diepenveen is de laatste in de rij. De revue bestaat die avond dan ook vrijwel geheel uit nieuwe onderdelen. Het programma is algemeen geschreven zonder specifieke Bathmense onderwerpen.

De komende productie heeft een nieuw jasje gekregen. Nieuwe, jonge spelers zijn toegetreden; de items zijn korter waardoor ruimte is ontstaan voor een vernieuwende invulling. Dat begint meteen al met een ingrijpende “verhuizing”. De liedjes in de revue worden net als de sketches in het dialect vertolkt. Ze worden begeleid door het eigen revueorkest. Fleurige dansnummers zorgen ervoor dat ook het showelement uitbundig voor het voetlicht komt. Een combinatie van show, mooie muziek, prachtige kostuums en sfeervolle decors.

Kom op 29 september naar het Hof van Salland en laat u verrassen door het veelzijdig programma van de Battumse Revue. Zie voor meer informatie www.battumserevue.nl

Klik voor vergroting

Kaartverkoop:
Kaarten verkrijgbaar vanaf 3 september bij het Hof van Salland.
Prijs: € 10,- inclusief kopje koffie/thee.
Aanvang van de revue: 20.00 uur.

Naar begin

Boom legt het loodje

31 augustus 2012

Vrijdagmorgen is aan de Sallandsweg een boom omgewaaid en op het huis van een 91-jarige mevrouw gevallen. Zij had wel iets gehoord, maar ze was in de veronderstelling, dat het onweergerommel was. Een passerende achterbuurman waarschuwde haar zoon.

Het dak van de woning raakte enigszins beschadigd.

De brandweer kwam nog ter plaatse, maar het betrof hier particulier terrein en er was verder geen gevaar meer. Het Groenbedrijf van de gemeente Deventer heeft de boom ’s middags gekapt.

Klik voor vergroting

Naar begin

Herfst in de tuin: tijd voor tuinieren

29 augustus 2012

Kwekerij ‘Het Nieuwe Veld’ in Diepenveen organiseert op zaterdag 22 september de jaarlijkse Herfstmarkt. In de 7500 m2 grote kwekerijtuin vinden bezoekers de vele vaste planten. Deze zijn op traditionele wijze opgekweekt. Dit betekent geen doorsnee assortiment. Dus niet zo maar een fair of verkoopdag, maar een must voor tuinliefhebbers die sfeer en specialiteiten weten te waarderen.

De herfst is een prachtige jaargetijde waarin voor de tuinliefhebber veel te doen valt. De herfst is ook de beste tijd om de inrichting van de tuin te veranderen. Ideeën hiervoor en veel bijzondere planten uit de volle grond vind je op de Herfstmarkt van zorgkwekerij ‘Het Nieuwe Veld’ in Diepenveen. Zoals prairieplanten. Dit zijn opvallende planten met veel kwaliteiten. Ze bloeien over het algemeen heel lang en zijn supersterk.

Op deze Herfstmarkt staan onder meer een biologische fruitteler en bollenboer. Verder vind je er kramen met tuinkeramiek, droogbloemen, fruitchutney en jams en worden stempels gemaakt van bloemen en bladeren. Voor liefhebbers is er kruidenthee uit eigen tuin met herfsthapjes en sapjes. Natuurlijk zijn er ook kinderactiviteiten: maïs poffen bijvoorbeeld.

Wanneer: zaterdag 22 september 2012 van 11.00 tot 17.00 uur.
Waar: zorgkwekerij ‘Het Nieuwe Veld’, Boxbergerweg 46 in Diepenveen.

Klik voor vergroting

Naar begin

Burendag voor heel Diepenveen

28 augustus 2012

De landelijke Burendag op zaterdag 22 september wordt in Diepenveen wel bijzonder uitgebreid gevierd.
Het hele dorp is uitgenodigd voor een vrolijke middag aan de Molenkolk, waar Diepenveners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen genieten van optredens en waar kinderen zich kunnen vermaken met een vliegerfeest en een spelletjescircuit.

Er is bewust gekozen voor de Molenkolk als Burendaglocatie omdat dit vroeger een belangrijke ontmoetingsplek was: zomers werd er zwemles gegeven en in de winter was de Molenkolk de ijsbaan van Diepenveen.

De organisatie van dit gratis toegankelijke evenement is in handen van ‘Ons Diepenveen 2020’, een groep Diepenveners die zich actief inzet voor een leefbaar en gezellig dorp, niet alleen nu maar ook in de toekomst.
Een deel van die groep richt zich op ‘ontmoeten en kennismaken’ en wat is een betere gelegenheid voor een uitgebreide kennismaking dan een groots opgezette Burendag?

Een uitgebreider project van dezelfde groep is het realiseren van een eigen mobiele muziekkoepel, die bij verschillende evenementen ingezet kan worden, op verschillende plaatsen in het dorp.

Tot het zover is, maakt Diepenveen gebruik van de muziekkoepel van andere dorpen, onder andere bij de Burendag Diepenveen. Deze gelegenheid wordt uiteraard ook benut om aandacht te vragen voor de muziekkoepel in wording.

De Burendag heeft een uitgebreid programma, in de allereerste plaats om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen maar ook om te genieten van talent uit Diepenveen en om de kinderen lekker bezig te laten zijn.

Het programma is te uitgebreid om hier helemaal weer te geven (kijk op www.onsdiepenveen.nl voor de volledige versie), daarom volgen hier enkele onderdelen:

Opening door Burgemeester Andries Heidema
• Speciaal welkom voor nieuwe inwoners
• Historische Wandeling: gidsen van de Historische Vereniging laten mooi Oud Diepenveen zien. In de eerste ronde krijgen de nieuwe inwoners van Diepenveen voorrang.
• De ‘Heeren van de Heijs’ zingen zeemansliederen
• Samen met Raster wordt de aftrap gegeven voor het project ‘Diepenveen, daar doe ik het voor’
• Springgroep DSC geeft een demonstratie
• Jazz Dance DSC treedt op
• Muziekvereniging Sempre Crescendo met leerlingen Zonnewijzer laten van zich horen

Kinderen mogen:
• vlotten bouwen met Scoutinggroep Steyn
• spelletjescircuit doen, begeleid door Power Diepenveen
• zich laten schminken
• deelnemen aan de vliegerwedstrijd voor de jeugd

Het gezellige terras wordt verzorgd door Hof van Salland

Burendag Diepenveen, 22 september, 13.00 – 17.00 uur aan de Molenkolk. Toegang gratis

Naar begin

Rommelmarkt Diepenveen

28 augustus 2012

Zaterdag 8 september is weer de jaarlijkse rommelmarkt te Diepenveen. Dit jaar vindt die voor de 39e maal plaats.
Het gehele jaar door worden al op beperkte schaal spullen ingezameld welke door de inwoners van Diepenveen aan de Rommelmarktcommisssie aangeboden worden. Dit is dan hoofdzakelijk afkomstig van mensen welke een complete boedel moeten opruimen zoals bij een overlijden of een verhuizing. De weken voor de rommelmarkt zijn dan al een aantal mensen bezig deze spullen in orde te maken voor de rommelmarkt. Verder is de Commissie druk doende de organisatie rond te maken.

Ophaaldag
Zaterdag 1 september is de ophaaldag van de rommelmarkt. Huis aan huis wordt er in en om Diepenveen vanaf 9.30 uur rondgegaan met tractoren en wagens om de aangeboden spullen in te zamelen. De Rommelmarkt heeft als doelstelling geld in te zamelen voor goede doelen. De Rommelmarktcommissie verzoekt iedereen dan ook vriendelijk spullen van enige waarde mee te geven en geen materiaal welke alleen maar goed is voor afvoer naar de stort. Diepvriezers en koelkasten worden niet meegenomen vanwege wettelijke bepalingen betreffende de terugwinning van cfk gas. Defecte apparaten worden eveneens niet meegenomen.
Alle opgehaalde spullen worden op een centraal punt nabij Diepenveen bij de familie Smeenk aan de IJsseldijk verzameld. Daar is dan de eerste dagen van de week erna een groot aantal mensen bezig om al deze goederen te sorteren, uit te zoeken, zo nodig enigszins op te knappen en gereed te maken voor verkoop op de rommelmarkt zaterdag 8 september.

Rommelmarkt
In de sportzaal van het Hof van Salland is op 8 september de rommelmarkt. Daar is alles ingericht naar categorie, o.a. kleding, schoeisel speelgoed, Radio TV Elektra, potjes en pannetjes, plastic artikelen, enz. De boeken staan dit jaar weer in de muziekserre. Verder is in de hal een bloemenstand ingericht. Ook worden er lootjes met leuke prijzen aangeboden.

Op het plein bij het Hof van Salland is de buitenverkoop. Deze omvat o.a. meubelen, fietsen, bloempotten en vazen, ijzerwaren en oliebollen.

In de grote zaal van het Hof van Salland is een veiling. Deze staat onder toezicht van Smalbraak Notarissen. Hier wordt antiek, curiosa en wat al niet meer onder de veilinghamer gebracht en verkocht bij opbod.

De aanvang van de rommelmarkt is 9.00 uur en de veiling begint om 11.00 uur. De rommelmarkt is 15.00 uur afgelopen. Daarna wordt er nog een paar uur flink doorgewerkt om het Hof van Salland op te ruimen en schoon op te leveren. Daarna kan de commissie de balans opmaken en hopelijk de dag af sluiten met een positief saldo.

Opbrengst
Een rommelmarkt als deze draait geheel met vrijwilligers. De gehele opbrengst na aftrek van kosten komt ten goede aan de geselecteerde doelen. De opbrengst is dit jaar, zoals gewoonlijk, voor de Protestantse Gemeente te Diepenveen en het Diepenveense deel van de Parochie Maria Koningin te Deventer (samen 60%).
Verder delen dit jaar mee de OBS De Slingerbos, LR en PC Diepenveen, Zangvereniging Soli Deo Gloria, EHBO Diepenveen en stichting Vrienden van Sparrenheuvel (samen 40%).
De voorgaande jaren bracht de rommelmarkt een te verdelen bedrag tussen € 18.000,- en € 19.000,- op.

Naar begin

Tracé 37 nieuwe zaak op plek Moeke

DIEPENVEEN Nieuwe exploitanten brengen met 'steakhouse-plus' en café weer leven in brouwerij aan Oranjelaan

• 'Steakhouse-plus' met café op plek Moeke aan Oranjelaan 37 in Diepenveen.
• Nieuwe exploitanten blij dat er weer in leven brouwerij komt in horecapand.
• Naam Tracé 37 knipoog naar spoorlijn Deventer-Ommen. '

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Martijn Ubels
24 augustus 2012

DIEPENVEEN - Aan de Oranjelaan 37 in Diepenveen, waar deze zomer brasserie en café Moeke de deuren sloot, komt een nieuwe horecazaak. Onder de naam 'Tracé 37' openen de nieuwe exploitanten Wouter Witholt en Driek ter Beek een 'steakhouse-plus', zoals ze zelf het noemen, in combinatie met een café.

Het pand is, sinds de sluiting van Moeke dicht. "Vervelend voor het dorp", zegt Diepenvener Witholt, die blij is weer voor leven in de brouwerij te kunnen zorgen.

Witholt zegt over de formule dat het een steakhouse wordt met een viskaart en stukje Franse keuken. 'Steakhouse-plus' dus. "We denken dat die combinatie aanslaat. De vis komt van Driek, die een bekende vishandel heeft."

Klik voor vergroting
Foto: Alex Schokker

Olstenaar Ter Beek staat met de vis op markten en blijft dat doen: "Wouter is dagelijks aanwezig, ik hou op de achtergrond een vinger aan de pols en doe onder meer de financiën. Dit is voor mij weer eens wat anders. Leuk. Een mooie uitdaging, ik zie hier veel kansen."

Toke Weenink krijgt de leiding in het café. Ze komt bij de exploitanten op de loonlijst en was in het verleden actief in café Moeke.

Het café wordt een combinatie van een bruine kroeg én Engelse pub. Het wordt zo ingericht dat voorbijkomende fietsers en anderen er rustig wat kunnen drinken, maar je er ook voetbal kunt kijken of kunt poolen. "We mikken nadrukkelijk ook op de jeugd in het dorp. Voor hen is er nu weinig."

Witholt deed her en der nodige relevante, horeca-ervaring op en werkte eerder 4,5 jaar bij Moeke. Ter Beek: Door de sluiting van Moeke hangt er een negatief beeld rond dit 'pand. Wij hebben met het verleden niets te maken. We zijn hier nieuw en kijken vooruit. Het mooie vind ik dat de sfeer al omgeslagen is. Wij hebben een enthousiast team van koks en medewerkers om ons heen verzameld, die er zin in hebben en dat uitstralen. Een aantal van die mensen nam elders ontslag om hier aan de slag te kunnen. Dat zegt iets over het gevoel hiér." Witholt: "Een eigen horecazaak was altijd mijn droom. Toen dit pand vrijkwam, was dit een prachtkans voor ons."

"Tracé 37 verwijst naar het stationskoffiehuis ooit op deze plek", vervolgt Witholt. "Aan de vroegere spoorlijn Deventer-Ommen. Dat werd in de volksmond het tracé genoemd. De lijn was 37 kilometer lang. En dit pand heeft nummer 37. Toen we dat ontdekten, was de naam snel gevonden."

In de zaak wordt al geklust. Het interieur wordt grondig aangepakt. De gerestylde zaak gaat op 28 september open. Eerst het café, op 3 oktober volgt het restaurant.

Naar begin

Brandweer op Kinderdagkamp

24 augustus 2012

Afgelopen woensdag bracht de brandweer van Diepenveen een bezoek aan het Kinderdagkamp. Dit doen enkele korpsleden al jaren. De kinderen vonden het prachtig. Ze mochten de brandweerauto van binnen bekijken met alle apparatuur die daar heden ten dage inzit. Ook waren er twee waterspelletjes, waar de kinderen zelf de straalpijp mochten vasthouden met een beetje hulp van de brandweerlieden.

Klik hier voor foto's van het Kinderdagkamp. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Meer foto's zijn te vinden op de site van het Kinderdagkamp.

Naar begin

Kinderdagkamp 2012 van start

20 augustus 2012

Deze morgen is het Kinderdagkamp 2012 van start gegaan. Op diverse haltes werden de kinderen met tractoren en huifkarren opgehaald. Rond 10.00 uur arriveerde de stoet op het terrein in het Kolkbos. Hier was van alles te doen voor de verschillende groepen. Traditiegetrouw begint de dag met het hijsen van de vlag en het zingen van het kamplied.

Klik voor vergroting

Het thema voor dit jaar is ‘Ik hou van Holland’. De kinderen mochten vandaag hutten bouwen en molens beschilderen. In de middag mocht er op vossen gejaagd worden en was er een spellencircuit met natuurlijk water er in.

Aan het eind van de dag werden de kinderen met de huifkarren weer netjes bij de haltes afgeleverd.
Het Kinderdagkamp duurt tot en met vrijdag. De laatste dag kunnen ook de ouders ’s middags een kijkje komen nemen.

Klik voor vergroting

Naar begin

Jongetje gewond bij aanrijding op dijk

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
18 augustus 2012

DIEPENVEEN - Bij een aanrijding op de IJsseldijk raakte vrijdagmiddag een 9-jarige jongetje uit Deventer gewond. Hij zat bij zijn 43-jarige vader achterop de scooter toen vanuit de Wildenbergsweg een auto aan kwam rijden.
Vermoedelijk zag de scooterrijder de auto over het hoofd waarna de aanrijding ontstond. De jongen raakte gewond aan zijn been en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zij vader liep hoofdletsel op.

Naar begin

Leukste Dorp Tour gaat niet door voor Diepenveen

13 augustus 2012

In een mailtje geeft Leroy Endendijk te kennen dat de ‘Leukste Dorp Tour’ niet naar Diepenveen komt. Leroy hoorde van uit Luxemburg, dat hij voor 17 augustus moest zorgen voor een ‘wekgast’ die ’s morgens om 7.45 uur wordt gebeld, een co-presentator voor de live-uitzendingen en vele gasten die iets over Diepenveen kunnen vertellen. Leroy zag dat op zo’n korte termijn niet zitten, vooral omdat het hier ook nog vakantie is.

RTV Oost liet weten naar een ander dorp op zoek te gaan voor die dag.

Naar begin

‘Leukste Dorp Tour’ naar Diepenveen

10 augustus 2012

Deze zomer gaat RTV Oost zes weken lang op bezoek bij deelnemers aan de verkiezing van het ‘Leukste Dorp van Overijssel 2012'. Tijdens deze ‘Leukste Dorp Tour’ staat elke werkdag een deelnemend dorp centraal. Dinsdag 21 augustus strijken de verslaggevers van RTV Oost neer in Diepenveen. Ze bezoeken er opmerkelijke mensen, plaatsen en activiteiten. Om 17.20 uur staat Diepenveen centraal in een live uitzending van TV Oost.

Klik voor vergroting

De onderwerpen van de uitzending worden grotendeels aangedragen door de inwoners van Diepenveen. Op deze manier krijgen ze de kans om hun beste beentje voor te zetten bij de verkiezing van het ‘Leukste Dorp van Overijssel 2012'. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om vanaf 17.20 uur aanwezig te zijn bij de live uitzending van TV Oost. Het programma wordt ’s avonds elk uur herhaald. Ook zijn er herhalingen op woensdag 22 augustus om 11.00, 12.00 en 13.00 uur en zaterdag 25 augustus om 12.00 uur.

Via de website www.leukstedorpvanoverijssel.nl kan iedereen een stem uitbrengen op zijn of haar favoriet. Er hebben zich 76 Overijsselse dorpen aangemeld. De Provincie Overijssel stelt een bedrag van 5000 euro beschikbaar voor het winnende dorp.

De jury voor het ‘Leukste Dorp van Overijssel 2012’ staat onder voorzitterschap van Gabriëlla Esselbrugge uit Giethoorn, die afkomstig is uit de toeristische sector en de Kop van Overijssel vertegenwoordigt. Jan Eijsink uit Diepenheim is afkomstig uit de kunst- en theaterwereld en vertegenwoordigt de regio Twente. Het derde jurylid is Ron Vermaning uit Olst. Hij is werkzaam in de detailhandel en vertegenwoordigt Salland. De jury volgt de ontwikkelingen in de dorpen op de voet. In september zullen drie finalisten worden beoordeeld volgens een aantal vooraf vastgestelde criteria. Op vrijdag 28 september is de finale live te zien bij TV Oost. De stemmen van het publiek en de vakjury tellen elk voor 50% in de einduitslag.

De verkiezing van het ‘Leukste Dorp van Overijssel 2012’ wordt georganiseerd door RTV Oost en de dagbladen De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia.

Naar begin

Negentig jaar en tien jaar vrijwilliger

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Koen Klompsma
10 augustus 2012

DEVENTER - Het was afgelopen maandag even een omgekeerde wereld in PW lanssen aan de Hermelijn 2 in Colmschate. Normaal gesproken trakteren vrijwilligers het personeel op gebak als ze jarig zijn. Zo niet vrijwilliger Johan Volkerink. Die werd getrakteerd, dóór het personeel. Hij bereikte zondag dan ook de respectabele leeftijd van negentig. In combinatie met zijn tienjarig vrijwilligersschap bij het woonzorg- en revalidatiecentrum van Zorggroep Solis reden voor een feestje.

"Iemand van het personeel ging voor me buikdansen", vertelt Volkerink. "Dat moest ze alleen niet te lang doen, dan zou ik helemaal dol worden."Ongeveer dertig medewerkers van het verpleeghuis, inclusief Solisdirecteur Ko Portengen, kwamen Volkerink feliciteren. Daarna wachtten tal van bewoners hem op op de 'Brink', het centrale punt van het verpleeghuis, waar het feestje verder ging.

Wanneer Volkerink door het verpleeghuis loopt, spreken mensen hem van alle kanten aan. Zowel met bewoners, bezoekers als personeel maakt hij babbeltjes. "Hij weet altijd alles", zegt Ivan Witteveen, hoofd Wonen- en Welzijn bij PW Ianssen. ,,Dat we hem voor zijn verjaardag nog zo konden verrassen was best bijzonder. Dat hebben we goed gedaan."

Volkerink woont niet in het verpleeghuis. Hij woont zelfstandig in Diepenveen. Zeven dagen in de week rijdt hij met de auto naar het verpleeghuis om vrijwilligerswerk te doen. Dit jaar is hij er nog maar twee dagen niet geweest. Elk jaar gaat hij een week met zijn familie naar Texel. Doordat de knie van zijn dochter dit jaar op de tweede dag uit de kom schoot en ze daardoor in het ziekenhuis opgenomen moest worden, werd het dit jaar korter. "Na twee dagen zat ik alweer hier", vertelt hij.

Tien jaar geleden kwam Volkerink voor het eerst in het verpleeghuis. Nadat hij zijn vrouw, die aan alzheimer leed, zeven jaar thuis had verzorgd, moest hij haar in 2002 naar het PW lanssen brengen. "In die tijd zag ik wat vrijwilligers voor de mensen hier doen en wat dat voor de bewoners betekent."
Volkerink besloot dat hij ook wat voor de bewoners wilde doen en ging als vrijwilliger aan het werk. Ook toen zijn' vrouw in 2003 overleed, bleef hij actief in het verpleeghuis. "Ik kon wel thuis gaan zitten piekeren, maar daar schoot ik ook niks mee op."

Het verzorgen van de menukaarten, die per dag verschillen, is doordeweeks de hoofdtaak van Volkerink. In het Weekeinde begeleidt hij scholieren die tijdens hun maatschappelijke stage vrijwillig bij het verpleeghuis komen werken.

Aan stoppen denkt Volkerink niet. Honderd jaar en nog steeds vrijwilliger, dat is zijn volgende streven. "Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik aan het werk

Naar begin

Brandweer reinigt wegdek

8 augustus 2012

Woensdagavond is de brandweer van Diepenveen uitgerukt, om het wegdek op de Dorpsstraat nabij de wetering te reinigen.
Een omwonende had de politie gebeld, toen voor zijn huis een auto met aanhanger met daarop een oude auto had gestopt. Uit de oude auto lekte een flinke hoeveelheid benzine. De bestuurder van de auto had blijkbaar snel het lek gedicht en was er weer vandoor gegaan. De politie alarmeerde vervolgens de brandweer om de benzine op te ruimen.
Bij aankomst bleek de meeste benzine al te zijn vervlogen. De olieresten uit de oude benzine werden met een reinigingsmiddel opgelost.

Naar begin

Internaat weg uit Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Martijn Ubels
4 augustus 2012

DIEPENVEEN - Jongenspensionaat De Holterhoek vertrekt na ruim twintig jaar uit Diepenveen. Het befaamde internaat gaat in afgeslankte vorm voorlopig verder in een boerderij in Broekland.
Minder kostgangers en het feit dat het echtpaar De Jongh, eigenaar van de Holterhoek, op een leeftijd komt om het wat rustiger aan te doen zijn reden voor het vertrek.

De Holterhoek geniet landelijk bekendheid als één van de laatste particuliere jongenspensionaten van het land. Het leven is er op de traditionele Engelse leest geschoeid, met Britse tradities en huisregels zoals een grote verantwoordelijkheid voor huisoudsten. Het landhuis en omliggende terrein ademde een Engelse sfeer.

De jongens die nog op het pensionaat zitten maken hun tijd gewoon vol en verhuizen mee naar Broekland. De Jongh overweegt in de toekomst nog incidenteel nieuwe kostgangers op te nemen.

Het pensionaat was sinds 1989 gevestigd in het fraaie landhuis De Lankhorst aan de Verlengde Randerstraat, in de bossen nabij de Boxbergerweg en de golfbaan.

Het huis, dat een rijksmonument is, is verkocht aan een particulier.

Naar begin

Hardrijders in Diepenveen bekeurd

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
3 augustus 2012

DIEPENVEEN - Twee autobestuurders zijn donderdag tijdens de ochtendspits door de politie bekeurd omdat ze te hard reden over de Boxbergerweg in Diepenveen: 75 en 76 kilometer per uur terwijl je op deze weg maximaal 50 mag.
Vijftien anderen kregen een waarschuwing; zij overschreden de maximumsnelheid maar weinig. De politie voerde een controle uit op verzoek van aanwonenden. Die klagen erover dat er vaak snelheidsovertredingen worden begaan.

Naar begin

Theater op de Haere

3 augustus 2012

Zondag 12 augustus staat het culturele programma van brasserie “En Progresse” in het teken van theater. Twee afstudeervoorstellingen van de landelijk bekende theaterschool De Trap zijn naar Olst gehaald. Ze zijn te zien in onze unieke lokatie Havezate de Haere. De zalen van onze havezate uit 1539 vormen het decor van “Eeuwige Reiziger”, een voorstelling over afscheid en reizen. De tweede voorstelling versterkt het geheimzinnige karakter die bij het betreden van een kasteel als De Haere vanzelfsprekend aanwezig is. Mogen we hier eigenlijk wel komen …… “Dan doen we het maar zonder kus”.

Het bijwonen van beide voorstellingen kost € 5,- inclusief een consumptie. Aanvangstijd 14.30 uur.
Havezate de Haere is te vinden aan de Haereweg 4 te Olst.

Klik voor vergroting

Eeuwige reiziger van Thijs Ruardi
Wanneer Martin, de beste vriend van Vincent en Emiel overlijdt, besluiten ze een laatste reis te maken naar het eiland waar ze zo vaak kwamen, Terschelling.
Vincent en Emiel vertrekken in een roeiboot. Samen met de as van Martin. Martin had dat machtig mooi gevonden.

Dan doen we zonder kus van Chantal Dalm
Kom maar achter mij aan.
Jullie moeten wel stil zijn,
Want iedereen slaapt.
Wacht hier. Ik ben zo terug.

Een bezoek aan landgoed de Haere is deze zomer de moeite waard ! Het eeuwenoude landgoed tussen Olst en Deventer ligt er prachtig bij. De Havezate uit 1559, de verbazingwekkende bunkers in het bos, de folly en de zonnewijzer. Hier mag u dus de slotgracht oversteken. Bij de statige deur wordt u waarschijnlijk al gastvrij ontvangen door de beheerders van brasserie “En Progresse”. In de voetsporen van eerdere bewoners als roofridder Roderick van Voorst, Johan van Oldeneel, Jan van Suchtelen of Pierre Gustave Vôute kunt u plaatsnemen in de spiegelzaal, de bordeskamer of bij zonnig weer op het prachtige bordes aan de voorkant van de Havezate. Koffie, thee, een heerlijk broodje of een glas wijn. U waant zich even in een kasteel in Frankrijk. Als u geluk heeft valt u midden in een optreden van een artiest of kunt u bijzondere kunst bekijken. Want Havezate de Haere heeft een uitgebreid cultureel programma deze zomer.

Zie ook www.enprogresse.nl

Naar begin

School van Frieswijk bestaat 100 jaar

3 augustus 2012

Klik voor vergroting

Op 15 augustus 1912 onthulde wethouder G. Albers van de toenmalige gemeente Diepenveen de gedenksteen in de nieuwe openbare school aan de Koeweg aan de rand van het landgoed Frieswijk.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school wordt op 19 augustus een reünie georganiseerd, waarvoor zich inmiddels een honderdtal oud-leerlingen heeft aangemeld.

Tijdens de bijeenkomst zal René Berends een inleiding houden over de plaats die dit idyllische schooltje in de ontwikkeling van het onderwijs in de gemeente Diepenveen heeft ingenomen.

Oud-leerlingen en oud-bewoners van de school zullen aan de hand van foto’s en filmpjes herinneringen ophalen aan de laatste jaren dat de school dienst deed, tot 1979, en er zal een zangles o.l.v. één van de laatste onderwijzeressen worden gegeven.
Kunstenaar Ad Breedveld: oud-leerling, wiens vader jarenlang hoofdonderwijzer was en in het huis bij de school woonde, exposeert verzamelingen van zijn werk, deels met herinneringen aan het leven op de school.
Aan het eind van de middag zal de gerestaureerde schoorsteen feestelijk in gebruik worden genomen.
Informatie: info@schoolvanfrieswijk.nl

Naar begin

Harm (19) vecht voor betere bus, naar Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Martijn Ubels
1 augustus 2012

DEVENTER - 'Busje komt zo'. Maar niet in Diepenveen, zo weet Harm Roetert (1.9). Als student is hij vaak aangewezen op de bus van Deventer naarhet dorp waar zijn ouders wonen. Op zondag is dat een crime omdat de bus niet rijdt. Doordeweeks rijdt regiolijn 161 maar tot vroeg in de avond en en overdag maar ééns per uur.

Zijn ergernis is zo groot dat hij via de social media een flinke groep mensen wist te mobiliseren om bij provincie en busvervoerder Syntus aandacht te vragen voor een betere buslijn. Met 474 stemmen had Roetert de meeste steun en won de publieksprijs bij 'Reiziger aan het stuur'. Dat is de ideeënbus van provincie en Syntus, beide verantwoordelijk voor het busvervoer in Overijssel.

" Ik studeer in Enschede, waar ik op kamers woon", vertelt Harm. "Als ik in het weekend naar m'n ouders ga, valt me de slechte busverbinding naar het dorp op. Andere delen van Deventer hebben een prima stadsbus, die meerdere keren per uur rijdt. Dat moet in Diepenveen toch ook kunnen?" Diepenveen is toch niet het einde van de wereld, stelt Harm. " Het is een grote ergernis in het dorp."

En dat al lange tijd. Enkele jaren geleden blies een groepje bewoners al in de bus en haalde 800 steunbetuigingen op voor beter busvervoer. Dat was nog in de tijd dat Connexxion in Overijssel reed. De actie was tevergeefs: er was geen geld en Connexxion twijfelde aan de behoefte. Ook werd geschermd met Steenbrugge: een stadslijn naar die wijk zou Diepenveen kunnen aandoen. Maar op Steenbrugge wordt voorlopig niet gebouwd.

Harm verwacht dat met een frequentere dienst het aantal passagiers toeneemt. "Nu moet je het enorm van tevoren plannen. Veel mensen haken dan af. Elders in Deventer kan het wel. Neem Bathmen, daar gaat op zondagavond tegen twaalf uur nog een bus. Ja, de Boodebus, maar ook gewoon de lijndienst. Maar in Diepenveen komt de hele zondag geen bus."

Syntus gaat serieus kijken naar Roeterts suggesties, aldus zegsman Vincent Weijermans. "Het is een duidelijk signaal vanuit Diepenveen. Daar moeten we iets mee." 'U vraagt, wij draaien', is het niet. "Zoiets moeten we eerst goed onderzoeken met een haalbaarheidsonderzoek en een behoeftepeiling. Het moet rendabel zijn."
Een eerste stap is een creatieve brainstorm in september met experts, inzenders, reizigers en andere betrokkenen. Roetert's idee en vier door een vakjury geselecteerde reizigerssuggesties, zoals betere informatie over bussen op stations, worden dan voorzichtig getoetst op haalbaarheid. Afhankelijk daarvan volgt eventueel meer haalbaarheidsonderzoek naar de ideeën.

Naar begin

Summer Stories in Havezate de Haere

27 juli 2012

Klik voor vergroting

Ook aanstaande zondag 29 juli is het weer heerlijk luisteren naar een singersongwriter in Havezate de Haere te Olst, Haereweg 4. In het kader van ‘Summer Stories’ in Brasserie & Cultuur En Progresse treedt deze middag Meryl & A Bit of Yellow op. Meryl laat zich onder andere inspireren door groten als Johnny Cash en Joni Mitchel maar drukt ook zeker haar eigen stempel op wat ze zingt, speelt en bovenal schrijft. Wanneer je naar haar muziek luistert hoor je verhalen die je als luisteraar als een vliegtuig mee op reis nemen. Teksten met dromerige sferen waar inhoud achter schuilt en gitaartokkels die de muziek fleurig laten klinken. Bij zonnig weer kan men plaatsnemen op het prachtige bordes aan de voorkant met een kopje koffie/thee, glaasje wijn en een heerlijk taartje of broodje. U waant zich even in een kasteel in Frankrijk.

Brasserie geopend van 11.30 – 19.00 uur, optreden Meryl ca. 15.00 uur.

Gedurende de zomermaanden is er in de benedenverdieping van Havezate de Haere een uitgebreid cultureel programma onder de naam En Progresse Brasserie & Cultuur. Zie voor meer informatie hierover en het volledige programma www.enprogresse.nl (Powered IJssellandschap, Band in a Barn en de gemeente Olst Wijhe).

Naar begin

Skatebaan groen

26 juli 2012

De veelbesproken skatebaan aan de Brinkerinckbaan is eindelijk groen geschilderd. Hiermee is een van de eisen van de buurtbewoners ingelost.

Rond de baan staan nog schrikhekken, maar vandalen hebben er veel omgegooid. Eerdaags zal de gemeente de baan weer vrijgeven voor gebruik.

Inmiddels is al wel de eerste graffiti op het baanvlak gespoten of getekend.

Klik voor vergroting

Naar begin

Oogsten

25 juli 2012

Dankzij het mooie weer van de laatste dagen zijn de boeren druk op hun weiden en akkers. Op veel plaatsen is er gras gemaaid na de koele, natte periode van de vorige week. Veel gras is inmiddels ingekuild of tot balen gemaakt en een gedeelte ligt nog op de weiden om tot hooi te worden gebaald.

Ook het combinen van het eerste graan is begonnen en het restproduct stro wordt gebaald en binnengehaald als voer of strooisel voor de stallen.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Bennie Kappert heeft de afgelopen dagen ook het graan en koolzaad rond zijn woning aan de Randerstraat met zijn combine gemaaid en gedorst. Met een oogst van ruim 1.000 balen van goede kwaliteit is Bennie dik tevreden. Hij verkoopt het stro zo van het land, zodat hij er zelf niet meer mee aan het werk hoeft.

Zijn akker valt op door de drie meter brede rand rondom het veld van allerlei veldbloemen. Het geheel biedt een fleurige aanblik en doet denken aan vroegere tijden. Hij heeft de rand gezaaid met een subsidiemogelijkheid en vindt het samen met zijn vrouw heel mooi. “Regelmatig stoppen er mensen op de weg en nemen een foto van de bloemenpracht”, aldus Bennie.

Naar begin

Accordeon/harmonicadag op de Eikelhof

25 juli 2012

Op zondag 29 juli is er voor de derde keer een accordeon/harmonicadag in De Lepelaar, Boxbergerweg 31, 8121 PS Eikelhof-Olst.
Evenals vorige jaren komen er weer spelers uit alle windstreken. Ook zullen de diverse instrumenten weer gevarieerd zijn: accordeons, harmonica’s, mondharmonica’s en steiers.

Andere instrumenten zoals saxofoon, klarinet, bas en gitaar zijn ook welkom, mits er maar live gespeeld wordt.
Voor het podium is een goede geluidsinstallatie geregeld. Verder in en om het gebouw mag zonder toestemming van de organisatie niet met versterking gespeeld worden, want dan zouden de verschillende muzikanten elkaar storen en het thema van deze dag is gezelligheid en samenhorigheid.
Verder is er weer een goede begeleiding van zelfs twee drummers dit jaar. Bennie Salemink uit Aalten gaat de spelers op het podium begeleiden en Jan Meyer uit Zwolle zal dit jaar gaan drummen bij de grote groep vrije spelers.
De zaal wordt gratis beschikbaar gesteld en er zullen meerdere plekken zijn waar gespeeld kan worden.

Klik voor vergroting

De dag begint met een grandioze opening om 11.00 uur met alle aanwezige spelers en de afsluiting zal om ongeveer 16.30 zijn, waarbij ook weer een ieder die ergens op kan spelen betrokken zal mogen zijn.

Evenals vele andere spelers zullen dit jaar Gerard en Truus uit Mill ook weer aanwezig zijn.

We hopen dat het weer net als vorig jaar een super dagje gaat worden, en dat een ieder ‘s avonds weer voldaan naar huis gaat met de woorden: ‘tot volgend jaar’.
Dus spelers, partners en luisteraars, we hopen jullie allemaal te mogen begroeten op zondag 29 juli in Uitspanning De Lepelaar in Eikelhof-Olst, waar, naast dat de muzikanten zo gastvrij ontvangen worden, het publiek ook nog eens gratis entree heeft.

Ook aan de kinderen is gedacht! Er is namelijk een mooie speeltuin met springkussen.

Dus een dag vol plezier voor jong en oud, spelers en publiek!

Voor meer inlichtingen kunt u bellen: 05 46 87 01 66 of mail: hfgroenhagen@home.nl.
Tot ziens op zondag 29 juli.

Naar begin

Diepenveen is op zoek naar talent!

24 juli 2012

De Vrijwilligerscentrale Deventer (VCD) start na de zomer met het project ‘Diepenveen, daar doe ik het voor!’’. We gaan op zoek naar de wensen en talenten van de oudere bewoners van Diepenveen.
Samen met Raster welzijn zoeken we actieve ouderen op en brengen we hun talenten in kaart door middel van het afnemen van een persoonlijk interview. Daarmee hopen we inzicht te krijgen in wat mensen leuk vinden, wat hun talenten zijn en hoe we hen gericht kunnen benaderen voor een bepaalde activiteit of kunnen helpen bij het opzetten van een activiteit.

Voor dit project zijn wij op zoek naar mensen uit Diepenveen die het leuk vinden om hun oudere dorpsgenoten te interviewen. Het gaat hier om vrijwilligerswerk.
De vrijwillige interviewers krijgen alle gegevens van de mensen die geïnterviewd worden via de VCD.
Voordat u gaat interviewen volgt u een korte training. Interviewen is vaak een gezellige bezigheid waarbij u bovendien nieuwe mensen leert kennen in het dorp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bernadette Kodden
b.kodden@rastergroep.nl
Telefoon: 06 29 35 97 62

Naar begin

Roggemaaiersdag op 't Nijendal

Uit: De Stentor Sallands Dagblad
19 juli 2012

OLST - De Agrarische natuurvereniging Groen Salland, ZijActief uit Olst en Staatsbosbeheer houden op zaterdag 28 juli een dag vol tradities op landgoed 't Nijendal.
Van 14.30 tot 20.00 uur is daar van alles te beleven nabij de oude boerderij de Zoogenbrink, aan de Molenweg 3 in Olst, een boerenmarkt met lokale producten en informatie. Bezoekers kunnen kijken bij het traditioneel rogge oogsten en rogge oogsten met de combine.

Er wordt ouderwets geploegd met paarden en ook machinaal geploegd met moderne machines.

Er is een mobiele houtzaag die op gezette tijden zal gaan zagen en mensen kunnen blijven eten; de dames van ZijActief zorgen voor pannenkoeken en kruudmoes. Er worden verse broodjes gebakken in een houtgestookte oven met een hamburger van de barbecue.

Voor kinderen is er de hele dag van alles te beleven, zij kunnen onder andere ezel rijden en meedoen aan de kinderactiviteiten onder begeleiding van de scouting of springen op het springkussen.

Van 14.30 tot 17.00 uur is er de mogelijkheid een wandeling van ongeveer 1,5 uur te maken over het landgoed. Langs deze uitgezette route komen de wandelaars verschillende activiteiten tegen voor volwassenen en kinderen en wordt een melkrobot bekeken.

Naar begin

Gewonde na aanrijding op spoorlijn Olst

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
21 juli 2012

OLST - Bij een aanrijding op de spoorwegovergang in de Hengforderweg in Olst is zaterdagmiddag even voor vier uur een gewonde gevallen.
Het slachtoffer, dat te voet was bij de beveiligde overgang, werd geraakt door de trein die kwam vanuit Zwolle en richting Deventer reed.

De gewonde is met nog onbekend letsel per ambulance afgevoerd. Ook de traumahelikopter was ter plekke, net als de brandweer van het korps Diepenveen. De trein kwam na het ongeval tot stilstand halverwege de spoorwegovergangen tussen de Hengforderweg en Randerstraat.

Het treinverkeer tussen Zwolle en Deventer heeft daarna een poos stil gelegen.
Automobilisten ondervonden hier hinder van in de vorm van gesloten spoorwegovergangen op het spoorwegtraject tussen Olst en Diepenveen. De slagbomen bleven geruime tijd gesloten.

Naar begin

Rondleiding Landgoed Frieswijk

10 juli 2012

Op zondag 15 juli is er om 13.30 uur een rondleiding op landgoed Frieswijk onder leiding van een gids. Landgoed Frieswijk ligt onder de rook van Deventer en is 160 hectare groot. Het hart van het landgoed is in Engelse landschapsstijl aangelegd. Nog steeds gaan landbouw, bosbouw en natuur op het landgoed hand in hand. Het landgoed kent een rijke historie.

De rondleiding duurt 2 uur, de kosten zijn voor volwassenen € 3,00 voor kinderen tot 12 jaar € 1,50. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Parkeergelegenheid en start wandeling bij de ingang van het landgoed aan de Raalterweg bij km-paaltje 2,1. Informatie vindt u op www.landgoedfrieswijk.nl.

Foto van Coralien van Hattem: rondleiding op het landgoed Frieswijk bij het koetshuis.

Klik voor vergroting

Naar begin

25 jaar Trekkerslep in Diepenveen

8 juli 2012

Dit jaar vierde de Trekkerslepcommissie van de P(lattelands) J(ongeren) O(verijssel) afdeling Diepenveen haar 25 jarig bestaan op zaterdag 7 juli. Ter gelegenheid hiervan had de commissie de afgelopen maand met veel eigen inzet een kleibaan aangelegd met klei uit de uiterwaarden. Het grote voordeel hiervan is, dat de baan vaster is dan met zand. De kans dat een tractor zich ingraaft is daardoor kleiner. Daarom zijn de kleibanen geliefder bij de ‘grotere’ jongens in de sportklassen.

Diepenveen mocht zich dan ook verheugen in een groot deelnemersveld. Het evenement zou dit jaar dan ook al om 13.00 uur starten tegen 15.00 uur in voorgaande jaren.

Helaas voor de organisatie liep alles ondanks het schitterende weer anders. Bij de eerste slep bleek de kleibaan nog te nat in de onderlagen. Daardoor zakte het materieel door de bovenlaag en was de baan nog niet geschikt om de wedstrijden op af te werken.

In allerijl werd een loonwerker opgetrommeld om naast de kleibaan in het zand een nieuwe baan te schuiven. Binnen twee uurtjes was dat met vereende krachten voor elkaar en kon het programma door gaan. Helaas lieten enkele deelnemers het afweten, toen bleek dat ze op zand moesten trekken.
Gelukkig liep alles verder vlot, zodat het programma weer enigszins ingelopen kon worden.

Voor het jubileum waren ook carpoolers uitgenodigd. Hierbij zijn de trekkende krachten omgebouwde auto’s. Vaak betreft het een zelf gebouwd onderstel met het koetswerk van een personenauto. Achtcilinders zijn hier eerder regel dan uitzondering. Een van de deelnemers had twee Rolls Royce motoren in lijn met gekoppelde krukassen en een vermogen van 800 pk.

Deze carpoolers hadden hun eigen kleinere slepwagen waar toch nog een gewicht op lag van 5 ton. Het publiek genoot van deze demonstraties, waarbij stofwolken ontstonden, waarbij het zicht op de combinatie even helemaal weg was.

Ook de verschillende klassen met de tractoren – in het bijzonder de niet-standaardklassen – wisten het royaal aanwezige publiek prima te vermaken.
Burgemeester Andries Heidema gaf namens de gemeente Deventer nog acte de précense en sprak de aanwezigen toe. Hij trad vervolgens op als scheidsrechter en vlagde enkele deelnemers af.

Aan het eind van de avond rond 23.15 uur waren alle klassen afgewerkt en werd het publiek nog getrakteerd op een vuurwerkshow aangeboden door fietsenzaak J. Bos en Zn. Uitslagen van de diverse klassen zijn te vinden op de site van de PJO Diepenveen.

Klik hier voor foto's van de Trekkerslep 2012. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Ambtshof verder aangepast

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
4 juli 2012

Ontwikkelaar Bouwfonds heeft bouwplan ‘t Ambtshof op het voormalige terrein van kwekerij Berends in Diepenveen verder aangepast. In plaats van projectbouwachtige vrijstaande huizen is nu gekozen voor Begeleid Particulier Opdrachtgeverschap. Eerder was al bekend dat zes kavels worden geschrapt voor ouderenwoningen, die geschakeld worden gebouwd. De wijzigingen komen door de stagnerende huizenmarkt. Mike van Nes van Bouwfonds: ,,Mensen willen best nog wel huizen kopen in dit prijssegment. Maar dan wil wel men zelf aan het roer staan. Die mogelijkheid bieden we met Brummelhuis (architect, red.). Er zijn acht typen huizen, dat zijn de onderleggers. Daarbinnen kunnen mensen tot in detail naar eigen wens het huis ontwerpen. Wij hebben al de architect en aannemer (Nikkels, red.) geselecteerd, zodat de koper daar geen zorgen over heeft.’’ Prijzen beginnen vanaf 4,5 ton.

De negen kavels liggen aan de wetering en Schapenzandweg en zijn identiek aan het oorspronkelijke plan. In het gebied komen aan de Dorpsstraat-zijde de seniorenwoningen ( koop), waarschijnlijk acht. Voor de seniorenwoningen is waarschijnlijk een aanpassing van het al goedgekeurde bestemmingsplan nodig. Voor de aangepaste bouw van de vrijstaande huizen niet.

De verkoop van de kavels start vandaag op een informatie-avond in de Roetertshof (19 tot 20 uur).

Naar begin

Open dag imkerij in het Jaar van de Bij

4 juli 2012

Klik voor vergroting

Bij zorgkwekerij ‘Het Nieuwe Veld’ in Diepenveen staan twintig bijenvolken. Zaterdag 14 juli is er open dag. Bezoekers kunnen dan met de imker meekijken in de kasten. En helpen met honing slingeren. Kinderen kunnen van bijenwas kaarsjes maken en honing proeven.

Over de ontwikkeling van een bijenvolk kan de imker je alles vertellen. Hoe de koningin overal zit en niets anders doet dan eitjes leggen. De werkbijen verzorgen het broed. Na een paar weken gaan ze stuifmeel of nectar halen.

Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. Niet alleen de honingbij, maar ook solitaire bijen en hommels staan dit jaar extra in de belangstelling. Alle bijen maken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Met nestelplaatsen en drachtplanten (bloemen) kunnen deze interessante en nuttige insecten geholpen worden.

‘Het Nieuwe Veld‘ is ook een zorgkwekerij en aangesloten bij Kleinschalige Zorg Salland. Het is er meer dan zaaien, wieden en schoffelen. Een kwekerij die mensen met een arbeidsbeperking begeleiding biedt. Het is voor mensen met een beperking ook een ideale plek om weer in balans te komen. Dagbesteding in de vrije natuur, vaste begeleiding en kleine groepen.
Wel eens op een zorgkwekerij rondgekeken? Ook dat kan op 14 juli. Welkom.

Wanneer: zaterdag 14 juli 2012 van 11.00 tot 16.00 uur.
Waar: zorgkwekerij ‘Het Nieuwe Veld’, Boxbergerweg 46 Diepenveen

Naar begin

Bronzen hertje gestolen

4 juli 2012

Bij de Slingerbosschool aan de Molenweg is afgelopen nacht een bronzen beeld gestolen! Het bekende Slingerboshertje is bij de poten afgezaagd.
Het hertje stond al jaren bij de school. “Wij balen hier ontzettend van!”, aldus Marjan de Weerd namens het team van de Slingerbos.

Foto: Alex Schokker

Klik voor vergroting

Naar begin

Cafetaria De Komeet gaat nog lang niet dicht

Door: Alex Schokker
1 juli 2012

Er gaan in Diepenveen geruchten dat de enigste cafetaria De Komeet van de familie Eykelenkamp eind van het jaar ook de deuren zou sluiten.
Er is geen opvolger, de zoon des huize zou boven de zaak komen te wonen en de ouders zouden beneden de cafetaria gaan verbouwen als woonruimte zijn allemaal suggesties.
“Wij zitten er nu 43 jaar en we gaan nog niet sluiten. We vinden het op onze oude dag nog steeds leuk om de mensen van dienst te zijn aan de Oranjelaan in Diepenveen.”
Leo Eykelenkamp opende 15 Maart 1969 zijn zaak aan de Oranjelaan samen met zijn vrouw Elly.
Hun drie kinderen zijn niet van plan de zaak over te nemen, hoewel het echtpaar sowieso nog niet aan stoppen denkt.

Het voelt voor Leo Eykelenkamp (69) als de dag van gisteren: 15 maart 1969. Op de plek waar hij en zijn vouw Elly (64) nog steeds wonen aan de Oranjelaan in Diepenveen, opende hij destijds een automatiekhalletje.
Snacks uit de muur - dat was toen in opkomst. Ruim 40 jaar later denken de Eykelenkamps nog niet aan stoppen. “Zo lang we het nog kunnen, gaan we gewoon door”, aldus de familie Eykelenkamp.

Naar begin

Munnikenhank krijgt vorm

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Nicolai Lensen
29 juli 2012

DEVENTER- Vanuit de lucht is het prachtig te zien: de werkzaamheden vanwege Ruimte voor de Rivier zijn in volle gang en de impact op de uiterwaarden is enorm. Sinds enkele maanden wordt er volop gewerkt in de uiterwaarden ten noorden van Deventer, ongeveer ter hoogte van Nieuw Rande. Als eerste onderdeel van het miljoenenproject Ruimte voor de Rivier wordt de Munnikenhank flink vergroot. Op een recente luchtfoto, gemaakt in opdracht van de waterschappen Groot Salland en Veluwe, zijn de contouren van de vergrote geul al goed te zien. Het water krijgt alle ruimte: de Munnikenhank strekt zich straks uit over honderden meters.

Volgens hoofduitvoerder Arnoud Pelle liggen de werkzaamheden prima op schema. Medio november moet het werk rond de Munnikenhank zijn voltooid en dat lijkt te gaan lukken.

Via het graafwerk voor het vergroten van de nevengeul komt er een ongelooflijke hoeveelheid grond vrij. Daarmee is rond paardenstoeterij Brouwer inmiddels een terp aangelegd, zodat dit bedrijf bij hoogwater droog blijft. Ook is de aanleg van de verhoging vanwege de Natuurderij in volle gang. De Natuurderij is een bijzonder biologisch boerenbedrijf dat uiteindelijk het beheer van de uiterwaarden op zich neemt.

De meeste grond wordt via zandschepen direct over de Ilssel afgevoerd. De afgelopen weken was de Veenoordskolk, nabij de Al, steeds de bestemming. Die kolk wordt met het zand uit de uiterwaarden minder diep gemaakt zodat de natuur meer kans krijgt. "Vanaf maandag varen de zandschepen richting.Urk. De grond wordt daar gebruikt voor de aanleg van een windmolenpark", vertelt Pelle.

Het is goed te zien hoe de werkzaamheden verlopen. De contouren van de vergrote Munnikenhank zijn voor iedereen zichtbaar. Er is min of meer een eiland ontstaan. Pelle: "We werken inderdaad van buiten naar binnen. Dit gebeurt omdat we zo niet meer over het al uitgevoerde deel van het werk heen hoeven te rijden met het zware materiaal. Zo voorkomen we onnodige verdichting van de grond."

Vanuit de lucht zijn de contouren van de vergrote Munnikenhank goed te zien. Boven in beeld is de 'oude' nevengeul nog waarneembaar. Tegelijk is te zien hoeveel groter de hank wordt. Linksboven in beeld is de nieuwe terp bij paardenstoeterij Brouwer zichtbaar en rechtsonder de plek waar de Natuurderij vorm moet krijgen.

Foto Waterschap Groot Salland/Veluwe

Klik voor vergroting

Naar begin

Workshop bodem & grond

25 juni 2012

In de workshop bodem & grond gaat Jelle Meindertsma in op het belang van goede grond. Over mest, composteren en bodemverbeteraars. De basis van tuinieren zit in een bodem die in balans is. U kunt uw eigen grond tijdens de workshop gratis laten testen.

Koffie, thee en homemade lekkers staan klaar voor de cursisten.

De workshop kost € 18,50 en voor Vrienden van de kwekerij € 15,00. Opgave voor de Workshop Bodem via info@kwekerijhetnieuweveld.nl onder vermelding van ‘Workshop Bodem’ uw naam, adres en telefoonnummer.

Wanneer: woensdagmiddag 4 juli 2012 van 13.00 tot 16.00 uur.
Waar: Kwekerij Het Nieuwe Veld, Boxbergerweg 46, Diepenveen.

Naar begin

Bloemenhuis Dorpsstraat 1 sluit de deur

24 juni 2012

Ruim twee jaar heeft Linda Reins haar Bloemenhuis Dorpsstraat 1 in Diepenveen geëxploiteerd. Komende zaterdag 30 juni is de bloemenzaak voor het laatst open en stopt ze met haar activiteiten van uit dit pand. Als belangrijkste reden om te stoppen noemt Linda de combinatie van zaak en gezin. Het was moeilijk om aan beide voldoende tijd te schenken.

Vroeger zat in dit pand drogisterij Hoetink, die het rond de eeuwwisseling aan de familie Wessels verkocht. Marjan Wessels-van Ginkel heeft er 7 jaar gezeten met het Voorhuys, een winkel in luxe cadeauartikelen. Om privéredenen stopte ze in 2008 met de zaak. Daarna heeft Hein Wessels er tot 2010 een herenkledingzaak gerund.

Linda Reins gaat nu genieten van haar vakantie en heeft straks meer tijd voor het gezin. Toch zegt Linda de bloemen geen vaarwel. Ze kijkt uit naar een andere baan in deze sector.

Foto: Alex Schokker

Klik voor vergroting

Naar begin

Gedupeerden van Moeke zijn boos

Ondernemers bestrijden relaas exploitant Han Meiberg en wachten op betaling

Uit: De Stentor deventer Dagblad
door Peter ten Cate
23 juni 2012

DIEPENVEEN - De financiële problemen waarmee exploitant Han Meiberg van de inmiddels gesloten horeca- zaak Moeke in Diepenveen kampt, blijken groter te zijn dan de ondernemer vorige week in deze krant schetste. Meiberg is ook eigenaar van restaurant Moskou in Deventer.

Uit een vertrouwelijke brief van 3 mei jongstleden aan tientallen schuldeisers stelt Meiberg en/of zijn firma Hatokira BV dat fiscale problemen tot een schuld van ruim twee ton hebben geresulteerd bij de belastingdienst. De fiscus heeft in mei een faillissementsaanvraag ingediend. Die aanvraag is voorlopig blijven liggen omdat Meiberg begin mei bij de gemeente Deventer een beroep heeft gedaan op de BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen).

Om een BBZ-krediet te kunnen aanvragen biedt hij crediteuren aan 22 procent te betalen van hun vorderingen, tegen ‘finale kwijting’ over en weer. ‘Dan wordt een faillissement voorkomen en blijven beide ondernemingen, en daardoor uw verdienmodel, bestaan’, luidt het aanbod. Meiberg biedt in de brief, namens hem verstuurd door een extern bureau, wel excuses aan ‘voor de financiële wanprestatie richting u’.

In de brief worden de financiële problemen geweten aan het ‘zware jaar’ 2011, waarin de onderneming last had van de crisis en echtscheidingsperikelen. ‘ Door de juiste ingrepen draaien beide ondernemingen weer zwarte cijfers. Deze cijfers laten het alleen niet toe dat financiers de fiscale problematiek van 200.000 euro willen financieren. De enige mogelijkheid om een faillissement te smoren is het bereiken van een crediteurenakkoord’, staat in de brief.
Meiberg, die ook een geschil had met huurbaas/pandeigenaar Karel Lassche, heeft Moeke onlangs op slot gedaan.

Vastgoedbaas Lassche wil inhoudelijk geen commentaar geven op de sluiting en het geschil dat Meiberg met de huurbaas beweert te hebben. ,,Meneer hield zich niet aan de voorwaarden’’, aldus Lassche, die alleen wil bevestigen dat er sprake was van een gedwongen ontruiming van Moeke. Meiberg stelde in deze krant zelf de stekker uit zijn Diepenveense zaak te hebben getrokken.

Bij veel ondernemers heeft het relaas van Meiberg over het einde van Moeke kwaad bloed gezet. Bij de redactie zijn meerdere reacties binnengekomen van boze gefrustreerde schuldeisers, die nog altijd op betaling voor leveranties en diensten aan Moeke wachten. De gedupeerden, die om privacyredenen niet met hun naam in de krant willen, stellen dat Meiberg zijn zaak door wanbeleid moest opgeven. En niet door andere factoren die hij in de krant aanvoerde, zoals de crisis, een geschil met huurbaas Lassche en het teruglopend caféleven en aantal eters. ,,Er is voldoende behoefte aan een café en restaurant op zo’n goede locatie in Diepenveen. Het teruglopend bezoek is volledig te wijten aan de werkwijze van Meiberg’’, stelt een gedupeerde in een brief, in het bezit van de Stentor. ,,Als hij zijn leveranciers, huurbaas en personeel tijdig en op de juiste wijze had betaald was hij nooit zo in de problemen geraakt”, stelt een andere ondernemer.

‘Schulden niet uit mijn tijd’
Volgens Han Meiberg dateren de schulden uit de tijd dat Moeke niet op zijn naam stond, maar op die van zijn ex-vrouw. „Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Mijn voorstel, via een saneringsbureau, om crediteuren 22 procent te betalen heb ik puur uit coulance gedaan.’’ Volgens de horecaman heeft 85 procent van de mensen die nog geld krijgen dit aanbod geaccepteerd. Daardoor hoopt hij het Moeke-verhaal goed te kunnen afsluiten. Volgens Meiberg probeert een kleine groep mensen hem uit ‘persoonlijk-familiaire rancune kapot te maken’. „ Allemaal roddel en achterklap waar ik me moeilijk tegen kan verweren en die mijn zaak en twintig medewerkers schaadt. Ik heb geen zin deze delicate zaak op te lossen via de publiciteit.’’ Hij is boos dat de strikt vertrouwelijke crediteurenbrief op straat ligt en benadrukt dat er bij de sluiting van Moeke geen sprake is van een faillissement.

Meiberg blijft er verder bij dat hij de zaak vrijwillig heeft verlaten en niet gedwongen op last van huurbaas Lassche. „Daar verschillen we dan van mening over.’’

Naar begin

Goede Doelendag op Slingerbosschool

21 juni 2012

Deze avond hebben leerlingen van de Slingerbos weer vele rondjes gelopen voor een aantal goede doelen. De kleintjes liepen rondjes op het grasveld naast de school, terwijl de oudere kinderen rond de school liepen. Elk kind had van te voren gezorgd, dat het gesponsord werd veelal door familieleden, buren of vrienden.

Daarnaast konden de kinderen tegen betaling van een spellenkaart deelnemen aan allerlei spelletjes op het schoolplein zoals bussen gooien met plaatjes van de onderwijzers erop, spijkerbroek hangen, springen in een luchtkasteel, doeltrappen, schminken, sjoelen, zaklopen en schatzoeken. Er was ook er nog een verkoop van boeken, cadeautjes en etenswaar.

De school hoopt met de actie veel geld op te halen voor een nieuw kindertehuis in Bangalore, India van Stichting Caveri (www.caveri.nl) en voor scholing en medische ondersteuning in Vietnam en India van stichting Duniya (www.duniya.org)

Ook mogen de groepen 8 voor € 500,00 3 goede doelen uitzoeken en sponsort de school al jaren twee Plan kinderen in Burkina-Faso en Equador.
De kinderen zetten zich in voor anderen in de wereld die het minder goed hebben.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Naar begin

Fietsvierdaagse buurtvereniging De Vossebelt

21 juni 2012

Deze week organiseert de buurtvereniging De Vossebelt haar jaarlijkse fietsvierdaagse. Op vijf avonden van maandag tot en met vrijdag kan er gefietst worden. Wie een avond niet kan fietsen, kan zo toch vier avonden halen om in aanmerking te komen voor een medaille.

Deelnemers kunnen dagelijks starten tussen 18.00 en 19.30 uur bij cafetaria De Komeet. Men kan kiezen uit twee afstanden 15 en 25 km. Halverwege de route is er controlepost, waar men tevens iets te drinken en te eten kan krijgen.

Dit jaar hebben er rond de 150 mensen deelgenomen.

Naar begin

Isolatie-avond op 26 juni 2012

20 juni 2012

Op dinsdag 26 juni organiseert de werkgroep Duurzaam Diepenveen in het Hof van Salland (aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur) een avond over woningisolatie en beperking van energielasten. Door deskundigen wordt u bijgepraat over de mogelijkheden voor uw huis en er is ook materiaal te zien van recente isolatieprojecten.

Wethouder Duurzaamheid Jos Pierey zal een korte inleiding geven aan het begin van de avond.

In juni heeft energieadviseur Ron Stet gratis, bij mensen die zich hiervoor hebben opgegeven, infrarood warmte opnames van woningen in Diepenveen gemaakt, om zichtbaar te maken of/dat het nodig is om beter te isoleren en zo te besparen op uw energie- rekening. Tijdens de energieavond op 26 juni volgt uitleg over de resultaten. Als u dat wilt, kunnen vervolgens – tegen betaling – meer opnames en een adviesrapport van uw woning gemaakt worden.

Meer informatie vindt u op de site www.duurzaamdiepenveen.nl.

Naar begin

Zomerbraderie bij Sparrenheuvel

19 juni 2012

Woensdag 20 juni organiseert de ANBO een zomerbraderie op de lokatie Sparrenheuvel. De hele middag is er muziek en zijn er vele kraampjes met onder andere de Wereldwinkel, bloemen, vis, ijs, manden, koeken/taart, Indische hapjes en nog veel meer.
Ook kunt u een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. Voor de kinderen is er neen kleurwedstrijd. U kunt op de braderie terecht van 14.00 tot 17.00 uur.

Naar begin

Klei op slepbaan PJO Diepenveen Trekkerslep

17 juni 2012

Klik voor vergroting

In de eerste week van juni is de klei voor de nieuwe slepbaan van de PJO Diepenveen aangevoerd vanuit de uiterwaarden nabij Keizersrande naar de Schapennzandweg. Even leek het er op dat het ‘feest’ niet doorging, omdat vergunningen en een schonegrondverklaring op zich lieten wachten.

De baan is inmiddels geëgaliseerd en zal nog een keer gefreesd en glad gemaakt worden. Zaterdag 7 juli zijn de trekkerslepwedstrijden. Door de nieuwe baan zijn er al flink meer aanmeldingen vooral in de sportklassen. De aanvang van de wedstrijden is vervroegd naar 13.00 uur. Ook is er een Carpullklasse, waarbij omgebouwde auto’s de slepwagen zullen trachten te verplaatsen. Aan het eind van de dag rond 23.00 uur is er een vuurwerkshow aangeboden door rijwielspeciaalzaak J. Bos en Zn. uit Deventer.

Naar begin

Eigenaar sluit deuren Brasserie en eetcafe Moeke

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
15 juni 2012

Brasserie & eetcafé Moeke aan de Oranjelaan 37 in Diepenveen zit op slot.

Exploitant Han Meiberg heeft de sleutels bij de Deventer vastgoedbaas Karel Lassche ingeleverd. Hij benadrukt dat er geen sprake is van een faillissement. Zijn andere zaak, restaurant Moskou aan de Brink in Deventer, draait volgens de horeca-ondernemer ‘als een tierelier’. „Daar ga ik me nu volledig op concentreren.”
Hoge lasten, waaronder een te hoge huur, de crisis, privéproblemen na een scheiding, flinke investeringen maar vooral ook een geschil met huurbaas/pandeigenaar Lassche hebben Moeke de das omgedaan, stelt Meiberg.

Waar het geschil met Lassche om draait wil hij niet toelichten. „Maar we zijn er niet uitgekomen. Daarop heb ik afgelopen maandag in goed overleg met Lassche de sleutels ingeleverd. Over de inventaris wordt nog onderhandeld.”

Nadat twee andere exploitanten van ‘Het Wapen van Diepenveen’, zoals het bekende etablissement in Diepenveen voorheen heette, het niet hadden gered nam Meiberg de zaak zes jaar geleden over.

„ De eerste jaren liep Moeke goed, maar de laatste tijd werd het door de crisis steeds minder. Niet alleen te weinig eters, maar ook het ‘caféleven’ loopt overal terug. We waren maandag en dinsdag altijd al gesloten. Maar de laatste tijd was het ook op woensdag en donderdag in Moeke veel te rustig. We hebben van alles geprobeerd. Onder meer met themaweken en gastkoks. Helaas tevergeefs.”

Bij brasserie/eetcafé Moeke werkten drie full- en vijf parttimekrachten. Een deel van het personeel kan bij zijn Deventer restaurant Moskou aan de slag.
Eigenlijk heeft Moeke het, stelt Han Meiberg, langer volgehouden dan de magere inkomsten feitelijk toelieten. „Dat kon doordat ik regelmatig geld van Moskou naar Moeke overpompte. Maar dat was achteraf toch niet zo verstandig. Daar heb ik geen zin meer in.

” Volgens Meiberg heeft hij door veel geld in de zaak te steken geprobeerd Moeke overeind te houden. Hij betreurt dat het uiteindelijk niet is gelukt, maar zegt zich nergens voor te schamen. „Toen ik de zaak zes jaar geleden begon speelde de crisis nog niet. Bovendien hebben ook mijn voorgangers op ‘Het Wapen van Diepenveen’ het niet gered. Ik denk dat vooral het midden- en kleinbedrijf de gevolgen van de crisis nu pas echt gaan merken”, vreest de Deventer horeca-ondernemer.

Inwoners van Diepenveen en omgeving kunnen onder meer nog terecht bij Brasserie Zonnig aan de Dorpsstraat en restaurant De Roetertshof aan het Kerkplein.

Naar begin

Putdeksels gestolen op Eikendal

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
14 juni 2012

DIEPENVEEN - Op de Neusinksdijk in Diepenveen zijn tien putdeksels gestolen. De deksels beschermden de inspectieputten voor het riool.
Nadat de diefstal woensdagochtend op het Eikendal was ontdekt heeft de gemeente de putten - om ongelukken te voorkomen - meteen met linten afgezet. 's Middags al zijn er nieuwe deksels geplaatst. De gemeente heeft bij de politie aangifte gedaan van de diefstal.

Naar begin

Workshops Atelier Netty Blasman

10 juni 2012

Zaterdag 23 juni wordt er in het Atelier Netty Blasman een aantal workshops gegeven in het maken van deco drukkers, de sieraden hype op dit moment.

Voor de nieuwbrief van juni 2012 druk hier.

Naar begin

Spinningmarathon levert 2300 euro op

7 juni 2012

Stichting Oranjecomité Diepenveen organiseerde dit jaar op zaterdagmiddag 14 april voor de derde keer een spinningmarathon in het Hof van Salland.
Drie uur lang hebben ruim honderd personen een half uur of langer op de twintig spinningfietsen gefietst om op die manier zo veel mogelijk geld bij elkaar te fietsen voor twee goede doelen.

Het eerste doel was de stichting Alpe d’HuZes die gelden bijeen fietst voor het Koningin Wilhelmina Fonds tegen kanker. Juist deze week zijn duizenden Nederlanders afgereisd naar de berg Alpe d’Huez in Frankrijk, om die één of meerdere malen per fiets of te voet te beklimmen. Voor velen is zes maal de Alpe d’Huez beklimmen een ultiem doel.

Klik voor vergroting

Het andere doel was geld in te zamelen voor de aanschaf van een mobiele muziekkoepeltent. Dit is een van de projecten van de groep Diepenveen 2020, een taakgroep van de Wijkaanpak Deventer Buiten. De bedoeling is, dat verenigingen en andere groepen de tent straks kunnen gebruiken voor festiviteiten en bijeenkomsten. De projectgroep is momenteel bezig zich te oriënteren hoe zo’n tent er uit moet komen te zien.

De spinningmarathon bracht 2300 euro op, zodat beide doelgroepen ieder 1150 euro krijgen.

Naar begin

De ballonnenwedstrijd 2012

1 juni 2012

Dit jaar gingen er op Koninginnedag tijdens de aubade van stichting Oranjecomité nabij de Zandwetering aan de Dorpsstraat weer honderden ballonnen de lucht in. Het was weer een mooi gezicht. Er zijn inmiddels 17 kaartjes terug gestuurd.
Een ballon is de zee overgestoken en werd gevonden op Schiermoninnikoog. De eigenaar van deze ballon is de winnaar van dit jaar.

Winnaar
Marit Zwerus uit groep 1-2D van OBS de Slingerbos. De ballon werd gevonden door een groep uit Zaltbommel die Koninginnedag vierde op Schiermonnikoog!

Nummer 2 en 3
De andere ballonnen zijn vooral in Friesland gevonden. De ballon die het verst in Nederland gekomen is, is van: Marit Heethaar van het Spölhuusken. Haar ballon belandde in Lauwersoog.
Casper uit groep 7 van OBS de Slingerbos. Zijn ballon werd gevonden in Anjum.

De andere ballonnen
De andere ballonnen kwamen neer in: Driezum, Oudega, Beetsterswaag, Steenwijk, Steggerda, Sint Jansklooster, Eastermar, Zwartsluis, Kollummerzwaag, Twijzel en Oene.

Als je de kaart van googlemaps bekijkt weet je van welke kant de wind woei.
Er werd een kaartje teruggestuurd vanuit Paesens, echter hierop stond geen naam.
De kinderen wiens kaartje is teruggestuurd, ontvangen deze in de klas.

Naar begin

Rijkdom en verval

1 juni 2012

Excursie naar twee landgoederen nabij Deventer

IJssellandschap start dit jaar met een prachtige excursie waarin haar twee landhuizen op de landgoederen Nieuw Rande en de Haere centraal staan. Op de fiets, want dat is de mooiste manier om het landschap te beleven. En met een gids die vertelt over het verleden en het heden van deze bijzondere plekken zo dicht bij Deventer.

De excursie start op de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg in Deventer waar u leert waarom de start juist daar is. Vanaf deze begraafplaats fietst u in de voetsporen van oude bewoners van beide huizen richting landgoed Nieuw Rande in Diepenveen. Op een unieke en doorgaans niet te bezoeken plek drinkt u een kop koffie/thee met iets erbij. Daar leert u over de geschiedenis van het landgoed en ziet u waar deze geschiedenis nog aanwezig is. Want Nieuw Rande mag dan nog volop schitteren, maar waar zijn eigenlijk Smets Rande en Oud Rande gebleven? En KeizersRande, wat is dat eigenlijk?

Dan gaat de route richting landgoed de Haere (gemeente Olst). Ook hier wordt verteld over de geschiedenis, bekijkt u de bijzondere ruïne van Pierre Gustave Voûte en krijgt u een lunch aangeboden op dezelfde plek waar de vroegere bewoners van het huis ook van hun lunch genoten hebben. Daarna krijgt u volop de gelegenheid nog even van het landgoed te genieten om vervolgens zelfstandig eventueel weer terug te keren naar de plek van vertrek.

De excursie start om 10.30 uur en eindigt om ca. 14.00 uur op landgoed de Haere. Daar kunt u na afloop desgewenst nog even rustig rondkijken. Koffie/thee en lunch maken onderdeel uit van de excursie en zijn bij de prijs inbegrepen. Wel graag aanmelden van te voren (j.nieboer@ijssellandschap of telefonisch 0570 63 59 55 – Jet Nieboer).

Start: 10.30 uur Oude Begraafplaats Diepenveenseweg, Deventer
Einde: ca. 14.00 uur Havezate de Haere, Haereweg 4, te Olst.
Prijs: € 27,50 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 12,50
(inclusief gids, koffie/thee en lunch. NB: fiets zelf meenemen)

Data: zondag 24 juni, zondag 29 juli, zondag 26 augustus en zondag 23 september
Voor groepen zijn andere data op aanvraag/ in overleg mogelijk.

Reserveren (=nodig) en informatie: j.nieboer@ijssellandschap of telefonisch: 0570 63 59 55.
Voor meer informatie over IJssellandschap zie: www.ijssellandschap.nl

Naar begin

Dorpsstraat Diepenveen later klaar

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
1 juni 2012

De herinrichting van de Dorpsstraat in Diepenveen is later klaar dan gepland. Oorzaak is dat meer kabels en leidingen moeten worden verlegd dan verwacht. Het lukt niet de voorbereidende werkzaamheden na de vakantie af te ronden, om dan met de herinrichting te beginnen. Aanvankelijk was gedacht de herinrichting nog dit jaar af te ronden. In plaats daarvan gaat de gemeente er nu van uit dat in de eerste helft van 2013 wordt begonnen. Ook de afronding moet voor half 2013 een feit zijn. Volgens de gemeente blijft het project ondanks de vertraging en extra werk binnen de begroting.

De Dorpsstraat wordt een aantrekkelijker verblijfs- en winkelgebied. De auto is er ‘te gast’. Besloten is tegelijk de Slingerbos her in te richten. Dat gebeurt wel nog dit jaar. De Slingerbos, die uitkomt op de Dorpsstraat, wordt in zijn geheel eenrichtingsverkeer.

Er is overeenstemming met eigenaar Johan Penninkhof om het braakliggende terrein tegenover brasserie Zonnig aan de Dorpsstraat tot tijdelijk parkeerterrein in te richten tijdens het werk. Winkels en woningen aan de Dorpsstraat blijven bereikbaar.

Rob Middeldorp van de Albert Heijn in het dorp: ,,Ons eigen parkeerterrein blijft ook continu toegankelijk.’’ Mede op aandringen van ondernemers begint het werk pas na de feestdagen en winter. ,,Als de weg langer open ligt doordat ze niet verder kunnen door de kou, is dat onhandig.’’ Eind 2013 worden nieuwe bomen geplant.

Naar begin

Fair Play voorop bij 35ste Gerrits Toernooi

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
28 mei 2012

DIEPENVEEN - Op de velden van voetbalvereniging Diepenveen is dit weekend de 35ste editie van het Gerrits Jeugdvoetbaltoernooi.
Honderden voetballertjes strijden op twee reguliere velden en één kunstgrasveld om de winst, hoewel de organisatie benadrukt dat plezier en sportief spel voorop staan. Het toernooi, voor F- tot en met C-jeugd, begint zowel zaterdag als zondag om half negen 's ochtends.

Naar begin

‘Fleurigste elftal’ ophalen bij Fleurop bloemist

Fleurop bloemisten reiken bloemencadeau Nationale Postcode Loterij uit

30 mei 2012

In de aanloop naar het EK Voetbal 2012 krijgen alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij een ‘fleurig elftal’ bloemen cadeau. In totaal worden ruim twee miljoen bosjes bloemen door heel Nederland verspreid. Heeft u bericht van de Postcode Loterij ontvangen dat u dit bloemenelftal cadeau krijgt? Dan kunt u terecht bij uw lokale Fleuropbloemist (voor Diepenveen en Borgele Bloemsierkunst Flierman).

Grootste opdracht ooit
Iedereen die in de maand april meespeelde met de Postcode Loterij krijgt een bosje bloemen. Deze bloemen zijn afkomstig van duurzame kwekers. De deelnemers krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun bloemencadeau van 31 mei tot en met 2 juni en van 7 tot en met 9 juni kunnen ophalen bij een bloemist bij hen in de buurt. Deze eenmalige actie van de Postcode Loterij is de grootste opdracht voor de Nederlandse bloemenmarkt ooit. In totaal werken er 33 gerberakwekerijen en ruim 900 Fleurop bloemisten aan mee.

Fleurop
Fleurop bezorgt in Nederland al 90 jaar, sinds 1921, bloemen met een boodschap. Fleurop Interflora Nederland is de grootste bloemenverzendorganisatie van Nederland. Er zijn 1.250 bloemisten in Nederland aangesloten. Wereldwijd zijn dat er 50.000. Via Fleurop Interflora worden jaarlijks miljoenen boeketten over de hele wereld verstuurd. Kijk voor meer informatie op www.fleurop.nl.

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Inmiddels spelen 2,5 miljoen Nederlanders mee met de loterij. Zij maken maandelijks kans op gemiddeld 500.000 prijzen.
Tegelijkertijd steunen de deelnemers goede doelen, omdat de helft van de lotprijs bestemd is voor 85 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 3,5 miljard euro aan mens en natuur gegeven. UNICEF, het Wereld Natuur Fonds, Amnesty International, Natuurmonumenten, Artsen zonder Grenzen en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.
Sinds 2005 is de Postcode Loterij ook actief in het Verenigd Koninkrijk en Zweden, waar de People’s Postcode Lottery en de Svenska PostkodLotteriet fondsen werven voor goede doelen. In Nederland werkt de Nationale Postcode Loterij samen met de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij binnen de Goede Doelen Loterijen. Novamedia/Postcode Loterijen is de derde grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld.

Naar begin

Rondleiding Landgoed Frieswijk

29 mei 2012

Klik voor vergroting

Op zondag 3 juni is er om 13.30 uur een rondleiding op landgoed Frieswijk. De gidsen vertellen over het landgoed dat in de 14e eeuw slechts uit een paar boerderijen bestond.
In 1750 werd er een landhuis in franse stijl gebouwd. 50 jaar later veranderde de Franse stijl naar een Engelse landschapsstijl. Deze landschapstijl is nog steeds goed te herkennen, ondanks dat in de 20e eeuw het landhuis is afgebroken. Heden ten dage gaan op het landgoed landbouw, landschap en natuur hand in hand en is er nog een oud koetshuis en vijf boerderijen.
De rondleiding duurt 2 uur, de kosten zijn voor volwassenen € 3,00, voor kinderen tot 12 jaar € 1,50. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Parkeergelegenheid en start wandeling bij de ingang van het landgoed aan de Raalterweg bij km-paaltje 2,1. Informatie vindt u op www.landgoedfrieswijk.nl.

Foto Coralien van Hattem. Landgoed Frieswijk, de Grote Kamp met aardappels en op de achtergrond boerderij het Nieuw Bouwhuis.

Naar begin

Ouderwetse slangenwagen Brandweer Diepenveen gerestaureerd

27 mei 2012

Tijdens een gezellige avond van de leden van Brandweer Diepenveen is als grote verrassing een ouderwetse slangenwagen als nieuw gepresenteerd.
Voor de presentatie hadden de heren zich in oude blusoveralls gestoken geschminkt met baard en snor en met een sketch droegen zij het voertuigje over aan de commandant van Deventer Michel Thijssen en de postcommandant Jeroen Altorf.

Het oude wagentje dat eigenlijk eigendom is van een der leden had jaren in de brandweerkazerne gestaan. Afgelopen maanden zijn Bennie Kappert van Diepenveen en Harry ten Wolde voormalig lid van Brandweer Deventer in het diepste geheim ongeveer 70 uur bezig geweest de wagen en de inhoud op te knappen. De wagen van hout is helemaal gedemonteerd en vele malen geschuurd en gelakt. De inhoud bestaande uit oude slangen, opzetstukken, verdeelstuk en straalpijpen zijn ook uit elkaar gehaald en van de verf ontdaan. Daarna zijn de koper- en messingdelen bij gespecialiseerde bedrijven gestraald en gepolijst.
Het voertuigje werd heel vroeger gebruikt voor (woning)branden, waarbij de slangen direct werden afgelegd met een opzetstuk en verdeelstuk vanaf de waterleiding.

Klik voor vergroting

Naast de slangen wagen hadden de heren ook nog een temperatuurmeter voor hooibroei, een ouderwetse brandblusser en zwepen voor heidebrandbestrijding opgeknapt.

Het is de bedoeling dat het opgeknapte materieel een plaatsje krijgt in de kazerne van Diepenveen.

Naar begin

Opendag Sallandse aspergetelers

23 mei 2012

Aspergeseizoen! Kom op 2 juni naar de Open dag bij de Sallandse aspergetelers!

Ze zijn er weer: de asperges! Ga nú voor het witte goud en kom naar de Open dag bij de Sallandse aspergetelers op zaterdag 2 juni van 10.00-16.00 uur!
Aspergebedrijf De Weerd uit Raalte houdt een extra Open dag op zondag 3 juni. U bent van harte welkom bij alle aspergetelers.

Salland is Aspergeland op en top! De aspergebedden zijn nu volop zichtbaar in het Sallandse landschap en de asperges steken hun goudgele koppen boven de grond. De Sallandse aspergetelers zijn trots op hun bedrijf en vertellen met veel plezier en enthousiasme wat er allemaal bij de aspergeteelt komt kijken. U krijgt een indruk van de teelt van de asperges tot aan de uiteindelijke consumptie. Tijdens het hele aspergeseizoen (t/m 24 juni) zijn er dagverse asperges bij de telers aan huis te koop.

In totaal nemen zes aspergetelers deel aan de Open dag. Bij Aspergebedrijf De Boerkamp in Diepenveen kunt u diverse variaties aan asperges proeven, bereid door een kok. Ook is er de gelegenheid om eigen gemaakte wijn te proeven. Tuinderij Veldink in Diepenveen ontvangt u ook graag in de aspergewinkel. Bij Aspergebedrijf De Weerd in Raalte worden continu rondleidingen gegeven en u kunt de overheerlijke asperges uiteraard ook proeven. Naast een spectaculaire bloemenshow kunt hier ook genieten van diverse streekproducten. Tuinderij Ogink in Raalte verloot ook dit jaar weer een aantal aspergediners onder haar klanten. Tijdens de Open dag kunt u kennismaken met de moderne, computer gestuurde sorteermachine, de nieuwste schilmachines en verpakkingstechnieken. Bij Van der Kolk Asperges in Oudleusen kunt u uw verse asperges laten schillen en verpakken. Naast aspergeteler is Van der Kolk ook een zacht-fruitteler (aardbeien, frambozen, bramen). U krijgt hier verschillende rondleidingen door tunnel en kas en er zijn diverse kramen met heerlijke hapjes, bereidt door een chef-kok. Ook leuk voor kinderen: zelf aardbeien plukken, vers uit de kas! Aspergeboerderij het Nijenhuis in Diffelen ontvangt u graag, er worden verschillende kookdemonstraties georganiseerd in de eigen kookstudio op ‘de deel’.

Salland Aspergeland Fietsarrangement
Het gehele aspergeseizoen kunt u in Salland genieten van het een culinair fietsarrangement. U bezoekt een aspergeteler en ontvangt 10% korting bij aankoop van asperges, brengt een bezoek aan een museum en geniet van een aspergelunch. Het fietsarrangement is verkrijgbaar bij de VVV/ANWB Raalte en VVV Deventer.

Voor meer informatie: www.sallandaspergeland.nl en www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl.

Naar begin

Laura (15) uit Diepenveen wint poëziewedstrijd

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
23 mei 2012

DEVENTER/AMSTERDAM - Laura Voortman (15) uit Diepenveen heeft de landelijke poëziewedstrijd VERS PoëzieRevue gewonnen. De leerlinge van Etty Hillesum Lyceum Het Stormink liet woensdagmiddag in de finale 29 andere scholieren achter zich.
De finale was in het MC Theater in de Amsterdamse Westergasfabriek. Julia Broos (15) uit Deventer won de voordrachtsprijs. De derde Deventer afgevaardigde, Laurens Kok (Boerhaave), viel niet in de prijzen. De wedstrijd werd georganiseerd door School der Poëzie, dat onder meer gastcolleges geeft op scholen.

Laura, die een gedicht schreef over haar iPhone die van alles meemaakt, was blij verrast: "De dag begon met een literaire rondvaart door de grachten. Dat was flink bakken! Ik had niet verwacht dat ik zou winnen omdat ik het gedicht snel in elkaar had gedraaid.'' Ze won een roos en een beker. Een toekomst in de poëzie zit er echter niet in. "Mij te poëtisch. Al die verdrietige gedichten. Mijn gedicht was eenvoudig en vrolijk.''

Het winnende gedicht van Laura Voortman uit Deventer:

Mijn iPhone heeft al behoorlijk wat littekens
Een angstaanjagend achtbaantje in de Goliath
diepzeeduikje in bad
nachtje bij een leraar
nieuwe batterij erin
jongens die komen jongens die gaan
Whatsapp, twitter ping vierentwintig uur aan
een liefde, breuk, lach en een traan
keiharde barst dwars door het scherm
ruzies, straffen, stiekeme dingen
voorzichtig smsen in de les onvoorzichtig bellen op de fiets
Mijn iPhone heeft dingen meegemaakt niet voor niets

geïnspireerd door Erik Spinoy

Naar begin

Groot grondverzet bij Munnikenhank en Keizersrande

23 mei 2012

Vanaf begin april is de aannemerscombinatie IJsselfront al bezig met een enorme klus in de uiterwaarden nabij Diepenveen ter hoogte van de Sallandsweg. In het kader van het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat wordt de Munnikenhank richting Deventer enkele malen zo groot. De contouren van de afgravingen zijn inmiddels duidelijk. De teeltaarde en het gemengde zand worden per schip afgevoerd. Het schone zand zal later worden weggebaggerd. Daarnaast wordt er naast de IJssel een extra geul gegraven. Totaal moet er bijna 3 miljoen (650.000 voor de Minnikenhank) kuub zand worden verzet.
Deze werkzaamheden moeten er voor zorgen dat Deventer ‘droge voeten’ houdt bij hoogwater, omdat het water hier sneller kan worden afgevoerd.

Bij de familie Brouwer die al jaren achter de Munnikenhank woont is met zand uit de bouwput een enorme terp gemaakt, zodat bij extreem hoog water de paarden - een grote hobby van de familie – altijd op het droge kunnen blijven staan.
In het verleden zijn de paarden daar al eens met een shovel en een grote veewagen weggehaald over de ondergelopen toegangsweg. Ook deze weg wordt opgehoogd.

Voorts is een terp gemaakt voor de biologische boerderij Keizersrande van Annette Harberink. Zij heeft al het beheer van de uiterwaarden van stichting IJsselland tussen Deventer en de Randerstraat. Voor de terp is ook zand gebruikt uit het project Ruimte voor de Rivier. Momenteel zijn bouwvakkers druk bezig met een keerdam van beton, die moet voorkomen dat de terp waar de gebouwen opkomen wegspoelt bij hoogwater.

Regelmatig zijn er excursies van mensen die een kijkje willen nemen van de werkzaamheden. De toegang tot het gebied is verboden in verband met de gevaarsaspecten van de werkzaamheden.

Klik hier voor een fotoimpressie van de werkzaamheden. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder in de foto om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Buslijn door Diepenveen

23 mei 2012

DIEPENVEEN / ZWOLLE - Momenteel beschikt het dorp Diepenveen nog niet over een eigen busverbinding, maar wellicht kunt u binnenkort op de nieuwe lijn 9 stappen die zal rijden tussen het busstation Deventer en dorp Diepenveen.

Vervoerder Syntus is bezig met het inventariseren van de wensen van haar reizigers. Via een website kunnen reizigers hun verbeterpunten doorgeven waar vervolgens door andere reizigers op gestemd kan worden. De drie ideeën met de meeste stemmen zullen door Syntus worden geanalyseerd op haalbaarheid en eventueel worden uitgevoerd. Op deze wijze kaartten bewoners uit Wesepe vorig jaar aan dat ze graag wilden dat de streekbus 165 (Deventer - Raalte v.v.) weer door de dorpskern heen ging rijden. Helaas lukte dit wegens de aansluiting op de treinen niet, maar Syntus zorgde er wel voor dat reizigers tegen normaal tarief met de regiotaxi konden reizen.

Vanuit de regio Deventer zijn de volgende wensen ingestuurd: betere fietsenrekken bij de bushaltes, WiFi in de stadsbussen, een buslijn tussen de Flora en de Vijfhoek, betere aansluitingen van de busstations in de richting van het ziekenhuis en een buslijn door het dorp Diepenveen.
U kunt heel eenvoudig via de website van Syntus uw eigen wens indienen en stemmen op andere wensen. Registratie is niet nodig, met één klik op de knop laat u weten achter een idee te staan. De ideeën bekijken, indienen en stemmen kan via http://overijssel.reizigeraanhetstuur.nl/alle_wensen.aspx.

Naar begin

Samen muziek maken is leuk!

2 mei 2012

Muziekvereniging Sempre Crescendo en basisschool De Zonnewijzer verzorgen op vrijdag 1 juni om 19.00 uur een spetterend muzikaal optreden in de Hof van Salland in Diepenveen.

Dit optreden vormt de afsluiting van het project Windkracht 6, waaraan de leerlingen van groep 6 van De Zonnewijzer en de muzikanten van Sempre Crescendo de afgelopen maanden hebben gewerkt.

Windkracht 6 is een muziekprogramma voor de basisschool, voor leerlingen van 8 t/m 10 jaar. Er worden een aantal muzieklessen gegeven door de eigen leerkracht, waarin steeds een groep instrumenten (blaasmuziek, houtblazers, koperblazers en slagwerkers) centraal staat. Verder leren de kinderen bijpassende vrolijke en vlotte liedjes. Deze liedjes worden tijdens het optreden door de kinderen, samen met het orkest, gespeeld en gezongen. Ook de blokfluitleerlingen van Sempre Crescendo spelen samen met het orkest een paar nummers.
Het belooft een vrolijke avond met veel muziek en zang te worden!

Tijdens één van de muzieklessen hebben leden van Sempre Crescendo met hun instrument de school bezocht en hebben de kinderen nader kennis kunnen maken met diverse instrumenten in een orkest.

Doel van dit project is om kinderen enthousiast te maken voor muziek. Samen muziek maken is heel erg leuk!

Naar begin

Jubileum en hernieuwde opening van Oldeniel Piano's

22 mei 2012

Op zaterdag 26 mei 2012 organiseert Van Oldeniel Piano’s een feestelijke opening van wege het 10-jarig jubileum en uitbreiding van de winkel aan de J. van Vlotenlaan 101 in Deventer. Vanaf 10.00 uur is de winkel geopend en vanaf 14.00 uur is er livemuziek.

10-jarig jubileum
10 jaar geleden, op 9 januari 2002, is Eric van Oldeniel uit Diepenveen gestart met Van Oldeniel Piano’s aan de Nieuwstraat in Deventer. Na zijn loopbaan als logistiek planner bij een farmaceutisch bedrijf, volgde Eric zijn hart en nam de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Zijn passie voor muziek en voor de piano in het bijzonder weet hij goed te combineren met zijn ondernemersgeest. Inmiddels is het bedrijf verhuisd naar de J. van Vlotenlaan 101 waar het zich gezond doorontwikkelt. Steeds meer aanbod en keuze voor de groeiende klantenkring.

Grotere winkel
De afgelopen weken is Van Oldeniel Piano’s uitgebreid met ongeveer 60 m2. Het pand naast de bestaande winkel kwam leeg en al snel was besloten dat met een doorbraak een mooie nieuwe ruimte er bij kon worden verkregen. In het nieuwe gedeelte van de winkel staan de digitale piano's en in het oorspronkelijke gedeelte kan men terecht voor de akoestische piano’s en vleugels. Eric van Oldeniel is ontzettend trots op de mooie ruimte waarin hij de klant nog beter van dienst kan zijn, nu en in de toekomst.

Naar begin

Dankjewel Dag VV Diepenveen

21 mei 2012

Op vrijdag 8 juni wordt de eerste Diepenveense Dankjewel Dag georganiseerd door de afdeling Voetbal van DSC. Het doel van deze dag is een feestelijke afsluiting van het huidige voetbalseizoen voor alle betrokkenen.

Met een nieuwe formule hoopt de afdeling voetbal een mooie dag te organiseren voor de gehele vereniging. De vele vrijwilligers en sponsoren zullen tezijnertijd als dank voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar een persoonlijke uitnodiging krijgen. Hiernaast gaan er allerlei activiteiten georganiseerd worden om geld op te halen voor het goede doel en onze eigen jeugdafdeling. Het thema van de eerste Dankjewel Dag is dan ook: ‘Lopen voor een ander en mezelf’.

De goede doelen waarvoor geld zal worden ingezameld zijn Kika en kinderen uit Uganda. Als vereniging willen we niet alleen in het midden van de Diepenveense samenleving staan, maar participereninde samenleving als geheel. Daarom steunen wij sinds twee jaar Kika.
Ook onze overbodige sportkleding willen wij graag een tweede leven geven. Hierbij is ons oog dus gevallen op het project Conect2 Uganda, mede doordat twee van onze junioren (Mees Hulsebosch en Jelmer Hiemstra) in het najaar deelnemen aan dit project.

Op vrijdag 8 juni gaat ook het EK voetbal van start. Deze voetbalhappening zal worden geïntegreerd in het programma van de Dankjewel Dag. Vanaf 16.00 uur staan de deuren van de Zunnebargh wagenwijd open voor al haar leden, vrijwilligers, sponsoren en alle andere belangstellenden. Via de website, mailing en posters zullen wij het exacte programma van de de Dankjewel Dag onder de aandacht brengen van onze leden en andere betrokkenen.

Zet nu alvast 8 juni in je agenda. Wij verwachten dat deze dag een daverend succes gaat worden en hopen dat het een begin zal zijn van een jaarlijks terugkerende traditie.
Wij houden u de komende tijd op de hoogte o.a. via www.vvdiepenveen.nl.

Met sportieve groet,
Voetbal Vereniging Diepenveen.

Naar begin

Concours Hippique Averlo

21 mei 2012

Dit jaar wordt het concours van de Hunneruiters uit Averlo gehouden op zaterdag 26 en zondag 27 mei in het pinksterweekend.
Op zaterdag komen de pony’s aan de start en op zondag rijden de paarden hun dressuur of springwedstrijd. Voor de pony’s is dit tevens een selectiewedstrijd voor Kring Salland.

Het concours wordt dit jaar gehouden op de terreinen van de familie Willemsen aan de Zwijnenbergerweg in Averlo.
Op beide dagen wordt om 9.00 uur gestart met het programma.

Voor meer informatie van het concours en de deelnemers, zie www.startlijsten.nl. Bezoek ook de internetsite www.hunneruiters.nl
Belangstellenden zijn welkom en de toegang is gratis.

Naar begin

Kleibaan voor Trekkerslep PJO Diepenveen

21 mei 2012

Wie door de Schapenzandweg rijdt, ziet bij de familie Peters een grote sleuf in het weiland van 110 m bij 8,5 m, waar 400 kuub zand is uitgegraven. Jongeren van de Plattelands zijn al enkele zaterdagen bezig geweest het zand uit te graven en af te voeren. De sleuf wordt weer opgevuld met klei afkomstig van de uiterwaarden bij het uitgraven van de geul bij de Munnikenhank. Dit zal de komende week gebeuren. Het grote voordeel van een kleibaan is, dat deze veel vaster is en daardoor meer geliefd is bij met name de sportklassen. De kans dat de wielen zich ingraven is een stuk kleiner.

Klik voor vergroting

Op zaterdag 7 juli organiseert de PJO Diepenveen voor de 25-ste keer de trekkerslepwedstrijden. De deelnemers in de verschillende klassen moeten proberen met hun tractor de sleepwagen van For Farmers over de 100 m baan te slepen. Het mooist zijn hierbij de sportklassen, waarbij flink aan de tractoren is gesleuteld. Op dit moment zitten de meeste klassen al vol.

Als extra heeft de organisatie dit jaar een Car Pulling klasse, waarbij opgevoerde personenwagens de sleepwagen proberen te verslepen. Dit kan met hoge snelheden gepaard gaan. Een must om dit te komen zien.

Aan het eind van de avond rond 23.00 uur zal er een feestelijk vuurwerk te aanschouwen zijn.

Naar begin

Lentefair met klokkengelui geopend

20 mei 2012

Afgelopen zaterdag was er weer een lentefair in de pastorietuin pal naast de kerk in Diepenveen. Net even voor twaalf uur gaf dominee Spit het woord aan burgemeester Andries Heidema om de Lentefair met een toespraak te openen. Echter na een paar zinnen sloeg de klok van de kerk twaalf uur. De burgemeester stopte zijn toespraak even en na de twaalfde slag wilde hij verder gaan, maar toen begonnen de klokken te luiden om het midden van de dag aan te geven. Het einde van het gelui wachtte de burgemeester maar niet af en knipte het lint door bij de entree van de pastorietuin.

Op de lentefair stonden ongeveer dertig ondernemingen en verenigingen met allerlei zaken, zoals plantjes voor de tuin, decoratieartikelen, bloemen, groente, bijenhoning, jam, duurzaam Diepenveen, wijngaardartikelen en historische boeken.

Voor de lentefair was ook weer een taartenwedstrijd uitgeschreven. De prijzen hiervoor reikte burgemeester Heidema uit:
1. Emmy Wagenvoorde
2. Jasmijn Spit
Daarnaast waren er twee originaliteitprijzen:
1. Sia Prins
2. Moniek Koetsier
Iedereen kon de taarten proeven, want deze werden in stukjes gesneden en verkocht bij de catering.

In de kerk was er een tentoonstelling van doopjurken te zien.

Klik hier voor een fotoimpressie van de lentefair. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder in de foto om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Hemelvaartfietsen anders dan dauwtrappen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Rudi Hofman
18 mei 2012

Diepenveen - Rond tien voor negen arriveren Dick en Ida Harleman op Hemelvaartsdag bij Café- Brasserie Moeke in Diepenveen, dit jaar het startpunt van de Stentor-dauwtraptocht. Het echtpaar uit Colmschate heeft er al acht kilometer opzitten.

„We hebben weinig fietsers gezien. Ik denk dat het dauwtrappen niet meer zo leeft als vroeger. Toen reed je echt in colonnes. Veel mensen kiezen tegenwoordig iets anders of zijn blij dat ze vrij zijn”, zegt Dick. Hoewel de zon volop schijnt, heeft het echtpaar regenpakken bij zich: „ Je kunt niet altijd de weermannen vertrouwen”, verklaart Dick Harleman grijnzend. Dat Moeke gesloten is, kan hij niet begrijpen. „Dit is commercieel niet slim. Ik heb hier 25 jaar geleden nog gewerkt. Toen was het een café met een zaaltje.” Dan vervolgen de Harlemans de circa 30 kilometer lange route op hun elektrische fietsen.

Bij Rustpunt Randerhoeve aan het Randerpad in het buitengebied van Diepenveen is het vogelgezang niet van de lucht. Even verderop zijn de velden met bloeiend koolzaad een lust voor het oog. De vriendinnen Ria Vaessen uit Colmschate en Bep Stempher uit Deventer kunnen de verleiding van een kop koffie niet weerstaan. Nee, ze doen niet mee aan de foto- opdrachten die aan de Stentor-tocht zijn gekoppeld, maar zijn wel trouwe deelnemers aan de tocht. Ria had de letters van de routebeschrijving liever groter gezien. Dit minpuntje neemt ze voor lief. Volgens Bep boft iedereen maar met het mooie weer. „We zijn geen dauwtrappers hoor, maar Hemelvaartfietsers.” Vroeger ging de Deventerse met een groep uit de buurt wél heel vroeg op pad richting Kootwijk. In haar jeugdjaren in Almelo trok Ria er met vriendinnen ook voor dag en dauw op uit. „ Aan de afwijkende manier waarop de stenen waren gelegd, wisten we dat we in Duitsland waren beland. Dat was best spannend.”

Naar begin

Winnaar iPad Oranjebraderie Diepenveen

18 mei 2012

Op Koninginnedag stond de Rabobank wederom op de Oranjebraderie in Diepenveen. Bezoekers van de braderie konden in de stand van de Rabobank meedoen met een prijsvraag en daarmee kans maken op een iPad.

Klik voor vergroting

Stand van de Rabobank druk bezocht
Het weer was geweldig en de markt is drukbezocht. Veel mensen wisten de weg naar de Rabobankstand te vinden en hebben meegedaan met de prijsvraag. Omdat 2012 het Jaar van de Coöperatie is, waren de prijsvragen aan dit thema gekoppeld: hoeveel leden heeft Rabobank Salland, wat houdt het lidmaatschap van de bank in, hoeveel initiatieven in Salland krijgen jaarlijks een bijdrage van Rabobank Salland en in welk land is Rabobank Salland een adoptieproject opgestart.

En de winnaar is …
Teresia Voortman uit Diepenveen had alle vragen goed en is daarmee de winnaar van de iPad.

Naar begin

Bresser danst op Usher naar fraaie zege

Comeback Holtense verrast bij rentree met eerste winst in ZZ-zwaar, Femke Beljon zegeviert in ZZ-licht maar laat het liggen in Lichte tour

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Roy Heethaar
14 mei 2012

Amazone Thessa Bresser uit Holten verraste zichzelf gisteren op het Concours Hippique in Diepenveen. Met Usher won ze voor het eerst een proef in het ZZ-zwaar.

DIEPENVEEN - De smaak van de overwinning is altijd net wat zoeter als de weg er naartoe er een is geweest vol obstakels. Dat gold gistermiddag ook in zekere zin voor Bresser.
De 33-jarige amazone werd door een raadselachtige blessure van haar paard Usher negen maanden aan de kant gehouden. Gisteren in Diepenveen maakte ze haar comeback op de rug van haar weer fitte ruin. En hoe. De wedstrijd die in het teken stond van een voorzichtige rentree, zette Bresser om in klinkend goud.

Kort na haar tweede proef in het ZZ-zwaar, bij de nationale wedstrijd in Diepenveen, gaf ze aan 'redelijk tevreden' te zijn. Maar die gematigdheid maakte al gauw plaats voor een ongeremde hosannastemming toen ze de uitslagen onder haar neus had gekregen. De tweede proef bleek ze pardoes gewonnen
te hebben, met een score van 62,57procent. "Mijn eerste overwinning in het ZZ-zwaar", glunderde Bresser van oor tot oor onder een aangenaam lentezonnetje.
" En dat terwijl ik er negen maanden uit ben geweest. Dit is toch wel onverwacht, want ik dacht juist dat mijn eerste proef (goed voor een derde plaats red.)
beter ging. Maar ik ben erg blij natuurlijk."

Enigszins bevreesd was Bresser wel geweest voor aanvang van haar comeback. Usher is een beetje een 'spooky' paard. Hij schrikt heel snel van iets", meent Bresser, die daar genoeg treffende bewijzen voor kan leveren. "Toen ik een keer met hem uit de stal liep, raakte hij al van slag van een paar in bloei staande bloemetjes die door de wind licht bewogen. Als je dan voor het eerst sinds negen maanden weer een wedstrijd rijdt, is het toch afwachten hoe dat dan gaat. Maar hij liep gelukkig heel fijn." Dat was op het vorige concours, waar Usher geblesseerd raakte, wel anders. Ging-ie ineens op zijn kont zitten. Buiten een nog altijd moeilijk te achterhalen blessure liep hij ook nog een worminfectie op. Dat was balen, want we waren net begonnen in het ZZ-zwaar. Het duurt dan weer een hele tijd voordat je een paard weer helemaal hebt opgetraind", aldus Bresser, die na haar geslaagde rentree eindelijk weer doelen kan stellen."Usher is elf jaar oud en ik wil nu langzaam naar de Lichte tour toewerken. Dat moet er hopelijk nog wel in zitten."

De Lichte tour is het niveau dat Femke Beljon inmiddels al heeft bereikt. De Raaltese amazone (24) won gisterochtend met Zoraïda beide proeven in het ZZ-licht, maar was in de Lichte tour nogal onfortuinlijk op de rug van haar ruin Winnetou. "Ik weet het niet meer", zei ze terwijl ze midden in haar tweede proef stil ging staan. Dit vertwijfelde intermezzo kostte haar logischerwijs een goede eindklassering. Beljon belandde buiten het podium. "Ik moest vandaag drie van de vier proeven uit mijn blote hoofd doen en raakte even het spoor bijster", verklaarde Beljon. Ook in de eerste proef was het al misgegaan. "Bij de galopwissels maakte het paard een dure fout. Erg balen, want met het inlopen ging het juist zo lekker."

Dat Beljon zeer serieus met haar sport bezig is, bleek wel uit haar gezicht, dat op onweer stond. ,,Winnetou is normaal erg stabiel, dat hij ineens zulke fouten gaat maken is jammer. Maar het is beter dat het nu gebeurt dan straks op het hoogste niveau." Daarmee doelt Beljon op de Grand Prix en misschien zelfs de Olympische Spelen. "Om dat te bereiken moet je natuurlijk uitzonderlijk goed zijn", beseft Beljon zich terdege." Elke vier jaar mogen er maar vier combinaties heen. Maar ik laat in elk geval alles voor de sport. Of dat voldoende is, zal moeten blijken."

‘Gelderse Est’ wint
Ruiter Hanno Ellermann, de in Geesteren (G) woonachtige Est, was gisteren bij de nationale springwedstrijd in Diepenveen de beste over een hoogte van 1.40/1.50m.
Op de rug van Valdimore bleef Ellermann Sander Geerink en Casper de Muze uit Gelselaar nipt voor. Arno Zegers van rijvereniging De Paalhoeve eindigde met United Cobra als derde. Geerink was in de barrage een halve seconde sneller dan Ellerman, maar zag in tegenstelling tot zijn tegenstander een balk naar de grond gaan.

In de klasse ZZ-zwaar eindigde Geerink eveneens als tweede, ditmaal op de rug van Bindia. Martine Helsloot van de Brederoderuiters won het ZZ-zwaar met het paard Zino. Elsemiek Leijenaar uit Bathmen eindigde op de rug van Vagebond als derde.

Naar begin

Concours Hippique vlot verlopen

14 mei 2012

Het afgelopen weekend is het concours in Diepenveen verreden op terreinen van Henk en Willemien Boschloo en Jo en Anke Boschloo aan de Randerstraat nabij de IJsseldijk.
De zaterdagmorgen was bestemd voor de ponyruiters met springen in de klassen B, L, M, Z en ZZ en dressuur in de klassen B, L, M en Z.
Voor de paarden was er ’s middags dressuur in de klassen B en L. De springers konden terecht in de klassen BB en B.
Zondag kende vele rubrieken die verreden werden zowel in de breedtesport als nationaal. In de dressuur werd er op hoog niveau gereden bij de Nationale Dressuur. In de breedtesport waren er de klassen M en Z.
Bij het springen kon gestart worden in de klassen B, L, M, Z en ZZ.
Aanvankelijk was het Nationale Springen gepland op afgelopen vrijdag, maar door geringe belangstelling waren dit komen te vervallen. Eén rubriek -140/150 -werd als afsluiting verreden aan het eind van de dag.

Klik hier voor foto's van het concours. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Diepenvener op de fiets naar Santiago

14 mei 2012

De 64 jarige Diepenvener Ruud Veltman is er helemaal klaar voor. Hij vertrekt maandag 14 mei (vandaag) vroeg op zijn fiets naar Santiago in Spanje.
Het is gewoon leuk om te doen en voor de sport om in beweging te blijven. Ruud Veltman geen onbekend persoon in Diepenveen, jeugdtrainer bij DSC, doet zelf veel aan sport.

In 2011 moest hij zijn tocht naar Rome onderbreken wegens omstandigheden, maar heeft nu opnieuw de draad opgepakt. Van vele kennissen kreeg hij te horen dat een fietstocht naar Santiago erg mooi moet zijn en men voor hem wel een perfecte fietsroute heeft.

Klik voor vergroting

Na veel getraind te hebben is het zover. Maandag 14 mei vandaag vertrok hij. Zijn stempelkaart werd gestempeld bij de Heilige Hartkerk aan de Zwolseweg (zie foto), waarna hij zijn weg volgde naar Santiago ruim 2700 km. Ruud Veltman hoopt over 4 weken daar aan te komen. Santiago de Compostella is een stad in het noordwesten van Spanje. Santiago, dat Sint Jakobus betekent (Sant-Iago), ligt in de comarca Santiago, in de provincie La Coruña in Galicië. De stad heeft circa 100.000 inwoners.
Onder weg zal hij kamperen met zijn tentje om te overnachten en de volgende dag weer verder ruim 100 km te kunnen afleggen. Ruud Veltman hoopt eind augustus weer terug te zijn in Diepenveen. Hij zal in de tussentijd fotograaf Alex Schokker op de hoogte houden van de stand van zaken hoe het allemaal gaat.

Foto: Alex Schokker
Op de foto Ruud Veltman bij de HH Kerk met zijn stempelkaart..

Zijn vrouw José gaat binnen kort per auto naar Spanje, waar het stel met z’n tweeën eerst lekker zullen genieten van een week vakantie aldaar en dan zal Ruud weer per fiets de reis terug nemen naar Nederland in augustus.

Naar begin

75 jarige Diepenveense zet braderie op touw

14 mei 2012

Mevrouw A. Bonte (75 jaar) uit Diepenveen heeft al veel vrijwilligers werk op haar naam staan en is contact persoon is van de ANBO afdeling Diepenveen (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen). Ze heeft in haar eentje een braderie weten op te zetten op 20 juni in huize Sparrenheuvel.
Mevrouw Bonte zit ook bij de Klantenraad van Humanitas en bij Theater 60 plus in de commissie P.R.
De Braderie zal binnen de Sparrenheuvel worden gehouden en telt nu ruim 13 kramen. Met onder andere bloemen, vis, ijs en de wereldwinkel.
Ook kunnen de bezoekers koekjes en gebak maken. Er is een Rad van Fortuin met leuke prijzen en voor de jeugd is er een kleurwedstrijd.
De toegang is gratis en is van 14.00 tot 17.00 uur.

Op de foto: mevr. A. Bonte uit Diepenveen. Foto Alex Schokker

Klik voor vergroting

Naar begin

Wateroverlast en stormschade

9 mei 2012

Woensdagavond rond 18.45 uur na een flinke regenbui, waarin in korte tijd 10 mm viel, moest brandweer Diepenveen uitrukken voor wateroverlast aan de Wetermansweg. In het betreffende pand kwam het water in het toilet omhoog. De bewoonster was al druk doende het water in de hal weg te vegen. De brandweer kon niet veel anders doen dan de storingsdienst van de woningbouwvereniging in te schakelen om de afvoer te laten ontstoppen.

Eerder aan het eind van de middag werd de brandweer gealarmeerd voor stormschade op het fietspad van de IJsseldijk ter hoogte van Nieuw Rande. Hier bleek een omgevallen, verrotte boom iets over het fietspad te liggen. Met mankracht van vier brandweermannen werd de boom een metertje verplaatst naar de berm toe.

Naar begin

Lentefair in de Pastorietuin te Diepenveen

7 mei 2012

De historische plek rond de kerk, de prachtige pastorietuin en het kerkgebouw aan Kerkplein 5 te Diepenveen zijn zaterdag 19 mei van 12.00 tot 17.00 uur het decor voor een Lentefair in Engelse sfeer.
Burgemeester A. Heidema opent om 12.00 uur deze Lentefair.

Er is een gezellige groenmarkt met planten, bloemen, tuin- en natuurinformatie en ambachtelijke tuinproducten zoals jams/chutneys, sappen en lavendelolie.
Diepenveense groenondernemers presenteren hun producten of activiteiten. Bezoekers kunnen bloemen, planten, biologische groenten en andere ‘groen’materialen kopen. Ook vindt u er tuinmeubilair en beelden. Daarnaast is er informatie over tuininrichting en onderhoud.
Verschillende Diepenveense verenigingen zoals Groei en Bloei, de Imkervereniging en de Historische Vereniging vertellen u over hun activiteiten. Er zijn demonstraties bloemschikken, korfvlechten en knutselworkshops voor de kinderen.
In de historische kloosterkerk zijn zang- en muziekoptredens. Ook is er een kleine tentoonstelling van doopjurken te bewonderen die in samenwerking met de textielgroep van de Historische Vereniging Diepenveen is georganiseerd.

Aan het begin van de middag is de prijsuitreiking van de taartenwedstrijd door een deskundige jury. Daarna worden de taarten geserveerd op het tuinterras. Onder het genot van een kopje koffie of (Engelse) thee met taart of een boerenijsje kunt u hier genieten van de mooi aangelegde pastorietuin met een imkerij en een groentetuin.

Dit reeds succesvol gebleken initiatief is ontstaan vanuit ‘groene’ vrijwilligers die belangstellenden willen laten genieten van deze prachtige historische locatie en het groene hart van Diepenveen. De toegang is gratis.
Bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen. Dit in het kader van de duurzame en groene sfeer van de activiteit maar natuurlijk ook om parkeerproblemen te voorkomen.
Voor vragen en inlichtingen kunt u terecht bij dhr. Henk Spit, 0570 59 12 71 of bij mevr. Hanne Struik, 06 53 97 21 68.

Naar begin

Concours Hippique Diepenveen

5 mei 2012

Klik voor vergroting  

De Landelijke Rijvereniging & Ponyclub Diepenveen organiseert op 12 en 13 mei 2012 haar jaarlijkse Concours Hippique Diepenveen.

Dit mooie hippische evenement biedt sportiviteit op alle niveaus.
Zo zijn er op de zaterdag 12 mei en zondag 13 mei landelijke wedstrijden voor pony’s en paarden, B t/m Z2 dressuur en BB t/m ZZ-springen.

Door geringe deelname heeft de organisatie het oorspronkelijke programma voor vrijdag 11 mei met het Nationaal springen in de categorieën 130/135/140/150 helaas moeten schrappen.

Op zondag 13 mei vindt tevens de Nationale dressuur plaats tot met de klasse Grand Prix. Diverse Top Dressuurruiters hebben zich aangemeld.

Het concoursterrein is gelegen aan de Randerstraat 1-3 op de grens van Diepenveen en Olst.
Kijk ook op www.chdiepenveen.nl.
Toegang is gratis.

Naar begin

In gesprek op een zondagavond in Okkenbroek

5 mei 2012

Op zondag 20 mei wandelt de regionale commissie Vorming en Toerusting Zuid-Oost Salland, waarin ook de kerk van Diepenveen vertegenwoordigd is, met u/jou in de prachtige natuur rond de kerk van Okkenbroek.
De avond begint om 18.45 uur met een kop koffie in de kerk. Daarna gaan we in kleine groepen op pad. Onderweg praten we over het thema 'Over liefde en LIEFDE'. Om het gesprek op weg te helpen gaan er afbeeldingen met een link met het thema mee. Van het thema mag naar hartenlust worden afgeweken.
Ook wie minder goed ter been is, is van harte welkom. Voor hen is er een plekje in of vlakbij de kerk.

In ons gesprek gaan we niet op zoek naar antwoorden, het gesprek is al voldoende. Al wandelend en pratend ontmoeten we zo ook eens andere geloofsgenoten van buiten onze eigen kring.
Voor en na de wandeling kunt u genieten van een kleine expositie amateurschilderijen geïnspireerd op het bijbelboek Hooglied.

Tegen 21.00 uur sluiten we onze avond af in de kerk met een korte vesper. Deze zal ongeveer twintig minuten duren.
U/jij bent van harte welkom!

Klik voor vergroting

Naar begin

Herdenkingsdienst en Stille Tocht

4 mei 2012

Op vrijdag 4 mei is er om 19.00 uur een herdenkingsdienst in een bijna volle Dorpskerk van Diepenveen gehouden. Hieraan werkten scholieren van de ‘Slingerbos’ en ‘Zonnewijzer’ mee door kaarsen binnen te brengen en gedichten voor te dragen.

De heer Jellema verwelkomde in het bijzonder een delegatie van drie vrouwelijke Canadese veteranen. Zij maken deel uit van een groep van twintig veteranen, die bij de verschillende herdenkingen in de omgeving aanwezig waren.

Jan Willem van der Vloot van Vliet, ritmeester der cavalerie, diverse keren uitgezonden geweest onder NAVO-, VN-, OIF- vlag, hield een herdenkingsrede met als thema: menselijke waardigheid, waar in hij aangaf hoe moeilijk dit begrip zich laat definiëren.

F. Kwakkel op het kerkorgel, Dini Schuck en Hennie Lubberdink op dwarsfluit zorgen voor de muzikale begeleiding van de dienst.

Klik voor vergroting

Na afloop van de dienst rond 19.45 uur was er een Stille Tocht naar het Monument en de oorlogsgraven op de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Hier speelde muziekvereniging Sempre Crescendo. Na het Taptoe signaal door een van de trompettisten volgde twee minuten stilte en werd vervolgens het Wilhelmus gespeeld.

Wethouder Margriet de Jager en een van de Canadese vrouwen legden een krans bij het monument. Na een gedicht en samenzang ‘Blijf mij nabij’, legden alle aanwezigen een rode, witte of blauwe bloem bij een van de zeven oorlogsgraven.

Klik hier voor foto's (Harry Mulder) van de herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Welkom bij IJssellandschap!

3 mei 2012

IJssellandschap op zoek naar natuurwerkers en enthousiaste gastvrouwen/-heren!

Binnen IJssellandschap is er een begin gemaakt met een nieuwe aanpak van het werken met vrijwilligers. Sinds kort is er al een nieuwe groep enthousiastelingen van start gegaan die elke dinsdagmorgen aan de slag gaat in de bossen, parken of de natuurterreinen van IJssellandschap. Jaap Starkenburg, directeur-rentmeester, geeft aan: “het is een goede manier om mensen meer bij hun naaste omgeving te betrekken en tegelijkertijd die omgeving nog beter te onderhouden en te laten zien”. De groep helpt mee aan het beheer in de vorm van licht handwerk wat met de handzaag of knipschaar gedaan kan worden zoals het terugdringen van overheersende en ongewenste soorten op plekken waar jong bos opgroeit .

IJssellandschap beheert en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen, bossen en natuurgebieden in de omgeving van Deventer. Het bezit komt voort uit het kostkoperschap waarbij mensen in ruil voor zorg en onderdak hun bezittingen nalieten aan gasthuizen in de stad Deventer. Eind vorige eeuw zijn deze bezittingen bij IJssellandschap ondergebracht. De organisatie heeft bijvoorbeeld landgoederen bij Diepenveen in eigendom, zoals Nieuw Rande, de Kranenkamp en de Veldhuizen als ook in de naaste omgeving zoals De Haere en de Oostermaet. Ook houdt de stichting zich bezig met ontwikkeling zoals de oprichting van de Natuurderij in de uiterwaarden (t.o. Nieuw Rande).

Gerben Visser, landschapscoördinator van IJssellandschap vertelt: “We krijgen steeds vaker telefoon van inwoners van Deventer en omgeving met de vraag of er een mogelijkheid is om vrijwilligerswerk te doen bij ons. Bijzonder die spontane aanmeldingen en we zijn er natuurlijk heel blij mee”. IJssellandschap heeft ook een goed contact met andere reeds bestaande vrijwilligersgroepen zoals met De Groene Knoop, de KNNV en het IVN. Het is een fantastische ontwikkeling dat er steeds meer belangstelling komt voor vrijwilligerswerk, of het nu gaat om rondleidingen, plantentellingen of zaagwerk!

Met financiële ondersteuning van de gemeente Deventer wordt momenteel gewerkt aan een rondleidingenprogramma. Twee rondleidingen starten op verrassende plekken. Hierna gaan de deelnemers beleven hoe het was om op de landgoederen Nieuw Rande en de Haere te leven. Of ze maken een ontdekkingstocht over het boerenlandgoed De Veldhuizen om daarna de stilte van de Kranenkamp te ervaren. Een derde rondleiding zal gericht worden op landgoed het Oostermaet waar de historie en de bijzondere elementen van dit natuurlandgoed beleefd kunnen worden.

Om de rondleidingen laagdrempelig te houden wil IJssellandschap graag gaan werken met vrijwillige rondleiders. Deze krijgen een korte opleiding tot gastheer/gastvrouw waarin onder andere kennis gemaakt wordt met de organisatie IJssellandschap en haar bezittingen.
IJssellandschap zoekt hiervoor vrijwilligers met een gastvrij karakter, spontaan, improvisatietalent en met bovenal interesse in cultuur, historie en natuur. Kortom, toegewijde gastvrouwen en gastheren ! Overigens, wie een rondleiding wil volgen moet helaas nog even geduld hebben; ze starten medio juni.

Meer informatie of indien u interesse heeft in een functie als vrijwilliger (zowel voor rondleidingen als natuurwerk) zie www.ijssellandschap.nl of neem contact op via vrijwilligers@ijssellandschap.nl.

Klik voor vergroting

Naar begin

Geldautomaat Rabobank

Uit: Persbericht Rabobank Salland
3 mei 2012

Afgelopen dagen zijn er storingen geweest met de geldautomaat van de Rabobank in Diepenveen. Wij betreuren het ten zeerste dat juist tijdens Koninginnedag de geldautomaat buiten werking was. Hiervoor bieden wij onze welgemeende excuses aan. Het naar behoren functioneren van de geldautomaat in Diepenveen heeft onze volledige aandacht.

Rabobank Salland
Ed den Besten
directievoorzitter

Naar begin

Hoe stralend een Koninginnedag kan zijn

Uit: Persbericht Ondernemersvereniging Diepenveen
2 mei 2012

De oranjebraderie in Diepenveen is dit jaar weer erg druk bezocht. Duizenden mensen kwamen op Diepenveen af om daar in de stralende zon te genieten van het vertier. De eerste handelaren installeerden zich al voor 6.00 uur op hun plekje. Alle kramen waren verhuurd. Een enkeling probeerde nog met een kleedje een plaatsje op de markt te bemachtigen, maar die werden door de organisatie verwezen naar de vrijmarkt in Deventer. Op de kleedjesmarkt van de basisscholen prijsden veel toekomstige handelaren hun waar aan.

In de ochtend braken de zonnestralen door en was het in het dorp al gezellig vertoeven. Ondanks dat er vanwege een storing van het verplaatste pinautomaat minder geld in omloop werd gebracht, was er zowel qua weer als omzet geen reden tot klagen. De terrasjes van Bosschloo, Het hof van Salland en Zonnig waren gezellig druk en werden omlijst met muziek. Ook het Oranjecomité Diepenveen had, naast de Aubade en de diverse spellen en activiteiten voor de jeugd, een podium met gevarieerde live muziek van diverse bands.

De kinderen vermaakten zich op het kinderspeelplein in de draaimolen of in de pannakooi. Veel bekijks hadden ook de drie oude brandweerwagens bij Van Ginkel op het terrein. Vooral bij de oudere inwoners was dit een stukje nostalgie, want er stond een oude brandweerwagen uit 1967 van de gemeente Diepenveen opgesteld.

Zo rond 17.00 uur was de markt leeg, sloten de taps en keerden de feestvierders huiswaarts. Diegene die er letterlijk en figuurlijk nog niet genoeg van hadden, zetten het feestje voort op het feestterrein bij Moeke, waar ook een podium met live muziek stond opgesteld. Diepenveen kijkt terug op een stralende en gezellige Koninginnedag!

Naar begin

Bramhaar: nieuwe opzet

30 april 2012

DIEPENVEEN - De bouw van 41 appartementen en twee grondgebonden woningen aan de Oranjelaan is van de baan in Diepenveen. Nikkels bouw en projectontwikkeling uit Twello hoopt tegen de zomer met een nieuwe opzet voor het gebied te komen. Eerder was al duidelijk dat een koerswijziging gezien de malaise op de huizenmarkt onontkoombaar was.

Gerrit Nikkels kan nog niet aangeven welke kant het exact opgaat. ,,Misschien meer grondgebonden woningen dan in het aanvankelijke plan of een andere verdeling tussen huur en verkoop. We overleg met de gemeente over de wijzigingen. Hopelijk is de nieuwe invulling voor de zomer concreet.’’

De gemeente is nog eigenaar van het voormalige oefenterrein van de brandweer aan de Oranjelaan, direct naast deWelkoop.
Nikkels zegt dat wat betreft de koopwoningen er wel enige interesse was, maar te weinig. Het aantal optanten zit in de wachtkamer tot de nieuwe opzet concreet is.

Voor de huurappartementen in de nieuwbouw, die zouden worden verhuurd door woonstichting De Marken, was wel flinke interesse, meldt Nikkels.

Naar begin

Oranjebraderie 2012 druk bezocht

30 april 2012

Duizenden mensen bezochten met Koninginnedag de Oranjebraderie in Diepenveen. Dankzij het prachtige weer vermaakte iedereen zich opperbest.

Aubade
De kinderen van de basisscholen konden al vroeg bij de Slingerbosschool terecht om daar een met helium gevulde ballon te halen. In optocht ging het met muziekvereniging Sempre Crescendo voorop richting de Juliana en Bernard eik net over de wetering aan de Dorpsstraat voor de traditionele aubade. Daar trok de voorzitter van het Oranjecomité Diepenveen de Nederlandse driekleur met oranje wimpel in top met assistentie van twee kinderen, terwijl Sempre Crescendo het Wilhelmus speelde. De kinderen van de laagste groepen zongen daarna enkele liedjes. Onder begeleiding van vier heren van zangvereniging Soli Deo Gloria en een accordeonist kon het aanwezige publiek het Sallands Volkslied meezingen. Hoewel al enkele ballonnen het luchtruim hadden gekozen, gaf wethouder Margriet de Jager het signaal om de ballonnen los te laten.

Voorstelling kinderen
In het Hof van Salland trad jeugdcircus Pavarini uit Zwolle op voor de laagste groepen van de basisscholen. Met hun verschillende acts konden de jeugdartiesten de kinderen ruim een uur boeien. Voor de oudere kinderen was er Pannavoetbal en de kop van Jut op de parkeerplaats van AH. Ook dit jaar waren er heel wat kinderen die een plekje op de kleedjesmarkt hadden gereserveerd. Zij zaten bij elkaar op de Slingerbos en Roeterdsweg.
De Oranjebraderie van de Ondernemersvereniging Diepenveen telde 200 kramen aan de Dorpsstraat, Oranjelaan, Schapenzandweg, Langs de Wetering en Slingerbos. Het was vooral op de hoofdroutes schuifelen om door de drommen mensen heen te komen.

Oranjeplein
Het Oranjecomité had op de kruising Dorpsstraat/Roeterdsweg een muziekkoepel laten plaatsen. Gedurende dag traden daar verschillende groepen op. Na de drumband van Sempre Crescendo traden drie bands van Popschool De Leeuwenkuil uit Deventer op. Daarna stonden Second Nature, Eggmen, Makes Waves en Blues & So op het podium.
Ook was er muziek op de parkeerplaats van het Hof van Salland en op het grasveld tegenover Brasserie Moeke. Bij de laatste konden de mensen tot 21.00 uur terecht.

Om 17.00 uur begon de organisatie met het opruimen en binnen enkele uren was Diepenveen weer schoon.

Klik hier voor foto's van de Oranjebraderie. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

Diepenveen weer klaar voor laatste braderie in huidige Dorpsstraat

29 april 2012

Ook dit jaar vindt op 30 april met Koninginnedag weer een gezellige braderie plaats in Diepenveen. 's Ochtends vinden er diverse activiteiten plaats voor de inwoners van Diepenveen, zoals de aubade om 09.00 uur bij de vlaggenmast en een voorstelling voor de onderbouw van 09.45 uur tot 10.30 uur in het Hof van Salland. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom in het centrum voor de braderie.

Diverse particulieren en standhouders prijzen hun waren aan. Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal gezellige terrasjes met livemuziek of een dj. Op het podium bij het oranjeplein zijn optredens van (lokale) artiesten vanuit het Burgerweeshuis en de Deventer popschool. Bij de Albert Heijn is een kinderplein ingericht waar kinderen kunnen genieten van een draaimolen, kop van jut en er staat een pannakooi opgesteld. Voor de liefhebbers staat er bij van Ginkel een aantal oude brandweerwagens opgesteld, waaronder een voormalige brandweerwagen van Diepenveen.

Het is dit jaar voor de laatste keer dat de braderie in deze opstelling kan plaatsvinden, de Dorpsstraat gaat namelijk op de schop. In goed overleg met de gemeente is besloten dat de werkzaamheden aanvangen na 30 april, zodat de jaarlijks terugkerende braderie gewoon door kan gaan.

Koninginnedag in Diepenveen, daar wilt u toch bij zijn!

Naar begin

Opening tuinhuis op Het Nieuwe Veld

28 april 2012

Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld aan de Boxbergerweg 46 in Diepenveen neemt op zaterdag 5 mei het tuinhuis officieel in gebruik. Dan gaat ook om 14.00 uur de theeschenkerij van start en begint de verkoop vanuit het tuinwinkeltje. Voor genodigden begint de feestelijke bijeenkomst om 12.00 uur.

Het tuinhuis is tot stand gekomen door de financiële steun van sponsoren. Ook door de noeste arbeid van vrijwilligers die maandenlang druk bezig zijn geweest. In het tuinhuis is een keuken waar cake en taarten worden gebakken. Bezoekers kunnen er koffie en kruidenthee krijgen om in de tuin op te drinken. Daarvoor zijn in de tuin zitjes gemaakt. In het tuinwinkeltje zijn producten van eigen bodem en kweek te koop en vind je ook basis tuingereedschappen.
Belangstellenden zijn van harte welkom op zaterdag 5 mei van 14.00 en 16.00 uur bij zorgkwekerij Het Nieuwe Veld, Boxbergerweg 46, Diepenveen, www.kwekerijhetnieuweveld.nl.

Naar begin

Achttien Koninklijke Onderscheidingen bij Lintjesregen

27 april 2012

Burgemeester Andries Heidema reikte op vrijdag 27 april achttien onderscheidingen uit in de Orde van Oranje-Nassau aan Deventenaren ter gelegenheid van Koninginnedag. De bijeenkomst vond deze morgen plaats in de Lebuinuskerk te Deventer.
Drie mensen uit Diepenveen viel de eer te beurt een onderscheiding te ontvangen: de heer en mevrouw van Hierden en Peter van Leent toevalligerwijze alle drie wonende aan de Crommelinlaan.

De heer D. van Hierden
De heer van Hierden ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2005 - 2006

Deelname aan grote geldinzameling voor Het Open Hof
Voor de herinrichting van het Open Hof moesten de gemeenteleden een bedrag van € 55.000,- bij elkaar krijgen. Dit gebeurde voor een groot deel door zelfwerkzaamheid.

1997 - heden

ondersteunt koster protestantse gemeente Deventer
Als vrijwilliger helpt de heer Van Hierden zijn echtgenote als koster van de Protestantse gemeente Deventer Het Open Hof.

1997 - 2010

lid beheerdercommissie Het Open Hof
Als lid van de beheerdercommissie was de heer Van Hierden verantwoordelijk voor het onderhoud in en om het Open Hof.

1997 – heden

sociale betrokkenheid
Samen met zijn echtgenote ondersteunt de heer Van Hierden een arme Zuid-Afrikaans zwarte vrouw en haar familie.

1992 - 1997

Activiteitenbegeleider De Lathmer (Zozijn, Wilp)
De heer Van Hierden heeft gedurende vijf jaar als activiteitenbegeleider bij een instelling voor verstandelijk beperkte mensen, de Lathmer, gewerkt.

De heer D. van Hierden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw I.B. van Hierden – van Rijn
Mevrouw van Hierden-van Rijn ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2009 - heden

Werkgroep Keizerslanden
Het betrekken van nieuwe wijkbewoners bij de kerk in het kader van de vernieuwing van de wijk Keizerslanden.

2008 - heden

doorzetten van de Bijbelgroep
Gemeenteleden komen bij elkaar om aan de hand van het boek Renovare de bijbel te bestuderen, geloofsverdiepend bezig te zijn en geloofservaringen te delen.

2008 - heden

mantelzorg
Mevrouw Van Hierden en haar man wonen bij een alleenstaande vrouw die MS heeft en geheel afhankelijk is van hulp van derden.

2003 – 2006

renovatie Open Hof
De renovatie van de kerk heeft een bedrag van 110.000 euro gekost. Hiervan moest de helft door de gemeenteleden van de kerk bij elkaar gebracht worden, de andere helft werd door de kerk zelf betaald.

2002 - 2010

Bestuurslid van de kostersbond
2x 4 jaar bestuurslid van de kostersbond.

1999 – heden

Organiseren van zangdienst Open Hof
2x per jaar wordt er een zangdienst gehouden.

1997 - heden

opstarten en begeleiden inloopmorgen voor buurtbewoners
Elke eerste en derde donderdag van de maand organiseert de decorandus een zgn. inloopmorgen voor buurtbewoners/ouderen uit de wijk Keizerslanden.

1997 - heden

Opstarten en begeleiden Liturgisch bloemschikken
Thematisch bloemschikken voor de kerk Het Open Hof. Het verbeelden van een kerkelijk thema in een bloemschikking.

1997 - heden

sociale betrokkenheid
Voor een kinderopvang voor afgewezen gehandicapte kinderen in Zuid-Afrika zamelt zij geld en kleding in.

1997 - 1999

verpleegster tijdens vakantie met De Blije Werelt
Als vrijwillige verpleegster met De Blije Werelt (Lunteren) mee op vakantie.

Mevrouw I.B. van Hierden - van Rijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.C.M. van Leent
De heer van Leent ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

Foto: Harry Mulder

 

Klik voor vergroting

2011 - heden

Braderiecommissie Diepenveen
De heer Van Leent houdt van aanpakken en bracht nieuwe ideeën aan. Zijn netwerk kwam hierbij goed van pas.

1999 - heden

penningmeester Stichting Zalencentrum Diepenveen
Het hoge aantal uren dat de heer Van Leent belangeloos besteedde aan zijn functie van penningmeester heeft te maken met de wisseling van bedrijfsleider.

1995 - 2003

penningmeester OR interconfessionele basisschool De Zonnewijzer
De heer Van Leent was een zeer betrokken en actief lid van de ouderraad die eens per maand bij elkaar kwam.

1995 - heden

secretaris Stichting Oranjecomité Diepenveen
De heer Van Leent bekleedt al meer dan 12 jaar de functie van secretaris. Mede door zijn inzet lukt het jaarlijks weer een dorpsfeest te organiseren.

1994 - 2000

penningmeester projectraad Diepenveen en lid alg. bestuur stichting Sociaal Cultureel Werk gemeente Diepenveen
Naast zijn deskundige penningmeesterschap heeft de heer Van Leent zich o.a. bijzonder onderscheiden door zijn grote inzet bij de tijdelijke verhuizing vanwege de verbouwing van het Dorpshuis, zodat alle clubactiviteiten gecontinueerd konden worden.

1994 - heden

bestuurslid Stichting Oranjecomité Diepenveen.
De heer Van Leent wordt omschreven als de drijvende kracht binnen de stichting. Binnen Diepenveen wordt hij "Mister Koninginnedag" genoemd vanwege de trekkersrol die hij vervult.

1974 - 1982

leiding verkenners Dr. Ariens-Buette groep
De heer Van Leent was een rustig, gepassioneerd leider met een groot verantwoordelijkheidsbesef tegenover de verkenners en de communicatie naar de ouders. Ook zette hij zich vol enthousiasme in voor het organiseren van zomer- en winterkampen, droppings en andere activiteiten.

De heer P.C.M. van Leent is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naar begin

Verplaatsing geldautomaat Rabobank

26 april 2012

Afgelopen donderdagmiddag waren verschillende mensen bezig in de nieuwe locatie voor de geldautomaat bij het voormalige gebouw van de Rabobank waar nu fietsenzaak Lammertink is gevestigd.
De afgelopen twee dagen is de geldautomaat verplaatst van de locatie naast Albert Heijn naar de nieuwe locatie. Donderdagmiddag moest er onder andere nog een nieuwe stroomkabel gelegd worden.
Ook binnen in de ruimte moesten nog werkzaamheden worden uitgevoerd.
Als alles volgens plan is verlopen, kunnen de mensen vanaf vrijdag 27 april weer pinnen.

Klik voor vergroting

Naar begin

Ouderenwoningen op Berends-terrein

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
Door Martijn Ubels
25 april 2012

Diepenveen - Projectontwikkelaar Bouwfonds schrapt de bouw van een aantal vrijstaande statige herenhuizen op het ‘Berends-terrein’ in Diepenveen. Ervoor in de plaats komt een aantal geschakelde woningen voor ouderen. De aanpassing is een gevolg van de malaise op de huizenmarkt.

Bouwfonds wilde aanvankelijk vijftien luxe woningen bouwen op het terrein aan de Schapenzandweg, waar vroeger kwekerij Berends zat. De verkoop van het project genaamd ’t Ambtshof loopt in deze tijd uiterst moeizaam, erkent Mike van Nes van Bouwfonds. ,,Daarentegen is er in Diepenveen een grote behoefte aan woningen voor ouderen. Vandaar dat we nu een deel van het plan aanpassen.”

Bouwfonds handhaaft langs de Zandwetering en Schapenzandweg negen van de aanvankelijke vijftien kavels. Elders in het plangebied komen acht geschakelde woningen voor ouderen.

Die woningen worden ontwikkeld met Sir55, een organisatie die zich inzet voor woningen die voldoen aan de woonwensen van de snel groeiende groep 55-plussers in het land. Meer invloed en zeggenschap over de eigen woning en woonmilieu, maatwerk alsmede particulier en collectief particulier opdrachtgeverschap zijn sleutelwoorden van Sir55, zo blijkt uit de website van Sir55.

Sir55, dat gevestigd is in Eindhoven, was nog niet eerder actief in de regio Deventer.

Sir55 introduceert overigens een nieuwe term: medior, voor 55-plussers die zich nog geen senior voelen.

Uitgangspunt is dat de ‘55-plushuizen’ als koopwoningen op de markt komen.

Van Nes stelt dat de huizen voor ouderen lager worden dan de aanvankelijk beoogde vrijstaande huizen. De aanpassing van het plan maakt een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Met de nieuwe invulling wordt eenderde van het plangebied gewijzigd, aldus Van Nes.

Van Nes benadrukt dat Bouwfonds voor het overige deel vasthoudt aan de aanvankelijk geplande vrijstaande woningen, die worden gebouwd in twee types.

Eerder was er interesse in de woningen, maar tot verkoop leidde het niet. In één geval leidde de belangstelling tot een soort optie, maar afgerond werd die verkoop niet. Volgens Van Nes omdat de nieuwe invulling voor een deel van het plangebied onduidelijk was.

De infrastructuur op het terrein is al enige tijd geleden aangelegd (riool, kabels, leiding en bouwwegen). Ook is als onderdeel van het plan een vlonder aangelegd bij de wetering.

Naar begin

Koninginnedag in Diepenveen

Uit: Persbericht Gemeente Deventer
25 april 2012

De Diepenveense winkeliersvereniging organiseert op Koninginnedag van 9 tot 17 uur een rommelmarkt. Hierdoor zijn de Dorpsstraat (tussen de Molenweg en de Kleikoele), de Draaiomsweg, de Langs de Wetering, het Slingerbos en de Roeterdsweg van zondag 29 april 18 uur tot maandag 30 april 23 uur afgesloten.

Deze afsluiting heeft ook gevolgen voor de parkeermogelijkheden.

Parkeren
In de Molenweg, tussen de Oranjelaan en Van Doetinchemlaan, is het verboden te parkeren aan beide zijden van de weg. Bezoekers kunnen hun auto parkeren op drie speciaal ingestelde parkeerterreinen:

P1: Het Weterman
P2: Schapenzandweg
P3: van Doetinchemlaan

Omleiding en busdienst
Als gevolg van deze afsluitingen wordt het doorgaande verkeer vanuit Deventer via de Boxbergerweg, de Wechelerweg en de Schuurmansweg geleid. Dit geldt ook voor de busdiensten. Hulpdiensten kunnen de afgesloten gebieden bereiken.

Naar begin

Een keurige trap

23 april 2012

Afgelopen zaterdag speelde toneelvereniging Tot Nut en Genoegen uit Diepenveen voor een volle zaal in het Hof van Salland het dramastuk ‘Een keurige trap’.
Namens de gemeente Deventer was wethouder Marco Swart aanwezig.

'Een keurige trap' is een toneelstuk van Henk Burger dat zich in een huis afspeelt van overleden oud tantes. Souffleur was deze avond Josette Ellenbroek.

Foto: Alex Schokker

Klik voor vergroting

Naar begin

Nieuwe locatie Geldautomaat Rabobank

20 april 2012

Op 25 en 26 april wordt de geldautomaat naast AH in Diepenveen verplaatst naar een nieuwe locatie. De nieuwe lokatie wordt Dorpsstraat 39 (Fietsenwinkel). In verband met deze verplaatsing is de geldautomaat op 25 en 26 april buiten gebruik. Vanaf 27 april kunt u weer pinnen. Rabobank Salland vraagt hiervoor uw begrip.

Naar begin

Scheren en knippen vroeger en nu in Diepenveen

18 april 2012

Klik voor vergroting

De Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving beschikt in de Openbare Bibliotheek aan de Crommelinlaan over een vitrine waarin wisselende mini-exposities gehouden worden. Vanaf nu tot begin oktober prijken in deze vitrine foto’s en attributen van de Diepenveense kapperszaken Legebeke, Snel, TurnAround (voorheen Pavette) en Bouclé (voorheen Wierda). De tentoongestelde attributen zijn voornamelijk afkomstig uit de omvangrijke privécollectie van kapper Legebeke: nostalgische wapens waarmee de barbier in het verleden hoofd en kin van zijn klanten te lijf ging.

De openingstijden van de bibliotheek zijn op maandag van 14 tot 17 uur, op dinsdag van 14 tot 17 en van 18 tot 20 uur, op woensdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur en vrijdag van 14 tot 17 uur.

Naar begin

Herdenkingsdienst met Stille Tocht

18 april 2011

Vrijdag 4 mei is er ’s avonds om 19.00 uur een herdenkingsdienst in de Dorpskerk van Diepenveen. Hieraan werken scholieren van de ‘Slingerbos’ en ‘Zonnewijzer’ mee.
Jan Willem van der Vloot van Vliet, ritmeester der cavalerie, diverse keren uitgezonden geweest onder NAVO-, VN-, OIF- vlag, zal een herdenkingsrede houden met als thema: menselijke waardigheid.
F. Kwakkel op het kerkorgel, Dini Schuck en Hennie Lubberdink op dwarsfluit zorgen voor de muzikale begeleiding van de dienst.
Na afloop van de dienst rond 19.45 uur is er een stille tocht naar het Monument en de oorlogsgraven op de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Hier speelt muziekvereniging Sempre Crescendo.

Klik hier voor een flyer van deze gelegenheid.

Naar begin

Inloopavond mountainbikeroute Oostermaet

18 april 2012

Begin dit jaar is begonnen met de ontwikkeling van de eerste van 4 mountainbikeroutes in Salland. De daadwerkelijke aanleg bestaat tot nu toe uit het aanbrengen van stukken single track. Dat zijn smalle paden die speciaal voor de mountainbikers aangelegd worden. Rond het Wechelerveld bij Deventer ligt inmiddels de langste nieuw aangelegde single-track van Nederland; een afwisselende route van 4 km met als beginpunt de oude stortplaats aldaar . Daarna loopt de route verder over Spijkvoorde, landgoed De Bannink, de Kiekenbelt, het Oostermaet en de Zandbelt. Op dit traject zijn op verschillende plekken ook al single-tracks aangelegd.

Vrijwilligers van wielervereniging De Zwaluwen uit Deventer zijn de laatste tijd druk bezig met de afwerking van de tracks. Het is de bedoeling dat nog voor de zomer de routepalen geplaatst worden zodat dan door alle mountainbikers van deze prachtige route van ongeveer 35 km kan worden genoten.

In totaal wordt in Salland de komende jaren 200 km route aangelegd in vier routes welke met elkaar worden verbonden. Ook worden verbindingsroutes aangelegd met omliggende gebieden als de Sallandse Heuvelrug.

Klik voor vergroting

Geïnteresseerden die alvast willen zien waar de eerste route loopt zijn van harte welkom op
woensdag 18 april a.s. tussen 19.00u en 20.30u in De Koerkamp, Bathmenseweg 18, 7434 PV te Lettele. Hier kan men de kaart van de route zien en uitleg krijgen van enthousiaste mountainbikers.

Het project mountainbiken in Salland wordt uitgevoerd in opdracht van het Sallands Bureau voor Toerisme en is mogelijk dankzij bijdragen van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, de provincie Overijssel en Leader Salland.

Naar begin

Linthorst stopt op Nieuw Rande

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
16 april 2012

DIEPENVEEN - Stichting IJssellandschap neemt per 1 mei de exploitatie over van Huis Nieuw Rande in Diepenveen. Huidig exploitant Linthorst Culinair uit Twello stopt ermee.
Monique Linthorst erkent dat de financieel moeilijke tijd voor de horeca een rol speelt bij het besluit.

IJssellandschap wil de exploitatievorm uitbouwen, onder meer door de overnachtingsfunctie op Nieuw Rande een impuls te geven in het kader van het project Ruimte voor de Rivier (meer natuurrecreatie en komst biologisch boerenbedrijf Natuurderij). ,,Het is nu verstandiger ons weer volledig te concentreren op onze catering in Twello'', reageert Linthorst. ,,Wij blijven wel als toeleverancier betrokken bij Nieuw Rande.'' De zes personeelsleden blijven werkzaam op Huis Nieuw Rande.

Naar begin

Feestweekend Oranjecomité Diepenveen

15 april 2012

Klik voor vergroting

Het feestweekend van stichting Oranjecomité Diepenveen begon vrijdagavond met een SJD Kinderdisco met Fright Night waarbij de kinderen in twee leeftijdsgroepen welkom waren.

Foto's kinderdisco Harry Mulder

Klik voor vergroting

Zaterdagmiddag om 13.00 uur begon de spinningmarathon waarbij er gefietst werd voor twee goede doelen. De helft van de opbrengst gaat naar de Stichting Alpe d’HuZes, die rechtstreeks doneert aan de onderzoeksfonden van het Koningin Wilhelmina Fonds.
De andere helft gaat naar Diepenveen 2020 voor de aanschaf van een mobiele muziekkoepeltent, waarvan verenigingen gebruik kunnen maken voor hun activiteiten.
Er stonden zo’n 20 spinningfietsen waarop tussen 13.00 en 16.30 elk half uur een groep fietsers zich inspande met ritmische muziek en coaching van instructeurs van sportschool Wellfit uit Deventer.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

Op het Oranjebal ’s avonds was de toeloop in eerste instantie zeer mager, maar gelukkig werd het later gezellig druk. Voorzitter Jan Hoogenberg kon in zijn toespraak meedelen, dat er ’s middags door de spinningfietsers en hun sponsoren een bedrag van € 2.200 bij elkaar was gereden. Daarna volgde de verloting met als hoofdprijs een ballonvaart, aangeboden door Salland Ballooning.

Klik voor vergroting

Zondagmiddag was er voor de senioren – ongeveer 60 - een gezellige middag bij Sparrenheuvel. Hier brachten de leden van het shantykoor Heeren van de Heijs een groot aantal liederen ten gehore. Daarna was er een quiz over het koningshuis, welke de senioren in groepjes mochten doen. Met een stukje kaas en worst, een oranjebitter of een advocaatje werd de middag afgesloten.

Foto's seniorenmiddag Harry Mulder

Klik voor vergroting

Naar begin

Toneelvereniging ‘Tot Nut en Genoegen’ brengt blijspel

11 april 2012

Toneelvereniging ‘Tot Nut en Genoegen’ uit Diepenveen staat op 20 en 21 april op de planken met het stuk “Een Keurige Trap” Van Henk Burger.

De uitvoering vindt plaats in de Hof van Salland, Dorpsstraat 30 te Diepenveen en begint om 20.00 uur. Beide avonden zijn rookvrij en op beide avonden is er na afloop een verloting.

Kaarten à 7,50 euro zijn op beide avonden aan de zaal verkrijgbaar van 19.00-20.00 uur.

De spelers hopen op veel publiek!

Korte inhoud van het stuk
Waarom houdt Irma het huis van haar overleden oudtantes aan? En waarom hield ze dit verborgen voor haar vriend? Idealen zitten in je hoofd en daar kunnen ze maar beter blijven. En zolang je geen partner hebt, kan die ze ook niet met zijn of haar fantasie dwarsbomen. Waren haar oudtantes kuise en zedige vrijgezellen, of nymfomanen in habijt? Kun je spijt hebben van een keuze die je nooit gemaakt hebt?

Vier zusters wonen tot aan hun dood onafscheidelijk van elkaar. Hun nicht Irma is de enige die hun 'taal' verstaat. Door anderen worden ze versleten als wereldvreemde nonnen. Na hun overlijden bezoekt de nicht het aangehouden huis met haar nieuwe vriend, Bert. Hij wil dat Irma het huis leeg ruimt en wil zo snel mogelijk weg uit dit dodenpaleis. Maar Irma moet hem iets vertellen over haar tantes. “Een geheim!!!”. Gaandeweg haar verhaal ontrafelt zich niet alleen de eigenzinnigheid van de vier tantes maar ook het dilemma dat Bert niet een geschikte partner voor Irma is. Ook hij spreekt haar 'taal' niet, mist het vermogen om te dromen. Want woorden en fantasie spelen in dit stuk een grote rol.

Een keurige trap van Henk Burger is een toneelstuk over liefde en vrijheid, verlangen en spijt. Het neemt je mee naar het heden en verleden, naar herinnering en fantasie en geeft zelfs een blik in het hiernamaals van vier bijzondere tantes. In dit toneelstuk worden tijdsprongen gemaakt en lopen tijden door elkaar. Zo is het mogelijk dat je als publiek van het heden naar een concrete herinnering wordt meegenomen. Vanuit die herinnering beland je vervolgens in de fantasie van de personages. Laat je als publiek gaan, laat je meenemen en krijg op die manier een idee hoe de oudtantes waren. Het heden, het verleden, de herinneringen en de fantasieën zorgen ervoor dat de losse fragmenten een geheel worden.

Naar begin

Breed en creatief denken in Diepenveen

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
Door: Martijn Ubels
11 april 2012

Diepenveen - Met creativiteit en nieuwe initiatieven zijn panden in het winkelgebied van Diepenveen in de toekomst prima in te vullen.

Dat zegt Peter van Woerden (42), de nieuwe voorzitter van Ondernemers Vereniging Diepenveen. ,,De huidige leegstand links en rechts in het dorp is wat zorgelijk, maar over de toekomst ben ik niet somber’’, zegt VanWoerden. ,, We moeten niet te negatief doen. Er zijn vorig jaar drie winkels gestopt (voormalige Novy, drogisterij, en slijterij, MU), maar van een leegloop is zeker geen sprake. De afgelopen jaren bewijzen juist dat Diepenveen kansen biedt voor nieuwe ondernemers. Helemaal als eind dit jaar de Dorpsstraat is heringericht en de straat veel meer verblijfs- en winkelgebied wordt.’’

Van Woerden wijst op de komst van Eye-catchers, brasserie Zonnig, fietsenmaker en bloemenhuis de laatste jaren. ,, Die zaken doen het goed. De fietsenmaker zit in het oude ‘Rabo-pand’: in feite is dat een winkel extra in het kernwinkelgebied. Neemt niet weg dat er nu twee winkels aan de Dorpsstraat al enige tijd leegstaan en de nieuwbouw met appartementen en winkels van Penninkhof minder snel vordert (terrein aan Dorpsstraat ligt al tijd braak, MU). Leegstand is nooit goed. Maar invulling is zeker mogelijk, alleen gaat dat niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger.’’ Van Woerden doelt op landelijke ontwikkelingen als recessie en detailhandel die onder meer door internet onder druk staat. Bovendien is het niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen een winkel van pa of ma voortzetten.

,,We denken over nieuwe en creatieve initiatieven voor het dorp, zoals de gemeenschappelijke ondernemersruimte. Misschien is het in overleg met pandeigenaren ook mogelijk flexibeler te kijken naar bepaalde zaken. Bijvoorbeeld naar een flexibeler verhuurtermijn in plaats van vijf jaar voor een jaarlijkse, vaste prijs. Mogelijk biedt het internet kansen: in veel plaatsen zie je afhaalpunten van spullen die via internet te koop zijn of artikelen van bedrijven die in de regio geen vestiging hebben. Waarom niet hier in Diepenveen?’’

Op het gebied van vers en authentieke produkten zou Diepenveen aantrekkelijk zijn voor nieuwe zaken, klinkt dikwijls. Van Woerden vindt dat ook: ,,Maar dat is het niet alleen, je moet ook breder denken. Mensen komen van heinde en verre naar de slager. Of naar Zonnig. Op dat vlak staat er het nodige en met nieuwe zaken is dat uit te bouwen.’’

Hagenaar Van Woerden vestigde zich in 2007 vanuit het westen als zelfstandig architect in het dorp.
,,Het bevalt me in alle opzichten prima. Qua werk gaat het goed, ook in deze tijd. Mijn voordeel is dat ik klein ben, geen grote organisatie heb.’’Van Woerden was al bestuurslid bij de OVD en volgde Peter Heijboer als voorzitter op. Inmiddels is hij ook door zijn bemoeienis met de nieuwe Dorpsstraat een bekend gezicht in het dorp. ,,Ik vind de betrokkenheid bij het dorp belangrijk en leuk.’’

Naar begin

Samen onder één dak

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
11 april 2012

Ondernemers Vereniging Diepenveen (OVD) gaat de haalbaarheid van een gemeenschappelijke ondernemersruimte in het dorp onderzoeken. In het pand is plaats voor werklplekken voor ZZP’ers, kleinere winkels en vergader- en ontmoetingsplekken.
OVD-voorzitter Peter van Woerden: ,,Diepenveen telt flink wat ZZP’ers. We horen van hen dat er behoefte is aan een gemeenschappelijke werkruimte. Op winkelgebied biedt dit ook kansen. Denk aan verkoop van artikelen waar een eigen, zelfstandig pand niet uit kan en de consument daar nu voor naar de stad moet. Wellicht is één van de leegstaande panden aan de Dorpsstraat geschikt voor dit initiatief. Dit past prima in een winkelstraat’’. Tot 2006 was de OVD letterlijk een winkeliersvereniging. Het richt zich sinds de naamwijziging op ondernemen in de meest brede zin. Vandaar dat de OVD steeds meer doet aan kennisuitwisseling, thema-bijeenkomsten en een initiatief als de ondernemersruimte. ,,Uiteraard met nog steeds oog voor de belangen voor de winkeliers. Dat zijn er op dit moment twintig, het merendeel van de zeventig leden is zelfstandig ondernemer zonder winkel.’’
OVD volgt actief ontwikkelingen als Het Nieuwe Winkelen, dat in workshops van het MKB in Deventer inzoomt op kansen van internet en social media voor winkeliers. ,,Twee leden van de OVD doen mee aan de workshops. Het Nieuwe Winkelen kan ook voor Diepenveen kansen bieden.’’

Naar begin

Brandweer bij Paasvuur

10 april 2012

Op Eerste Paasdag verzamelden zich zo’n 50 kinderen met hun ouders bij boerderij ’t Grutterink, om deel te nemen aan de lampionoptocht georganiseerd door de buurt globaal gelegen tussen de Wetermansweg en Sallandsweg. Burgemeester Andries Heidema was hier ook aanwezig en hielp de kinderen hun kaarsje voor hun lampion aan te steken.

Bij de invallende duisternis liep de groep richting het Paasvuur tussen de families Schokker en Peters aan de Schapenzandweg. Hier was de eer aan de burgervader om de brand te steken in de enorme hoop met snoeihout bij een westelijke wind. Met een gasbrander ontstak de burgemeester op verschillende plaatsen de stapel hout en al spoedig laaide het vuur hoog op. Honderden mensen genoten van het spektakel.

Helaas draaide de wind naar het zuidwesten, waardoor de woning met rieten kap van de familie Schokker onder vuur kwam te liggen. Een regen van vonken daalde op de rieten kap neer. Om brand te voorkomen werd de brandweer van Diepenveen gealarmeerd, die het dak nat hield tot het vuur bijna was opgebrand.

Klik hier voor foto's (gemaakt door Harry Mulder) van het paasvuur. Klik op de blauwe pijltjes rechtsonder om door de foto's te bladeren.

Naar begin

‘Opgeven is geen optie’

7 april 2012

Dat geldt voor mensen die moeten vechten tegen kanker in het bijzonder. Om te leven met kanker is veel moed en doorzettingsvermogen nodig en er is geen andere keuze dan: doorgaan. Daarom: ‘Opgeven is geen Optie’!

In 2006 zijn een aantal mensen gestart met een sponsortocht naar de top van de Alpe d’ Huez in de Franse Alpen. Het streven was 6 keer op de fiets deze bergreus te beklimmen om zodoende geld in te zamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds.
Sindsdien gaan elk jaar in de eerste week van juni ruim 7500 mensen onder de naam Alpe d’HuZes deze uitdaging aan. Per fiets, rennend, wandelend of zelfs met hand-bike of skelter is dit evenement een geweldige manifestatie geworden waarbij ruim 20.000 mensen betrokken zijn. Radio en televisie (Spirit 24) zenden de hele dag uit om verslag te doen. In 2011 werd € 20.000.000 ingezameld, maar voor 2012 is het streefbedrag op € 30.000.000 gesteld.

In Diepenveen zijn twee mensen die door persoonlijke omstandigheden zeer betrokken zijn en graag willen deelnemen aan deze uitdaging.
John Bruin gaat 6 keer fietsen en Joke Riemersma gaat met Nordic Walking stokken 1 keer lopend de steile berg op. De bedoeling is door acties en persoonlijke inzet een sponsor bedrag van € 5000 door John en € 1200 door Joke bijeen te brengen.
Graag vestigen zij uw aandacht op onze acties en hopen op uw (financiële) steun zodat zij in juni met een prachtig bedrag voor de dag kunnen komen. Uiteraard houden zij u op de hoogte.
Wilt u meer weten over “Alpe d’ HuZes“ kijkt u dan eens op www.opgevenisgeenoptie.nl bij John Bruin of Joke Riemersma.

Naar begin

Burgemeester ontsteekt paasvuur

7 april 2012

Burgemeester Heidema zal Eerste Paasdag het paasvuur aan de Schapenzandweg achter het ijsbaanterrein ontsteken. Dit zal naar verwachting rond 21.00 uur geschieden.
Voorafgaand is er een lampionoptocht voor de laagste klassen van de basisscholen. De kinderen die hier aan mee willen doen kunnen zich vanaf 20.00 uur verzamelen bij boerderij ’t Grutterink van de familie Harmelink, Schapenzandweg 2. Lampionnen zijn hier verkrijgbaar. Als het donker geworden is, loopt de stoet naar het paasvuur.
Het paasvuur is al jaren een traditie van de buurt en tevens een aanleiding voor de buren er een feestje van te brouwen.

Naar begin

Niemand blij met Eikendal

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
Auteur: door Martijn Ubels
5 april 2012

DEVENTER - Wethouder Jos Pierey komt binnen enkele maanden met een nader uitgewerkt toekomstplan om Eikendal uit het slop te halen.
Tijdens de politieke markt woensdagavond over de misère rond de Diepenveense villawijk in (stagnerende) ontwikkeling, leken de meeste fracties overtuigd van de noodzaak om het plan (deels) aan te passen. Alhoewel enkele fracties (GroenLinks en Deventer Belang) juist niets voelen voor wijzigingen.

Van de huidige situatie op Eikendal wordt niemand vrolijk. Slechts vier villa's zijn er gebouwd en een vijfde is in aanbouw. Die ontwikkeling loopt verder achter op de prognoses en kost Deventer geld.

Voor het zuidelijke deel van Eikendal, dat nog niet bouwrijp is, stelt het college kleinere kavels (vanaf 800 vierkante meter) voor. Het noordelijke deel moet ongewijzigd blijven (kavels vanaf 1500 meter).

Prijzen van kavels laten dalen vindt niemand een goed idee.

Naar begin

Horeca- exploitant geeft Havezathe de Haere in Olst weer in handen van IJssellandschap

Persbericht St. IJssellandschap
4 april 2012

Met ingang van 1 april 2012 stopt horeca-ondernemer Hans Olthof met de exploitatie van Havezate De Haere in de gemeente Olst-Wijhe. In goed overleg is besloten dat eigenaar IJssellandschap de verantwoordelijkheid voor Havezate De Haere terugneemt. IJssellandschap wil een nieuw concept voor de langere termijn ontwikkelen waarin kunst en cultuur en belangrijke rol spelen. Daaraan wordt dit jaar gewerkt. Deze zomer wordt hiermee al een start gemaakt, waarbij de opening zich echter zal beperken tot de weekenden. Bijeenkomsten, feesten en bruiloften die reeds gereserveerd staan in 2012 gaan wel gewoon door.

IJssellandschap zal de komend weken de nodige veranderingen doorvoeren in Havezate De Haere. Als gevolg daarvan is de horecavoorziening van De Haere van 1 april tot en met 1 mei 2012 gesloten voor passanten, wandelaars en fietsers. Havezate De Haere is vanaf begin mei 2012 weer in de weekenden geopend.

Olthof begon in 2009 met de exploitatie van Havezate De Haere. Behalve horeca-activiteiten werden er in en rondom de havezate de afgelopen drie jaar ook verschillende culturele activiteiten georganiseerd zoals wisselende kunstexposities en een culturele Winterfair. Daarnaast maakten veel bezoekers van de IJssellinie, het verdedigingswerk uit de Koude Oorlog dat zich grotendeels op het landgoed bevindt, gebruik van de voorzieningen van Havezate de Haere. IJssellandschap was is deze periode mede-organisator van een aantal grotere evenementen; het kleinkunstfestival ‘De Tuin der Lusten’, het Slowfoodfestival ‘Terra Madre’ en een theaterweekend in en rond het huis.

Klik voor vergroting Havezate De Haere- met deze term wordt een landelijk huis aangeduid waarvan de bewoners speciale rechten genoten- vormt al eeuwenlang het centrum van landgoed De Haere. De havezate is tot halverwege de twintigste eeuw eigendom geweest van verschillende (overijsselse) adellijke geslachten zoals de familie Van Oldeneel, Van Suchtelen en Smissaert. In 1996 werd IJssellandschap eigenaar van het landgoed en de havezate. Een jaar later begon de stichting met de restauratie van de havezate en het herstel van het park. Vanaf 2008 gebruikt IJssellandschap de bovenverdieping van De Haere als kantoorruimte.

Naar begin

Feestweekend Oranjecomité Diepenveen met spinningmarathon

2 april 2012

Tijdens het feestweekend van de Stichting Oranjecomité Diepenveen op 13, 14 en 15 april is er weer een spinningmarathon in het Hof van Salland op zaterdag 14 april. De voorgaande twee jaren was er ook zo’n marathon, waarbij de deelnemers steeds een half uur konden fietsen en op die manier geld bijeen brachten voor een goed doel. In 2010 kwam de opbrengst ten goede aan een AED voor het dorp. Vorig jaar was de opbrengst - 2.650 euro - bestemd voor speelgoed voor de kinderafdeling van het Deventer Ziekenhuis.

Dit jaar zijn er twee doelen, die van de opbrengst profiteren. Een deel gaat naar de wielrenners van Alpe d’HuZes. Deze renners fietsen op één dag minimaal zes keer naar de top van de Alpe d’Hues. Zij halen daarmee geld op voor het Alpe d’Huzes onderzoeksfonds bij het KWF Kankerbestrijding.
Het andere doel is een startkapitaal voor een muziekkoepeltent. Een groep enthousiaste dorpsgenoten uit ‘Ons Diepenveen 2020' is bezig met het verwezenlijken van een mobiele muziekkoepel, waarop Diepenveense verenigingen en clubs evenementen kunnen organiseren.

De spinningmarathon wordt mogelijk gemaakt door sportschool Wellfit, die 20 fietsen en instructeurs beschikbaar stelt. Zij ‘coachen’ de deelnemers in blokken van een half uur met opzwepende muziek tussen 13.00 en 16.00 uur. De ‘sponsorkosten’ zijn 10 euro per half uur.
U kunt zich opgeven voor dit gebeuren via een inschrijvingsformulier op de site www.oranjecomitediepenveen.nl onder de rubriek Feestweekend. Deelnemers krijgen een gratis lot voor de verloting tijdens de feestavond.

Op de feestavond in een fraai aangeklede zaal van het Hof van Salland zal de Free Fall partyband veel muziek uit de jaren 70 en 80 ten gehore brengen. Er is die avond een grote verloting. De entree bedraagt 5 euro, maar donateurs van Stichting Oranjecomité Diepenveen hebben gratis toegang.

Klik voor vergroting

Vrijdagavond 13 april is er een SJD Kinderdisco tussen 19.00 en 21.30 uur met medewerking van ‘Fright Night’ in het Hof van Salland.
Voor de senioren is er zondag 15 april een verrassingsmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op Sparrenheuvel.

Naar begin

De Zonnewijzer gaat voor wetenschap en techniek

2 april 2012

Kinderen worden gegrepen door techniek! Dat bleek vorige week wel toen de projectweek van basisschool De Zonnewijzer werd afgesloten met een tentoonstelling en er veel techniekwerkstukken (van kleuters tot achtste groepers) werden gepresenteerd. De toegestroomde ouders en grootouders keken hun ogen uit. Alle kinderen hadden bijzonder hun best gedaan en dat gaat ook makkelijk als je jezelf zo betrokken voelt. En een leerling die geïnteresseerd is, leert natuurlijk het meest! Techniek is overal om ons heen en de school wil de van nature aanwezige nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang van kinderen niet laten liggen. Want op het moment dat je met wetenschap (onderzoek naar natuurlijke verschijnselen/op zoek naar de natuur achter techniek) en techniek aan de slag gaat, ben je vanzelf ook met taal en rekenen (wiskunde) bezig. Dat begint al in de bouwhoek van de kleutergroep. Daarnaast maken sommige opdrachten en experimenten behoorlijke indruk en kinderen die moeite hebben met taal en rekenen. Zij bloeien bij techniek vaak helemaal op! Ook de leerlingen die meer aankunnen, komen met techniek aan hun trekken en worden op deze manier uitgedaagd. Basisschool De Zonnewijzer gaat dan ook voor techniek en dat heeft de afgelopen week de leerlingen alvast erg enthousiast gemaakt!
Als u meer wilt weten, dan bent u van harte welkom bij ons op school.

Naar begin

Kenna and Cox – Australische blues-folk duo

1 april 2012

Op zaterdagavond 14 april verwelkomen wij een bijzonder blues-folk duo in de School van Frieswijk, Chris Kenna en Melissa Cox.
Zanger en gitarist Chris Kenna is een Australiër in het midden van Parijs. Hij zingt over Fitzroy St. Chopper Read, Queensland, regen in de woestijn. Zijn diepe, ernstige stem roept beelden op van rode aarde en haveloze bergketens en is perfect voor zijn uitbundige mix van blues-folk-land. Sinds hij in Parijs woont, is Chris al in het voorprogramma geweest van Jeff Beck, Peter Green, Zucherro en Tommy Emmanuel.
Een toevallige ontmoeting in een Parijse bar in 2008, met de eveneens Australische violiste Melissa Cox, mondde uit in een muzikale samenwerking. Ze speelde eerder van de Parijse Metro tot het Enmore Theatre in Sydney. Werkte samen met de Waifs, Missy Higgins en John Butler. Haar debuut album Brink had nationale airplay in Australië en is onlangs te zien geweest in onafhankelijke bioscopen in de Verenigde Staten. Melissa is goud. Haar inventieve, spontane stijl is uniek!

Zaterdag 14 april | School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, Schalkhaar | Aanvang 20.30 uur | Entree € 10,- | Reserveringen info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570 530115 | www.schoolvanfrieswijk.nl

Naar begin

Historische avond 12 april 2012

1 april 2012

Belangstellenden voor de historie van Diepenveen zijn van harte welkom op donderdag 12 april in de Hof van Salland te Diepenveen. Na de ledenvergadering, die om 20.00 uur begint, is vanaf 21.00 uur iedereen welkom om te genieten van drie lezingen.

De eerste lezing, door Jaap Starkenburg van de Stichting IJssellandschap, staat in het teken van het Jaar van het Landgoed (2012). In Diepenveen liggen maar liefst acht landgoederen. Langs de IJsseldijk zijn dat Oud-Rande (sinds 1285), Roobrug (1600), Huis te Rande (Smets Rande, sinds 1603) en buitenplaats Nieuw-Rande (1857). Langs de Boxbergerweg zijn dat Het Overvelde (boerderij sinds 1626), De Hoek (boerderij sinds 1754), De Lankhorst (villa sinds 1910). Langs de Raalterweg ligt de Kranenkamp (boerderij sinds 1604). Speciale aandacht zal besteed worden aan het Landgoed Nieuw Rande en de geplande uitbereiding ervan.

Tijdens de twee daarop volgende lezingen zullen Lamberthe de Jong en Willem Janssen, aan de hand van een unieke serie foto’s, ingaan op het leven en het werk van Reijer Dorresteijn Senior en Junior, die in de periode 1880-1940 de sier- en moestuinen van de landgoederen Nieuw Rande en Smets Rande beheerden.

Naar begin

'Blij dat doorbraak dossier in zicht is'

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
30 maart 2012

DIEPENVEEN - Schapekolk-voorzitter Albert Hanckmann spreekt van een mooie doorbraak. "Het ziet er goed uit. Onze verhuizing speelt al lang, het is voor iedereen goed als het afgerond wordt. Voor ons zeker, met die onzekerheid investeer je niet echt in het huidige park."
Ook DSC is blij. De club krijgt meer veldencapaciteit. "Kunstgras nog in deze zomer is ambitieus, maar we gaan er voor", zegt preses Paul de Groot. Hanckmann: "We zijn er nog niet, nu moeten we de plannen gedetailleerd uitwerken."
Naast de gemeente staat Waarborgfonds Sport garant voor de lening die de tennisclub aangaat. De Schapekolk kiest waarschijnlijk eerst voor een tijdelijk clubgebouw. Op termijn is het idee nieuwe, gezamenlijke huisvesting met DSC.
Het nieuwe derde veld van DSC ligt er waarschijnlijk in 2014. Dat komt in de wei waar de Schapekolk eerst haar park wilde realiseren. Dat stuitte op protest van aanwonenden, onder meer vanwege lichthinder bij avondtennis. Bij het voetbalveld speelt dat niet.

Naar begin

Akkoord tennis naar veld van DSC

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
30 maart 2012
door Martijn Ubels

DEVENTER/DIEPENVEEN - Een nieuwe plek voor de Diepenveense tennisclub is een grote stap dichterbij. Het college van B en W heeft aangegeven mee te werken aan vestiging van de tennisclub op één van de velden van voetbalclub DSC en wil meebetalen aan het plan.
Beide clubs brachten het gezamenlijke plan in 2010 al in deze krant naar buiten. De gemeente was toen al enthousiast. Na verdere uitwerking door de betrokkenen heeft het college nu het licht op groen gezet door te verklaren mee te willen werken. Het laatste woord is aan de gemeenteraad.
In het plan komt op het huidige DSC-hoofdveld kunstgras. DSC kan dan met minder velden toe zodat op het huidige derde voetbalveld een tennispark kan komen.
De gemeente wil het kunstgras betalen en garant staan voor vijftig procent voor een lening van de Schapekolk voor een nieuw tennispark.
De gemeente betaalt later ook een nieuw derde voetbalveld (natuurgras) pal naast het DSC-terrein. De clubs hopen dat het kunstgras deze zomer al aangelegd is.
Een woordvoerder van de gemeente kon de gang van zaken gisteren bevestigen, maar nog geen nadere, inhoudelijke toelichting geven.

Naar begin

Workshop succesvol zaaien

29 maart 2012

Woensdagmiddag 11 april 2012 van 13.00 tot 16.00 uur organiseert kwekerij Het Nieuwe Veld, Boxbergerweg 46, Diepenveen een workshop Zaaien.
Zaaien is zo oud als de mens zelf. Toch doen we het zelf steeds minder. De Workshop Zaaien laat zien dat het niet moeilijk is. U leert alles over goede zaaigrond, zaai- en kiemmethodes, zaad verzamelen en bewaren. Van eenjarige tot vaste planten. Zo maakt u meer van uw favoriete planten. Na deze Workshop Zaaien zult u zeker oogsten.
De kosten van de Workshop Zaaien bedragen € 18,50. Dat is inclusief een zaaikalender en koffie of thee met een eigengemaakte lekkernij. Vrienden van de Kwekerij betalen € 15,00.
Opgave voor de Workshop Zaaien via info@kwekerijhetnieuweveld.nl onder vermelding van ‘Workshop Zaaien’ uw naam, adres en telefoonnummer.

Naar begin

Brandweerwedstrijden

28 maart 2012

Afgelopen zaterdag hebben twee ploegen van de Brandweer Diepenveen meegedaan aan de brandweerwedstrijden in Lemelerveld, één ploeg in de 112-klasse en één ploeg in de H(oge) D(ruk) klasse. In de 112-klasse speelden negen ploegen mee en de ploeg van Diepenveen werd derde. In de HD-klasse waren er twaalf teams en de ploeg van Diepenveen werd vijfde.
Het team uit de 112-klasse mag door naar de gewestelijke wedstrijden op 2 juni in het Friese Grouw.

Naar begin

Geen vogelnesten in de boom: kappen haagbeuken Diepenveen mag doorgaan

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
door Sander Grootendorst en Martijn Ubels
23 maart 2012

Klik voor vergroting DIEPENVEEN - Aan de Dorpsstraat in Diepenveen is gisteren een groot aantal bomen gekapt, noodzakelijk in het kader van de grote herinrichting van de straat. Na één dag kappen is sprake van een reusachtige kaalslag in het dorp.
Een brief van het Deventer Groenbedrijf die deze week huis-aan-huis in de Oranjelaan en Dorpsstraat over de al langer bekende kap werd verspreid leverde vragen en verwarring op.
Een Diepenvener tevens boomverzorger die het bericht onder ogen kreeg, vraagt zich af hoe het kan dat de gemeente na 15 maart nog bomen mag kappen. "Dan begint het broedseizoen en worden in principe geen vergunningen meer
afgegeven", klinkt het bezorgd.

Gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman legt uit dat die vergunning het hele jaar door kan worden verleend, mits de aanvrager heeft aangetoond dat de betreffende boom afbomen niet door vogels of vleermuizen worden bewoond. Die blijken in de Diepenveense bomen - het gaat om haagbeuken - niet aanwezig. "Wel is het zo dat je bij werkzaamheden in de natuur vóór 15 maart klaar moet zijn. Zoals hier in Deventer bij maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier."
Volgens Vogelbescherming Nederland broeden vogels "ongeveer in de periode van 15 maart tot 15 juli." Maar ook vóór en na 'die datum wordt gebroed. Watervogels zijn vaak nog een maand langer in de weer. De datum 15 maart wordt in de flora- en faunawet nergens genoemd, constateren zowel Stuurman als Vogelbescherming.
"Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geep verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar", aldus Vogelbescherming.
In plaats van de gesneuvelde haagbeuken worden in Diepenveen nieuwe bomen (lindes) geplant.
De brief van het Deventer Groenbedrijf leverde naast vragen ook verwarring op: bewoners werd gevraagd geen auto's te parkeren langs de Dorpsstraat vanaf de Draaiomsweg tot aan de Wetermansweg. Op dat stuk wordt helemaal niet gekapt, maar wel tussen Draaiomsweg en Hof van Salland. Het taalkundig aan flink wat kanten rammelende A4-tie (bijvoorbeeld drie keer 'Dorpsstaat' in plaats van Dorpsstraat) maakte het vertrouwen in de kapoperatie onder aanwonenden er overigens ook niet groter op.

Naar begin

Sallands Erfgoed Show in Diepenveen

Persbericht Stichting Sallands Erfgoed en Historische Vereniging Diepenveen
21 maart 2012

Historische en actuele sfeerbeelden van Salland op foto en film, een spoedcursus boerderijkunde, streektaalmuziek, de verkiezing van de mooiste boerderij van Diepenveen en jonge bevlogen bestuursleden met hart voor Salland. Op 22 maart kunt u het allemaal meemaken. Stichting Sallands Erfgoed organiseert dan in samenwerking met de Historische Vereniging Diepenveen een multimediaal avondprogramma over het Sallandse boerenlandschap en zijn streekeigen boerderijen in de Hof van Salland.

Stichting Sallands Erfgoed wil het bewustzijn van de kracht en schoonheid van Salland versterken. De jonge stichting maakt zich hard voor behoud en vernieuwing van het agrarisch erfgoed. Dat doet ze bijvoorbeeld met een subsidieprogramma voor rieten daken, cursussen boerderijonderhoud en ludieke acties als Ruil je conifeer voor een peer.

De Sallands Erfgoed Show vormt een vermakelijk avondje uit met een serieuze ondertoon. Momenteel gaat er maandelijks een historische boerderij in de regio verloren. Op deze manier verdwijnt de eigenheid van Salland in ras tempo. Dat kan anders. In het avondprogramma maken inwoners van Salland kennis met de opzienbarende resultaten van een meerjarig onderzoek naar historische boerderijen in de regio door dr. Everhard Jans.

Belangrijk onderdeel van het programma is de verkiezing van de mooiste boerderij van Salland. Iedereen kan boerderijen nomimeren voor deze verkiezing. Tijdens de erfgoedshow kiezen aanwezigen uit de geselecteerde kandidaten de mooiste boerderij van hun dorp. Deze finalist dingt via een internetverkiezing mee naar de titel mooiste boerderij van Salland. De winnaar krijgt naast eeuwige roem een uitgebreid bouwkundig en bouwhistorisch onderzoek cadeau.

De erfgoedshow doet dit voorjaar naast Diepenveen, Raalte, Wijhe, Holten en Hellendoorn aan. Afgelopen najaar kwamen al vijf andere plaatsen in Salland aan de beurt. De tournee is mogelijk gemaakt door subsidies van LEADER en de Rabobank. De entree en consumpties zijn gratis. De avond op donderdagavond 22 maart in de Hof van Salland duurt van 20.00 tot 22.00. De entree en consumpties zijn gratis.

Zie ook: www.stichtingsallandserfgoed.nl

Naar begin

Duurzame open huizen route

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
20 maart 2012

DIEPENVEEN - Inwoners van Diepenveen hebben 'duurzaamheid' hoog in het vaandel staan, zo bleek onlangs uit een steekproef, en daarom heeft de taakgroep Duurzaam Diepenveen een duurzame open huizen route georganiseerd.
Diepenveeners kunnen deze zaterdag tussen 10.00 en 16.30 uur meedoen aan deze fietstocht. De route voert langs vijftien woningen en bedrijven in Diepenveen waarvan de eigenaren laten zien wat zij tot nu toe aan duurzaamheid hebben gedaan. Startpunt is brasserie Zonnig, Dorpsstraat 8.

Naar begin

Optreden van de groep Bender in school van Frieswijk gaat niet door

14 maart 2012

Het optreden van de groep Bender zondag 18 maart in de school van Frieswijk kan niet doorgaan.
Wim Odé hoopt Bender in de programmering voor het volgend seizoen te kunnen opnemen.

Naar begin

Zorgen over plan Eikendal

Uit: De Stentor Deventer Dagblad
Auteur: door Martijn Ubels
13 maart 2012

DIEPENVEEN - De Vereniging Landelijk Diepenveen (VLD) en GroenLinks zijn kritisch op het voorstel van B en W om de kavels op villapark in ontwikkeling Eikendal gezien de ronduit beroerd lopende verkoop te verkleinen. VLD maakt zich zorgen over 'verstening' van het als groen op de markt gezette park.

De vereniging waarschuwt voor weinig onderscheidende nieuwbouw, twee-onder-kappers en te grote huizen in verhouding tot het kaveloppervlak. ,,Daar zijn wij tegen'', zegt VLD-preses Piet van der Noord.

De VLD wijst op beloftes die jaren geleden, toen het plan in ontwikkeling kwamen, zijn gedaan door het gemeentebestuur: ,,Als Eikendal dan zo nodig moet, laat het gebied dan zo groen gebied mogelijk worden. Aan dat uitgangspunt mag de gemeente nu niet tornen.''

GroenLinks ziet sowieso weinig heil in meer in het villapark. Afboeken en je verlies nemen, stelt fractievoorzitter Carlo Verhaar.

Naar begin

Ondernemerscafé Diepenveen

Thema: het nieuwe ondernemen

Persbericht Gemeente Deventer
12 maart 2012

De Ondernemersvereniging Diepenveen (OVD), het MKB-Deventer en de gemeente Deventer organiseren op maandag 19 maart een ondernemerscafé voor ondernemers uit Diepenveen.

Het ondernemerscafé vindt plaats in Brasserie Zonnig, Dorpsstraat 8. De zaal is open vanaf 19 uur, de bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Er komen diverse actuele onderwerpen aan de orde, zoals:

De organiserende partijen vinden het belangrijk om samen met u de actuele ontwikkelingen te bespreken en te zoeken naar ideeën en oplossingen.

Wethouder gemeente Deventer, OVD en MKB aanwezig
Bij de bijeenkomst zijn onder andere het bestuur van de OVD, wethouder Swart en andere vertegenwoordigers van de gemeente Deventer en MKB Deventer aanwezig om vragen te beantwoorden en van gedachten te wisselen. Natuurlijk is de avond ook heel geschikt om te netwerken.

Ondernemers uit Diepenveen zijn van harte welkom bij het ondernemerscafé. Ze hoeven geen lid van de OVD te zijn. Aanmelden voor het ondernemerscafé kan bij de ondernemersvereniging: www.ovdiepenveen.nl of bij m.de.vries@deventer.nl.

Naar begin

Twee jubilarissen bij Soli Deo Gloria

11 maart 2011

Afgelopen zaterdagavond was de jaarlijkse uitvoering van de zangvereniging Soli Deo Gloria in een geheel gevuld Hof van Salland. Voorzitter Ap Smeenk heette alle mensen hartelijk welkom en in het bijzonder Flip Jonkman, zijn dochter Joan Jonkman en de pianist Marijn Siero.
Flip verliet het koor vorig jaar als dirigent vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wel zong hij deze avond als koorlid ter versterking mee. Joan heeft het stokje van haar vader overgenomen en probeert met enthousiasme het koor op een hoger plan te krijgen.
Na het zingen van een aantal liederen kondigde Ap Smeenk de huldiging aan van twee koorleden.

Gerrie Roetert-Grotentraast heeft 65 jaar in een koor gezongen. Ze begon haar carrière op haar zestiende bij het Weseper kerkkoor. Na haar huwelijk met Wim Roetert kwam ze aan de Sallandsweg te wonen en werd ze lid van het Diepenveens kerkkoor, dat in 1965 is gefuseerd met het koor Looft den Heer onder de huidige naam Soli Deo Gloria. Gerrie heeft veel voor het koor betekend en was 12 jaar bestuurslid en voorzitster. In rust en vertrouwen gaf ze leiding, problemen werden soepel opgelost en stimulerend was ze vaak het voorbeeld.

Albert Jan Flierman was 60 jaar lid van een koor. Hij begon ook bij het Weseper koor. Na zijn huwelijk met Alie Rechterschot werd hun stekkie aan de Oranjelaan letterlijk en figuurlijk bloemen kweken en vermarkten in hun winkel en de markt. In de winkel – nu van zijn dochter en schoonzoon - verricht hij nog steeds vele hand- en spandiensten. Nadat hij in Diepenveen was komen wonen, is hij bij het koor in Diepenveen komen zingen. Menig uurtje werd en wordt aan het koor besteed, niet alleen met zingen maar ook met activiteiten organiseren, klussen en er voor gaan. Jaren is hij voorzitter geweest.

De voorzitter bedankte beide jubilarissen voor hun inzet en hoopte dat ze nog lang konden blijven zingen. Voor ieder las een der koorleden een declamatie voor en zong het koor hen toe met een jubileumlied. Ze ontvingen allebei een speciaal uit Oost-Duitsland gehaalde kristallen vaas met daarin ondermeer het jubileum jaartal gegraveerd.

Klik voor vergroting

Na het zanggedeelte bracht de Toneelclub O.C.H. Holten het toneelstuk ‘Een beeld van een man’.

Naar begin

Kwekerij het nieuwe veld gaat de lente in met een workshop onderhoud gereedschap

10 maart 2012

Wanneer: woensdagmiddag 21 maart 2012 van 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Kwekerij Het Nieuwe Veld, Boxbergerweg 46, Diepenveen
U weet het zelf als geen ander: je werkt het prettigst met goed onderhouden en geslepen tuingereedschap. Bovendien verlengt het de levensduur. In deze workshop komen zowel theorie als praktijk aan bod. Met u zelf meegebrachte handgereedschappen gaat u onder begeleiding aan de gang. Schoonmaken, slijpen, oliën, en afstellen. Alles passeert de revue. Een workshop die u snel terugverdient.
De kosten van de Workshop Onderhoud Gereedschap bedragen € 18,50. Dat is inclusief een handleiding en koffie of thee met een eigengemaakte lekkernij. Vrienden van de Kwekerij betalen € 15,00.
Opgave voor de Workshop Onderhoud Gereedschap via info@kwekerijhetnieuweveld.nl onder vermelding van ‘Workshop Onderhoud Gereedschap’ uw naam, adres en telefoonnummer.

De praktische workshops van de Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld staan open voor alle liefhebbers,
De kwekerij heeft ook een pluktuin en theetuin, die vanaf 7 april voor bezoekers op vrijdag en zaterdag open is van 10.00 tot 16.00 uur.
In de kwekerijwinkel zijn producten van eigen bodem en kweek te koop en vind je ook allerlei nuttige tuinartikelen.
Op de website www.kwekerijhetnieuweveld.nl is alle informatie over Het Nieuwe veld te vinden.

Naar begin

Astma Fonds zoekt organisatoren voor collecte in Diepenveen

Persbericht Astma Fonds
8 maart 2012

Van 7 t/m 12 mei 2012 gaan collectanten langs de deuren om geld in te zamelen voor het Astma Fonds (binnenkort Longfonds). Helpt u mee als organisator van de collecte in Diepenveen?

Met de opbrengst van de collecte kunnen wij werken aan een betere toekomst voor mensen met een chronische longziekte, en misschien zelfs longziekten helemaal de wereld uit helpen. Als organisator zorgt u ervoor dat de collecte in uw wijk soepel verloopt. U verdeelt de straten en heeft contact met collectanten. Ook bent u verantwoordelijk voor de collectebussen en de financiële afhandeling. Dit kost u een paar avonden van uw tijd. Wilt u zich opgeven of meer informatie? Bel dan gratis 0800 – 2345 777.

Astma Fonds wordt Longfonds
In Nederland zijn ruim één miljoen mensen met een chronische longziekte. Mensen met astma, COPD of een zeldzame longziekte. Het Astma Fonds zet zich voor hen in. Wij strijden voor gezonde longen en tegen chronische longziekten. Daarom verandert het Astma Fonds zijn naam binnenkort in Longfonds. Want gezonde longen zijn van levensbelang. Meer informatie vindt u op www.astmafonds.nl.

Naar begin

Jubileumfeest Tennisvereniging TC de Schapekolk

7 maart 2012
Ingezonden brief

Beste besturen van Diepenveense verenigingen,

We nodigen jullie van harte uit voor ons jubileumfeest op zaterdag 31 maart. Tennisvereniging TC de Schapekolk is 40 jaar geworden en daar zijn we trots op! We vieren dit dan ook groots met een jubileumfeest, en dat doen wij graag samen met onze Diepenveense collega-verenigingen. We gaan terug naar de jaren 70, de periode dat TC de Schapekolk begon. Dat betekent ouderwets voetjes van de vloer.

Als bestuur nodigen we jullie graag eerst uit voor het voorprogramma: een drankje in het cafégedeelte op zaterdag 31 maart om 20:00 uur in het Hof van Salland, Dorpsstraat 30 te Diepenveen. Tezamen met sponsoren en besturen van Deventer tennisverenigingen praten we dan bij en luiden we het jubileumjaar officieel in.
Maar niet alleen jullie als bestuur worden uitgenodigd. We vieren het graag met heel Diepenveen. Maak het bekend bij jullie leden: om 21:00 uur openen de zaaldeuren en kan het feest voor al jullie leden beginnen.

We gaan er vanuit dat jullie allemaal wat gezelligheid komen proeven en we zouden het heel fijn vinden als jullie dit willen communiceren naar jullie leden. We horen graag met hoeveel personen vanuit het bestuur jullie komen naar het voorprogramma (opgeven kan via jubileum@schapekolk.nl). Dan maken we er met zijn allen een geweldige avond van!

Als bijlage hebben we de poster voor het jubileumfeest toegevoegd zodat jullie dit kunnen gebruiken.

Tot zaterdag 31 maart!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van TC de Schapekolk
De Jubileumcommissie (jubileum@schapekolk.nl)

Paul Kusters, 06 29 60 32 01
Bas van der Linden, 06 23 36 06 26
Bert Nollen, 06 22 93 37 70

Naar begin

Programma School van Frieswijk

4 maart 2012

Expositie Sandra Fens
Sandra Fens is autodidact op het gebied van vilten. Jarenlange creatieve scholing legde de basis voor deze werkvorm. Aanvankelijk maakte ze omslagdoeken van natuurzijde en wol. Dit sloeg goed aan en al snel bediende ze een aantal vooraanstaande modehuizen. Inmiddels heeft zij zich toegelegd op het maken van met vilt bespannen panelen. Wandpanelen die uitermate geschikt zijn om toe te passen in elk interieur. Ritme is het hoofdthema van haar werk van de laatste twee jaar, waarbij beweging en herhaling steeds weer terugkerende elementen zijn die ritme tot uiting brengen.
Naast de opleiding Kreatieve Handvaardigheid (VOBK Amsterdam) heeft Sandra Fens meerdere cursussen gevolgd op het gebied van schilderen en grafische kunst, veelal aan de Kunstacademie in Haarlem.
Belangstellenden kunnen haar wandpanelen de hele maand t/m 14 april op afspraak gratis bezichtigen.
Interesse in de werken van Sandra Fens? Neem dan contact met haar op via 06 149 500 89 of sandrafens@hotmail.com

Henk Jans Ontstekkerd En Zo – singer-songwriter
Kleinkunstigheden en enig scheurwerk door Henk Jans Ontstekkerd En Zo op zaterdag 17 maart in de School van Frieswijk. Henk Jans Ontstekkerd en zo is een trio dat bestaat uit Henk Jans (zang, slag- en sologitaar), Willem Stoel (bas) en Roald van 't Hul (percussie). Het trio brengt door Henk Jans geschreven Nederlandstalige nummers die kleinkunstig en bluesy van aard zijn. De sfeer is melancholisch te noemen, maar heeft een luchtige, soms wat ironische ondertoon en zal daarom niet zwaar aanvoelen.
Tijdens deze avond zal zowel de akoestische als semi-akoestische gitaar worden bespeeld. In de tweede set zal met name enige bluesy scheurwerk ten gehore worden gebracht. De geraffineerde percussie en het gedegen baswerk leggen een solide basis, waarbij Henk Jans van tijd tot tijd vaardig op zijn instrumenten improviseert.
Het belooft een onderhoudende en afwisselende avond te worden, zowel thematisch als op muzikaal gebied!

Zaterdag 17 maart | School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, Schalkhaar | Aanvang 20.30 uur | Entree € 10,- | Reserveringen info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570 530115 | www.schoolvanfrieswijk.nl

Bender – Muziekgroep
Op zondagmiddag 18 maart zullen de hartverwarmende, poëtische teksten van BENDER weerklinken in de School van Frieswijk. BENDER is een Haarlemse muziekgroep van liedjesmaker en zanger Bert Vissers, gitarist Tom Bak en contrabassist Jos Caspers. Eigenzinnige muzikanten die na verschillende muzikale omwegen doen wat ze het allerliefste doen: mooie, eigen Nederlandstalige liedjes maken en spelen in kleine, intieme theaterzaaltjes. Vaak met z’n drieën, soms met één of meer gastmuzikanten. De teksten van Bert Vissers zijn poëtisch van toon en spelen een bepalende rol in de muziek van BENDER. De liedjes gaan veelal over dingen waar we ons graag aan voorbij ‘haasten’, maar die, hoe hard je ook rent, eigenlijk niet te ontlopen zijn. Liedjes die raken en ontroeren.
De drie veertigers lijken met BENDER een nieuwe weg ingeslagen te zijn, waarbij de hang naar eenvoud en soberheid de boventoon voert. Een weg die, ook tot eigen enthousiasme leidt tot groeiende aandacht en optredens. Tussen alle optredens door wordt op dit moment druk aan het debuutalbum gewerkt, dat naar verwachting in april 2012 zal verschijnen.

Zondag 18 maart | School van Frieswijk, Avergoorsedijk 2, Schalkhaar | Aanvang 12.00 uur | Entree € 15,- | ACTIE: elke 2de kaart € 10,- | Reserveringen info@schoolvanfrieswijk.nl of 0570 530115 | www.schoolvanfrieswijk.nl

Naar begin

Uitvoering Soli Deo Gloria

4 maart 2012

Zaterdagavond 10 maart houdt de Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria haar jaarlijkse uitvoering in het Hof van Salland. Het eerste deel van de avond zullen de leden van de zangvereniging een aantal liederen ten gehore brengen onder leiding van dirigent Joan Jonkman en begeleiding van pianist Marijn Siero.
Het tweede deel van de avond brengt de toneelclub O.C.H. uit Holten traditiegetrouw een toneelstuk op de planken met als titel ‘Een beeld van een man’ door Ben ten Velde.

Naar begin

Kwekerij Het Nieuwe Veld opent seizoen met tuinworkshops

27 februari 2012
Persbericht Kwekerij Het nieuwe Veld

Met een aantal praktische tuinworkshops opent Kwekerij Het Nieuwe Veld in Diepenveen het nieuwe seizoen. De workshops van de zorgkwekerij staan voor alle liefhebbers open. Aan bod komen onderwerpen als snoeien (op woensdagmiddag 7 maart),onderhoud gereedschap, zaaien, natuurlijk tuinieren, stekken en bijenplanten.
De kwekerij heeft ook een pluktuin en theetuin, die op vrijdag en zaterdag voor bezoekers open zijn vanaf 7 april van 10 tot 16.00 uur.
Daarnaast zijn er in de kwekerijwinkel producten van eigen bodem en kweek te koop en vind je er ook allerlei nuttige tuinartikelen.

Op de website www.kwekerijhetnieuweveld.nl is alle informatie over Het Nieuwe Veld te vinden. Daar kan er ook voor een van de workshops worden ingeschreven.

Klik voor vergroting

Over Kwekerij HNV
Kwekerij Het Nieuwe Veld is een zorgkwekerij waar op natuurlijke wijze vaste planten worden gekweekt. Op de kwekerij staan ongeveer 1000 soorten moederplanten waar door middel van stekken, scheuren en zaaien op ambachtelijke wijze nieuwe planten worden gekweekt. Voor een goede zaadvorming heeft de kwekerij een imkerij met inmiddels 13 bijenvolken.
Daarnaast biedt de kwekerij de mogelijkheid voor dagbesteding. Meewerken op de kwekerij en een bijdrage leveren aan de totstandbrenging van een mooi product geeft voldoening, sociale contacten en arbeidsplezier. De kwekerij richt zich op mensen vanaf 15 jaar. De deelnemers zijn mensen die door omstandigheden ver af staan van de arbeidsmarkt. Ze zijn er voor langere tijd uit geweest, zitten in een loopbaanveranderingsproces, worden gehinderd door hun beperking of hebben nog niet de gelegenheid gehad om deel te nemen aan het arbeidsproces. Elke deelnemer volgt een traject op maat, dat is afgestemd op de individuele begeleidingsbehoefte, bijvoorbeeld: arbeidstraining, een leerwerktraject of een stage.
De kwekerij is van april tot november open op vrijdag en zaterdag. Naast planten, honing en andere bijenproducten worden er ook bloemen verkocht en is er gelegenheid om zelf te plukken. Er is koffie en thee.

Naar begin

College doet voorstellen voor Eikendal

27 februari 2012
Persbericht Gemeente Deventer

De verkoop van kavels in Villapark Eikendal blijft achter bij de verwachting. De markt voor kavels van minimaal 1500 m2 trekt naar verwachting de komende periode niet aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft een notitie voor de gemeenteraad opgesteld met daarin mogelijkheden voor de toekomst van Eikendal.

De gemeenteraad bespreekt de notitie in een Politieke Markt in april.

Hoogwaardig groene wijk
Uitgangspunt is en blijft dat Villapark Eikendal een hoogwaardige groene villawijk is. In 2009 is gestart met de verkoop. Een gedeelte van fase 1 is bouwrijp gemaakt, het parkbos is aangelegd, er zijn vier villa's gerealiseerd en binnenkort start de bouw van de vijfde villa. De marktomstandigheden maken dat de ontwikkeling van Villapark Eikendal langer gaat duren. Het college stelt onder andere voor de minimale kavelmaat voor het gedeelte ten zuiden van het parkbos aan te passen naar minimaal 800 m2. Eikendal blijft daarmee een wijk van ruime groene kavels. De verkaveling van het gedeelte ten noorden van het parkbos blijft ongewijzigd: kavels van ongeveer 1500 m2.

Aanpassingen in het plan
Als de gemeenteraad hiermee instemt, denkt de gemeente samen met bewoners en omwonenden na over mogelijke aanpassingen. De gemeente bekijkt, met als vertrekpunt het huidige plan voor Eikendal, welke planaanpassingen mogelijk zijn met het behoud van het concept van het villapark. Vervolgens moet de gemeente voor deze aanpassingen een planologische procedure doorlopen.

Wonen in Deventer
Wethouder Jos Pierey: “Het aanbod in Deventer kenmerkt zich onder andere door de variatie. Met z’n riante kavels in een bosrijke omgeving is Villapark Eikendal uniek. Alleen hier vind je grote kavels van meer dan 800 m2. In andere wijken zoals De Wijtenhorst en Spijkvoorderenk vind je, naast vele verschillende woningtypes, kavels tot maximaal 800 m2. We stellen een aanpassing van de plannen voor Eikendal voor zónder de eigenheid van het villapark aan te tasten.”

Inloopbijeenkomst
De gemeente organiseert op 14 maart een inloopbijeenkomst over de aanpak van Villapark Eikendal. Belangstellenden zijn tussen 20 en 22 uur van harte welkom in Informatiecentrum ‘Wonen in Deventer’, Wechelerweg 52.

Naar begin

Diepenveen-Dorp gaat andere koers varen

27 februari 2012

De afgelopen maanden zijn er geen nieuwe items aan de rubriek Actualiteiten op deze site toegevoegd. De webmaster was door persoonlijke omstandigheden niet in staat gebeurtenissen te verslaan en op de site te plaatsen.

Vanaf heden zal er weer regelmatig een item geplaatst worden, echter het aantal zal minder zijn dan voorheen. Het actueel houden van de rubriek Actualiteiten kost te veel tijd. Immers niet alleen het bezoeken van een activiteit kost tijd, maar ook het opstellen van een bericht daarover en het verwerken van foto’s kost de nodige tijd. Uw webmaster zal zich daarom beperken tot een aantal ‘hoogtepunten’ per jaar voor de berichtgeving.
Wel zullen per e-mail toegezonden persberichten worden geplaatst, mits van voldoende kwaliteit en betrekking hebbend op Diepenveen. Ook zullen aankondigingen zoveel mogelijk in de agenda worden geplaatst.

Aan de andere kant probeert Diepenveen-Dorp de gegevens in de rubrieken Verenigingen, Maatschappelijke instellingen en Bedrijven actueel te houden. Hiervoor is wel uw hulp nodig. Staan ergens verkeerde of oude gegevens, geef dit dan door aan de webmaster via e-mail info@diepenveen-dorp.nl.

Dit was het laatste bericht Naar begin